A kiló nem százat jelent.

Mi baja a NAT-tal a magyartanároknak és Nyáry Krisztiánnak?

2020. február 02.

Hülyeség. A hal nem a fejétől bűzlik, egészében véve egy büdös állat. A magyar közoktatás ezer sebből vérzik, bőven adna okot a kritikák mellett az építő javaslatokra is. Ilyet azonban hiába keresünk idehaza. Az új nemzeti alaptanterv valójában nem érdekel senkit, csak ürügy a frusztrált politikai kirohanásokra. 

eletkapuja.jpg

A Nemzeti Alaptanterv legfrissebb update-je ismét megkapja a konstruktivitást nyomokban sem tartalmazó, ám annál erősebb bírálatot ezúttal a Magyartanárok Egyesületétől:

"Ez az alaptanterv újra az ideológia, a politika szolgálólányává teszi az irodalmi nevelést, s ezzel legalább negyven évvel veti vissza az 1978-ban a szolgálólányi szerepből kiszabadult magyartanítást. Irodalomszemlélete a művek nyelvi megvalósulásának és nemzeti kulturális értékének elszakításával, szembeállításával nem konzervatív, hanem elmaradott. Olyan ideológiai kiindulópontokat tartalmaz, amelyek nem eredményezhetnek érvényes tanítási koncepciót. Az irodalom tananyag kitüntetett eleme az üldözött magyarság koncepciója, a Trianon fölötti gyász hangsúlyozása és a határon túli magyarsággal való egység deklarálása. Nem tagadva a történelmi trauma miatt érzett fájdalom jogosságát, illetve a magyar irodalom államhatárokon túllépő jellegét, ezt a fájdalmat az irodalomtörténet vezérgondolatává tenni mélyen irodalomellenes gesztus." — szól dörgedelmesen a magyartanárok egyik egyesületének nyilatkozata.

Hűha! Mégis mi történhetett?

Az ilyen minden konkrétumtól mentes, sommás politikai nyilatkozatok általában nem sok jóval kecsegtetnek. Pedig ugye a közoktatás megreformálásának igénye világszerte egy nagyon fontos téma. Elmélet persze terem bőven, mint a dudva, sőt idehaza is mindenki szakértőnek érzi magát a témában, és főleg a balliberális értelmiség feledkezik el arról, hogy az életben minden bonyolultabb, a hírportálokon ünnepelt oktatáspolitikai utópiák csak papíron működnek olyan remekül, a valóságban nincs csodamódszer. A tudáshoz nem vezet királyi út. Viszont ahogy egy gimnáziumi tanárom mondta: tudás ellen nincs orvosság.

Hogy pontosan, mi bajuk van épp most, nem derül ki. A magyartanárok nem érezték fontosnak, hogy túl sok részlettel untassák a közvéleményt. De jó hangosan kiálltak elé. Finoman szólva épp az általuk okítandó kommunikációból számomra nem vizsgáztak jelesre...

Tekintve, hogy a "világirodalmat" már zömében rég megírták, forradalmi újításra azt hiszem nem kell számítsunk, bárki is írja újra azt a bánatos Nemzeti Alaptantervet — és tényleg, bárki volt eddig kormányon (és voltak azért páran a múltban) a tanárok mindig éles kritikával illeték az éppen fennállót. Ami talán rendben is volna. De nagyon nehéz olyan emberekkel bármit is kezdeni, akik mindig negatívak. Még kevesebb a valószínűsége, hogy bárki hallgatna arra, aki vérig sértette, de ez az élettapasztalat még nem adatott meg a drága pedagógusoknak.

Elkéne egy magyarul tudó szerkesztő is a magyartanárok eme egyesületéhez. (Hány tagjuk van egyébként? Kit képviselnek ezek a fontos hölgyek és urak?) Csak a fontoskodó semmitmondás képes ilyen tökéletesen értelmetlen nyelvi bravúrokra: "irodalomszemlélete a művek nyelvi megvalósulásának (???) és nemzeti kulturális értékének elszakításával (???), szembeállításával (???) nem konzervatív, hanem elmaradott." Ha maga mondja... A szerző nyilván nagyon büszke volt magára, amikor ezt a pár mondatot kiizzadta. Dolgozatban látva az egészet úgy húznám alá hullámos vonallal, mint egy magasfokozatra kapcsolt szövegszerkesztő-program.

És még valamit sürgősen le kell szögeznünk: van egy írástechnikai alapvetés, amit "a" magyartanárok következetesen elmulasztanak betartani: egy állításhoz mindig kell tartozzon egy bizonyítás. Az utóbbi nélkül nem érvelő beszédről beszélünk, hanem kinyilatkoztatásról. És ez rettenetes így 2020-ban. Aki láthatóan jelentős elmaradásokat halmozott fel szövegértés vagy kommunikációs képességei fejlesztése terén, aligha lehet alkalmas meghatározni, hogy mégis hogyan kéne az ilyesmit művelni.

Aki nem tudja, tanítja.

"Annyira nem ad módot a képességfejlesztésre, a diákok egyéni fejlődésére, a módszerek és gondolatok sokféleségére, hogy egyáltalán nem szolgálja a diákok érdekeit, nem teszi őket jó szövegértőkké, árnyalt és pontos szövegek alkotóivá, művelt, a humán kultúra iránt elkötelezett felnőttekké. Nem szolgálja sem személyiségfejlődésüket, sem tanulás- vagy munkakultúrájukat, sem boldogulásukat a munka világában." — annyira, de annyira nem ad módot arra, amiről szegény magyartanár sem tudja, hogy micsoda...

Hasonló gyöngyszem az: "olyan ideológiai kiindulópontokat tartalmaz, amelyek nem eredményezhetnek érvényes tanítási koncepciót" — milyen ideológiai kiindulópontokat tartalmaz mégis, csókolom? Tessék mutatni vagy eltáncolni. Netán olyat, amitől beindulnak kiskegyedék pavlovi reflexei? Ugyanmár. Ezek szerint "a" magyartanárok ebben az országban ideológiai kérdésekben is feljogosítva érzik magukat megmondani a tutit. Hát akkor én sem adhatom ennél alább...

Mégis milyen "komoly" tudományos kutatást hiányolhatnak?"A tárgyalt szerzők és művek listájának bővülése nem alapul komoly tudományos kutatásokra, nincs tudományos fedezete...." Milyen fedezete? Erősen izzadtságszagú ez az erőlködés. Simán lehetne húzni a fontoskodó szöveget. Egyébként is, mit tudhatnak kívülállók a tantervet kidolgozó munkáról? 

A szövegezés még valamit mindenképpen elárul egy freudi elszólással: "az 1978-ban a szolgálólányi szerepből kiszabadult magyartanítást" sirató szerző szinte tehát bizonyosan felnőtt fővel élt meg valamit abban a kánaán kezdetét jelentő 1978-ban, amikor azért történelmi ismereteim szerint javában dúlt idehaza a Kádár-rendszer és az aczéli kultúrpolitika — ideológiailag nyilván kicsit sem plurális és kiegyensúlyozott világa.

A "szolgálól(e)ánya" sem éppen túl eredeti szófordulat, a vitathatlanul nem túl modern Aquinói Szent Tamásnál volt utoljára nem ennyire homálybavesző az értelme — mert ő tudta, mit akart mondani, és nem csak azt tudta, mit utál olyan nagyon. Minek a szolgálólánya, csókolom? A viták híján nem árnyalt fogalmazásra kényszerített marxista-leninista pártiskolákban torzulhatott el még a kifejezés annak idején, amiknek úgy tűnik máig tart a hatása.

Az indoktrináció tehát egyeseknél tényleg működik!

Az irodalomoktatásban szereplő művek alapvetően magukért beszélnek, alig hiszem, hogy olyan keretezést lehetne adni a Hamletnak vagy a Bánk bánnak, hogy mostantól aztán Fidesz-KDNP-re kell szavazni, gyerekek! — és szerintem a Nemzeti dal sem erről szól. De mintha valami ellenkező politikai indíttatású belemagyarázásra azért erősen igénye lenne a nyilatkozat szerzőjének. Aranyosak ezek a késő Kádár-rendszert visszasíró nyugalmazott magyartanárok...

Lehet-e túl részletes egy tanterv? Mennyi szabadságot kell élvezzen egy alkalmazott? Ezekre nem tudom a választ, de a pontos előírás le is veszi a tanárok válláról a terhet, annyira, amennyire a szabadság sem föltétlenül a tanár, hanem a diák tanszabadsága kéne legyen — szerintem. (Ez a kis szó egyébként fájón hiányzik az írásból.) Hogy ezt mikor fogja követelni a tanáregyesület? Szintén nem tudom. Szerintem nem ők tudják, mi jó egy gyereknek. Igazából senki sem tudja.

A NAT egyébként ezt írja elő, cáfolva az egyesület sirámait:

"A magyartanítás alapelve, hogy nincs kitüntetett didaktikai modell, tanítási, értékelési mód. A tanár szabad döntése, szakmai felelőssége, hogy az adott tananyaghoz adekvát módszertani, értékelési módot válasszon, hogy órái élményt adók legyenek.

