Orrvérzésig magyarok vagyunk! Ki a magyar? Nem ez a kérdés, miniszterelnök úr!

2018. október 09.

A gumicsontokat a nagyhangú kutyák lefoglalására találták ki, de most, főleg az íze kedvéért, kicsit vitatkoznék a miniszterelnökkel, mert mi otthon nem szoktunk arról "sokat vitatkozni", hogy ki a magyar. Nem csak mert a család fele sváb vagy tót, nyomokban olaszt, skótot, romát, románt, zsidót is tartalmaz valószínűleg — a magyarok többségéhez hasonlóan, akiknek távoli rokonságába szintúgy tartoznak lengyelek, örmények, szerbek, horvátok, sokácok, bolgárok, görögök, macedonok... vendek és még ki tudja hányféle hagyományainkkal együtt lassan eltűnő nemzetiség. 2011-ben 83,7% vallotta magát egyébként "magyar nemzetiségűnek" a magyarok közül — hogy rögtön halmazelméleti képzavarral egyértelműsítsük, hogy ez kicsit sem egy-értelmű. Mi magyarok így vagyunk magyarok, és nem volt ez soha máshogy — a történelmünkben jórészt ugyanis nem zártak el minket vasfüggönnyel a világtól, ami befeléfordulásunkat eredményezte. S nem félig vagy negyedig vagyunk magyarok így sem, hanem 100%-ban, mert egész emberekként élünk ebben az országban együtt. No, de nem ez a húsbavágó kérdés, nekünk magyaroknak.

img_5576.JPG

Múlt és jelen magyarsága. A SPAR által szponzorált budavári Borfesztivál fellépői népviseletben és szünetben. Saját fotó.

"Sokat vitatkoztak Magyarhonban arról, hogy ki a magyar. Van, aki szerint az, akinek a nagyszülője magyar volt. Tetszetős válasz, de a korszellem, amelyet kialakítottunk, a fejlődés, amit megindítottunk, az országépítés és nemzetegyesítés, amelybe belevágtunk, a lelkület, amely magával ragadott bennünket, egy új választ is ad arra a régi kérdésre: ki a magyar? Barátaim, az a magyar, akinek az unokája is magyar lesz. Ennek a háznak az a küldetése, hogy hozzásegítsen bennünket ahhoz, hogy az unokáink is magyarok lehessenek. Legyen ez a hely a magyar népi kultúra főhadiszállása. Legyen az a hely, ahol kitalálják annak a módját, és megtalálják az az (sic!) utakat, hogy elvihessük népművészetünk értékeit a magyar fiatalokhoz..." — Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a Hagyományok Háza megnyitóján.

Első hallásra ez is a szokásosan jól megformált Orbán-beszédek közé tartozik — ez abból látszik, hogy a miniszterelnök ellendrukkerei rögtön rá is buktak, mint gyöngytyúk a takonyra. Valójában a beszédíró által diktált lendületes szöveg nem csak a magyar valóságot fedi el és öltözteti egy jónéhányszámmal nagyobb sikertörténetbe, de a beszédírót is leleplezi. Nyilvánvalóan annyira tetszetősnek érezte a szinte direkt szállóigének írt kiszólást, hogy "az a magyar, akinek az unokája is magyar lesz", annyira megörült saját zsenijének, hogy nem bírta palástolni elragadtatását saját magától, és a meglehetősen bumfordi "az a magyar, akinek a nagyszülője magyar volt" mondat elé oda is biggyeszti, hogy "tetszetős", de süt a szövegből: nagyon büszke rá, hogy milyen jót talált most ki.

Magát a képzelt vitaindító kérdést és a nagyszülős meghatározást is ő adja a szánkba, nem mi gondoljuk és nem egy képzeletbeli barát. Egy ilyen meghatározás nem is volt felvállalható mostanáig, nem az a magyar, akinek a nagyszülője magyar. Ez ugyanis otrombaság. 1990 óta olyan társadalmat igyekeztünk létrehozni, ahol ki-ki szabadon és önként választhatja meg identitását, s ami ugyanilyen fontos: identitásáért nem érheti semmilyen kirekesztés, azt szabadon megélheti s attól függetlenül azonos jogú polgára a hazánknak. És pont.

A Hagyományok Házának megnyitóján intézett beszéd azonban csak rosszindulattal forgatható ki oly módon, hogy a miniszterelnök el kívánja vitatni mások magyarsághoz való jogát. De pont úgy fogalmazták meg, hogy bele lehessen kötni, hogy a Kulturkampf tüzére loccsanjon egy kis olaj, és nem meglepő: a DK-tól kezdve számos hiszterizált blogig bezárólag valóban beindult a vita és mindenki önelégülten konstatálhatta, hogy nem csak okosabb, de szebb és jobb ember is a kormányfőnél, mert "tudja", hogy Petőfi Sándor vagy Puskás öcsi is magyarok voltak. Pedig ez valójában tökéletesen érdektelen — ilyenformán egy szállóige sem állná meg a helyét. De van aki attól érzi jól magát, hogy a gonosz Orbán meg elvette volna tőlük a magyarságukhoz való jogukat — mintha tehetné — könyörgöm. Ehelyett Orbán Viktor ismét megmutatta, hogy ő képes egyedül tematizálni a közéletet és csőbe húzni a politizáló közvéleményt. Megjegyezhető és virálisan terjedő gondolatokat képes továbbítani (igen a beszédíró zsenije vitathatatlan, csak ne örülne magának ennyire). S éppen az ellenreakciók erősítik fel a mondatok erejét.

Nem érdekes ugyanis, hogy Puskás öcsi leszármazottai magyaroknak tartják-e magukat vagy spanyolnak — vagy te annak tartod-e őket vagy ilyemi: reméljük boldog emberek. (Ennek néha peremfeltétele, hogy ne itt élj és ne itt kövesd a politikát.) Alig valószínű, hogy ne tudnák amúgy kicsodák. De az is valószínűtlen, hogy barna spanyol balkonukon azon merengenének az ottani bíbor alkonyon, hogy ki a magyar. És igen: nekünk magyaroknak az a jó, ha minél többen akarnak a közösségünk tagjaivá válni. (Vigyázat migránsveszély!) Ha úgy tetszik magyarrá válni — ahogy Petőfi. Ha ez vonzó. És ha meg is kopott a magyar identitás vonzereje azért még sokónkban él, hogy kik vagyunk s értékként éljük meg, magától értetődőként, sajátunkként tekintünk a szent koronától a kalocsai mintán át a történelmen és a Dunán átívelő lánchídig a budai vár és a parlament festői képével a háttérben. Aki viszont erre negatívan reagál, az hibázik. Ahogy egyik kedvenc blogom szerzője is indokolatlanul reagál negatívan a külföldre költözött magyarok nevében.

