Demokrácia van-e Magyarországon? Az Economist válasza a New York Times kérdésére

2018. december 27.

Hogy demokrácia van-e Magyarországon nem újkeletű vita: a mindenkori magyar ellenzék mindig is türelmetlenül várta az aktuális kormányzat bukását, és többnyire joggal, kiszorítva érezte magát a demokratikus döntéshozatalból. Amikor a jobboldal volt ellenzékben, akkor ők is a szocialisták és a szabad demokraták "diktatúrájaként" élték meg a négy-meg-négy éveket. 

Orbán rendszere újfajta egypártrendszer címmel szemlézi a New York Times cikkét az Index.hu, mely magas labdát visszakézből lehetne lecsapni, hiszen a két kormánypárton kívül 5-6-7 ellenzéki párt is aktív szereplője a magyar közéletnek, nemhogy csak egy, képviselőik ott vannak a törvényhozásban és az önkormányzatokban, olykor vezetik is azokat. Az Economist Demokrácia-indexe már kevésbé ad lesújtó képet azért hazánkról.

A zsinórban harmadik orbáni kétharmados győzelem érthető módon növelte az ellenzéki frusztrációt, a hazai és külföldi liberális véleményformálók joggal bírálják a kormányzat kompromisszumképtelen hatalomgyakorlását. Még ha a szélesebb hazai közvéleményt szemmel láthatóan nem is érdeklik a politikai osztály "egyéni szociális problémái" — nem meglepő módon csak a saját egyéni szociális problémái, ami nagyjából el is mond mindent a magyar demokrácia igazi rákfenéjéről. Minden más talán egyszerűen ennek következménye...

tobbsegi_demokracia.jpgNégymadár blog: Többségi demokrácia.

Komoly politológusok, mint Filippov Gábor, nevezik az Orbán-rendszert hibrid rezsimnek (ami valami átmenet lenne diktatúra és demokrácia között). Ez azonban nem egy objektív elemző, hanem egy publicista állásfoglalása egy olyan kérdésben, ami az ügy komolysága miatt megérne egy komolyabb összehasonlító elemzést. De ennek hiányában már maga a kérdésfeltevés is csak a szokásos politikai viták közé, méghozzá a soha véget nem érő hitviták közé tartozik, és nem annyira az intézményi hiányosságok miatti jogos aggodalom konstruktív kritikája.

De ha jogos is az aggodalom, annyi viszont bebizonyosodott, hogy a demokráciáért hullajtott krokodilkönnyekkel választást nyerni most épp nem lehet. Fool me once — ahogy az angol mondaná: a magyar választót inkább érdekli a saját zsebe és az a kis biztonságérzet egy rohamosan változó világban, mint az, hogy egyes politikusok  elveszítették korábbi politikai befolyásukat. A polgárok egymás utáni szavazataikkal erősítik meg a fennálló rezsimet. Nagyon nehéz tehát jó és demokratikus ellenérvet találni.

Hogy "bebizonyítsuk", hogy mégis diktatúra van fából vaskarikát kell gyártanunk: "Magyarország a 21. századi demokrácia intézményeit megtartva valósít meg egypártrendszert" — állítja egyenesen a CEU rektora, Michael Ignatieff. Ennél már csak az a mondat hangozna hülyébben, hogy ez egy többpárti egypártrendszer. A Yale egy idehaza ismeretlen professzora pedig egyenesen olyan fasizmusnak akarja látni a magyar viszonyokat, amiben egyébként nincs jelen elnyomó állami erőszakszervezet. (Magyarán majdnem vízbefúlunk, csak épp a víz hiányzik hozzá...)

Az ilyen értelmetlenné váló vitákban a kategóriák így idejekorán elinflálódnak. S még a valódi hiányosságok megtárgyalását is elmulasztjuk — ami pont nem kedvez a demokráciának.

Eszem ágában sincs beszállni egy meddő és akadémikus vitába. Először ugyanis meg kéne tudnunk határozni objektíve, hogy mi az, hogy demokrácia, hogy utána meg tudjuk állapítani egy kormányzati működésről, hogy az demokratikus-e vagy sem. Nem lenne könnyű dolgunk, hiszen az állami működésnek eleve van egy autoriter jellege — pl. adót kell fizetni vagy büntetést kell fizetni a gyorshajtásért: ezekben rendszerint nem kérik ki a polgárok véleményét, kiállítják a csekket és kész, ennek a megítélése tehát eredendően szubjektív. A kontrollvesztettség érzése, amiről valójában szó van a diktatúrázás jelszava alatt, magyarán, hogy nincs beleszólásunk közös életünk ügyeibe, szintén erősen szubjektív. Nem csak a szabad választások megléte miatt, hanem nincs általános európai mércéje (fúj), hogy mégis mibe szólhassunk bele — s főleg ki.

Tízmillió miniszterelnöke nem lehet egy országnak, de tíz se.

Sok minden nem fokmérője a demokráciának, amit annak vélnénk: a jólét vagy az egyenlőtlenség felszámolása semmiképpen nem az sajnos, noha mindkettőre jogos lehet az igény a rendszerváltás óta (mindhiába). Érzésem szerint nagyobb, mint a politikai szabadságjogokra... A jó kormányzati döntések sem, mert egy demokratikusan választott kormányzat is lehet végtelenül ostoba. (Viszont egy diktatúra is kormányozhat jól, sőt az lehet csak igazán hatékony. Egy demokráciában mindig minden macerásabb...) 

A többségi vélemény pl. egy kórházi műtőben sem lenne életbiztosítás. Ugyanakkor míg a műtőben van egy hozzáértő sebész vagy egy főorvos, addig a demokráciában ilyen képzett szakembereket nem tudunk kiállítani: a jövő kiszámíthatatlan, de még saját vágyainkat vagy céljainkat se ismerjük. A legtöbb politikai akarat valóra váltása ellen sokszor épp azok tiltakoznának egy idő után leghangosabban, akik azt leghangosabban követelték. De ha így is volna, legfőképp nem az a demokrácia, amikor az akaratunk szerint történnek a dolgok, az ugyanis kivételes állapot, másoknak más az akarata, és valakinek a rövidebbet kell húznia szükségszerűen...

A politikatudományt vagy a történelmet tényleg ismerők számára pedig ismerős lehet Alexis de Tocqueville neve, aki az Orbán-rendszernek nem szentelt olyan kitüntetett figyelmet, mint most a kiváló New York Times, lévén 1859-ben meghalt, viszont sokat méltatta az amerikai köztársasági modellt, különbséget tett a demokrácia és a köztársaság között. Lelövöm a poént. Mindenek előtt: nem volt demokrata; kitalálható tehát: republikánus volt. Pusztán a szeszélyes többség ingadozó hangulatának uralma helyett a választott, mandátummal felruházott, felelős tisztségviselők intézményrendszerében hitt. A "demokrácia élharcosa, erőszakos forradalmár" végképp nem volt — ebben az érzésében én erősen tudok osztozni, de nem erőltetném az olvasóra minden körülmények között.

Tocqueville megjósolta a demokrácia jövőjét az Egyesült Államokban, a lehetséges veszélyeket, ezek egyike a többség zsarnoksága: "a demokráciában a többség akarata érvényesül, és akik kisebbségbe kerülnek, az ellentétes érdekek miatt sokszor érezhetik a többséget zsarnokinak." 1838! Szóval ennyire új ez a kérdés. Mégse értjük ma idehaza, pedig akkor a reformkorban Magyarországon is olvasták. S ami még furcsább, abból az amerikai demokráciából se emlékeznek manapság erre az alapvető összefüggésre, amikor rólunk "csóró kis bennszülöttekről" alkotnak (elhamarkodott) ítéletet, mint most a New York Times cikke vagy a Sargentini-jelentés. Még két kulcsidézet:

"Ahol az állam erős, ott a társadalom gyenge, és ahol a társadalom gyenge, a demokrácia még nem eresztett mélyen gyökeret."

"A világ könnyebben elfogad egy kézenfekvő hazugságot, mint a bonyolult és nehezen megismerhető igazságot."

— Tocqueville

Nyugaton is a (kortárs liberális) politikai eszköztár megszokott fegyvere a politikai ellenfelek diktátorozása és nácizása — ahogy fordított esetben a kommunistázása — sőt liberálisozása is. (A fagyi ugyanis visszanyal. Lásd még Trump.) A tömegdemokráciákban a politika mindenütt lebutított és unalmas. Lehet pont ez az agyzsibbasztó értelmetlensége taszítja apátiába a közvélemény racionálisan gondolkodni akaró részét. Pedig tényleg jó volna közösen kitalálni, hogy mikor kell tényleg farkast kiáltani. Mikor van veszélyben a demokrácia. De van-e erre objektív módszer, ha a kisebbségben lévő politikai ellenfelek épp annyira erősen elfogultak, mint ahogy az éppen többségben lévők a másik irányban. Az az értelmiség, amelyik felelős lenne a tisztánlátást segíteni ugyanilyen módon megosztott — kevés a kivétel. Az egyik elfogult vélemény kerül a másik fölé s viszont: erről szól a Sargentini-jelentés és a CEU-ügy is, a New York Times cikke vagy bármelyik sommás komment az interneten.