Az óraszámok 80%-át a kerettantervben meghatározott törzsanyag tanítására kell fordítani. Ha a szaktanár úgy ítéli meg, hogy a törzsanyag elsajátításához tanulóinak az órakeret akár 100%-ára szüksége van, rendelkezhet ezekkel az órákkal. Ha elegendő a törzsanyag elsajátításához az órák 80%-a, akkor az órakeret fennmaradó 20%-át szabadon választott témák feldolgozására fordíthatja a szaktanár, melyek kiválasztásába bevonhatja a tanulóit. A választást segítő javaslatokat a részletesen szabályozott kötelező törzsanyag mellett szintén a kerettanterv tartalmazza.

Az 5–6. évfolyamon a tematikus közelítés, gyengéd átmenet, a 7–8. évfolyamon a kronológia elve érvényesül. A kronológia elvének figyelembevételével az egyes témakörök sorrendjét a szaktanár megváltoztathatja. A magyar nyelv és irodalom tantárgyak kötelező törzsanyagában csak lezárt, biztosan értékelhető életművek szerepelnek.

Ezen felül, a választható órakeret terhére a tanár szabadon beilleszthet kortárs alkotókat, műveket a tananyagba."

A komplett tantervet szinte egész biztos nem nyálazta át egyik kritikus sem érzésem szerint, ezért nem találunk semmi konkrétumot a kritkákban, de mi nyissuk meg helyettük is azt a NAT-ot és nézzük csak az általános iskolai irodalomoktatásban mostantól felmenő rendszerben kötelező szerzők, olvasmányok, memoriterek listáját, nem hosszú és talán ennél rövidebb (kisebb parasztlázadás nélkül) nehezen lehetne:

B. ALKOTÓK A tanuló olvassa és önálló, illetve osztálytermi munka keretében feldolgozza az alábbi szerzők kerettantervben részletesen meghatározott egyes műveit:

 • Ady Endre,
 • Áprily Lajos,
 • Arany János,
 • Babits Mihály;
 • Balassi Bálint;
 • Berzsenyi Dániel,
 • Choli Daróczy József;
 • Agatha Christie,
 • Csokonai Vitéz Mihály,
 • Csukás István,
 • Daniel Defoe,
 • Tonke Dragt,
 • Dsida Jenő,
 • Fazekas Mihály,
 • Fekete István,
 • Gárdonyi Géza,
 • Herczeg Ferenc,
 • Illyés Gyula,
 • Janus Pannonius,
 • Jókai Mór,
 • József Attila,
 • Juhász Gyula,
 • Kányádi Sándor,
 • Karinthy Frigyes;
 • Kittenberger Kálmán,
 • Kós Károly,
 • Kosztolányi Dezső,
 • Kölcsey Ferenc,
 • Lázár Ervin,
 • Mándy Iván,
 • Márai Sándor,
 • Mikes Kelemen,
 • Mikszáth Kálmán,
 • Molière,
 • Molnár Ferenc,
 • Móra Ferenc,
 • Móricz Zsigmond,
 • Nagy László,
 • Nyirő József,
 • George Orwell,
 • Örkény István,
 • Petőfi Sándor,
 • Pilinszky János;
 • Radnóti Miklós,
 • Reményik Sándor,
 • Antoine Saint-Exupéry,
 • William Shakespeare,
 • Sütő András,
 • Szabó Lőrinc;
 • Szabó Magda,
 • Széchenyi Zsigmond,
 • Tamási Áron,
 • Tóth Árpád,
 • Jules Verne,
 • Vörösmarty Mihály,
 • Wass Albert,
 • Weöres Sándor,
 • Zrínyi Miklós

A memoriterek és a kötelező olvasmányok (C, D) a közös irodalmi műveltség (kulturális kód) legfontosabb elemeit tartalmazzák.

C. MEMORITEREK

 • Ady Endre: Őrizem a szemed;
 • Arany János: Rege a csodaszarvasról (részletek); Családi kör (részletek); A walesi bárdok (részletek); Toldi részletek;
 • Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem, A Reményhez;
 • József Attila: Születésnapomra, Mama;
 • Kányádi Sándor: Két nyárfa;
 • Kölcsey Ferenc: Himnusz – teljes szöveg, Huszt, Emléklapra;
 • Petőfi Sándor: János vitéz (részletek); Nemzeti dal, Szeptember végén, Szabadság, szerelem;
 • Radnóti Miklós: Nem tudhatom;
 • Reményik Sándor: Templom és iskola (részletek);
 • Vörösmarty Mihály: Szózat;
 • Weöres Sándor: Ó ha cinke volnék.

D. KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK

 • Arany János: Toldi;
 • Gárdonyi Géza: Egri csillagok;
 • Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa;
 • Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője vagy A két koldusdiák; A néhai bárány;
 • Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk;
 • Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig vagy Pillangó; Hét krajcár;
 • Petőfi Sándor: János vitéz;
 • Shakespeare, William: Szentivánéji álom vagy Molière: A képzelt beteg;
 • Szabó Magda: Abigél.
 • Szabadon választható magyar ifjúsági vagy meseregény; szabadon választható világirodalmi ifjúsági regény

Magyar Közlöny 2020. évi 17. szám

Azért a nevek zöme valóban nem okozhat sem meglepetést sem traumát még a legérzékenyebb balliberális lelkületűeknek sem meg nem is új egyáltalán. A Trianon utáni korszakból egyedül kötelező olvasmány, Szabó Magda zseniális Abigél-je is pl. minden csak nem egy ökölrázó irredenta kiáltvány. Általános iskolában Wass Albert ikonikus, de talán túl szentimentális Adjátok vissza a hegyeimet-je nem kötelező olvasmány, csak gimnáziumban. Ez az egyszem regény verte volna ki így a biztosítékot?

Az Abigél a legklasszikusabb, legmodernebb és legmegrendítőbb mű a korból, fokról fokra ébreszti rá az olvasót, hogy a hazafiasság nem feltétlenül mindig az, aminek a 19. századi irodalom lánglelkű költői — bizonyos Petőfi és Vörösmarty is — hirdették. Tényleg azt mondhatjuk erre, hogy ez a tananyag maradi és egyoldalú lenne?

Nemzeti tragédia-e, hogy nemzeti tragédiánkról egyetlen regény most bekerült a közoktatásba? Harminc esztendővel a rendszerváltás után, azután, hogy a kommunista diktatúrában gyökerestül igyekeztek kiirtani még az emlékét is? Épelméjű elvárás, hogy ma is így tegyünk?

Agatha Christie vagy Jules Verne lenne esetleg egyoldalúan magyar nacionalista? Vagy a roma származású Choli Daróczy József etnosoviniszta? Az 1995-ben elment Mándy Iván miért nem elég kortárs a magyartanároknak? Kittenberger Kálmánnal mi a baj? Soroljam még?

Miért kell hazudni? 

Ezek után egy kicsit szkeptikus lettem, amikor az első és egyetlen konkrétum mégis előbukkan a kínkeservesen dagályos pamfletben. Erről valóban érdemes volna beszélni, persze higgadtan és nem hisztérikus kirohanásokkal, mint a szerzők teszik: "Komoly óraszámcsökkentés mellett jelentős tananyagbővítést hajt végre." Csak azért nem hiszem ezt el bemondásra készpénznek, mert a szerző finoman szólva sem tűnt egy pillanatig sem meggyőzőnek. Szükség volna egy tételes kimutatásra, hogy korábban ez és ez volt a tananyagmennyiség, most ennyi és ennyi lett. Ezt a fact checking-et most én is ráhagynám a majd engem kritizálókra.

Aminek én állok elébe, mert sem a fontos fideszes rokony által az emberminisztériumba protezsált pályakezdő osztályvezető-helyettes, sem az (előző?) előző rendszerben privilégiumokat élvező nyugalmazott káder és/vagy fehér köpenyéhez 21. századi gyerekzsivalytól hozzáőszült mindentudó idős magyartanár nem vagyok.

***

A bulvár-irodalomtörténet Nyáry Krisztiánja is úgy érezte, hogy hozzá kell tegye a magáét, szokásos Facebook-posztjai egyikében.

Kissé hatásvadász módon: "Csodálattal köszöntjük Itália nagy vezérét" — felütéssel kezdi Nyáry Krisztián:

"Herczeg Ferenc nem volt rossz író – s ahhoz képest, hogy középiskolás korában tanult meg magyarul, kifejezetten jó író volt. Több művét, például a Gyurkovics-lányokat, kedvtelve olvastam. De tegnaptól jogszabályba foglaltan – Jókai és Mikszáth mellett – ő az egyike a három legnagyobb magyar prózaírónak. A középiskolai tanterv szerint fontosabb, mint Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula vagy Örkény István. A kedvéért kikerült a középiskolai oktatásból Ottlik Géza, Németh Lászó és Kertész Imre."

Három ki egy be, ez alapján a tananyag nem nő a végtelenségig felelőtlenül, de ezt az egyesületnek Nyáryval kell lefociznia majd.

A három kiváló szerző korábban sem volt — vagy legalábbis volt idő amikor szintén nem volt — a kötelező tananyag része. Móriczot illetően pedig lódít vagy téved Nyáry — ő az általános iskolai anyagban kötelező olvasmány lesz. Az amúgy könnyebben emészthető Herczeg Ferenc nem. Móriczot valóban nem értékelte annyira a saját kora, mint Herczeget. A többi szubjektív. De az nem, hogy Örkény Tótékja is kötelező olvasmány, több más Móricz regény is. Örkényt nyolcszor, Móriczot ötször említi a NAT, Herczeg nevét kétszer mindössze.