Nem így kellett volna reagálni a magyaroknak a kormányfő szavaira. A gond nem annyira a válaszokkal van ugyanis, hanem magával a kérdésfeltevéssel. Ki a magyar? Persze a felmenők számítanak, de vannak kivételek, és persze a megmaradás, a magyar élet folytonossága a jövőre nézve legalább olyan kritikus kérdés, mint bármi más. A megmaradásnak nincs alternatívája. De ez a megmaradás sok mindentől függ, például attól, hogy élhető, befogadó országot teremtünk-e vagy egyre inkább önmaga nyomasztó árnyékává válik az ország, afféle Nyugat-Balkánná — és itt sűrűn elnézést kérnék a véres és zavaros múltú és jelenű Balkán még hányatottabb sorsú népeitől, együtt fel nem ismert sorstársainktól, sosem felvállalt testvérnépeinktől. 

Ki a magyar? De mikor merül fel egyáltalán ez a kérdés egy rendes polgári család asztalánál, ahol a rokonság tele van mindenféle más nemzetiségű magyarral is? Kit utáljunk ki magunk közül? A sógort, az unokatestvért vagy a nagyit? Álprobléma ez a javából. Miközben társadalmunknak, nemzetünknek vannak valódi problémái is.

Az ország elmaradottsága és az ebből következő modernkori elvándorlás viszont elég ok volna, hogy elgondolkodjunk azon, hogy mi most a magyar. Azt, hogy ki a magyar tudjuk: aki itt él (vagy éldegél — kifejező egy nyelv, mi?) velünk, és aki itt fog élni velünk — akár testben, akár lélekben, a távolságot ma akár a technika is áthidalja — szóval nyithatsz kávézót Bécsben: tényleg, ezt tették eleink is évszázadokkal ezelőtt, mielőtt ötven évre vasfüggönnyel zártak el a szabad világtól. A még fontosabb kérdés, amiről beszélnünk kéne a múlton való merengés vagy a népi kultúra megtartó ereje mellett, ami édeskevés, hogy mit kezdjünk itt magunkkal a Kárpát-medence közepén? Hogyan viszonyuljunk a többi néphez, akikhez valódi rokoni kapcsolatok és érdekazonosságok is fűznek. Milyen közös értékeink vannak a múltban? — ha már hagyományokról beszélünk, azok is közösek jórészt. Feltaláljuk-e magunkat? S vajon értjük-e miért nem szeretnek minket magyarokat a környéken, és teszünk-e ellene? — ha már nemzetpolitikáról beszélünk. Ha már megmaradás és nemzet, akkor vajon, mi az, ami valóban közös nevező ma az ország tízmillió polgárának és mi a közös nevezője a térség 10-13 milló magyar nemzetiségű emberének, s még inkább a Kárpát-medencei régió húszmilliós népességének, akikkel elfelejtettük, hogy együtt élünk: határainkon kívül és belül is egyaránt. Közös a múltunk és közös a jövőnk.

Ki a magyar? Nem ez a kérdés, miniszterelnök úr és kedves mindenki. A kérdésre sok jó és kevésbé jó válasz van, vannak, remélem csak voltak szörnyű válaszok is. De vannak hasznosabb kérdések, amiken előrevivő lenne gondolkodnunk.

Egy szlovákiai magyar hírportál közöl a nemzetképünkről egy a hazai magyarság számára is tanulságos statisztikai elemzést: "Először is talán nem árt tisztáznunk a 16 milliós nemzetkép mítoszát, mely vastagon számolva is ma már csak 13,5 milliót jelent, melyből legalább 1 millió nem a Kárpát-medencében él (jó részük pedig másod vagy harmadgenerációs magyar, ami azt jelenti, hogy nyelvében már kevésbé hordozza tovább a nemzeti örökséget). Ezeket a számokat támasztja alá a magyar kormány Nemzetpolitika stratégiai kerete c. dokumentuma is..." 

A Körkép.sk kicsit felfelé téved. Valójában a 9,4 millió csak 8,3: "Magyarországon 9 937 628 embert írtak össze 2011-ben, és közülük 8 314 029-en vallották magukat magyar nemzetiségűnek kizárólagosan vagy más nemzetiség mellett. Ez 83,7 százalékos arányt jelent. Tíz évvel ezelőtt még 9 416 045-en, az akkori népesség 92,3 százaléka állította magáról ugyanezt." — Index. A lényegen nem változtat: egyre kevésbé működik ez a magyar mítosz...

"Orrvérzésig magyarok vagyunk" 

Volna még egy kisebb vitám a miniszterelnök úrral, bár legyen inkább kiegészítés. Mi mást mondhatott volna végülis a Hagyományok Házánál, mint hogy "A magyar népi kultúra nekünk nem muzeális dolgok gyűjteménye, hanem megtartóerő." — nos egyrészt, de: egy múzeumot avat fel lényegében, másrészt igen: megtartó erő, hogy van egy igen gazdag múltunk, egy változatos történelemmel, amiben viszont a szerves fejlődés megtört a XX. század elején-derekán és a Trianon, a holokauszt és a svábok kitelepítése után még az ikonoklaszta sztálinizmus tatárjárását is el kellett szenvedjük, hogy végül a nagy népi homogenizáló kádári pangásban oldódjunk fel — némi sör-virsli, egy kis balatoni nyaralás majd néhány tucat dollár Bécsben való elköltése által. Ez is ott kéne legyen a Hagyományok Házában kiállítva, akár a korszakot nosztalgikusan parodizáló Csinibaba című film.

Ki a magyar? Abba kéne hagyni már ezt a fejtegetést a legelején, mert bornírt. Bornírt azért is, mert egy huszonegyedik századi nemzetkép helyett végül a neutrális, amnéziás kádári magyar népfogalom — vagyis: a lakosság — bontakozik ki ebből a borzalmasan atavisztikus vérszerintiséget is firtató társadalomképből. Mondanám, hogy had örüljön magának, de ezt a beszédet éppen a miniszterelnök mondja. És egy bekezdésen belül sikerül eljutnia a húszas évek rablógyilkos rasszizmusának és önsorsrontó irredentizmusának (oké) szoft verziójától a kádárkockák puhadiktatúrájának inkluzív tehát jótékony, de valójában identitás- és hagyományromboló "népies", "műmagyar" Gleichschaltung-jáig. Hát nem maradt már egy írástudó értelmiségi se a Rendszerben, hogy tollbamondjon valami előremutatót és értelmeset? 