Létezik viszont egy demokrácia-index, amit nem egy lap véleményrovatában készítenek. Tanulmányok és felmérések és előre meghatározott szempontok alapján igyekeznek az államokat, kormányzatokat összehasonlítva osztályozni. Valahogy objektívvé tenni azt, ami mindenképpen eredendően szubjektív a fentiek miatt. A The Economist Demokrácia Indexére is érdemes vetnünk egy pillantást, amikor arról vitázunk, hogy Magyarország diktatúra, hibrid rezsim, demokrácia vagy micsoda. Előre jelzem az értékelés nem fog senkinek se tetszeni. Egyrészt mert Magyarországot a demokráciák közé sorolják évek óta, amit a kormány esküdt ellenségei nyilván kevésnek éreznek, és felháborodva nem fogadnának el, hogy olyan országokkal vagyunk egy kupacba téve, mint pl. Franciaország. Besorolásunk: Flawed Democracy, vagyis hibás demokrácia. A teljes demokrácia kategóriájába nagyon kevés társadalom fér be, tényleg csak a legélhetőbbek: Svédország, Svájc, a klub pedig mostanában szűkül sajnos. A skála és a különböző szempontok persze továbbárnyalják a helyezéseket.

Másrészt a Demokrácia-indexünk folyamatosan romló és nem csak 2010 óta, hanem 2008-ban is rosszabb volt, mint 2006-ban — és inkább szólt a megelőlegezett bizalomról Magyarország iránt, de valami fundamentálisan nem működik nálunk, és ez esetben nem csak fejétől bűzlik a hal. 

eiu_democracy_hungary.pngThe Economist Demokrácia Index / Magyarország. A demokrácia visszaszorulóban a világon.

A demokrácia minősége ugyanis nem csak az intézményeken múlik. Elsősorban nyilván az intézményeket működtetőkön, hanem rajtunk is, mint a démoszon, akik nélkül végképp nincs demokrácia, mert mi kell jelentsük az igazi ellensúlyt, nem (csak) többi intézmény és ellenérdekelt politikai szereplő, szegény hányattatott sorsú média vagy a külföld, esetleg az EU.

A felmérés nem csak a hazai választási rendszert illetve a politikai sokszínűséget (8.75) vizsgálta, nem csak a politikai szabadságjogok (7.06) intézményeit, nem csak a kormányzati működést (6.07), de a politikai részvételt (4.44) és a még megfoghatatlanabb politikai kultúrát (6.88) is. Így jön ki Magyarország összpontszámának most a 6.64, ami 2006-ban 7.53 volt. 

Magyarán leginkább a politikai részvételünk húzza lefelé az átlagot, ami többek közt az, hogy elmegyünk-e egyáltalán szavazni, szól arról is, hogy olvasunk-e politikai újságokat, részt veszünk-e civil szervezetek, egyesületek munkájában, belépünk-e pártokba, hallatjuk-e a hangunkat. Széchenyi és Kossuth népének politikai kultúrája sem tűnik olyan borzalmasan rossznak, de volna mit fejlődni, de mindenek előtt részt kéne venni a közéletben — sokakat meglep talán, de éppen a választási rendszerünk és a politikai sokszínűség az, ami lényegében megfelelő — egy valódi demokráciáé.

Ezek a tapasztalatok egybecsengnek azzal a gondolattal, amit a kvótanépszavazás kapcsán írtunk: a magyar demokrácia részvétel nélküli, sőt úgyszólván részvétlen demokrácia.

Persze talán századpontos értéket azért túlzás megadni ilyen megfoghatatlan témában. 6 vagy 7 talán nem lényegesen eltérő osztályzat, de az irány nem a megfelelő, ebben kiegyezhetünk. De nézzünk még néhány országot: Románia pontszáma 6.44, Lengyelországé 6.67, Csehországé 7.62, persze Oroszországé 3.17, ami már Belorusszal együtt autoriter besorolást kapott 2010 óta. Franciaországé és Belgiumé 7.80, Ciprus, Olaszország, Görögország (7.29) mind azonos besorolást kaptak Magyarországgal, mint hibásan működő demokrácia..., de demokrácia. 

A valódi értékelést persze a magyar választóknak kell megadni.

Egy olvasóink körében végzett felmérésen többek közt a magyar demokráciát is értékelhetitek — nos egyelőre a válaszok 59%-a adott elégtelent...

Még pár napig kitölthetitek a kérdőívünket.

Köszönjük szépen! 

A kiló nem százat jelent.

A bejegyzés trackback címe:

https://kilonem100.blog.hu/api/trackback/id/tr4114517278

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

wmiki · http://kigondoltam.blog.hu/2014/07/20/stephen_hawking_538 2018.12.29. 10:02:07

Nincs demokrácia!
Minden nap (is!) megírja az igazmondo index.hu, hogy itt diktatúra van, és nincs szólásszabaccság.
Egyébként az szdsz szótár szerint sincs demokrácia!

$pi$ 2018.12.29. 11:06:41

2006-ban nagy volt a demokrácia nálunk, most meg nagyon nincs. Na b+, ez sem semmi!

kvadrillio 2018.12.29. 11:26:57

MIJAFASZT CSINÁLT EZ A BAROM OKTATÁSI VEZETŐSÉG A MAGYAR GYEREKEKKEL ???!!!

Makrogazdaság
Radó: katasztrofális helyzetben a magyar oktatás
2018. december 27. 16:11
nyomtatás

A magyar közoktatás legnagyobb betegsége, hogy egészen brutális mértékű egyenlőtlenségeket teremt - mondta a Zoom.hu-nak adott interjújában Radó Péter oktatáskutató. Szerinte a magyar közoktatás szelektáló és szegregáló. Úgy véli, hogy a hagyományos készségek terén is mélyen leszakadtunk, ám az új készségek középpontba állításával született mérésekben most valahol ott tartunk, ahol Bulgária.

A honi közoktatás nem tud mit kezdeni a sokféleséggel, a különböző hátrányokkal. Ezek számos okból, így szociális helyzetből, a nemi különbségekből, etnikai, nemzetiségi hovatartozásból vagy különböző tanulási problémákból fakadhatnak. Alig van olyan dimenzió, amely mentén ne jelennének meg durva egyenlőtlenségek. Ez többek között arra vezethető vissza, hogy az itthon használt, nagyon hagyományos, az ismeret átadására, egész osztályok tanítására berendezkedett pedagógiai kultúra teljesen alkalmatlan arra, hogy ezeket a hátrányokat kompenzálja - mondta Radó Péter oktatáskutató.

Kiemelte: van azonban egy másik problémánk is, ami még mindig az egyenlőtlenségekkel függ össze, ez pedig az egészen elképesztő mértékű szelekció.

Nincs Európában még egy olyan oktatási rendszer, amely ilyen drámai mértékben és egyértelműen a gyerekek háttere alapján osztaná őket különböző intézményekbe. Ez pedig abszurd módon felerősíti az egyenlőtlenségek hatásait. Ha az oktatás csak annyira lenne képes ellensúlyozni különböző társadalmi hátrányok tanulásra gyakorolt negatív hatásait, mint két évtizeddel ezelőtt, már akkor sem lennének ennyire nagy különbségek.

Éppen ezért a legnagyobb problémát egy jó ideje abban látom, hogy a magyar közoktatás őrületes mértékben szelektáló és szegregáló

- hangsúlyozta Radó Péter.

Vannak úgynevezett adaptív készségek, mint például a kritikus gondolkodás, a probléma megoldás, az együttműködésre való készség és még sorolhatnánk. Ezek egyre jobban felértékelődnek. Olyan mértékben változik ugyanis körülöttünk a világ, a gazdasági, a munkaerő-piaci környezet, a társadalom szerveződése, hogy már régen fel kellett adnunk azt a hitet, hogy tudjuk, milyen igényekre lesz szükség 20 év múlva, s arra nevelünk. Egyetlen értelmes oktatáspolitikai megközelítés létezik, csak arra kell képessé tennünk az iskolába most belépő gyerekeket, hogy történjen bármi is velük 20 év múlva, csináljanak akkor bármit is, foglalkozzanak bármivel, csatlakozzanak akármilyen társadalmi hálózathoz, képesek legyenek ahhoz alkalmazkodni, változni és tanulni, másokkal együttműködni.

Ebben a tekintetben pedig sajnos sokkal rosszabbul állunk, mint az olyan, hagyományos készségek terén, mint a szövegértés, a matematikai, természettudományi alapkészségek. Ezeket a hagyományos kompetenciákat már régen mérik, s mostanában nem túl jó az összkép

- fejtette ki Radó Péter.

Ha viszont a mostani évezredben egyre inkább felértékelődő készségekre fókuszáló mérések eredményeit vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy problémamegoldásban vagy másokkal együttműködésben zajló problémamegoldásban Európa sereghajói között vagyunk. Már nem igaz az, hogy a magyar oktatás a fejlett országok átlagától picit lemaradó teljesítményt nyújt.