Herczeg az MTA által irodalmi Nobel-díjra felterjesztett regénye, az Az élet kapuja, viszont nem tűnik rossz választásnak a gimnazista fiatalok számára kötelező olvasmányként. Kár dramatizálni a helyzetet, a magyar nyelvet bravúrosan használó Herczeg Ferenc bekerül az oktatásba, azért nem szorít ki minden mást.

"Mivel a magyartanárok többsége az elmúlt években feltehetőleg nem fordított kellő időt rá, hogy megismerje az életmű teljességét és a művek etikai vonatkozásait, és már csak 7 hónapjuk van szeptemberig, az alábbi rövid írással szeretnék kedvet csinálni hozzá. (Nem, ez nem kivételes megszólalás, Herczeg minden alkalmat megragadott Mussolini magasztalására. És igen, vannak jó írók, akik meg Sztálint dicsőítették hasonló hangon. De Herczeg életművét most kell alaposan megismerni.)" 

— Nem értem Nyáryt, néha már-már kiegyensúlyozott, de mégis miért kell felemlíteni most pont egy Duce-ról írt cikket, amikor Mussolini kormányra kerülését egy másik irodalmi Nobel-díjas, Winston Churchill is üdvözölte? Mindegy.

Hét hónap elég sok dologra elég. Más foglalkozási ágakban ennél komolyabb tudásmennyiséget kell rövidebb idő alatt felszívni. Ráadásul minden évben. Az irodalomtörténet megújulása azt hiszem egy kissé lassabb.

Csak mondom. De együttérzek.

Nyáry Krisztiánt jobban kedvelem, mint a fenti unalmas magyartanárokat. Az ő szófordulatával élve: "ahhoz képest, hogy" ő is ír hülyeségeket és előszeretettel torzít. Ő okosan egy konkrétummal rukkolt elő. De nekem semmi sem jó: csak eggyel. Tehát ő a másik véglet: egyetlen egy szerzőt mazsoláz ki, aki egyébként szégyenszemre csak most kerül bele az irodalmi kánonnak vélt iskolai tananyagba.

De a tananyag nem az irodalmi kánon, nincs is kánon! Klasz, ha az ember érettségi tétel vagy kötelező olvasmány, de azon kívül is van irodalmi élet. Sőt talán ott kezdődik. 

Ja igen: az általános iskolai tananyag egy nagyon szerény szelete lehet csak az irodalomnak, arra ad lehetőséget, hogy később ki-ki megtalálhassa a saját ízlésének megfelelő Vavyan Fable-t vagy Dragomán Györgyöt — vagy Romana-magazint vagy Esterházy Pétert — vagy amit akartok.

Felesleges elvárni a nevében is csak alapot jelentő tantervtől, hogy mindent lefedjen, vagy minden egyéni ízlést kiszolgáljon. Kertész Imrével nehéz kezdeni az irodalommal való ismerkedést, Esterházyval pedig lehetetlen. És vannak szerzők, akik egy életre megutáltatják a gyerekekkel az olvasást, mint szinte bármely magyar testneveléstanár a sportot. Szóval: ésszel! És ennek nem sok köze van a politikához valójában.

Herczeg olvasmányos és közérthető. Ezért jobb választás, mint a nem túl nagy jelentőségű Ottlik Géza vagy valamely nehezen emészthető 20. századi kortársa, akiknek az ismerete nélkül primán lehet műveltséget építeni. Az első és egyetlen magyar irodalmi Nobel-díjas regényt ettől függetlenül azért illő ismerni. De ez az én magánvéleményem. Akár egy Móricz-regény vagy Mikszáth-novella megérintése nélkül is élhet valaki teljes életet. Persze olvasni sem muszáj. Amúgy.

Nem is sikerül mindenkinek. Például a Magyar Közlönyt. Igaz, írni sem lenne muszáj róla. 

*** 

A tanárságnak van egy eredendő antidemokratizmusa. Ezen lehetne változtatni és kéne is. Kiváncsi volnék, hogyan fogadnák, ha ők maguk szembesülnének egyszer valódi kritikával. Felesleges mindig felfelé mutogatni. Ebben az országban nincs értelmes diskurzus a közoktatásról, és ez meglátszik annak mai állapotán és jövőbeli kilátásain. Én kérek elnézést a többemberöltőnyi bűnökért. Van esély rá sajnos, hogy mindez ugyanúgy maradjon.

Hülyeség, hogy a hal a fejétől bűzlik, egészében véve egy büdös állat.

 

“A művészet nem egyéb, mint egyik szomorú részlete a meddő küzdelemnek, melyet az ember a mulandóság gondolata ellen folytat. A küzdelem azért meddő, mert emberi ügyesség csak holt lelkeket tud teremteni, mumizált életet, amelyben egy pillanat élni vágyása kővé vagy festékréteggé dermedt. Az úgynevezett műremekek a világhoz idegen és magukban elszigetelt lárvák, semmi közük az isteni lélekhez, mely a teremtést betölti.”

— Herczeg Ferenc: Az élet kapuja

Bár az oktatásból hiányzott és hiányzik, de ez nem rettentett vissza egy örök kedvencem olvasásától. Pár napja volt a 75. évfordulója annak, hogy a munkaszolgálatos Szerb Antalt, egyik legnagyobb esztétánkat és írónkat, feltehetően agyonverték. Emléke előtt ezzel a megosztással adózunk.

A bejegyzés trackback címe:

https://kilonem100.blog.hu/api/trackback/id/tr8015450918

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

DFK 2020.02.05. 08:20:01

@gyongyi70: ugye azt nem hiszi el, hogy ezekből semmit se fognak tanítani. Meg tudná mutatni a történelem NAT-ot?

gyongyi70 2020.02.05. 08:23:16

@DFK: kimásolni nem lehet, de itt lehet olvasgatni: file:///C:/Users/gyongyi/Downloads/MK_20_017%20(1).pdf

Vicces, hogy ezek szerint itt többek úgy nyilvánítanak véleményt, hogy még nem olvasták? Én megtettem. Azért van róla rossz véleményem.

HaCS 2020.02.05. 08:25:02

Amúgy az irodalom, az művészet emberek.

Művészeti értékekről megy a vita ideológiai alapon.

Sok sikert!

MACISAJT 2020.02.05. 08:31:59

@A kiló nem százat jelent.: " Bátor voltam és ezt a cikket is betettem az "OktpolCafé" Facebook-csoportba. Ott gyűlnek Radó és Setényi barátai. Nahalka kommentelte is a cikket. "

Ez tényleg bátor cselekedet volt, a liberálfasiszták ugyanis, ahogy anno Bence György filozófus megfogalmazta, kétféle véleményt ismernek: a sajátjukat és a helytelent.

Occs 2020.02.05. 08:44:13

Csak egy apróság a szerzőnek: a "gyerekzsivaj"-t nem ly-jel írják. (Ha már a magyartanításról van szó.)

morph on deer 2020.02.05. 08:49:06

Azért gyönyörű, hogy a szerző a magyartanárok fogalmazásmódján háborog, és közben egy teljesen fals gondolkodásmódra valló, és zavaróan elavult fogalmazásmódú Herczeg idézetet mellékel, ami ezzel zárul:

“Az úgynevezett műremekek a világhoz idegen és magukban elszigetelt lárvák, semmi közük az isteni lélekhez, mely a teremtést betölti.”

Tényleg bravúros, mit mondjak..!
És közben akkora marhaság, hogy a fal adja a másikat!
Hát nehogy már a gyerek - vagy bárki - műalkotásokat nézzen, tanulmányozzon, vagy horribile dictu: művészettel merjen foglalkozni, mert hiszen “Az úgynevezett műremekek a világhoz idegen és magukban elszigetelt lárvák, semmi közük az isteni lélekhez, mely a teremtést betölti.”
(Akinek most a hideg futkos a hátán, az nyugodjon meg, mert lehet, hogy csak a koronavírus kerülgeti, és talán mégsem ez a penészes szöveg hatott rá.)

Még szerencse, hogy mindennek legalább ilyen qrva sok köze van “az isteni lélekhez, mely a teremtést betölti”, mert különben nem is tudom, mi lenne velünk egyébként...
Ez tényleg annyira, de annyira hiányzott, hogy nem is értem hogy volt képes felnőni enélkül ez a jópár generáció, akik itt belepik a közterületeket!
Na jó, elég satnyára sikerültek, na de majd most, hogy az isteni lélek megint betölti majd a teremtést..!
Halleluja!

Nincs közöttünk csicska 2020.02.05. 08:53:43

Fun fact: A csuti patas tsz elnok escobarra szavazok, amig elek csak hogy nyary krisztianek ajvekolasat hallgathassam orokkon orokke

lipsiknek annyi es orulok h lassan az emlekuket is kipucoljak a kulturabol, Magyarorszag jobbat erdemel

Ekrü 2020.02.05. 08:54:43

@A kiló nem százat jelent.: A kötelező egyik országban sem azért van,hogy rajtuk keresztül szeressék meg az olvasást a gyerekek.Általában szorosan kapcsolódnak a tananyaghoz, az pedig természetes,hogy elsősorban minden országban a saját írók/költők élveznek prioritást.Lásd az angolszászoknál Shakespeare és társai.Ha a tanárokra bíznánk,csak azért,hogy meglegyen a szabadsága a tanároknak meg a gyerekeknek teljes káosz alakulna ki.Mert ugye akkor úgy lenne igazságos,hogy mindenki maga döntheti el mit tanít és mit tanul,nem pedig úgy,hogy onnantól kezdve a másik oldal válogat és tesz kötelezővé könyveket.Gyanítom,a gyerekek zöme akkor sem olvasna...