Népi hagyományok.

A paraszti szubkultúra valóban szinte egyedüli hordozója volt jó ideig a magyar anyanyelvűségnek — míg a magát kizárólagosan magyarnak gondoló nemesség leginkább saját rendi privilégiumaiért küzdött szabadságharcaiban, s olyasmikért állt ki, mint a latin nyelvhasználat a közigazgatásban... Ezt ma talán nem is annyira értjük sőt ismerjük, de a politika már akkor is ilyen volt. Ma is bonyolultabb. Akkor meg pláne úri huncutság volt: szó szerint. 

A népi hagyományok ápolása nagyon is derék dolog — jóval több mint érdekesség és honi egzotikum, de ahogy máshol: nem a modern mindennapok része és nem a modern identitás alapja. S nem baj, hogy nem az. Nem a népi tánc és a népviselet vagy a mángorló teszi magyarrá a ma már farmerben járó és mosógépet használó magyarságot. Az elmúlt ezerszáz-sok évben is jóval színesebben és változatosabban éltünk, szórakoztunk, mint az a Kádár-rendszer neofolklorista táncházaiban vagy a most felavatott Hagyományok Házában megismerhető. Ezek mesterséges rekonstrukciói, jó esetben autentikus skanzenei csak annak, ami a magyar paraszti élet volt, nemhogy, ami Magyarország ma vagy, ami lesz és lehet a jövőben. (Őseink nemcsak Petőfi-versből kipattant földművesek voltak amúgy.)

A Kádár-korszak érthető okból nem akart többet mutatni a múltunkból, s nem véletlenül hagyta ki a magyar államiság ezeréves nemzetformáló szerepét, a nemesség és a polgárság, az elit sokszor idegen anyanyelvű és sokszínűbb világát, amit egyébként a népi kultúra a maga módján mindig másolt az évszázadok divatja szerint, s ami a magaskultúra értékeit a valóságban előállította. Azért a magyar múltból a szellemtörténetet csak nem volna jó kihagyni, miféle marxista történelemhamisítás ez kérem?

Követendő hagyományt és megőrzendő értéket tehát nem csak a magyar anyanyelvű parasztság alkotott e honban — a nem magyar anyanyelvűek és a nem parasztok is, hovatovább tessék végignézni a meghatározó épületeink építészeinek nevét. Éppen a polgárság vagy az arisztokrácia kommunizmussal megszakadt folytonossága az egyik ok, amiért a rendszerváltás utáni polgári társadalom lényegében normák és például üzleti kultúra nélkül sodródik a posztmodernitás és a globalizáció egyre zavarosabb vadvizein — olajszőkítés, körbetartozások, áfacsalások és nemzetközi pénzügyi válságok és rezsicsökkentések közt hánykolódva.

Pusztán paraszti hagyományaink helyett többet tanulhatnánk egész múltunkból, a csorbítlatlan teljes képből: saját félbemaradt majd felemásra sikerült polgárosodásunkból, ami ebben a mindent egynemű lakossággá gyúrni akaró Kádár-rendszerben ment ezért leginkább végbe. Feltéve, ha polgári társadalmat szeretnénk itt és nem csak ökröket hajtani a brémai vásárba... Pusztán az identitásból pedig nem lehet megélni, de modern társadalmat sem lehet építeni. Akár az egykori budai úri középosztály vagy a főleg sváb és zsidó polgárság, de a csepeli munkásság, sőt az Ikarus buszok vagy sőt már a tanulságos négyes metró is a magyar történelmi tudat részei kellenének legyenek. A sor végtelen, a jelenben is folytatódik és mindenki számára egyedi mikrotörténelmet jelent. Ma nem lehet elégséges egy olyan identitás, ami kifér egy falvédőre (amit ráadásul ma már talán Bangladesben hímeztek).

A bejegyzés trackback címe:

https://kilonem100.blog.hu/api/trackback/id/tr6814284637

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

szekertabor · provo.blog.hu 2018.10.09. 17:25:04

A miniszterelnöki mondat valóban túl tömörnek tetszik, de számomra érthető üzenetet tartalmaz. Magyarnak lenni nem csak örökölt kiváltság, hanem felelősség is. Lehetsz magyar idehaza, és lehetsz magyar külföldön, rajtad áll, De ha semmit nem teszel azért, hogy az utódaid értékesnek érezzék a magyarságukat, vagy ha beállsz a magyarsággyalázók közé, akkor ők már nem fogják megtartani. És akkor a te magyarságod is megkérdőjelezhető.

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2018.10.09. 18:55:15

@szekertabor: a kormányfő ennyire nem kirekesztő szerintem. Nem fogalmaz meg ilyen elvárást. És nem is lenne célszerű. Kifejezetten rossz üzenete volna. A gyalázók kategóriáját pedig megint nem érzem ünnepélyesnek, mert az nem egy identitás, nem egy másik nép. Magyarnak lenni nem kiváltság semmiképpen. Egy adottság. Mint a levegő. Természetes. Nem szorul magyarázatra. Ezért rossz maga a kérdés. Egyéni döntés, hogy ki mit kíván értékként kezelni. Korántsem biztos, hogy mindenki számára annyira evidens, hogy idetartozni érték. Ilyenformán, akkor szomorú az is, hogy Petőfi nem szlovák vagy szerb maradt. Ugyanaz csak a másik irány.

,, 2018.10.09. 22:44:25

@A kiló nem százat jelent.: "Egy adottság. Mint a levegő. Természetes. Nem szorul magyarázatra." Hallgass meg egy-két Toroczkai v Novák Előd interjút. De, nagyon is magyarázatra szorul, ha egy hamarosan vszínűleg frakcióval is rendelkező párt elkezdi saját maga eldönteni, ránézésre, hogy ki magyar. És jó lenne, ha Magyarország miniszterelnöke a kedélyeskedő nagyotmondások helyett komolyabban is állást foglalna.

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2018.10.10. 10:19:36

@,,: Egyetértünk. Beszélhetett volna erről is. Bár én a MiHazánkat nem venném komolyan. Frakciót legfeljebb Bősz Anettel vagy Széllel alakíthatnának, aminek nem látom realitását. Persze lehet tegnap óta zártak még ki jobbikos képviselőt, csak nem figyeltem.

Habony Árpád. 2018.10.10. 14:32:27

Mar mondtam, Mi mondjuk meg, hogy ki a magyar. Ennyi.
Koszonom hogy meghallgattak.