Szerinte hagyományos készségek terén is mélyen leszakadtunk, ám az új készségek középpontba állításával született mérésekben most valahol ott tartunk, ahol Bulgária.

szerinte a gyerekek hatoda ma már korai iskolaelhagyó, és még fájóbb, hogy akik kudarcot vallanak, vagyis szereznek ugyan valamilyen papírt, de az nem sokat ér, mert nem tudják használni, a gyerekek negyede. Ez százezres nagyságrendű kört jelent minden évben. Ha abból indulunk ki - ami képtelenség -, hogy Magyarország még egy évszázadig elvan a német autógyárak összeszerelő üzemeiből, ezek a gyerekek akkor is kudarcra lennének ítélve.

Ami nem meglepő, a 15 évesek 25-26 százaléka ma már funkcionális analfabéta. Ha azt vizsgáljuk, milyen készségek iránt van igény a globális térben, s mi ebben hogyan állunk, akkor nem túlzás az a kijelentés, hogy a hazai iskolarendszerben lévő gyerekeknek sokkal több, mint a negyede el fog bukni 10-15 év múlva, ez pedig katasztrófa - mondta az oktatáskutató.
Címkék: közoktatás, makrogazdaság, oktatás

EZ..., ELKÉPESZTŐ ROMBOLÁÁÁÁÁSSSS !!!!!!!!!

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2018.12.29. 11:33:25

@kvadrillio: Az ugye megvan, hogy ennek a cikkhez semmi köze. Meg úgy általában a stílus se passzol valahogy ide. De persze remek demonstráció ez is ahhoz, hogy miért nehéz bármilyen közéleti kérdésről beszélni. Akár az oktatásról. Amíg ilyen ordenáré kirohanások vannak, addig igazából nem is érdemes. Addig ennek a népnek valahogy érthető a diktatúra iránti vonzalma. Szépen játszatok, léci!

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2018.12.29. 11:34:24

@$pi$: szerintem ezt úgy fogd fel, hogy ha nem lett volna demokrácia, akkor 2010-ben nem tudtuk volna elzavarni a kormányt. Meg már előtte a népszavazáson, azt hiszem 2008-ban.

ulpius66 2018.12.29. 11:37:04

Demokrácia van-e Belgiumban, avagy Svédországban?

ulpius66 2018.12.29. 11:38:29

... A lényeg lemaradt:

Lehet, hogy demokrácia van Belgiumban vagy Svédországban, CSAK ÉPP MŰKÖDŐ KORMÁNYUK NINCS!!!!

zsobal 2018.12.29. 11:38:51

"egy diktatúra is kormányozhat jól" - na itt hagytam abba az olvasást. De ajánlom Magyar Bálint és az általa szerkesztett Magyar Polip 3 kötetének elolvasását.

Emmett Brown 2018.12.29. 11:42:46

@$pi$: 2008ban volt népszavazás a kormány ikonikus rendelkezéseiről. Nem volt semmi trükközés, hogy random arcok egyértelműen értelmetlen álkérdésekkel (vagy kigyúrt gyökerekkel)blokkolják az érdemi kérdések beterjesztését, vagy jogászkodás, hogy márpedig ezek a témák érintik a költségvetést, ergo nincs népszavazás.

Ehhez képest a vasárnapi boltzár, vagy az olimpia témakörben volt népszavazás?

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.12.29. 11:47:33

Liberális szemszögből Mo. nem demokrácia, hiszen a kormányzat nem liberális.

Emmett Brown 2018.12.29. 11:49:08

@zsobal: pedig van rá pár példa.

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.12.29. 11:54:58

@Emmett Brown:

De igaz, liberális szemszpontból.

A liberális eszme szerint aki nem liberálisokra szavaz, az vagy agymosott zombi vagy gonosz ember.

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2018.12.29. 12:02:05

@Emmett Brown: Hát az olimpia esetén visszakoztak. Tehát nem kellett népszavazást tartani. Az rendben. A boltzár nincs rendben. De fogjuk rá, hogy magánakció volt. Persze ott is visszakoztak. Egyfajta siker ez is ellenzéki oldalról. A kormány nem ad teret egy ellenzéki népszavazásnak most. És had éljek a konteóval, hogy 2008-ban is lett volna ok, hogy meggátolják a népszavazás kiírását: ugyanis költségvetési kérdésekről szavazhattunk, amiről eleve nem lehetett akkor se. Eléggé zavaros ügy. Szerintem az a jövő kormányához dörgölőző apparátus miatt kapott zöld utat. Vagyis: egyfajta foglyul ejtése a demokráciának már... Az Orbán-korszak előszele, amit a kormányzat nem tudott lereagálni.

Emmett Brown 2018.12.29. 12:11:37

@A kiló nem százat jelent.: boltzár és olimpia ügyben is egy hangos kisebbség érvényesült, ugyanis a Fidesz nem merte bevállalni a tényleges megmérettetést, inkább visszakozott.

2008ban azt sajnáltam, hogy a patikalobbi kérdését elmeszelték, ha az is benne van, akkor ez egy jó indikátora lett volna annak, hogy mennyire idegből küldték el az emberek Ferit.

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2018.12.29. 12:15:52

@zsobal: pedig Szingapúr egy jól vezetett diktatúra. Kár, hogy abbahagytad az olvasást és rögtön írni kezdtél. Ez szerintem egy nagyon fontos tétel: a demokrácia egy esély. Nem feltétetlenül váltja valóra a reményeket.

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2018.12.29. 12:16:35

@maxval balcán bircaman: ez az érzés kölcsönös általában a két nagy politikai oldal között.

kvadrillio 2018.12.29. 12:26:21

HMMM.....HUSZTI PÉLTERNEK IS LESZ EMLÉKHÁZA ??? MER SZTEM SOKKAL NAGYOBB SZÍNÉSZ MINT A MARISKA !!!!! IGAZ, NEM BIZTOA, HOGY FELMENŐI 6 LOVAS HINTÓN SZÁGULDOZTAK ANNO ÉS NEM MEGSZÁMLÁLHATATLAN CSELÉD-SZAKÁCS SOR SZOLGÁLTA KI A CSALÁDJÁT...UGYEHHH.....BASSZAMEG !!!

Törőcsik Mari: Emlékházat annak nyitnak, aki már nem él

PÜFFFFF !

torró 2018.12.29. 12:32:11

@kvadrillio:
Lehet itt olvasni akár Radót, Akár Magyar Bálintot, az oktatás állandó kísérletezés színhelye lett már a Kádár korszakban. Attól kezdve folyamatos a felfordulás! Ezt én végig látom és tapasztalom, először a lányaim, most meg az unokáim révén. Én az ötvenes években jártam általánosba és megmondom őszintén, amikor a lányaim általános iskolai könyveit megnéztem már a hanyatt esésnél tartottam. Ők így is kitűnő tanulók lettek, és a gimnáziumban azzal fogadtak bennünket, hogy nehogy azt higgyük, hogy a gyerek majd itt is kitűnő lesz mert az általános nem készíti fel a gyerekeket a felsőbb tanulmányokra! Ez a 80-s évek! Nos hiba azért nem lett, mert itt is folytatták a színvonalat, úgy hogy a nagyobbik lányom az ELTE matek fizika szakra jelentkezve, 99%- (1 pont híján max) eredményt ért el. És itt jön a csavar! Mit mondtak nekik? Hogy itt aztán kevés a gimnáziumi tudás, mert gyenge a felkészítés. Ott ahol a tanítókat vagy tanárokat képeznek akik majd nem tudják a gyerekeket felkészíteni bla, bla bla! Akkor ki a hülye a körben? Mert azóta is megy a kőrbe mutogatás! De most már a pártok csinálják a hepajt. Közben meg külföldi egyetemekre Magyar diákot vesznek fel nagy többségben, és a szakmai versenyeken is aratnak a gyerekeink! Most akkor újra felteszem a kérdést! Kinek jó ez a sötítítés? És miért kell a gyerekek közé bemászni a politikának? Én legszívesebben szétrúgnám a seggét annak aki a közelükbe megy! Igen! Mindegyikét!!! És a tanárokét is aki politizál a gyerekeknek! Majd ha felnőnek megtapasztalják a dolgokat, ráérnek akkor is rémüldözni!