Nincs közöttünk csicska 2020.02.05. 09:00:12

@Ekrü: A kotelezoket 20 eve is kb. az osztalyok 10-20%-a olvasta el elit giminkben, mashol valszeg meg annyi se - mar akkor is voltak kivonatok

Aki nem otthon szereti meg az oolvasast az az iskolaban se fogja. Pont. Amugy meg se a boldogulashoz, se a boldogsaghoz nem szukseges olvasni, ez egy elit passzio, mindig is az volt.

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2020.02.05. 09:09:18

@morph on deer: kiakadhatsz, de ilyeneket szoktunk idézni ebből a korszakból. Nem, nem tartom ezt bravúrosnak. Pontosnak tartom. Egyik mű sem akkora nagy cucc, hogy felmagasztaljuk. Nekem tetszik Herczeg szerénysége. Pedig a maga korában lehetett volna beképzelt.

morph on deer 2020.02.05. 09:10:02

@gyongyi70:
“ miközben sírunk, hogy kevés a mérnök, a 11.-12. évfolyamon kiirtják a természettudományos tárgyakat?”

Pedig lenne megoldás: gyorsan találni kéne valamilyen természettudományos témát, amely bárhogyan is, de összekapcsolható Trianonnal, és presto!

Alternatívaként a foci természettudományos megközelítése jöhetne még szóba, például fizika helyett.
Fog ez menni!
:(((

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2020.02.05. 09:11:20

@Occs: Igen, zsivaj, elbasztam, bocs, legközelebb újra el fogom :)

morph on deer 2020.02.05. 09:12:01

@Nincs közöttünk csicska:
“ lassan az emlekuket is kipucoljak a kulturabol”

Ahogy látom, nálad ez nem fog menni.

morph on deer 2020.02.05. 09:22:57

@A kiló nem százat jelent.:
“ Nekem tetszik Herczeg szerénysége. Pedig a maga korában lehetett volna beképzelt.”

Nekem sem a személyiségével van bajom, hanem elsősorban a gondolatiságával.
Ezen a patetikus stílus sem segít.

A fenti idézettel is főleg az a gond(om), amit sugallni szándékozik.
Szerinte minden műalkotás célja, hogy kvázi az alkotó önmagának maradandó emlékművet hozzon létre, ami ráadásul hiábavaló is, mivel hol jönnek azok közel a teremtő alkotásaihoz...
(Lehet javítani, ha tévednék.)

Ezzel sem az a baj, hogy ez egy nihilista megközelítés, - szíve joga, - hanem az, hogy ezt a még alakulófélben levő szemléletű fiataloknak szánják a ”hozzáértők”.
Ez pedig szerintem vétek!

Ekrü 2020.02.05. 10:08:47

@gyongyi70:
"a 11.-12. évfolyamon kiirtják a természettudományos tárgyakat? "-Pont az ellenkezőjéről van szó.Azoknak a tanulóknak akik 11 évfolyamban nem tanulnak emelt szinten vagy fakultáción természettudományi tantárgyat azoknak ezentúl kötelező lesz heti két órában földrajzot ,fizikát,kémiát vagy biológiát tanulni.Értő olvasás pls...
" Így kimarad a tatárjárás, a migráns királyok (Anjouk, Jagellók), Mohács, a három részre szakadt Mao."-Bocs,de te hol olvastál ilyet?Azért mert a fő témakörök között nincs szájbarágóan felsorolva,még nem azt jelenti,hogy nem fogják tanulni.Pld:Élet a török hódoltság kori Magyarországon-azt ugye nem gondolod komolyan,hogy ezt majd úgy tanulják ,hogy nem veszik hozzá,hogy Magyarország 3 részre szakadt.Vagy:
Királyportrék a 14-15 sz.-ban:Károly Róbert és Nagy Lajos kora.Mondjuk ahhoz,hogy az ember a sorok közé lásson ismernie kéne a történelmet.No meg a "Fő témakörök" kifejezés jelentését.
Amúgy áruld már el,miért is "migráns" király Károly Róbert?Mert ezen az alapon Dobrev Klára is migráns,nem igaz...

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2020.02.05. 10:24:41

@Occs: na ez érdekes, azt megtanultam, nyilván túl gyakori, de időnként az automata pilótám elkövet vicces dolgokat, amikor írok pl. mije és ragozott alakjai helyett milye... attól teljesen ki szoktam borulni. Van a szövegben más elírás is, de nem árulom el. Pár dologban eleve nem akarok szabályos lenni. Ebben meg igazából nem volt időm az ellenőrzésre. Nincs hejesírásellenőrzőm ezen a felületen, pedig az elgépelések miatt is lyó lenne.

gyongyi70 2020.02.05. 10:29:52

@Ekrü: Lsd. Magyar közlöny 299 oldal, óraháló, alatta magyarázat: A természettudomány tantárgyak a 7–8. évfolyamon diszciplináris bontásban vagy egy integrált
természettudomány tantárgy moduljaiként is oktathatók. Diszciplináris bontás esetében az egyes tantárgyak heti
3-3 órában taníthatók a két évfolyamra vetítve. A fizika, kémia, biológia tantárgyak óraszámait a kerettantervek
szabályozzák. Gimnáziumokban a 9–10. évfolyamon diszciplináris bontásban folyik a természettudományi
tantárgyak tanulása, tanítása. A természettudományi tantárgyak emelt óraszámban 11–12. évfolyamon
folytathatók..
Magyarul aki tagozatos, annak nagylelkűen megengedik, hogy tanuljon.

Töri:

"Képek és portrék az Árpád-kor történetéből: történetek a magyarok eredetéről; honfoglalás és
kalandozások; Szent István és a magyar állam; Árpád-házi királyportrék; Árpád-kori szentek; Árpádkori győztes harcok és csaták; Magyarország koronázási jelvényei" A győztes harcok és csaták sorába hogy illik bele a tatárjárás?

Képek és portrék a középkori magyar állam virágkorából: magyar királyportrék a 14–15. századból;
Hunyadi János, a törökverő; Hunyadi Mátyás, a reneszánsz uralkodó.

A "királyportrék" és hogy történt ott egy-s-más (ősiség törvénye, amit csak 1848-ban sikerül eltörölni és gátja a polgári fejlődésnek), a királyi hatalom fokozatos meggyengülése, ami a Mohácsi csatához vezet, by the way, Mátyásnál zár ez a témakör, hiányzik

utána ez következik:
Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből: a török háborúk hősei; Bocskai, Bethlen
és Zrínyi; II. Rákóczi Ferenc és szabadságharca; Mária Terézia

Mivel jó vagyok töriből, ezért tudom, hogy Mátyás 1490-ben halt meg (elébb nála abbahagytuk), a Bocskai-Zrínyi hősi izék pedig az 1560-as évekre tehetők. Igenis kimarad Mohács, Buda elfoglalása (1541), amikor 3 részre szakad Mao, Rákószi pedig már hopp 1703-1711, Mátia Terézia pedig 1740-80. Szegény II. József is kimarad pedig az egyetlen felvilágosult uralkodónk volt.

Ekrü 2020.02.05. 10:33:28

@morph on deer:
"Pedig lenne megoldás: gyorsan találni kéne valamilyen természettudományos témát, amely bárhogyan is, de összekapcsolható Trianonnal, és presto!" Ezek szerint:
a: Úgy szólsz hozzá,hogy nem olvastad mi van az új NAT-ban.
b: Olvastad,de neked sem sikerült értelmezned ezt a mondatot:
"A természettudományos ismeretek és kiemelten a matematikai,természettudományos,mérnöki-műszaki és informatikai (a továbbiakban:MTMI) készségek fejlesztése érdekében a gimnáziumban a 11.évfolyamon azon tanulóknak,akik nem tanulnak emelt óraszámban vagy fakultáción természettudományos tantárgyat,egy jelenségek vizsgálatán alapuló ,komplex szemléletmóddal oktatott ,a természettudományos műveltséget bővítő tantárgyat KELL FELVENNIE,illetve a fenti elvek mentén oktatott természettudomány integrált,fizika,kémia,biológia,földrajz moduljai közül az egyiket HETI KÉT ÓRA időkeretben."

gyongyi70 2020.02.05. 10:37:47

@Ekrü: de még szegény gimnazisták is hiányos nevelést fogsak kapni, csak egy példa:

Civilizáció és államszervezet az ókorban: a Közel-Kelet civilizációi; a görög civilizáció; az athéni
demokrácia; a római civilizáció; a római köztársaság.

Pont. És ami a köztársaság után jön? Marius, Sulla, Ceasar, I. és II. triumvirátus, augustus, a pricipatus, mialatt virágzott és legnagyobb kiterjedésű lett a Római Birodalom, majd Róma bukása?

Nem, nincs, a következő témakör:

Vallások az ókorban: politeizmus és monoteizmus; a kereszténység kezdete

Érdekes, itt megemlítik az Anjou uralkodókat. Talán itt már tanulni is fogják?