Androsz · http://migransozo.blog.hu 2018.10.10. 15:00:55

Orbán szavai egy ünnepségen elhangzott, beszédekben megszokott módon kicsit túlzó, leginkább csak érzelmileg értelmezhető gondolatot fejeznek ki. Magyarázatként kifejti, hogy ez most jelmondatként leginkább mit is próbál kifejezni.

Azt, hogy ki a magyar, egyszer talán mindenki felteszi magának is, és nagyon érdekes dolog eltöprengeni rajta. Mert ahogy a poszt is elmeséli, erre annyira nehéz választ adni, amennyire talán az egész világban is csak néhány nemzetnek megválaszolnia a hasonló saját kérdését.

Magyar szerintem az, aki ki meri mondani, hogy Magyarország az én hazám. És ha valahol egy magyar ember sikeréről hall, akkor annak valami egyedi módon örül, egy csepp büszkeséget is meg mer engedni magának, mert annak a közösségnek a tagja ért el sikert, amely közösséghez tartozónak ő is érzi magát.

Az ország lakóinak egy kis része annyira ellensége a jelen magyar kormánynak, hogy nem meri magát magyarnak érezni. Ha nem is akarja, az már azt jelenti, hogy ő már nem is magyar, de ha szeretné, csak ütközésbe került benne két érzelem, akkor az múlandó baj.

Az, aki azért, hogy Orbánt, a kormányt, a gazdagokat lássa kudarcot vallani, képes egész Magyarországnak a kárára törni, az nem magyar, hanem egy szarházi idióta. Aki magyar, az ugyanis érezni fogja ezt a kárt, leginkább a saját bőrén, és aki ezt akarja, az a mi ellenségünk, és ha az magyarnak érzi magát, akkor ha jogilag nem is, de érzelmileg könnyen kimondható rá, hogy hazaáruló.

A "magyar" egy közösséget jelent, genetikai, etnikai származástól szokatlan mértékig függetlenül. Le- és felmenőkhöz kötni jogszabályokkal nem szabad, ezt nem is fogják megtenni, ez csak egy érzéshasonlat volt. Igazából magyar az, aki tudja magáról, hogy ő az.

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2018.10.10. 15:12:18

@Androsz: ki merem mondani, hogy Magyarország a hazám, nem érzem nagy bátorságnak. És valóban úgy érzem, hogy sokan kiforgatták a mondatot. Annyira nem borzalmas. Viszont a kérdés szerintem fölösleges. De a többit nem ismételném meg. Szóval részben igazad van. De az az igazság, hogy más nemzetek, nagyobb önbizalommal rendelkezők, jobb sorsúak, nem merengenek ezen. Tényleg nem. Komparatív kutatásokat végeztem.

Szelid sunmalac 2018.10.10. 15:18:28

En eddig magyarsag magyarazatbol csak olyannal talalkoztam, ami azt irja le mitol NEM magyar valak, illetve ami kizarolag csak szukiti es nem boviti a magyarok koret.

Tenkes Kapitánya 2018.10.10. 15:42:51

"Valójában a 9,4 millió csak 8,3: "Magyarországon 9 937 628 embert írtak össze 2011-ben, és közülük 8 314 029-en vallották magukat magyar nemzetiségűnek kizárólagosan vagy más nemzetiség mellett."

Ez óriási hülyeség. 2011-ben a nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó kérdésre 1,4 millió fő nem válaszolt.
Szóval jobb lenne tájékozódni, mielőtt ekkora baromságokat leír az index. Bár már megszoktam, hogy összevissza hazudoznak.

Tenkes Kapitánya 2018.10.10. 15:44:44

A magyarság kevert etnikumú volta, genetikai megközelítése egy buta és hazug mítosz.

ami szabad 2018.10.10. 15:55:34

Színvonalas szösszenet volt, köszönöm.

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.10.10. 16:35:18

Az magyar, aki annak vallja magát, s akit a közössés is elismer magyarnak.

Minden ballib bérretteg 2018.10.10. 16:46:51

@maxval balcán bircaman:

Szerintem a második kitétel felesleges.
Az a magyar, aki annak vallja magát.
Pont.

A közösség is annak fogja tartani, ha már ismeri és szereti, illetve magáénak érzi a nyelvet, hagyományt, kultúrát annyira, hogy azt mondja "magyar vagyok".

A hazugság nem számít, mert aki hazudik, az nem tartja magát annak, amit mond.

Minden ballib bérretteg 2018.10.10. 16:50:02

@Androsz:

+1

Magyar magyarnak nem lehet farkasa.
Aki azért szurkol, azon ügyködik, hogy a magyaroknak rosszabb legyen, az nem magyar, hisz nem tartja magát magyarnak.
Mert önnön magának senki se lehet az ellensége.

Etniez 2018.10.10. 16:52:05

Mikor Orbán ilyeneket mond, csak ki kell röhögni.
Majd én eldöntöm, hogy magyar vagyok-e vagy sem.

Etniez 2018.10.10. 16:54:29

@Tenkes Kapitánya: ehelyett tény. Amióta megérkeztünk ide, folyamatosan keveredik a magyar. Valószínűleg már előtte is.

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.10.10. 17:03:39

@Minden ballib bérretteg:

Azaz ha egy mongol magát magyarnak mondja, azt el kell fogadni?

Tenkes Kapitánya 2018.10.10. 17:24:02

@Etniez: Na és? A németekbe több francia hugenotta olvadt be, mint amennyi nem magyar a magyarságba. Hogy a szlávokról ne is beszéljünk, akik 800 éve még Berlint lakták.

élhetetlen 2018.10.10. 18:19:33

@A kiló nem százat jelent.: @Androsz. (csak hogy lásd, mit írok). Nem Androsznak kicsit sincs igaza. „Az ország lakóinak egy kis része annyira ellensége a jelen magyar kormánynak, hogy nem meri magát magyarnak érezni. Ha nem is akarja, az már azt jelenti, hogy ő már nem is magyar”. Én magyarnak érzem magam, annak is vallom, de ha nem támogatom a NER-t, akkor nem vagyok a nemzet része, kb. Nem én zárom ki magamat, engem zárnak ki. Ha nem tetszenek a dolgok, akkor nem vagyok magyar. Emlékszel még a kokárda ügyre? Aki még x ideig viseli a kokárdát, az a FIDESZ-szel van. Azóta nem tűztem kokárdát magamra, elvették tőlem önkényesen, ugyanúgy egy mondattal, ahogy most a magyarságomat. Ezt minek szépítgeted?