Brix 2018.12.29. 12:33:03

Valószínű, hogy már nem európai értelemben vett, plurális demokráciában élünk... Szubjektív oldalról, mindezt megerősíti a kormányfő által használt különböző jelzős szerkezetek: " illiberális-, "keresztény" demokrácia- utalva a magyar demokrácia , létező speciális jellegére... Másik szubjektív értékítélet, az Európai Parlament a 7. cikk szerinti eljárást kezdeményezte Magyarországgal szemben, a jogállamiság megsértése miatt, azaz kívülről is úgy látják, hogy a demokrácia nem működik Magyarországon...Objektív oldalról: nem működik a pártok egyenlő versenyén és váltógazdálkodásán alapuló , plurális demokratikus rendszer. A fidesz olyan változtatásokat eszközölt, amelyek szinte lehetetlenné teszik a hatalomváltást. A pártrendszer, a friss politikai energiák, a hatalomváltás esélye nélkül elsorvadnak...Mindenki betagozódik az egypárti, autoriter , feudális függőségi viszonyok alapján működő társadalomba...A fékek és ellensúlyok rendszere nem működik , a politikai hatalom egy az egyben gazdasági hatalommá konvertálódik- state capture. Orbán és közvetlen köre milliárdos állami megbízásokból , mesés vagyonra tesznek szert, nincs semmilyen párt- vagy társadalmi kontroll....Nem, ez nem demokrácia , hanem egy szofisztikált eszközökkel , aprólékosan felépített autoriter rendszer...Valódi mestermunka, ami a hatalom megtartását illeti.. Ekkora hatalom egészen elképesztő , itt most Közép-Európában, a 21-ik században...Mindezt a tömegek manipulálásával és a megfelelő társadalmi csoportok megvásárlásával érte el... Ha figyeljük Orbán beszédeit a kossuth rádióban, azért ő is tesz finom célzásokat , hogy miért nem működik elég demokratikusan az ország....A fő indok a túlhatalomra, hogy csak erős felhatalmazás mellett , egy nagyon erős kormány tudja megvalósítani az előttünk álló feladatokat...16 éves kormányzásról beszél, ami önmagában nonszensz felvetés egy demokráciában...Nagyon veszélyes helyzetben vagyunk, még Lengyelországhoz képest is, ahol megmaradt a hatalomváltás esélye demokratikus választáson. Szerintem , minden jel arra utal - nem a nálunk 4x nagyobb lengyeleket ütik leginkább a világsajtóban, hanem minket- hogy itt valami nagyon félrecsúszott... A demokrácia és a diktatúra között vagyunk , valahol félúton és a rendszer nem tud/akar konszolidálódni , inkább romlás látható...

tonypek 2018.12.29. 12:35:06

Demokrácia ott kezdődik hogy a regnáló hatalom és prominensei a nép szolgálatában állnak és nem a saját hatalmuk betonozásán iparkodnak folyton. Országunkban ennek az ellenkezője történik. Rezsim dölyfösen mutatja hogy mindent el tudnak venni a néptől, azt tesznek itt amit akarnak. Csak a jó indulatukon múlik hogy adnak-e valamit vissza az "alattvalóiknak".
Ez egy új fajta kizsákmányoló rendszer és a nép még nem találja az ellenszerét.

MEDVE1978 2018.12.29. 12:37:49

A jelenlegi helyzet egy kiegyezés. Lehet, hogy ez sokaknak nem tetszik, de az. Lényegében a kádári kiegyezéshez (az állam békénhagy, ha nem politizálsz és nagyon nem zavarod az érdekeit), sőt kapsz egy elviselhető környezetet is. A FIDESZ-t ez tartja hatalomban: annak ellenére, hogy a felső egy harmad utálja a visszaéléseiket, arroganciájukat stb., annyira mégsem szenved, hogy fellázadjon, egységesen és erősen politikailag aktivizálja magát. Ez valószínűleg nem tetszik a mostani ellenzéknek, de volt számos jó húzás a FIDESZ gazdaságpolitikájában 2010 óta. Lehet itt gondolni a devizahitelek forintosítására a felrobbanó árfolyamok mellett, a bankok, kiskereskedelmi multik adóztatására, az adópolitikára (itt egyszerre gondolva az SZJA, SZOCHO és egyéb adók csökkentésére, illetve a technikai szigorításokra, mint online pénztárgép, számlakiállítás stb.). Ez így konszoldiálta a társadalom kb. 20%-nak életkörülményeit. Ehhez még jöttek olyan dolgok is, mint az utóbbi egy-két év béremelkedése, ami a munkaerőhiányból fakad. Ez lenne a társadalomnak az a "mobil" 20%-a, aki a motorja lehetne egy változásnak, mert elég képzett hozzá. Viszont ezek az emberek "nem akcióznak", mert annyira nem élnek rosszul, hogy radikális változásra lenne szükség szerintük. Így viszont a FIDESZ a médiabirodalmával és a hálózatával nem leváltható.
Ettől függetlenül "formailag" demokrácia marad az egész, annak ellenére, hogy de facto leválthatatlan a FIDESZ. Ezt az egészet kb. két dolog változtathatja meg:
1. Egy külső sokk. Nem sok minden lehet ilyen, az egyik az EU támogatások drasztikus csökkenése okozta válság vagy EU kilépés /kiválás, összeomlás. A csökkenés viszont nagyon drasztikus (több mint 50-60% kellene legyen).
2. Egyetlen egy belső sokk van, ami a jelenlegi status quot felrobbantaná. Ez pedig Orbán Viktor halála. Kívülről a FIDESZ egy monolitikus egésznek tűnik, azonban ez csak a külső kép. A piramis szerű felépítés (gyakorlatilag minden nagyobb ügyről Orbán dönt) hátránya pont az, hogy ha a hierarchia teteje eltűnik összeomlik az egész. Ugyanis az egyetlen közös a FIDESZ-es másodvonalban (Lázár, Rogán, Áder, Habony, Németh Szilárd, Kósa stb.), hogy tisztelik a vezért és kritika nélkül elfogadják az irányvonalat. Ezt pedig azért teszik, mert az a hatalom felé vezet és lehetővé teszi a gazdagodást. Ettől függetlenül persze mindegyiknek meglenne a saját irányvonala, amiben eltér a másiktól. Orbán nélkül nagyon hamar kitekernék egymás nyakát. Ilyen leszámolások - viszonylag csendesen - voltak már a Simicska-Orbán háborút megelőzően is (NGM kontra miniszterelnökség). Orbán vezetési stílusa (a fiúk focizzák le egymás között és már a győztes jöjjön hozzá) is hozzájárul ahhoz, hogy a színfalak mögött a "harmónia" korántsem akkora, mint amit mutatnak. Ha Orbán eltűnne a közéletből, a fiúk rögtön egymás torkának esnének a koncért.

Emiatt igazából egyik fenti scenárió sem túl valószínű rövid távon. Az első hála az égnek nem, mivel egy olyan mértékű külső sokk óriási válságot okozhatna. A második azért nem, mert senkinenk nem kívánom a halálát, még Orbánnak sem.

Látens Inszinuáció 2018.12.29. 12:58:40

@A kiló nem százat jelent.:

Idézet a szerzőtől:

"Először ugyanis meg kéne tudnunk határozni objektíve, hogy mi az, hogy demokrácia, hogy utána meg tudjuk állapítani egy kormányzati működésről, hogy az demokratikus-e vagy sem. Nem lenne könnyű dolgunk, hiszen az állami működésnek eleve van egy autoriter jellege — pl. adót kell fizetni vagy büntetést kell fizetni a gyorshajtásért: ezekben rendszerint nem kérik ki a polgárok véleményét, kiállítják a csekket és kész, ennek a megítélése tehát eredendően szubjektív."

Eme idézet pontosan rávilágít arra a problémára, hogy fogalma sincs, mi a demokrácia lapja.

1. A demokrácia alapelve, hogy a társadalom tagjai közötti minden nemű hatalmi kapcsolat azokban gyökerezik, akik engedelmeskednek és nem azokban, akik parancsolnak.
E szerint demokrácia van? (nincs, de legalábbis kérdéses.)

2. A demokrácia másik legmeghatározóbb sajátossága a szólás- és véleményszabadság.
E szerint demokrácia van? (nincs, és ez jól látszik a közmédia-, valamint a kormányzati kommunikációkban. Újságírók kitiltása, szakmailag egyébként kifogástalan vezetők elhallgattatása vagy kirúgása etc. etc.)

3. A demokráciában alapjában szét vannak választva a hatalmi ágak.
E szerint demokrácia van? (nincs. Az autonóm igazságszolgáltatás mint olyan a felállított közigazgatási bíróságokkal el is vesztette a "köz" jellegét. Ez nem szól másról, mint hogy a jelenlegi hatalom által kellemetlennek gondolt bírósági ítéleteket a továbbiakban egy politikailag kellő irányultságú bíróság fogja tárgyalni. El lehet képzelni, milyen ítélet születik.)

4. A demokrácia következő alapelve a döntési elv, amelynek lényeges eleme a mérsékelt döntési elv/elégséges elv, és ez konszenzus alapján lép érvényre.
E szerint demokrácia van? (nincs, mert az elhíresült rabszolgatörvényt semmilyen konszenzus, előzetes hatásfelmérés, vagy pártok és érdekképviseletek közötti egyetértés nem előzte meg. Ugyanez vonatkozik az LTP illetve a manyup pénzek lenyúlására.)