A középkori Magyar Királyság fénykora: az Anjouk; a török fenyegetés árnyékában; Hunyadi Mátyás;
a magyar középkor kulturális hagyatéka

sőt, a török hódoltságról is megemlékezünk (de ehhez fel kell nőni, korhatáros töri):
A török hódoltság kora Magyarországon: az ország három részre szakadása; a két magyar állam; a
török kiűzése és a török kor mérlege.

gyongyi70 2020.02.05. 10:37:54

@Ekrü: de még szegény gimnazisták is hiányos nevelést fogsak kapni, csak egy példa:

Civilizáció és államszervezet az ókorban: a Közel-Kelet civilizációi; a görög civilizáció; az athéni
demokrácia; a római civilizáció; a római köztársaság.

Pont. És ami a köztársaság után jön? Marius, Sulla, Ceasar, I. és II. triumvirátus, augustus, a pricipatus, mialatt virágzott és legnagyobb kiterjedésű lett a Római Birodalom, majd Róma bukása?

Nem, nincs, a következő témakör:

Vallások az ókorban: politeizmus és monoteizmus; a kereszténység kezdete

Érdekes, itt megemlítik az Anjou uralkodókat. Talán itt már tanulni is fogják?

A középkori Magyar Királyság fénykora: az Anjouk; a török fenyegetés árnyékában; Hunyadi Mátyás;
a magyar középkor kulturális hagyatéka

sőt, a török hódoltságról is megemlékezünk (de ehhez fel kell nőni, korhatáros töri):
A török hódoltság kora Magyarországon: az ország három részre szakadása; a két magyar állam; a
török kiűzése és a török kor mérlege.

,, 2020.02.05. 10:40:55

sajnálom, hogy a többség (és te is) csak ideológiai alapon tudja csak megközelíteni a témát.
életrajz életrajz hátán, közben az alapversek hiányoznak az általános iskolai tananyagból, a java a középiskolaiban van, ahova a többség el sem jut.
ez az ún. műveltségközvetítés-központú tanítás, ami kérdés, hogy hasznos-e egy gyereknek, hogy költők-írók életrajzát tudja-e fejből, de funkcionális analfabéta lesz belőle.
A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése sztem és a kutatások szerint is sokkal fontosabb lenne. Erre nincs lehetőség, ha futószalagon kell tanulni majd az életrajzokat a hozzá tartozó művek ismerete, olvasása nélkül. Ugyanis már az a tanár is sikeres embernek mondhatja magát, aki 1 db könyv olvasására rá tudta bírni vmelyik gyereket.
Egy könyvvel kéne foglalkozni hetekig, hónapokig, ha kell, együtt olvasni közösen. Így lehetne fejleszteni a szövegértést-szövegalkotást. Szerintem. De az legyen olyan könyv, amit a gyerekek is élveznek.
Az a pár százalékos keret, amit tantervtől való eltérésre adnak, elsikkad a különböző ünnepségek stb miatt eleve.
Kár, hogy ezekről senki nem beszél, mindenki csak Wass Alberten pörög:/ Pedig ez a legkisebb probléma.

Nincs közöttünk csicska 2020.02.05. 10:50:45

@,,: mi az hogy a tobbseg el sem jut a kozepiskolaba? Ezt mikor almodtad meg?

midnight coder 2020.02.05. 10:51:25

@kvadrillio: "broáffggfffffE! hova hánnnnnyakkkk ???!!!! "
Esetleg annak a több mint 10-20 Holocaustnyi embernek a sírjára akiket a kommunisták legyilkoltak ?

Ekrü 2020.02.05. 10:53:45

@gyongyi70: Magyar közlöny 296.oldal.Értelmezd már ezt a mondatot légy szíves:
"A természettudományos ismeretek és kiemelten a matematikai,természettudományos,mérnöki-műszaki és informatikai (a továbbiakban:MTMI) készségek fejlesztése érdekében a gimnáziumban a 11.évfolyamon azon tanulóknak,akik nem tanulnak emelt óraszámban vagy fakultáción természettudományos tantárgyat,egy jelenségek vizsgálatán alapuló ,komplex szemléletmóddal oktatott ,a természettudományos műveltséget bővítő tantárgyat KELL FELVENNIE,illetve a fenti elvek mentén oktatott természettudomány integrált,fizika,kémia,biológia,földrajz moduljai közül az egyiket HETI KÉT ÓRA időkeretben."
Töri.Te tényleg nem érted mit jelent a "fő témakörök "kifejezés ugye?Komolyan gondolod,hogy majd úgy veszik IV.Béla uralkodását,hogy nem említik meg a tatárjárást.Vagy ,hogy amiatt hozta azt a rendeletét,hogy kővárakat kell építeni?
Királyportrék a 14-15 sz-ból:
Ez bizony Károly Róbert,Nagy Lajos,Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi Mátyás.Ezért portréK és nem pedig portré.Hunyadi János ugyanis NEM volt király.
tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/a-kozepkor-tortenete-476-1492/a-kesei-kozepkor/magyarorszag-a-14-15-szazadban (Ezt talán megérted.)
9.pont 346.oldal:
Élet a kora újkori Magyarországon-élet a török hódoltság kori Magyarországon-Ugye nem gondolod komolyan ,hogy ezt anélkül fogják tanulni,hogy megtanulnák ,hogyan jött létre a török hódoltság.:)))))
"Mivel jó vagyok töriből, "-Ha így van akkor széndékosan csúsztatsz.Vagy tényleg nem vagy tisztában a "fő témakörök" kifejezéssel.Tudod,amikor nem írják le részletesen,csak a főbb pontokat emelik ki.Köszönöm,hogy segíthettem....

gyongyi70 2020.02.05. 11:10:28

@Ekrü: hasonlítsd össze a 2012-es NAT-tal:
ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf
10716. oldaltól

észségek fejlesztése érdekében a gimnáziumban a 11.évfolyamon azon tanulóknak,akik nem tanulnak emelt óraszámban vagy fakultáción természettudományos tantárgyat,egy jelenségek vizsgálatán alapuló ,komplex szemléletmóddal oktatott ,a természettudományos műveltséget bővítő tantárgyat KELL FELVENNIE

igen, 11. évfolyamon, 2 órában. De ez VISSZALÉPÉS.
Jelenleg teljesen általános tagozatokon fizikát és kémiát 9-11. évfolyamon, földrajzot 9-10 évfolyamon, biológiát 10-12 évfolyamon tanulnak heti 2-2 órában. Ehhez képest a 11. évfolyamon megjelenő heti 2 bármi az mínusz 6 term. tud. óra, 11-12. évfolyamon összesen mínusz 8.

gyongyi70 2020.02.05. 11:23:55

@Ekrü: 2012-es NAT-ban így néz ki a töri a hasonló időszakokra:

Történetek és magyarázatok a magyarság
vándorlásáról és a honfoglalásról.
4.2. Az államalapítás: Géza és Szent István.
4.3. Az Árpád-ház uralkodói, szentjei.
4.4. Károly Róbert és Nagy Lajos.
4.5. Hunyadi János a török ellenes küzdelmek
élén.
4.6. Hunyadi Mátyás és udvara.
4.7. A mohácsi csata és következményei.

A három részre szakadt ország, végvári
küzdelmek.
6.2. Vallási megosztottság és függetlenségi
törekvések.
6.3. Az Erdélyi Fejedelemség virágkora
Bethlen Gábor idején.
6.4. Zrínyi Miklós, a hadvezér.
6.5. A Rákóczi-szabadságharc hĘsei.
6.6. Magyarország újjáépítése a Habsburg
Birodalomban. Az ország új etnikai
térképe, nemzetiségi viszonyok

Gimiben:

ókori görög-római:
Hellász – a poliszok és a birodalom:
Athén, Spárta, Nagy Sándor.
2.2. Róma – a köztársaságtól a császárságig.
Pannónia

Ekrü 2020.02.05. 11:24:04

@gyongyi70: Teljesen normális dolog,hogy aki magyar,történelem vagy testnevelés stb.fakultációra megy,az inkább ezekre a tantárgyakra fordítsa az idejét és ne pedig olyanra amit utána nem használ.Ha jól emlékszem az elmúlt években pont ezen ment a hiszti liberális körökben,hogy minek olyan tantárgyat tanulni amit később nem használnak.Az pedig ,hogy szegény gyermekek ezentúl nem tanulhatnak 11-12. évfolyamon természettudományos tárgyat az óriási hazugság.Aki akar az a fakultáción tanulhatja,aki viszont a háta közepére se kívánja annak is kell a mostani törvény szerint heti 2 órában,csak éppen megválaszthatja melyiket.Kétlem,hogy aki magyar-töri faktra megy,az nagyon oda lenne a kémia tanulásért....

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2020.02.05. 11:25:51

@gyongyi70: megdöbbentő, hogy a STAR TREK fontosabb epizódjai nincsenek felsorolva, pedig reméltem. :)

gyongyi70 2020.02.05. 11:27:53

@Ekrü: először vitatod, hogy megnyirbálják a term. tudományokat, majd mikor kiderül, hogy nincs igazad, akkor kiderül, hogy tulképp ez jó így

grat. a vitakészségedhez

Nem, nem jó így. Megmondom, miért: mert az, hogy lecsökkented általában a term. tagozatokat azt hozza magával, hogy kevesebb gyereknek támad érdeklődése iránta, ergo kevesebb orvos, vegyész, mérnök, biológus stb. lesz. Leszámítva azt a néhány elvetemült gyereket, aki már általánosban is orvosnak készül és tagozatos suliba megy, ahol heti 8 órában nyomatják a kémiát és bioszt.