Tenkes Kapitánya 2018.10.10. 18:55:46

@élhetetlen: Ha a szomszédod azt mondja rád, hogy nő vagy, akkor átoperáltatod magad, mert azt mondja valaki? (Vagy ha nő lennél, akkor fordítva.) Gondolom nem, szóval hülyeségeket irogatsz.

Voznyák Pista 2018.10.10. 19:11:23

Magyar az, aki szívében magyar.
Az identitás tudat, tulajdonképpen emocionális pozíció is.
Nagyon sok nemzetiségi névváltoztatás útján magyarította magát, de nem vált igazán "magyar szívűvé".
És olyan is van, akinek nem magyar neve van, (gondoljunk csak a sok szlávos vagy németes nevű honfitársunkra) és mégis, magyar szívűek. Természetes, hogy ezek az emberek, akik emocionálisan kötődnek magyarságukhoz, ápolják a kultúránkat, nyelvünket, a maguk módján, a maguk lehetőségeivel. Nyilvánvaló, (és itt még mindig emóciókról van szó) a magyar szívű emberek egyben patrióták is.

"Pusztán az identitásból pedig nem lehet megélni, de modern társadalmat sem lehet építeni."

Lehet ezzel vitatkozni ? Nyilván nem. De a nemzeti összetartozás tudatnak, és érzelmeknek nem is ez a funkciója, hanem a közösség megtartása, nyilván ezzel együtt a nyelv, a kultúra megőrzése.
Igen, a fejlődésnek, modernizációnak nem előfeltétele a nemzettudat. Ahogy a közösségi tudat elutasítása sem.
Sőt ! Feltehetjük a kérdést, vajon a német precizitás, és szervezőkészség lehetett volna e olyan meghatározó Németországban, ha nem fonódott volna össze ez, egyfajta nemzeti büszkeséggel, (német vagyok, ezért jobb minőségben dolgozok, mint mondjuk egy görög)

élhetetlen 2018.10.10. 19:20:12

@Tenkes Kapitánya: Úgy tűnik, hülyeségeket te irogatsz. Nem, de, ha nő vagyok, nincs joga azt mondani a szomszédnak, hogy férfi vagyok, vagy fordítva. A miniszerelnöknek nincs joga azt mondani, hogy az a magyar, akinek az unokája is az lesz, mert ez azt jelenti, hogy akinek nem lesz magyar unokája, az nem magyar. És Orbánnak nem volt joga azt mondani, hogy aki kokárdát visel, az velük van, és ez azzal járt, hogy aki addig büszkén viselhetett kokárdát, már nem tehette, mert ez azt jelentette attól kezdve, hogy FIDESZ támogató. Nem érted, ugye?

élhetetlen 2018.10.10. 19:33:43

@maxval balcán bircaman: „Az magyar, aki annak vallja magát, s akit a közössés is elismer magyarnak”. Ha a miniszterenök szavait elfogadva a „közösség” nem fogad el magyarnak, mert nem lesz magyar unokám, akkor ott vagyok, mint a magát magyarnak mondó mongol, vagy rosszabb helyzetben, mert ha idetelepül, és itt szül gyereket, és a gyereke is itt szül gyereket, akkor magyarabb lesz, mint én. Tudom, nem erősséged a logika, de próbáld meg átgondolni, miket írsz, Tudom, nem fog menni, ez van.

élhetetlen 2018.10.10. 20:11:26

@Voznyák Pista: Szép futam. „Magyar az, aki szívében magyar.”. Ezt hogyan határozod meg? Hogy majd az unokája is magyar lesz? „a nemzeti összetartozás tudatnak, és érzelmeknek nem is ez a funkciója, hanem a közösség megtartása”, amit a kormány nagy erővel rombol. Mert aki nem ért velük egyet, az a magyarság ellen dolgozik, fel sem merülhet, hogy a magyarságért? Áh, itt mindenki ellenség, aki nem ért egyet a rezsim intézkedéseivel, lehet magyar szívű, vagy akár lokálpatrióta, küzdhet a lakóhelyéért a polgármesterrel szemben, akkor is magyarellenes lesz, szerinted, mert hiányzik belőle a nemzeti összetartozás tudat, ami csak akkor érvényesülne, ha mindenre rábólint. Ja. Mert a nemzeti összetartozás csak annyi, hogy megyünk az aktuális kolomp után.

pepin_nymburk 2018.10.10. 21:07:33

Ez csak a szokásos orbáni gumicsont, a lényeg, hogy zavartalanul lophasson tovább a haverokkal. Azt meg, hogy ki a magyar, a sváb bayerzsóti, meg a szlovák Bencsik elvtárs megmondja, hehehe. Egy olyan vezetőről, aki a nép pénzét kongó stadionokba, és kétballábas focisták zsebébe önti, rögtön látható, mennyire fontosak neki a jövő magyar generációi: semennyire.

Androsz · http://migransozo.blog.hu 2018.10.10. 22:14:32

@élhetetlen: "annak is vallom, de ha nem támogatom a NER-t, akkor nem vagyok a nemzet része, kb."

Nem az a magyar, akit a politikusok annak neveznek. Ha te a NER-t nem támogatod, attól még lehetsz magyar, hiszen a NER egy politikai nézetre alapuló, egy kormányzó erőhöz kapcsolódó program, szemlélet, törekvés. A magyarság fogalma átnyúlik ezen. Senki nem állította, hogy csak egyetlen módon lehet magyarnak lenni. Sem a kokárdát, sem a nemzeti jelképeket nem sajátította ki senki, mert senki nem tiltotta meg, hogy azokat a kormány habzó szájú ellenségei is viseljék. Ha ők úgy érzik, hogy a nemzeti zászló "jobbos", az már az ő bajuk. Ők találták ki ezt a megkülönböztetést saját maguknak.

A magyarnak levés ne kötődjön időszakos politikai helyzethez. Lehet, hogy te úgy érzed magadat magyarnak, hogy közben mindenki mást utálsz. A magyar identitás nem egybites fogalom. A hazaáruló is lehet magyar, csak ezt mi nagyon szégyelljük. De aki magyar, az ne baszogassa a többi magyart amiatt, hogy azok hogyan élik át ezt az eszmei kapcsolatot. Mert ha valaki a szívére tett kézzel hallgatja a Himnuszt, ha otthon oltárt emel a korona egy másolatának, ha minden este imába foglalja a legsikeresebb magyar sportolók, tudósok, történelmi hősök nevét, eltelve az érzéstől, hogy ő is egy fészekbe tartozik velük, akkor az érzelem mélységén lehet mosolyogni, de aki ezért az illető magyarságtudatát kifogásolja, az nekem már megtagadja a magyar mivoltát.