5. Végezetül. Nálunk ún. "többségelvű parlamenti demokrácia" van, amelynek lényeges elemei: egyszerű, többségen alapuló egyfordulós választási rendszer, összpontosított végrehajtói hatalom, a kormánynak többsége van a parlamentben,
a miniszterelnök a pártelnök, erős a pártfegyelem, jogilag(!) a parlament és az ellenzék hatalomgyakorlása nem korlátozott.
E szerint demokrácia van? (csak részben, hiszen szinte minden, a jelenlegi hatalom működést ellenőrző ellenzéki kezdeményezés, vizsgálóbizottság felállítása, rendkívüli parlamenti ülés összehívása megbukik. Márpedig egy demokráciában a hatalom gyakorlójának kötelessége, hogy az ellenzék ellenőrzési jogát érvényesítse, hiszen ők azon polgárok érdekeit képviselik, amelyek nem a jelenlegi hatalomra szavaztak.)

A konklúzió?

Nem lehet egy olyan országban demokráciáról beszélni, ahol egy kis létszámú de vagyonos oligarcha irányítja, és a maga szája íze szerint formálja vagy éppen korlátozza a teljes gazdasági és politikai rendszert. Ahol a köz(!)-, valamint az írott média lenyúlásával, és annak hathatós segítségével manipulálja (Soros, migráns, Brüsszel) a vagyontalan többséget - nyugdíjasok, gazdaságilag elmaradott régiók és népcsoportok, etc etc.

Köszönöm, hogy leírhattam.
Bár nyilván nem értünk egyet, de ez is egyfajta demokrácia.

Végül ha már idézett a szerző, én is idéznék:

"A demokrácia a csőcselék uralma, azoké, akik a szabadságot megfelelő erények
(például mértékletesség) hiányában a szélsőségességig fokozzák, s így a szabadságból
szabadosság lesz."

Platón

torró 2018.12.29. 13:01:42

@Brix:
Ez ugye tudod, sima mellébeszélés? Amikor Orbán bukott, mit csinált? Ült a babérjain siránkozva? Nekiált a vidéket járni és sejteket alakítani. Nem szaladgált külföldre! Ez az ellenzék a Kádár idején (az elődje) az oroszok hátán ücsörgött, és teli torokból kizsákmányolózta , azokat, akiktől most segítségért kuncsorog, hogy tegyék őket vissza a hatalomba! Szóval! 8 évig a töküket vakarták, illetve több, és másra se volt képességük, mint hogy O1G! Ennyi tellett ennyi év alatt? Ők miért nem emelték fel a seggüket és építették ki a szavazóbázist? Mert lusta szarházi tehetségtelen banda!

tonypek 2018.12.29. 13:12:03

@MEDVE1978: a 2-es pontod nem sok jót ígér mivel az ember halandó még a föld istenek is. Lehet majd csomagolni és lesz belőlünk menekült :)

torró 2018.12.29. 13:55:07

@Látens Inszinuáció:
Nem akarom hosszú lére engedni, de vannak ellentmondásaid.
Az 1-s pontod kissé zavaros, de mivel nincs egyértelmű demokrácia, oké.
A 2-s pont Te cáfolod meg az 5-s pontban! Senkit nem ért inzultus a véleménye miatt, hacsak nem valami elvakultnak adod elő!
A 3-k pontban nincs vitám!
A 4-s pontban már nem értek veled egyet bizonyos fokig. A túlóra törvényre gondolva. Beszéltem egy komolyab gyár igazgatójával, azt mondta a dolgozói teljesen rendbe találták, ugyanis sokan szerettek volna többet túlórázni, de csak 250 óra volt a lehetséges. Persze van aki nem tud bizonyos körülmények miatt, de nincs olyan ,hogy ezért kirúgná! És ott a mezőgazdaság, ahol szintén nincs alkudozási lehetőség, ott időre megy a buli. A kisebb vállalkozóknál már nem tudom hogy megy, de magamból kiindulva megegyezés kérdése. Van amikor bizony 14 órát is muszály dolgozni, mert van olyan munka amit nem hagyhatsz félbe! A MANYUP pénzeket ha még mindig nem érted az baj! Röviden. Ha van száz forintod amit száz felé kell osztani, kiveszel belőle 8 forintot, akkor valakitől kölcsön kell kérned, mert nem fogsz tudni pénzt adni 8 embernek!A kölcsön meg kamatos. Így aztán nem hinném hogy jól járnál egy idő múlva. De, ha nem tudnád a Bajnai ha még egy évig marad, benne volt a forgató könyvében ez az elhibázott MANYUP megszüntetése.
Az 5-k pontban az írott médiát bárki megvehette volna, vagy nem kellett volna hagyni tönkremenni. Mondjuk a népszabi! A manipulációt meg jelenleg mindenki gyakorolja.Ezt hozta a demokrácia!

ulpius66 2018.12.29. 14:27:05

"DIKTATÚRA VAN-E MAGYARORSZÁGON?"

Nézzük meg a "diktatúra" ismérveit, mennyi illik ebből a mai Magyarországra!
(szabad választások, szabad ki-be utazás, politikai foglyok, magántulajdon-befektetések biztonsága, stb, stb az öregek emlékeznek még arra mi az "igazi diktatúra" lásd Rákosi-pajtás illetve előtte Szálasi...... na ezek TÉNYLEG DIKTATÚRÁK VOLTAK......)

ulpius66 2018.12.29. 14:34:06

Persze, mint minden ez is viszonyítás kérdése!

Szálasi vagy Rákosi-pajtás diktatúrájához képest a Horthy-rendszer vagy a Kádár rendszer sem volt "igazi diktatúra"!

A mai Magyarország meg egyenesen a SZABADSÁG MEGTESTESÍTŐJE még a Kádár-rendszerhez képest is......mégis egyesek diktatúráznak!!

ERRE ÉN MEG CSAK AZT TUDOM MONDANI AZOKNAK, AKIK DIKTATÚRÁT KIÁLTANAK, HOGY AKKOR VÉGRE TÉNYLEG LEGYEN DIKTATÚRA!

ÉS A DIKTATÚRÁT KIÁLTÓKNAK ÚGY VERJÉK BE A POFÁJÁT, HOGY AZ ANYJA SE ISMERNE RÁ!

NA, EZEK UTÁN TÉNYLEG DIKTATÚRÁZHATNÁNAK!!!!!!

ulpius66 2018.12.29. 14:42:02

Ha meg ugye "nyugatról" vagy Ámerikából nézzük a mai magyar helyzetet, akkor hozzá hasonlítva meg nem 100%-os a demokrácia!

Hogyan is lehetne száz százalékos egy 30 éve kialakuló demokrácia, és többszáz éves demokráciával összehasonlítva.....
(az meg, hogy a Kádár-rendszerben demokrácia volt, most meg diktatúra van, az a vicc-kategória...)

ulpius66 2018.12.29. 14:46:22

Akik meg azt mondják, hogy Magyarországon nincs hatalom-megosztás, azoknak üzenem, hogy ennyi erővel NYUGATON SINCS HATALOM-MEGOSZTÁS, MERT OTT MEG MINDEN HATALMI ÁG A LIBERÁLISOK KEZÉBEN VAN!
(csúnyább szavakkal: nyugaton minden hatalmi ág a liberál-fasiszták kezében van, FŐLEG A MÉDIUMOK, MINT A 4. HATALMI ÁG.....)

morph on deer 2018.12.29. 14:47:43

“...olyan fasizmusnak akarja látni a magyar viszonyokat, amiben egyébként nincs jelen elnyomó állami erőszakszervezet. (Magyarán majdnem vízbefúlunk, csak éppen sehol se folyik a víz.)”

Szóval NEM “akarja látni” - annak látszik!
Felcsútról talán nem, de egy működő demokráciából mindenképpen.

Azért Isten bizony jobb lett volna előbb elolvasni a hivatkozott Jason Stanley “Hogyan működik a fasizmus” című könyvét, mert akkor az is kiderült volna, hogy miért.

És ez nem arról szól, hogy ki szereti orbánt és ki nem, hanem arról, hogy milyen feltételek teljesülése alapján definiálható valami így vagy úgy.
Ennyi.

$pi$ 2018.12.29. 15:18:22

@Emmett Brown: "Ehhez képest a vasárnapi boltzár, vagy az olimpia témakörben volt népszavazás?"