Ekrü 2020.02.05. 11:28:36

@gyongyi70:
"2012-es NAT-ban így néz ki a töri a hasonló időszakokra:"-Most viszont 2020-at írunk,a mostani pedig így néz ki.Végül is elő lehet húzni az 1980-ast is,csak éppen sok értelme nincs.Gyanítom a 2012-est is pont így támadtátok annak idején,akkor sem volt jó semmi benne....Az meg ,hogy te jobban megérted ha szájba rágós,az a te problémád.De bocs ez egy olyan meddő vita,ráadásul párt hónap és kijönnek a tankönyvek,azt kiderül,hogy kinek rossz a szövegértése...

gyongyi70 2020.02.05. 11:29:37

@A kiló nem százat jelent.: én is sajnálom, a DS9 pl. kiválóan alkalmas, hogy emberségről, a másság elfogadásáról, a csapatszellem kialakulásáról, hűségről ismereteket szerezzenek az ifjak. De én ezt inkább az irodalomba építeném mozgókép kultúra alprogramként.

gyongyi70 2020.02.05. 11:31:29

@Ekrü: hát igen, attól is félek, milyen tankönyvek képesek előállni néhány hónap alatt.
Normális történelemtanárok már a 2012-es NAT-ot is negligálták és tanítottak úgy, ahogy kell. Remélem, továbbra is lesznek ilyenek. :-)

dare 2020.02.05. 11:32:15

@gyongyi70: "Szegény ll. József is kimarad"

"Il. Józsefet inkább ugorjuk át
Senkit sem érdekel egy kalapos király" ;D

Ekrü 2020.02.05. 11:33:54

@gyongyi70:
"először vitatod, hogy megnyirbálják a term. tudományokat, majd mikor kiderül, hogy nincs igazad, akkor kiderül, hogy tulképp ez jó így"-Nem én azzal a hazugságoddal vitatkoztam,hogy szerinted 11-12.évfolyamon nem fognak természettudományos tantárgyakat oktatni.Egészen pontosan ezzel:
"a 11.-12. évfolyamon kiirtják a természettudományos tárgyakat? "
Mint magad is beláttad ez a kijelentés nettó hazugság volt a részedről,hisz igenis oktatnak természettudományos tárgyakat,egyrészt aki azzal akar foglalkozni a fakultációkon,másrészt aki nem tanul ott annak kötelező lesz 11-től heti két órában felvenni valamelyiket.

midnight coder 2020.02.05. 11:35:50

@Bambano: Pontosan. Pl. a Robinson Crusoe már az én gyerekkoromban sem volt túl izgalmas olvasmány. Jókaitól a Kőszívű-t el kellene felejteni, szerintem kb. ez a legszarabb regénye. Mondjuk egy Kárpáthy Zoltán szerintem klasszisokkal szerencsésebb lenne. Én mondjuk feltenném a listára Jim Corbett Emberevő tigrisek című könyvét is, csak hogy picit ellensúlyozza a csapból is folyó atropomorfizált állatokat, és esetleg a hülyegyerek nem mászik át utána a korláton hogy szelfizzen e tigrissel.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.02.05. 11:36:19

@morph on deer:

S Soros életrajzát se tette bele a tantervbe a fasiszta Zorbán! Biztosan mert antiszemita.

Ekrü 2020.02.05. 11:36:50

@gyongyi70: "hát igen, attól is félek, milyen tankönyvek képesek előállni néhány hónap alatt."-Hát akkor egyezzünk meg ,hogy ha kijönnek az új törikönyvek,akkor találkozunk újra itt az index blog oldalán és akinek nem lesz igaza,az az bűnbánó levelet ír a másiknak.Én állok elébe:)))))

gyongyi70 2020.02.05. 11:38:00

@Ekrü: nem 11-től, hanem 11-ben. 12-ben nulla, azaz nulla term. tud tárgy lesz.
OK, a kiirtják, talán erős volt, de az is, hogy épp az ellenkezője igaz.
Kiirtják helyett levágják a kezét, lábát és a fejét a term. tud. oktatásnak, az úgy OK?

Tudod, a mai világban egy bölcsésznek sem árt, ha tanul ilyesmit, hogy értse pl. a klímaváltozást, környezeti problémákat, hogy veszélyes-e a GMO, stb.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.02.05. 11:40:12

@Nincs közöttünk csicska:

Az én időmben se olvasta senki a kötelezőket, pedig az a 70-es években volt. A jó tanulók bemagoltak valami elemzést az adott műről, s kész. A többiek azt se. Egyedül az Egri Csillagoknak volt olvasottsága, azt kalandregényként olvastuk.

Pedig akkor mindneki olvasott. A lányok "pöttyös" regényeket, a fiúk meg sci-fit.

Meg se értettük volna a kötelezőt.

midnight coder 2020.02.05. 11:40:30

"s ezzel legalább negyven évvel veti vissza az 1978-ban a szolgálólányi szerepből kiszabadult magyartanítást"

Na ez az évezred vicce. Én 87-ben végeztem a gimiben, és úgy visszagondolva az akkori magyar tananyagra, nem annyira tűnik úgy, hogy ki lett volna szabadulva.

midnight coder 2020.02.05. 11:42:09

@MAXVAL bircaman közíró: Azért én a legtöbb kötelezőt végigolvastam, még az olyan borzalmakat is, mint az Arany virágcserép.

Ekrü 2020.02.05. 11:42:38

@gyongyi70:" Nem, nem jó így. Megmondom, miért: mert az, hogy lecsökkented általában a term. tagozatokat azt hozza magával, hogy kevesebb gyereknek támad érdeklődése iránta, ergo kevesebb orvos, vegyész, mérnök, biológus stb. lesz."-Ne viccelj már...Ugye nem azt akarod elhitetni,hogy aki világ életében utálta a kémiát azt majd 12-ben megszállja az ihlet és úgy dönt ,hogy ő orvos lesz? :)))))11-12-ben már a továbbtanulásra kell fókuszálni,addigra ha más nem is annyi kiderül,hogy a szóban forgó gyermek humán vagy reál vonalon tanul majd tovább.Ahhoz ,hogy valaki orvos legyen,annak nem elég 11-ben tanulni a biológiát ,azt bizony kellett volna már általános iskolában is...

Ekrü 2020.02.05. 11:50:48

@gyongyi70: "Tudod, a mai világban egy bölcsésznek sem árt, ha tanul ilyesmit, hogy értse pl. a klímaváltozást, környezeti problémákat, hogy veszélyes-e a GMO, stb. "-Bocs,de a környezetvédelmet főképp földrajzból tanulják,méghozzá 9-10.évfolyamon.Akit ez érdekelt az megtanulta akkor,vagy az általános iskolában akit meg nem az nem 12-ben fog nekiállni megtanulni,amikor a felvételijére kell készülni...
"12-ben nulla, azaz nulla term. tud tárgy lesz."-Ez netto hazugság.Aki orvos vagy gyógyszerész stb.akar lenni az fakultáción meg tudja tanulni.Aki pedig nem akar ezzel foglalkozni annak már csak egy bejárandó nyűg lenne,ami az időt veszi el a felvételire való felkészüléstől.12-ben már te nem fogsz rászoktatni senki arra ,hogy kémiát tanuljon,ha addig nem tette meg.

grafoguru 2020.02.05. 11:51:27

@kvadrillio: Ne is terheld magad vele. Kidobott energia.

grafoguru 2020.02.05. 11:51:35

@kvadrillio: Ne is terheld magad vele. Kidobott energia.

grafoguru 2020.02.05. 11:54:55

@MAXVAL bircaman közíró:
"Az én időmben se olvasta senki a kötelezőket, pedig az a 70-es években volt. A jó tanulók bemagoltak valami elemzést az adott műről, s kész. A többiek azt se. Egyedül az Egri Csillagoknak volt olvasottsága, azt kalandregényként olvastuk.
Pedig akkor mindneki olvasott. A lányok "pöttyös" regényeket, a fiúk meg sci-fit.
Meg se értettük volna a kötelezőt"

Most már értem a kommentjeidet.

Törpvadász 2020.02.05. 11:56:55

@conchita wurst: Már bocsi, de én spec nagyon nem örülök, hogy kilóra negvett, megélhetési "magyarok" szavaznak ma arra, ki legyen Magyarország vezetője. Sajnos első kézből tudom, hogy sok magyarul sem tud. De szállítják őket busszal, kocsival, kapnak érte sok pénzt, nyugdíjat, amit a magyar nem. Van, aki Soha korábban nem járt nálunk. Nos, így könnyű választást nyerni. De hívőkkel vitatkozni sem érdemes.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.02.05. 12:00:24

@midnight coder:

Példás diák voltál, biztos te olvastál fel az ünnepségeken is.

dare 2020.02.05. 12:04:40

@midnight coder: Az összes kötelezőt olvastam, kivéve a Kőszívű ember fiait.
Azt hiszem hetedikes kötelező volt.
Képtelen voltam, pedig egy párszor nekiduráltam magam, de csak a feléig jutottam kb.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.02.05. 12:04:54

@Törpvadász:

Vicces, hogy 20 éve még a nemzeti szavazók ismételgették ezt a marhaságot, hogy azért nyernek a komcsik, mert repülővel szállítják Tel-Avivból a magyarul se tudó szavazókat. Azóta ez az elmélet átkerült a liberókhoz, csak most nem Tel-Aviv, hanem Ukrajna, s nem repülő, hanem busz.

grafoguru 2020.02.05. 12:05:34

Törvényileg tenném kötelezővé a NAT kiagyalóinak, KLIKK létrehozóinak, és politikai támogatóinak (beleértve a megszavazó országgyűlési képviselőket is), hogy a családjukban a gyerekeiket kizárólag helyi oktatási intézményben (főiskolát is beleértve) taníttathatják.
Mint ahogy azt is, hogy ha ők, vagy családtagjaik betegek, akkor kizárólag a mindenki másnak (is) járó egészségügyi ellátásban részesülhetnek.
Szerintem látványos javulás lenne mindkét alapterületen, rövid időn belül.

AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK 2020.02.05. 12:10:50

Visítanak a lippschik, itt is hátrálni kényszerülnek..:)

AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK 2020.02.05. 12:13:19

@Törpvadász: Ugyanezek a "kilóra megvehető szavazók" 2002-ben, meg 2006-ban még "bölcs választópolgárok" voltak.Nevetségesek vagytok..:)

MACISAJT 2020.02.05. 12:19:13

@grafoguru: "Törvényileg tenném kötelezővé a NAT kiagyalóinak, KLIKK létrehozóinak, és politikai támogatóinak (beleértve a megszavazó országgyűlési képviselőket is), hogy a családjukban a gyerekeiket kizárólag helyi oktatási intézményben (főiskolát is beleértve) taníttathatják."

Hm.
Én meg az ellenzőknek, hörgő liberálfasisztáknak hogy, a Fazekas, Radnóti, AKG, Lauder Javne etc. rezervátumaiban rejtőzködő csemetéik számára járjanak elő a jó és haladó példával, fogadjanak be egy-egy integrálódni vágyó mélyszegényt, a felzárkóztatás céljából...
Aztán mutassák is be a nagy nyilvánosságnak az elért pozítiv eredményeiket.

AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK 2020.02.05. 12:19:45

@midnight coder: No igen, akik arról beszélnek, hogy Nyírővel, meg Wassal nem lehet megszerettetni az olvasást , nyilván nem soha olvasták Az Ifjú Werther szenvedéseit , és hasonló "nagy" műveket , vagy csak a tömörített verziót..:)

MACISAJT 2020.02.05. 12:23:24

@Törpvadász: "Már bocsi, de én spec nagyon nem örülök, hogy kilóra negvett, megélhetési "magyarok" szavaznak ma arra, ki legyen Magyarország vezetője. Sajnos első kézből tudom, hogy sok magyarul sem tud. De szállítják őket busszal, kocsival, kapnak érte sok pénzt, nyugdíjat, amit a magyar nem. Van, aki Soha korábban nem járt nálunk. Nos, így könnyű választást nyerni. De hívőkkel vitatkozni sem érdemes. "

Tényleg nem. Én sem fogok.
Csupán linkelek a "hívőknek" egy Index( na tessék) cikket, melyből még ők is megtudhatják hogy a határon túliak szavazatai, akárhányan is vannak, húszezren vagy kétmillióan, max. két mandátum sorsáról döntenek.
A 198-ból.

index.hu/belfold/2014/03/25/nem_a_hataron_tuliak_dontik_el_a_valasztast/

enrikokaruszo 2020.02.05. 12:24:20

@midnight coder: az Arany virágcserép súlyos élmény, már fogalmam sincs, mi volt a sztori, de olyan erős képei vannak, hogy még mindig előttem vannak valami kígyóvá alakult lányok:)

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.02.05. 12:27:38

@dare: @midnight coder:

Én annak idején egyetlen kötelezőt se olvastam el, pedig általános 7. végéig normál magyar iskolába jártam. A versekre meg egyenesen bezártam füleimet. Egyedül Adytól A tűz csiholója művet jegyeztem meg, azt is csak azért, mert minden áldott április 4-én és november 7-én átlag 10-szer szavalták el az ünnepségeken, s abban a korban az ember agya mint a szivacs, megragad benne minden felesleges infó.

Ennél nagyobb csőd csak a zeneoktatás volt. Dögunalmas, kamasz aggyal értelmezhetetlen zeneművekkel kínoztak minket. Pluszban közös színházlátogatás, pl. Traviata előadás is volt az Erkel Színházban, ráadásul a tornatanárnő mellé ültettek, akit a legjobban utáltam. Az első felvonás vége felé terjedt el a diákok között a rémhír, hogy van még 2 felvonás összesen kb. másfél óra időtartamban, így a legbátrabb diákok dezertáltak is az 1. felvonás utáni szünetben. Aztán persze intőt kaptunk emiatt, de megérte: nagyobb bajt okozott volna 11-12 éves kiskamaszok agyának egy olasz nyelvű előadás, amiből annyit értettünk, hogy röhejesen felöltözött felnőttek buliznak, időnként természetellenes hangon énekelve ki tudja miről.

gyongyi70 2020.02.05. 12:27:59

@Ekrü: Valószínűleg nincs középiskolás gyereked és nem láttál még emelt szintű kémia, biosz vagy épp fizika érettségit.
Meglepődnél, hány gyereket érdekelnek a természettudományos tárgyak, csak éppen a felvételihez kellő anyag mennyisége és a felkészülésre szánt idő, a tanár képességei miatt és hogy erre nem lehet magadtól felkészülni (szemben a magyar, történelem tárgyakkal pl.) riasztja el őket, hogy ilyen pályára lépjenek. Bizony, ha megnézed, a korábbi években is csökkennek az óraszámok, tehát ha úgy döntesz, hogy vmi komoly term. tud irányba szeretnél elmenni, akkor célszerű már általánosban ezt eldönteni és olyan tagozatos gimnáziumba menni. Ez nem jó, mert régen (többek között én is), azért menzek gimibe, mert még nem tudták, merre induljanak... Én még harmadikban is tipródtam a biosz-kémia, matek-töri páros között, végül annyi döntött, hogy a kiváló kémia-biosz tanárunk elment, aki maradt, az nem volt alkalmas arra, hogy felvételire felkészítsen. A fiamnak ezt a döntést 8.-ban meg kellett hoznia, mert felvették humán és term, tud tagozatra egyaránt és választania kellett. Most TT-re jár, a nyek-en is heti 4 kémia, 2 biosz, később még több ilyen tárgy és 5 éves a gimi. Állítólag innen, ha rendesen tanul, lehet felvételizni az orvosira. Olyan dolgokat tanul, amiről a Big Band Theory-ban beszélgetnek. Kétlem, hogy azonos eséllyel indul majd egy mezei gimnazista a felvételin.

gyongyi70 2020.02.05. 12:32:31

@MAXVAL bircaman közíró: hát, ez elég szomorú

A Traviáta a legszebb zene, amit nőnek bocsánatkérésből írtak.

gyongyi70 2020.02.05. 12:32:43

@MAXVAL bircaman közíró: hát, ez elég szomorú

A Traviáta a legszebb zene, amit nőnek bocsánatkérésből írtak.

Ekrü 2020.02.05. 12:57:41

@gyongyi70:" Valószínűleg nincs középiskolás gyereked és nem láttál még emelt szintű kémia, biosz vagy épp fizika érettségit. "-A gyermekem 18 éves,emelt szintű biosz-kémiára járt ,ezekből is érettségizik emelt szinten (amúgy Villányihoz jár előkészítőre és benne van a legjobb 10-ben nála).Úgy hogy pontosan tudom miről beszélek.Az már régen rossz,ha valaki 11-12-ben akarja eldönteni,hogy ő mégis inkább kémiát akar tanulni.Olyan volt közöttük aki elkezdte a biosz-kémia fakultációt majd leadta és átment nyelvre vagy vmi másikra (amúgy ha jól tudom ezt 11.félévig vagy év végéig tehetik meg),de fordítva soha.Attól még ,hogy valaki nem tudja mi akar lenni az irányt bizony ismeri és lehet ezt bárhogy ragozni sokkal több gyermek van aki nem akar kémiát tanulni mint aki igen.Amúgy kétlem,hogy a fiadon ,ha nem tanult volna 9.kezdve emelt szinten bioszt vagy kémiát akkor segítene az,hogy 12-ben kap egy ihletet és elkezdi őket tanulni.Még felkészítő tanárral sem menne...De mondjuk ezt te is pontosan tudod.12-ben február 15-ig el kell dönteni miből érettségizik és hová megy tovább.Képtelenség emeltezni egy olyan tantárgyból amit 12-ben kezd el emelten tanulni...Még ha a világ legjobb tanára tanítja akkor sem.

dare 2020.02.05. 13:04:06

@MAXVAL bircaman közíró: A versekkel kapcsolatosan volt egy tanárom, aki nagyon sok órán olvasott fel verset.
Tette mindezt olyan átéléssel, hogy azt se tudtam mit szorítsak, hogy ne nevessek fel hangosan.
Ráadásul az osztálytársaim is így éreztek, és ezek voltak azok a pillanatok, amikor kerülnünk kellett egymás tekintetét.
Szörnyű volt.
Egy másik meg mindenről beszélt, csak a tananyagról ritkán.
Volt egy fiatal tanárnő is, ő pedig annyira szép volt (tényleg, így visszagondolva is bőven átlagon felüli, nem csak a hormonok zavartak be), hogy alig tudtam figyelni a leadott anyagra.