Persze az emberek érzelmi alapon magukban kizárnak egyes embereket abból a körből, amelyet saját nemzettudatával azonosítanak. Mindenkiben létezik ez az érzés. Ideológiai alapon ezen vitatkozni fölösleges, nem fognak a különböző táborok egy magyarázat következtében újra egyesülni.

Tenkes Kapitánya 2018.10.10. 22:21:40

@élhetetlen: buta vagy, kár több szót pazarolnom rád

élhetetlen 2018.10.10. 22:39:16

@Androsz: Na, itt kezdődik. „Ha te a NER-t nem támogatod, attól még lehetsz magyar”, csak nem mindenki szerint. Lehet, hogy hazaáruló vagyok emiatt. „Sem a kokárdát, sem a nemzeti jelképeket nem sajátította ki senki, mert senki nem tiltotta meg, hogy azokat a kormány habzó szájú ellenségei is viseljék.”. Igen, de az az viselje, aki velünk van, az kizárja a viselésből azt, aki nincs velük. Persze, nem tiltás, hanem csak kizárás. És, ha a nemzeti zászlót olyanok tartják hivatalosan, akikkel nem tudok azonosulni, akkor nem állhatok melléjük, mert akkor úgy nézne ki, mintha hozzájuk tartoznék. Ez se tiltott, csak kizárás. „Ők találták ki ezt a megkülönböztetést saját maguknak.„ Persze, de ez már a vicc kategória. Mikor valakik megmondják, hogy ők a magyarok, és aki nem ért velük egyet, az nem magyar, vagy hazaáruló, akkor nincs miről beszéni. Azaz nincs miről beszélni.

élhetetlen 2018.10.10. 22:47:26

@Tenkes Kapitánya: „buta vagy, kár több szót pazarolnom rád”. Persze zsenikém, így megy ez, ha nem tudsz egy értelmes ellenérvet összehozni, akkor lehülyézed, butázod a partnert. Tudod, ennél még az is elegánsabb, ha csak szó nélkül lelépsz, mert belátom, azt már nem lehet elvárni tőled, hogy beismerd, hogy igazam van. Erről ennyit.

sinus67 2018.10.10. 23:52:59

@maxval balcán bircaman:
Hat figyu Birca! Én magyarnak érzem és vallom magam!
Segíts már kérlek, hogy melyik közösséggel ismertessem el magam magyarnak?
A fidelitaszosokkal, vagy a délsvédek közösségével?
Jó lesz, ha a Momentumosok ismerik el a magyarságom, vagy ez csak a fidesz privilégiuma?
Kérdezzem meg a Bivalytoszó-alsó nyugdíjas klubját, vagy kell ugyanott az önkéntes tűzoltóegylet jóváhagyása?

És hogyan zajlik a közösség jóváhagyása? Nemzeti konzultáció keretében, vagy csak sima kérvényt kell benyújtani illetékbélyeggel?

Amúgy meg és különben is, kinek mi köz(össég)e hozzá?

Tenkes Kapitánya 2018.10.11. 00:38:40

@élhetetlen: "nincs joga azt mondani"
kretén, hogy írhatsz ilyet? gondolkodj!!

Tenkes Kapitánya 2018.10.11. 00:41:19

@sinus67:
soksok hülye, buta kérdés
majd ahogy viselkedsz, abból kiderül, hogy magyar vagy-e

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.10.11. 05:57:01

@sinus67:

"melyik közösséggel ismertessem el magam magyarnak?"

A magyarok közösségével.

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.10.11. 05:57:44

@sinus67:

"kinek mi köz(össég)e hozzá?"

Azt mondod, egy kozösségnek nincs köze saját magához?

sinus67 2018.10.11. 06:47:46

@Tenkes Kapitánya:
Na ez a viselkedés dolog nagyon érdekelne!
Hogyan kell viselkedni ahhoz, hogy a magyarok közössége magyarnak ismerjen el?
Megadok egy-két adatot. Budapesten születtem 1967-ben. Magyar névvel anyakönyveztek. Az Apám magyar volt, az Anyám ma is az! A nagyszüleim is azok voltak! Tehát norvég nem lehetek!

Szóval! Hogyan kell viselkednem, hogy kiderüljön ezeken túl, hogy magyar vagyok? Nem arra vagyok kíváncsi, hogyan ne viselkedjek!
Na? Tudsz erre értelmes választ, vagy csak hülyekérdésezni tudsz?

sinus67 2018.10.11. 06:51:18

@maxval balcán bircaman:
A magyarok közössége az pontosan kikből áll? A magukat magyarnak vallókból, vagy annál szűkebb közösségre gondolsz?

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.10.11. 08:01:10

@sinus67:

Magának a közösségről mint entitásról van itt szó.

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2018.10.11. 08:31:19

Illyés Gyula "vendégszerzőnk" egész kötetet írt tele. De nem csak a múlttal és saját jelenének magyarjával foglalkozott, de a jövővel is:
"A jövendő magyar

Az ember dolga a földön, hogy minél tökéletesebb, emberiesebb ember legyen, minél értelmesebb, jobb és becsületesebb. Hogy minél szabadabb legyen, anélkül hogy embertársainak szabadsághoz való jogát megsértené.

Ez a dolga a nemzeteknek is: az állandó tökéletesedés. Megőrizhetik, jó is, ha megőrzik egyéni sajátságaikat. Így nemes versenyben, egymást nem elfojtva, hanem ösztökélve közeledhetnek a célhoz, az emberiség nagy eszményének megvalósításához. Az első nemzet az lesz, amely először éri azt el.

A nemzetek még messze vannak a tökéletesedéstől. A magyarnak is sok tennivalója van, hogy magát kifelé és befelé egyaránt ilyen eszményien szabadnak mondhassa. Történelmünk szomorú volt, rengeteg előre nem látott szerencsétlenség hátráltatta fejlődésünket.

Fejlődünk. Az egyéni lelkületű magyarság ismeri a közös nagy célt; tudja, mire kell törekednie. Van akarata is hozzá. Nagyjaink ezt a törekvést, ezt az akaratot képviselték: ők a példaképek. Ők vizsgáztatnak magyarságból ma is.