Tehát azzal bizonyítod, hogy nincs demokrácia, hogy a kormány többször is meghátrált és a közakaratnak megfelelően döntött anélkül, hogy erre népszavazás kényszerítette volna?

nemecsekerno_007 2018.12.29. 15:48:14

Minél szélesebb és magáról gondoskodni képes középréteg alakul ki annál stabilabb lesz a rendszer és annál előbb juthatunk Ausztria közelébe. Akkor kb. már mindegy lesz, hogy Orbán v. Lázár a miniszterelnök. Még Fegyőr is lehet mert mert a fékek-ellensúlyok renszere lesz olyan erős, hogy túl nagy baromságot ne tudjon csinálni gazdasági értelemben. Az meg, hogy behoz egy semleges nemet v. minden hétvégén szivárványszínbe borítja a parlamentet már nem oszt, nem szoroz...

szepipiktor 2018.12.29. 15:49:35

Érdekes írás!
Cseh Tamásnak volt az Egy bogár című remek dala.
Azaz nem mindegy hova tesszük és ki hova áll...
Ami ma itt van az egyrészt demokrácia (hiszen léteznek a szükséges feltételek), másrészt egy fasisztoid diktatúra, mert ezek a feltételek ey kézben központosulnak.
Na itt a gond.
Aki ezen az oldalon, a kéz (potosabban a segg) oldalán áll, annak demokrácia van.
Akinek nem jut a kondérból vagy csak a maradék, annak meg nem...
Nagyon jó példa a Trump-é - jómagam szinte mindenhol rákérdezek, vajon ki fizeti az ellenzéki médiát, az indexet, a bloggereket, a napi trump-gyalázásért? Hiszen semmi közünk hozzá, a köpködés csak ideológiai alapú.
Igen, ott sok-sok emberenk lett elege a neoliberális szekták, aktivisták és a többiek nemzetellenes tevékenységéből, a globalizációból következő problémákból.
Na ná, hogy ennek az oldalnak a médiája (a jelzett kiadványok ugye nem konzervatíva...) ez nem tetszik, és mindenhol fújja a a magáét.
Itt nálunk is ez van, ma már szinte nem mérhető pártocskák kiabálnak - a nekik hú médiában - a diktaturáról.
De ha belegondolunk, akkor sem a baloldal, sem a neoliberális szekták nem demokratikusak (csak a balosok állítják ezt, miközben itt van mögöttünk pár évtized tőlük, ami minden volt csak demokrácia nem ), tehát ha ők jutnának a kormányhoz, akkor ugyanez lenne!
Ők és a hozzájuk köthető (világ)sajtó állítaná, hogy demokrácia van, míg a mostaniak ugatnák, hogy nem.
.
És ma oda jutottunk, hogy csak egyvalakit nem kérdeznek meg: a magyar emberek többségét.
Az nem kérdezés, hogy az A vagy B aljadékokat akarjuk-e?!
És az sem igazolás semmire, hogy mind az A, mind a B aljadék csak a saját, nekik megfelelő sajtót szemlézik, az őket igazolókat állítják egyedülinek.
Ma ahhoz, hogy demokrácia legyen hazánkban, előbb annak a 3-5 millió semleges, passzív, bezárküzó, túlélő emberenek kellene képviseletet létrehozni és utána kiderülne, hogy a magyar átlagemberek mit tartanak demokráciána k és mit nem.
Ma láthatóan egyik oldalt sem...

Androsz · http://migransozo.blog.hu 2018.12.29. 16:24:29

Mindig különleges élmény ilyen mértéktartó, gondolkodó és gondolkodtató politikai posztot olvasni. Ezen az egész problémakörön sokat kell gondolkodni, mert a kép rendkívül zavaros. A pártok pártosak, csúsztatnak, mellébeszélnek, mutogatnak, hazudoznak, a mindenféle híradók és hírportálok saját kedvük szerint szemezgetnek, ebben a környezetben értelmes módon gondolkodni... Ha a politikusok nem képesek erre, akkor mit remélhet egy átlagos, vagy annál csak egy kicsikétt jobban tájékozott ember?

A hangulatkeltés, balhézás, tüntetgetés célját még mindig nem értem. Az, ha az ellenzéki agitátorok rossz hangulatot keltenek az emberekben, nyilvánvalóan nem fogja elérni azt az ingerküszöböt, amikor kellően sok ember pattan fel mérgében. A demokrácia egyik fő szabálya az, hogy kormányt erőszakkal nem döntögetünk, puccsokról nem kiáltozunk, és ha mégis, akkor ne írják rá, hogy ők a demokratikusak. Arra pedig itt esély sincs, hogy időközi választásra kerüljön sor, ezt a legidiótább ellenzéki hangoskodók is jól tudják. Akkor meg minek? (Pláne ilyen hihetetlenül ostoba, önpusztító módon, mint a bohócjelenetek a Parlamentben.)

A demokrácia ma csak egy jelszó, egy címke, és mindenki arra aggatja, amelyre a politikai érzelmeit követve aggatni kedve van. Ábrándunk se legyen, végső soron valakiknek irdatlan sok pénze van a kártyaasztalon, minden többi csak a játék eszköze, és csak az lehetne kérdés, hogy az agitátorok közül ki tudja ezt és ki nem.

@zsobal: "»egy diktatúra is kormányozhat jól« - na itt hagytam abba az olvasást"

Kár volt. De lehet, hogy hiányzik belőled az a képesség, hogy az elfogulatlanság szándékával megpróbálj másokat megérteni. Pedig érdekes elfoglaltság.

Bár lehet, hogy csak olyan precízen fejezted ki magad, hogy mi értjük félre. Az, hogy a diktatúra "kormányzása" jó-e, tehát hogy az eszközei mennyire okosak és hosszú távon mennyire célszerűek, tényleg lehet vitatható. Bár nem tudom, miért lenne kizárható a pozitív válasz. Viszont azt mondani, hogy egy diktatúra eleve nem kormányozhat jó "irányba", sötét ostobaság. Az erős kezű (divatszóval 'autoriter') vezető az alulmaradtak szerint gyakran minősül diktatúrának, amióta a 'diktatúra' szót a kommunisták feltalálták. De de Gaulle, Churchill, Roosevelt, Atatürk, I. (Nagy) Péter, a sor akár II. Ramszeszig folytatható, népszerű diktátorok voltak, akik erős kézzel kormányoztak a többség ellen, de a nép és a történészek végül azt mondták ki róluk, hogy haladó vezetők voltak. A hírekben mindig pitiáner, csekély hatótávolságú áskálódásokról olvashatunk, a populizmus nem annak hívott fajtájáról, de komolyabb értékelésekhez idő és távolságtartás szükséges.

Brix 2018.12.29. 16:50:24

@szepipiktor:
"Ők és a hozzájuk köthető (világ)sajtó állítaná, hogy demokrácia van, míg a mostaniak ugatnák, hogy nem...."
Nem , szerintem nincs igazad! Számos jobboldali kormány van Európában és világon is, azokat azért nem támadják ennyire, a "szuperliberális" sajtó oldaláról sem , mert -többé-kevésbé- de azért betartják a demokratikus játékszabályokat....Még a lengyel kormány sem kap ennyi kritikát, mint Orbánék - holott 4x akkora ország-mint a magyar, ahol szintén " illiberális demokrácia " van, de legalább a hatalomváltás esélye megmaradt, nem úgy mint nálunk... Időszerű lenne nagyobb önreflexiót gyakorolni és beismerni, hogy az orbáni hatalomgyakorlás túllépte a demokráciákban elfogadott kereteket... Orbánt, Putyinnal , Erdogánnal, Dutertével kezelik egy csoportban és a klasszikus , polgári liberálisok is lenézik...
Az alt-right persze isteníti, hiszen régen volt már ilyen politikus , amely ennyire nyíltan idegengyűlölő, uszító politikát mert folytatni...

"Ma ahhoz, hogy demokrácia legyen hazánkban... " -írod.. Akkor, valójában elismered Te is , hogy nincs demokrácia Magyarországon....Valójában, az lenne a normális - vezesse jobb- vagy baloldali kormány az országot, hogy ne legyen nagyon sok emberben az egyáltalán kérdés: van-e még demokrácia...Miért merül ez fel egyáltalán nálunk kérdésként???
Valami csak nagyon elromlott , alapjaiban... Sokan azt gondolják, hogy nincs a pártok egyenlő versenyén és váltógazdálkodásán alapuló plurális rendszer...Mindenhol az egypárti erőszak- hatalom van, amit Illyés Gyula : " Egy mondat a zsarnokságról c. versében érzékeltet a legjobban..." Persze , ma már sokkal szofisztikáltabbak a módszerek, de valójában , célját tekintve, zsarnoki rendszer van, hiszen az uralkodó párt kizárólagos hatalomra, egyeduralomra tör...

Alick 2018.12.29. 16:56:59

Az Economist ábrája eléggé kaotikus... talán csak Svájcban van igazi demokrácia, ahol elég sok kérdést ügydöntő népszavazással oldanak meg.
Egyébként a "haladás" igazából nem a választott kormányok ideológiájáról és minőségéről szól, hanem hogy pl. a centralizációval szemben mennyire erős a helyi érdekképviselet, a szubszidiáris önkormányzás és pl. a szakmai szervezetek szerepe.