A magyar az, aki bátran szembenéz a nép bajaival: a nemzet fejlődésének akadályaival. Aki a szabadságot ma is minden téren meg akarja valósítani. Aki a népnek műveltséget, egészséget, jólétet akar. Aki a földmívesnek földet, a munkásnak méltó hasznot, mindenkinek emberi bánásmódot kíván, egyéni érdeke ellenére is. Aki egy nyomorult, éhező vagy jogfosztott láttán saját magát is sértve érzi, emberi, magyari mivoltában. Mit mondjak még? A magyar az, akinek jellemzésére azt mondhatjuk el, amit a tökéletes emberről gondolunk. Örüljünk, hogy annyi kanyar után ilyen egyszerű megoldáshoz jutottunk, a kérdésre ilyen kereken megfelelhetünk. Ez a bizonyíték, hogy bár változatos területeken, de mindig egyenes irányban jöttünk.

Amit a magyar természetről elmondtunk, csak azért mondtuk el, hogy bizonyítékot szolgáltassunk: képesek vagyunk erre a fejlődésre. Ehhez elsősorban lelki tulajdonságok kellenek.

Magyar énelőttem az, aki nem bírja a homályt, sem a börtönben, sem a gondolatban. Magyar az, aki az értelmet szereti, aki szenvedélyét csak akkor engedi szabadon, midőn a szó már nem használ az igazság elfogadtatására. Minden nép közösség. Jó magyar az, aki emberi, jó tagja a magyar közösségnek."

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2018.10.11. 09:02:32

@Tenkes Kapitánya: nekem az a benyomásom, hogy nem a viselkedésen múlik a hovatartozás. Hogy durvábbat mondjak: még egy háború közepén elkövetett katonai árulás sem foszt meg a hovatartozásodtól. Hiszen máskülönben nem is lennél áruló. :)

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2018.10.11. 09:08:54

@Etniez: pont az ilyesmi miatt butaság azon morfondírozni, hogy ki a magyar. Nem csak természetszerű, hogy a népek keverednek, hanem az is, hogy sosem váltak el élesen. Mivel az embernél a nemivaros szaporodás nem lehetséges, ezért szükségképpen mindig egy nő és egy férfi — egyébként kifejezetten kellemes – keveredésére van szükség a fajfentartáshoz. Általában nem rokonok. Legalábbis a mi kultúrkörünkben...

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2018.10.11. 09:16:52

@Tenkes Kapitánya: 1,4 millió nem válaszolt, oké. De ettől még nem sorolhatod őket a magyarok közé automatikusan. :D Megtehették volna, hogy besorolják magukat valaminek, de nem tették. Az identitásuk (éppen akkor) eltért a határozott magyartól. Bizonyos értelemben a kérdés, hogy magyarnak tartod-e magad legalább annyira bornírt. Mert az ember beleszületik egy közösségbe. De mivel soknemzetiségű ország vagyunk, ezért érdemes futni ezzel egy kört. Inkább érdekességnek tartom a származást, mint mindent determináló vízválasztónak. Ma már általában nem befolyásol semmit. Pl. párválasztást, életmódot stb. Magyarán: kiüresedett az identitásnak az abszolút jellege. Ahogy a vallásé is eltűnt. Volt régen, hogy katolikus nem adta a lányát reformátushoz és fordítva. Románt elvenni se volt megengedett pár évtizede még. Ma a vegyes házasságok aránya jóval magasabb. Pl. magyar-cigány viszonylatban is kifejezetten magas. Hát akkor hol vannak azok a választóvonolak? Hogy lehet akkor egzaktan megválaszolni a kérdést? Ha sokkal összetettebb egy ember identitása, és sok szempontból egyszerűbb is. Életmód szempontjából alig van különbség az emberek közt és ezer kilométereket és határokat szelhetünk át közben: ugyanazt látjuk és ez nem probléma szerintem. Ide fejlődött a világ. Régen meg pl. eleve divatos volt a többnyelvűség. A Felvidék, ma Szlovákia legalább háromnyelvű volt és identitásból is kettő volt mindenkinek. Benyovszky Móricz a szlovákok szerint szlovák, a magyarok szerint magyar. Ő meg mindkettőt magától értetődőnek tartotta.

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2018.10.11. 10:05:40

@maxval balcán bircaman: vicceltem. De nehezen tudom bekategorizálni ezt az entitást. Egyrészt nyilván van ilyen. Bár én az emberi kultúrát kontinuumnak látom. (Idegen szó megint.) A kulturális határok kb. olyanon, mint a vízre rajzolt vonalak. Egyébiránt: az államok szerepét tartom fontosnak és szerintem az államélet és az állam szervezettsége, nemzet- és kultúrateremtő szerepe, ami kiemelten fontos. Az állam ráadásul egzaktabb fogalom: stabil kézzelfogható. Nem utolsósorban vannak pl. valódi határai. Lehet róla beszélni. És vannak tudományosan tárgyalható kapcsolatrenderei és működése is. Egy miniszterelnök erről tud beszélni elsősorban. Nem az a fontos, hogy ki a magyar, hanem, hogy ki Magyarország.

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.10.11. 10:08:26

@A kiló nem százat jelent.:

Nyilván ez így van. Van a dolog, de a határai képlékenyek.

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.10.11. 10:08:57

@A kiló nem százat jelent.:

Viszont az állam nem kevendő ide. Az más, mint a közösség.

sinus67 2018.10.11. 16:06:26

@maxval balcán bircaman:

Most akkor entitás, vagy közösség?

sinus67 2018.10.11. 16:31:44

@maxval balcán bircaman:
Jajjaj! Erre elfeledtem reagálni:

"Azt mondod, egy kozösségnek nincs köze saját magához?"

Egy olyannak, mint magyarok, vagy természetes barna hajúak közösségi entitásának (hogy a Te szavaiddal éljek) nincs köze magához. Az entitáshoz tartozók nem azért tartoznak oda, mert oda akarnak tartozni, vagy a viselkedésükkel felvételt nyernek. Ezekbe az entitásokba az ember beleszületik. Nincs választásom! Pl. mind a kettőbe beletartozok!

/Bár a barnahajúak közösségéből már kifelé haladok, mert erősen deresedik a hajam. Sebaj! Az őszek közössége majd befogad! (Ha jól viselkedek.)/

Nem a viselkedésem megítélése során "nyertem" felvételt!

Innentől fogva egy olyan - az entitással azonos nevű, de más elvárásokat támasztó - közösséghez nem akarok tartozni, amely természetes, velemszületett tulajdonságomat megkérdőjelezi, vagy merlegre teszi a saját mérősúlyaival.
Ezért senkinek semmi köze hozzá, hogy az egyesek által - álságosan - meghatározott feltételeknek megfelelek e! Azaz magyar vagyok, vagy sem!

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.10.11. 16:50:12

@sinus67:

Alapvetően az etnikai közösséghez tartozás automatikus, leszármazás alapú, nehézkes kívülről bekerülni.