Brix 2018.12.29. 17:16:56

@Androsz: De de Gaulle, Churchill, Roosevelt- egyike sem tekinthető diktátoroknak, de még autoriter vezetőnek sem... Sztálin, Hitler , Mao , vagy Pol pot , igen. A valódi diktátorok hatalmát mindig véres tragédiák, milliók halála kíséri... A kérdés , hogy hova soroljuk Orbánt. Szerintem nem diktátor, de erőskezű demokratikus vezetőnél is több, ha a hatalommegtartási eszközeit nézzünk...
Az persze, egy másik kérdés, hogy mi lehet a jobb egy feltörekvő országnak: egy irányított demokrácia, light autoriter rendszer- ahol az állam minden eszközzel a nemzeti nagytőkés osztály érdekeit igyekszik kiszolgálni , egy nemzetinek mondott valójában neolib gazdaságpolitikával... Vagy a konszenzuális demokrácia, több erős , egymást ellenőrző párttal , koalíciós kényszerekkel, nagyobb korrupciós ellenőrzéssel.. Ezen lehet vita tárgya..Én mint kisember azt mondom: a magyar demokrácia még túl fiatal ahhoz, hogy most sorvadjon el a többpárti váltógazdaság és fel kell(ene) vállalnunk az adott esetben a gyengébb , új kormányok ódiumát is. Kell a politikai vérfrissülés, az új trendek az új megoldások...Ehhez hatalomváltásra van szükség! Ami itt van, a feudális érdek-összefonódásokon alapuló, csökött, avitt rendszer nagyon káros és reménytelenné teszi az ország helyzetét...

Androsz · http://migransozo.blog.hu 2018.12.29. 18:29:35

@Brix: "Kell a politikai vérfrissülés, az új trendek az új megoldások..."

Ha látnék valahol friss vért, bármilyen új megoldási javaslatot, akkor lenne miről beszélnünk. Néhány értelmiségi hernyó, opportunista fotelforradalmár az összes termés, és az új program annyi, hogy Orbánt le kell váltani. Nyilvánvaló, hogy ez egy túró, és akik ennek láttán kiabálnak kormányváltó hangulatról, valamilyen indítékból jó nagyot túloznak.

Ha Orbán udvarát elrugdosnák a fazék mellől, nem sírnék utánuk, de mások állnának a helyükbe, akár az ellenzékből, az első adandó alkalommal, zavar nélkül. Orbánt elüldözni nagy külpolitikai hiba volna, szabályos öngyilkosság. Ezt ő is tudja. Persze annak a pár embernek, akiknek az tetszene, ha nyomban odatartanánk a hátsó felünket a globalista nagytőkének, nem így látja. Természetesen nem igaz, hogy az ő sajtójuk el lenne nyomva, sőt, de az emberek mégsem nagyon támogatják őket.

torró 2018.12.29. 19:12:58

Azért azon el kell gondolkozni mindenkinek, hogy a valós demokrácia tanuló ösvényére épp hogy ráléptünk. Gyakorlatilag 28 év ált eddig rendelkezésünkre, szemben a nyugattal ahol több száz év ált rendelkezésre. De úgy látszik az meg most fog összedőlni! Lenne persze tanulható részlet, mert ott sem volt teljes a demokrácia. Azt hiszem nem is ezt kéne most már figyelembe venni, hanem a fennmaradásunk lehetőségeit. Mert azért ne dugja senki a fejét a homokba, látjuk mi zajlik a nyugat berkeiben.Még muszlim vezetők is kijelentik, hogy az integrációt el lehet felejteni. Ők soha nem fogják a Sariát elhagyni. Az más, hogy mi egyenlőre talán nem vagyunk célország. Egyébként a migráció csendben működik, mert a környékünkben van pár falu aminek a felét már németek hollandok lakják. Nálunk 500 német tulajdon van. Nem mindenki lakik itt egyenlőre, de többel beszéltem akik szándékuk szerint a nyugdíj után fog átjönni. Még annyit, hogy az ellenzék mély szegénység propagandájára, hogy most néztem az ATv híradót, karácsony és szilveszterre, minden szálláshely le van foglalva. Én tudom hogy van szegény ember, de a legtöbbje saját magának a baja. Az hogy nem kapok segédmunkást az mutat valamit.

yourmomtits 2018.12.29. 19:29:38

@torró: az volt a legviccesebb jelenet az atv életosztásos videójában, amikor a néni nike cipőben ment az ingyen kajáért meg a ruhaadományért.

morph on deer 2018.12.29. 19:45:38

@szepipiktor:
“...kiderülne, hogy a magyar átlagemberek mit tartanak demokráciának és mit nem.”

Hát kábé amit mond nekik a viktor, azt.

(Most azt nem ragozom, hogy már kezd hányingerem lenni azoktól a mondatoktól, amelyek úgy kezdődnek, hogy “a magyar emberek...”, holott...)

Mert szerinted “a magyar átlagembereknek” kell ezt eldönteni?
A helyzet az, hogy a demokrácia definiciója tisztán megfogalmazott, a kritériuma világos, nagyon minimális toleranciával az eltéréseket illetően, - azaz semmi jelentősége annak, hogy ki mit TART demokráciának, attól tartok.

A magyar átlagembernek annyi szerepe van csupán, hogy eldönti, az éppen regnáló rendszer megfelel-e neki, vagy nem, és nem is tesz mást.
Azt hiszem, nem kell emlegetnem a liberális oldal pofára esését, amikor a demokráciáról és/vagy annak hiányáról beszéltek, a szavazók döntő hányada legfeljebb a vállát vonogatta, sajnos számukra a demokrácia csak egy szó.

Ráadásul urunk és parancsolónk, köszönhetően műveltségbeli hiányosságainak, maga sincs tisztában a legtöbb “külföldi” eredetű szó jelentésével, viszont cserében kitalálja azok saját változatát.
Elég csak az “illiberális” szót említeni, de a “liberális” is mást jelen civilizált helyeken, mint nálunk. Csakúgy a demokrácia, vagy a populizmus, hogy még kettőt mondjak.

Szóval nem kell elhatározni, hogy nekünk mi a demokrácia, csak helyesen kell/kéne tudni alkalmazni a fogalmakat.
Aztán, ha valami nem az, aminek szeretnénk nevezni, akkor valószínűleg nem a dolog elnevezésével van gond...

Kár púderezni, ez itt NEM demokrácia, és attól sem lesz az, ha a magyar átlagemberek döntő többsége annak nevezi, sajnálom.

morph on deer 2018.12.29. 19:51:04

@Brix:
“utalva a magyar demokrácia , létező speciális jellegére... ”

Ez aranyos. Eufémia, a maga legszebb formájában! :)
Olyannyira speciális, hogy már nem is az...

Ezzel az erővel azt is lehetne mondani, hogy orbán bizony egy speciális jelleggel bíró nő!
Ja, hogy nem nő? Hát mondom, hogy speciális..!
Mármint nőnek

morph on deer 2018.12.29. 20:14:44

@Androsz:
“Orbánt elüldözni nagy külpolitikai hiba volna, szabályos öngyilkosság”

Megtennéd, hogy erre szánsz még pár szót? Csak mert érdekelne, hogy az állandó acsarkodás nélkül miféle öngyilok venné kezdetét!

Ha véletlenül a migránsozás lenne a téma, akkor emlékeztetnélek, hogy orbán eddig nagyjából darabra eleget tett a menekültek szétosztását célzó elvárásnak, sőt, ő be is fogadott annyit a kívánt menekültügyi eljárás lefolytatásán túl.
De azért lármázunk ezerrel, mert sz kell a népnek?
És akkor még a (kígyónak lábsót) “bűnözőknek kötvényt” akcióról szó sem volt. Meg arról sem, akit merő szeretetből síboltunk át hetedhét határon...

Szóval valami külpolitikai lépést, amely nélkül már végünk lenne, ha kérhetem!
Előre is köszönöm!

kvadrillio 2018.12.29. 20:29:30

BÁJOS ANGYALKA ORBÁN BÁCSI ELMÉJÉBEN IS.....

Mit keres az angyal Orbán rezidenciáján?
10762006288 HUSZ3191 (1)
Zsuppán András
Zsuppán András
követés
2018.12.28. 15:11

Nemrég az Urbanista bemutatta a Miniszterelnökség frissen elkészült székházát a Várban, ahova január elején Orbán Viktor is beköltözik. Van azonban egy olyan részlet, amiről érdemes külön és alaposabban is beszélni: az új épületrész sarkán elhelyezett szobor. Ami ugye az eredeti látványterveken nem szerepelt, ezért mindenkit váratlanul ért a megjelenése, legalábbis aki nem volt beavatott, de ebben a projektben a nagyközönség sosem volt beavatott, mert jellemzően mindent zárt ajtók mögött intéztek egészen az átadás pillanatáig.

Szóval az épület sarkára, amit átlósan kissé levágtak, hogy jelképes fülkét alkosson, felkerült egy szobor, ami a Sátánnal viaskodó Szent Mihály arkangyalt ábrázolja. A Gonoszt jelképező sárkánnyal küzdő férfi lehetne Szent György is, de abban biztosak lehetünk, hogy ez a szobor nem Szent Györgyöt ábrázolja, ugyanis angyalszárnyai vannak. Szent György viszont emberi szent, ezért nem lehetnek szárnyai.

kvadrillio 2018.12.29. 20:40:00

SZENT VIKTOR MIHÁLY ARKAN GYALKAAAA....:o)o))))

Androsz · http://migransozo.blog.hu 2018.12.29. 21:32:34

@morph on deer: Nem a migránstéma az egyetlen dolog, amivel a külpolitikában foglalkoznunk kell. Állítólag Orbán sulykolja a rajongóiban, hogy minden a migránsok körül forog, erre te jössz vele. De ha már szóba hoztad: "orbán eddig nagyjából darabra eleget tett a menekültek szétosztását célzó elvárásnak". Darabra, úgy van. Ami azt jelenti, hogy annak adtak menekült státuszt vagy betelepedési engedélyt, akik a biztonsági átvizsgáláson a megfelelőnek minősíttettek, és nem az első csokor jöttmentnek, akik a kerítést rázták. Nekem nem mindegy. A letelepedési kötvényt ne emlegesd, unalmas süketelés. A kvóta teljesítésének egyébként azért nem tekinthető a dolog, mert nem a németek utasítására fogadtuk be őket, hanem csak úgy. De hagyjuk a migránsokat, abban én rábízom magam Orbánra.

Ellenben külpolitikáról van szó. Arról, hogy az EU néhány nagyfejűje, meg néhány világhatalom vezetője szerint nekünk mit szabad és mit nem. Mit kell megennünk és mit köphetünk ki. Mit szabad a saját kormányunknak szabályoznia itthon és mit nem. Őszintén kíváncsi lennék a véleményedre, hogy ha Orbánt elküldenénk, akkor te kit ültetnél a helyébe, hogy Merkel, Macron és a többi elkapatott bohóc egyáltalán odafigyeljen arra, amit mond, és a V4 és a többi alkalmi "szövetséges" egy kicsit is komolyan vegye.

Emmett Brown 2018.12.30. 08:29:45

@$pi$: nem tudjuk hogy mi volt a közakarat, és már nem is tudjuk meg. Az aláírásgyűjtés nem azért volt hogy visszavonják a rendelkezéseket, hanem hogy megkérdezzék az emberek véleményét.

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2018.12.30. 10:53:49

@Emmett Brown: de ugye nem is kell megtudni... elég drága közvéleménykutatás lenne. Ezzel nem vesztett senki semmit. A közakarat érvényesült. Nem értem, mitől lett volna jobb, ha megrendezik potyára.

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2018.12.30. 10:57:24

@morph on deer: de ez a fasizmus-teória egy erőltetett és megalapozatlan elmélet. Kitalálok egy fogalmat, rendelek hozzá kritériumokat, majd rábizonyítom a vádakat valakire. Ez eléggé komolytalan így. A fasizmus nem egzakt fogalom. Az olasz fasizmus volt a fasizmus. Pont. Ma már az olasz fasiszták se fasiszták.

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2018.12.30. 11:47:32

@Alick: Svájc, Skandinávia, Kanada... elég jól látszik. Ez nem elfogult ideológiára épül. Az USA vagy Franciaország értékelése se hízelgő. A részletes tanulmányok linkje a cikkben benne van. Ott cizelláltan, részletesen megtalálható minden.

Emmett Brown 2018.12.30. 12:18:57

@A kiló nem százat jelent.: Hány aláírás gyűlt össze? 300k ember nem a közakarat, ez kb arányaiban azt jelenti, mintha a DKnak vétójoga lenne.

0dzsud0 2018.12.30. 15:03:05

@Emmett Brown: "Az aláírásgyűjtés nem azért volt hogy visszavonják a rendelkezéseket, hanem hogy megkérdezzék az emberek véleményét."

naigen, NOlimpia szlogen alatt ők nyilván nem is foglaltak állást.

Emmett Brown 2018.12.30. 19:44:19

@0dzsud0: 266 ezren állást foglaltak. 7 és fél millióan nem

0dzsud0 2018.12.31. 00:49:53

@Emmett Brown: a Momentumról írtam. ők nem szimplán megkérdezték az emberek véleményét.

törzsmókus 2018.12.31. 07:37:25

@Androsz:
> és az új program annyi, hogy Orbánt le kell váltani. Nyilvánvaló, hogy ez egy túró
Durva lakhatási válság van az országban, kb minden 3. embernek bizonytalan a lakhatása. A parlamenti pártok közül senki nem reagál rá érdemben. A Momentum részletes programot írt erre is, de a kutyát nem érdekelte... :(

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2018.12.31. 08:47:14

@törzsmókus: a lakhatási válsággal az LMP foglalkozott, bérlakásprogramot javasolt, amit a Jobbik is támogatott. Az Együtt és a liberálisok valóban azt mondták, hogy majd a piac megoldja. No. Nem fogja. Mit mond a Momentum? Részletesen nem ismerem, mert Fegyőr a vitában erről nem beszélt, ahol szóbakerült. (Budapest 01 ellenzéki jelöltek vitája.)

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2018.12.31. 08:50:32

@Emmett Brown: 200k nem tudom már. (De értékelem a k helyes használatát! :) )
A Fidesz ismerte a közakaratot. Ahhoz nem kell ugyanis népszavazás. Elég 500 embert megkérdezni és tudod. Márpedig a Fidesz mindent megmér, ami fontos és aszerint politizál. Szerintem ez egy exit volt arcvesztés nélkül. Bedobták. Hagyták, hogy a Momentum elvigye a balhét, engedtek a szelepen ki egy kis gőzt. Ezekre volt ez jó. A kontrollt nem engedték ki a kezükből. Simán bedobták a lapokat már osztás után. Jó pókerjátékoshoz méltóan. (Persze ők ismerték a lapjárást, mint mondtam.)

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2018.12.31. 09:03:43

@torró: A holland, német áttelepülőket jó dolognak tartom, sok falu számára ez hozza el a megújulást. A migrációval és a muszlim integrációval nem kapcsolnám ezt össze. Az utóbbiaknak van pozitív példája bőségesen. A tanult muszlimok integrációja 1000%-os. A sikertelen, munkanélküli, képzetlen bevándorlók viszont dupla veszélyt jelentenek, ebben igazad van. De veszélyesek az integrálatlan nembevándorlók is. Úgy csinálunk, mintha ez nem lenne. Igaz, ők csak bizonyos esetben lesznek erőszakossá: csatlakoznak egy komcsi sejthez, rájönnek, hogy ők protestánsok, írek, baszkok és a többség nem (ez már kvázi ugyanaz a probléma, mint a muszlim) vagy esetleg azért mert emelik a benzin árát 9 forinttal és az egy csóró franciának már elég ok... Egyébként csak csöndes, lappangó problémaként vannak jelen, mint a magyar mélyszegénység, amiből alig hallatszik ki egy kis cigányozás, cigánybűnözés, valójában problémamentes a többség számára.
— A sária egyébként nem egy démon. A sajátos muszlim polgári jogi hagyományok gyűjteménye, ami a legtöbb muszlim országban sem érvényes, többnyire teljesen ártalmatlan dolgokat takar (öröklésjog). Kár ilyen véres kardként körbehordozni. Ismétlem: már nincs érvényben, ahogy a mi középkori törvényeink sem nagyrészt, talán, ha egy-kettő hasonlít a régi szabályokra.
Azon megint csak érdemes volna elgondolkodni, hogy a modern iszlám radikalizmus, miért vonzó a vallástalan európai fehérek számára is. Ebből is látszik, hogy kicsit másról van itt már rég szó.

Androsz · http://migransozo.blog.hu 2018.12.31. 14:33:05

@törzsmókus: Megkerestem, megnéztem, értelmes. Programnak megfelelt volna. A "kormányváltó erők" sem igazán támogathatták őket ebben, mert a Momentumról nem hallottam semmi olyasmit, hogy programot akartak volna bemutatni a szavazóknak. Ezek után nem értem, hogy a nekik automatikusan kijáró legyintést miért nem próbálták érthető és komoly megszólalással elhárítani. Az ország zöme nem kormányhívő ember, akiket komoly szóval meg lehetett volna állítani egy-egy pillanatra.

zsobal 2019.01.07. 10:15:36

@Androsz: De Gaulle? Churchill ? Roosevelt? Miről beszélsz? Diktátorok diktatúra nélkül nincsenek. Márpedig a három érintett ország se akkor, sem később nem volt diktatúra. Mai kifejezéssel: jogállamok voltak és ma is azok (természetesen nem hibátlanok). Jogállamban nincsenek diktátorok. A magam részéről régóta nem használom a demokrácia szót, mert nincs közmegegyezés annak tartalmáról, tehát külön bekezdésekben kellene mindig leírni, én mit értek alatta. Ezzel szemben a jogállam kifejezés tartalma sokkal egyértelműbb. Hitler és Orbán hatalomra jutása a példa arra, hogy milyen hasznavehetetlen a demokrácia kifejezés. A többségi döntéseket rafinált propagandával, a tanulatlan, tájékozatlan, de szavazó többség révén elő lehet állítani, ld. még Brexit-népszavazás, Trump győzelme. E két utóbbi esetben a "demokrácia" érvényesült, de szerencsére (egyelőre?) a jogállamot nem rengette meg. Nálunk viszont, mivel az alkotmányosság, a jogállam nagyon fiatal képződmény volt, rövid úton szétverhető volt és esély van a diktatúra előállítására is. Ld. Weimari Köztársaság.