élhetetlen 2018.10.11. 18:10:41

@maxval balcán bircaman: „"melyik közösséggel ismertessem el magam magyarnak?" A magyarok közösségével.”. Birca, ez elég nagy gubanc. Mert a magyarok közösségének tagjait ki ismerte el magyarnak? Egy olyan közösség, aminek a tagjait szintén nem tudni, hogy ki ismerhette el magyarnak? Szóval szokás szerint zavaros a mondandód.

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.10.11. 18:36:17

@élhetetlen:

Ez egy öngerjesztő folyamat.

Mint a Nap, senki se vonja kétségbe, hogy van, de a pontos határait képtelenség megállapítani.

élhetetlen 2018.10.11. 18:40:21

@maxval balcán bircaman: „Alapvetően az etnikai közösséghez tartozás automatikus, leszármazás alapú, nehézkes kívülről bekerülni.”. Birca, ez igaz. A baj csak az veled, hogy löksz valami általad értelmesnek gondolt mondatot, de nem gondolod át, mikor, milyen viszonylatban. Itt meg arról beszélünk, hogy a Miniszterelnök szerint egy etnikai csoportba tartozás az nem leszármazás, hanem „felszármazás” alapú, azaz, majd az unokáid határozzák meg, hogy melyik etnikai csoportba tartozol most, nem az őseid. „az a magyar, akinek az unokája is magyar lesz.”. Mit magyarázol? Mert, ha azt, hogy Orbán hülyeséget beszélt nyilvánosan, (amit lehet otthon, vagy a kocsmában, bár ott lehetnek következményei), akkor egyetértünk.

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.10.11. 18:43:07

@élhetetlen:

Orbán szövege jelképes, kb. azt mondta el másképp, amit Vörösmarti a szózatban. Ünnepélyes, jelképes beszéd, szó szerint érteni butaság.

élhetetlen 2018.10.11. 18:47:22

@maxval balcán bircaman: „senki se vonja kétségbe, hogy van, de a pontos határait képtelenség megállapítani.”. Kivéve téged, aki meg tudja mondani, hogy az a magyar, akit a meghatározhatatlan magyar közösség elfogad magyarnak. Te meghatároztad a határokat, szerinted. Legalábbis leírtad. Na, már a ennyi elég belőled.

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.10.11. 18:54:39

@élhetetlen:

Nem én állapítom meg, hanem maga az entitás.

sinus67 2018.10.11. 18:56:38

@maxval balcán bircaman:

Ugye milyen nehéz rendesen meghatározni, hogy akkor most ki is a magyar?

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.10.11. 18:59:18

@sinus67:

Nehéz, mert 2 tényezőből is áll.

Mindenestere minkét liberális definíció téves, az egyik szerint "mindenki aki annak vallja magát", a másik szerint "minden magyar állampolgár", ill. új verzióban "minden magyar állampolgár, kivéve a nemrég állampolgárságot kapott csúnya ukránokat, románokat, szerbeket".

élhetetlen 2018.10.11. 19:48:07

@maxval balcán bircaman: „Nem én állapítom meg, hanem maga az entitás„. Aha, az az entitás, amit nem lehet meghatározni.
Ez meg már nagyon durva. „Orbán csak azt mondta el másképp, amit Vörösmarti a szózatban”. Megjegyzem Vörösmarty. Csak egy kicsit rosszul fordított magyarról magyarra.
„Az nem lehet, hogy ész, erő, És oly szent akarat Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.„. Most az a szent akarat, hogy kitömjék az új tőkés réteget, balhézzunk az EU-val, a románokkal, szlovákokkal, az ukránokkal, és nem tudom még kivel? Mert akkor majd
"jőni fog Egy jobb kor, mely után Buzgó imádság epedez Százezrek ajakán."
Ja, ez az út! Hát Vörösmarty nem éppen erről beszélt, és fel sem merülhetett benne, hogy majd egyszer úgy védik meg a magyarságot, hogy sok millióért tele plakátolják az országot olyan migránsoknak szóló plakátokkal, amit nem is látnak, vagy ha véletlenül látnak, akkor nem értik. Ezzel a hasonlattal ne járasd le Vörösmartyt. Orbánnak a hazafisághoz semmi köze nincs, akkor sem ha öt magyar gyereke van. Jó családapa, aki gondoskodik a gyerekeiről, akárki kárára. Ennyi.

sinus67 2018.10.11. 21:05:50

@maxval balcán bircaman:

Ne keverd már bele az állampolgárságot! Ezt csak Orbánék erőltetik!
A kettős állampolgárság ellen lévők is határon túli magyarokról beszélnek.
Érted? Magyarokról!
A nem Magyarországon élő, nem magyar etnikumhoz tartozóknak magyar állampolgárságot adni az meg aztán az általad említett entitás megcsúfolása!
Szóval semmiféle liberális meghatározás nem állja meg a helyét! De az illiberális sem!

Azért egy kérdést intéznék hozzád.
Adott két házaspár. Mindkettő kivándorolt 1945-ben. A tengerentúlon élnek! A gyerekeik ott születnek 1954-ben, ott járnak iskolába, ott házasodnak és ott szülnek. A kivándoroltak unokái is megszületnek 1975-ben. Szintén ott élik életüket. Magyarhonban az unokák már ritkán járnak. Nekik is születnek gyerekeik 1988-ban.
Mindegyikük magyarnak tartja magát. Tökeletesen beszélnek magyarul, de nem kettős állampolgárok.
Az egyik 1988-ban született a fidesznek szurkol a másik családhoz tartozó az mszp-nek es ennek hangot is adnak. Cikkeket írnak internetes oldalakon.
Kerdésem a következő:
Melyik a magyar az entitásnak megfelelés szerint?

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.10.12. 05:56:58

@élhetetlen:

De mi a valóság?

Sose volt ilyen jó a viszony a szlovákokkal, románokkal, szerbekkel. Mert mindenki jobban szereti az önmagáért kiálló ellenfelet, vele lehet akár még kompromisszumot is kotni.

Az ukránokkal valóban rossz a viszony, de ennek oka egész más. A mostani ukrán hunta fanatikusan nyugatpárti, míg a magyar vezetés nem az. Kijev kijelentései valójában az, amit a szájukba ad Washington és Brüsszel.

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.10.12. 05:58:25

@sinus67:

Olvass ballib kommenteket. Abból meg fogod tudni, aki nem Mo-on született az nem magyar állampolgár, s pl. a székelyek románok, a kárpátaljai magyarok meg ukránok. Ők szimplán magyarul beszélő külföldiek.