De nekem is az ének-zene tanárom volt az, aki felejthetetlen élményt okozott nekem. :D
Szintén dögunalom, de én láttam egy filmben akkor horogkeresztet, és a könyv lapjaira unalmamban rajzolgattam fel másnap egy párat.
Halvány lila elképzelésem se volt arról mit is jelent.
A tanár észrevette, és mint a pengős malacot, közben amit jobbról kaptam azt balról már támasztotta meg a másikkal.
Az egész osztály előtt.
Az osztálytársaim már szinte sírva rimánkodtak, hogy fejezze már be.
A kis bolsi reakciós így adta a tudtomra, hogy mit szabad és mit nem.
Ha elmagyarázza, abból is megértettem volna, de így is érthető volt, mert a mai napig tisztán emlékszek rá.
Voltam vagy 11 éves.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.02.05. 13:04:24

@Ekrü:

A nagy tehetségeket egy iskolarendszer se képes kezelni.

Én állandóan az egyik legrosszabb diák voltam, volt év, hogy 2,9 volt az átlagom, negyedikben és ötödikben buktatni akartak. Aztán hatodik végén felfedezték, hogy csodagyerek vagyok, s így hetedikben már békén hagytak. Akkor se foglalkoztak velem, csak áttettek a "bukdácsoló idióta" kategóriából "meg nem értett zseni" kategóriába,

Ekrü 2020.02.05. 13:13:36

@MAXVAL bircaman közíró: :))))))))))))))))
Igazad van,végül is lehet @gyöngyi kizárólag olyan tehetségekkel találkozott akik 12. év elején kaptak egy ihletet ,azt eldöntötték,hogy ők híres matematikusok/vegyészek/orvosok/gyógyszerészek lesznek,azt 10 hónap alatt megtanulták azt emelt szinten ami másnak 4-5 évet vesz igénybe...:))))))))))))))))))

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.02.05. 13:16:36

@dare:

Az is simán lehet, hogy csak megijedt, hogy valaki feljelenti, hogy nem reagált időben a "nácizmus" ellen.

Anyám mesélte, hogy amikor meghalt Sztálin elvtárs, akkor éppen negyedikes volt, s ahogy mindig szaladgáltak az udvaron, mire egyik tanár rájuk üvöltött "itt játszotok, mikor Sztálin apátok meghalt???". Aztán ugyanaz a tanár 56-ban disszidált.

várom a levelet 2020.02.05. 13:26:26

@gyongyi70: mi csak kalandoztunk,de ha más csinálta,akkor dúlás,rablás volt. volt.ja,csak ismerkedtünk az idegen kultúrával.

várom a levelet 2020.02.05. 13:26:40

@gyongyi70: mi csak kalandoztunk,de ha más csinálta,akkor dúlás,rablás volt. volt.ja,csak ismerkedtünk az idegen kultúrával.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.02.05. 13:34:20

@várom a levelet:

A kalandozás is rablás. Nincs ilyen ellentét. Réadásul a kor szabályai szerint teljesen jogszerűnek számított kalandozni.

várom a levelet 2020.02.05. 13:41:41

@grafoguru: meg,hogy elolvassák.mert szerintem a legtöbb nem.inkább csapjanak agyon,de akkor sem olvasnám el még egyszer a Háború és békét.amúgy kedvencem a másik Tolsztojtól a Golgota,Szinuhe,Kislovag,régebben az indiános ,történelmi könyvek.magyarok,Iszony,Danaida,Sikátor,ami ugye Kertész Ákos.na,meg a krimik.de az unalmas Christinél jobbak a skandináv krimik.

várom a levelet 2020.02.05. 13:44:04

@gyongyi70: ez a mániája,mindenki pakoljon,akkor nem sokan maradnak.

dare 2020.02.05. 13:44:35

@MAXVAL bircaman közíró: Jól megijedt szegény.
Ha belegondolok, nekem több volt a bolsi tanárom, mint a normális.
Igazi reakciósok, ellenvéleményt nem tűrőek.
Ha minden gyerek olyan fejlődést támogató közegben nevelkedne fel, mint pl én, akkor a NAT lenne az utolsó problémájuk.
A tanároknak is, bár aki ezekből a nevekből nem képes egy koherens világképet megtanítani, átadni a nebulóknak, az gondolkodjon el azon, hogy jó szakmát választott magának.

Pety@ 2020.02.05. 14:41:47

Nem tudom, ki a szerző, de gondolom, fingja nincs a tanításról. Legalábbis ebből a cikkből ez jön le.
"Egyébként is, mit tudhatnak kívülállók a tantervet kidolgozó munkáról?" Hülyegyerek! Azok a "kívülállók" fogják a tantervet gyakorlatba átültetni! De mindegy is, nyald csak a narancsos segget, és butulj lelkesen!

Elizabeth Benet 2020.02.05. 14:57:45

Zavar, hogy úgy olvasom a Magyar Közlönyben kihirdetett NAT-ot, hogy semmilyen szélesebb körű társadalmi párbeszédre nem emlékszem arról a közelmúltból. De azok a reakciók is zavarnak, amelyek napvilágra kerültek a NAT megjelenése után, különös tekintettel arra, amit a sajtó művel az ügyben: a magyartanárokhoz hasonlóan hiszterizál.
Itt valóban nem érdekel senkit a gyerek, a tanítási módszerek, a tananyag. Nem tudom, feltűnt-e a legtöbb embernek, hogy a Magyar Közlönyben a Nemzeti alaptantervet hirdették ki, nem csupán az irodalom alaptantervet. Megszólalt egy hörgő társaság, erre az ellenzéki sajtó, valódi tartalom gyártása híján ráugrott erre. Az nem nagyon jutott eszébe senkinek, hogy bármiféle véleménynek teret adjon más tantárgyakkal kapcsolatban, rákérdezzen például a matematika vagy az idegen nyelv oktatására. Ez nem számít? Az egyetlen kérdés, hogy Wass Albertet be kell-e emelni a közoktatás tananyagába?
Sorra jelennek meg viszont a „Nem tanítok fasiszta írót” című vagy erre hajazó írások. Mert a gyermekeink jövője, boldogulása szempontjából az egyetlen kérdés, hogy hogyan viszonyuljanak a fasizmushoz. A jövőbeli lakáshitük kamatait nem kell tudniuk kiszámolni ….
De ha leragadunk ennél a kérdésnél: aki ilyen kijelentéseket tesz, mint a „nem tanítok fasiszta írók”, az milyen jogon érvel azzal, hogy a gyerekeket gondolkodásra kell tanítani? Szeretném néhány dologra felhívni a figyelmet: napjaink egyik ünnepelt kortárs norvég szerzője Karl Ove Knausgard, aki magyarországi sikerének is köszönhetően tavaly a könyvszemle díszvendége volt. Mivel magam is olvastam a könyvét, elmentem arra a pódiumbeszélgetésre, ahol őt kérdezték. És nemcsak itt, hanem korábban vele készült interjúkban is hallottam tőle, hogy amikor a rá hatást gyakorló írókra kérdeztek rá, Knut Hamsunt is megnevezte. Én örültem ennek, mert azt mutatja számomra, hogy a világnak vannak kevésbé hisztérikus társadalmai, mint a magyar. Magam is szeretem Knut Hamsunt, aki az 1800-as évek végén és a XX. század első részében jelentős műveket alkotott. Így – szerintem – jogosan részesült 1920-ban irodalmi Nobel-díjban is. Csakhogy Knut Hamsunról nem csak ezt tudjuk. Életrajzának része, hogy támogatója volt a náci Németországnak, amiért a háború után Norvégiában bíróság elé állították és elítélték. Ennek ellenére hivatkozik rá bátran egy jelentős kortárs író, mert MEGTANULT GONDOLKODNI -, és képes különbséget tenni egy író irodalmi munkássága, és személyiség, politikai hitvallása között. (Persze, amikor Knut Hamsunt szóba hozta a Millenáris Park termében, emlékeim szerint a hallgatóság közül senki nem állt fel és hagyta ott az előadást, tiltakozásképpen.)
Magyarországon miért nincs helye egy olyan diskurzusnak, amiből kiderül, hogy a világ nem fehér vagy fekete? Hogy lehet, hogy szinte alig akad ember, aki véleményt formálna például Schmidt Mária kijelenéséről, aki ellenzi a besúgó Oscar-díjas rendező, Szabó István állami kitüntetését? Talán, mert az ilyen állásfoglalás gondolkodást igényelne?

Elizabeth Benet 2020.02.05. 14:57:58

Zavar, hogy úgy olvasom a Magyar Közlönyben kihirdetett NAT-ot, hogy semmilyen szélesebb körű társadalmi párbeszédre nem emlékszem arról a közelmúltból. De azok a reakciók is zavarnak, amelyek napvilágra kerültek a NAT megjelenése után, különös tekintettel arra, amit a sajtó művel az ügyben: a magyartanárokhoz hasonlóan hiszterizál.
Itt valóban nem érdekel senkit a gyerek, a tanítási módszerek, a tananyag. Nem tudom, feltűnt-e a legtöbb embernek, hogy a Magyar Közlönyben a Nemzeti alaptantervet hirdették ki, nem csupán az irodalom alaptantervet. Megszólalt egy hörgő társaság, erre az ellenzéki sajtó, valódi tartalom gyártása híján ráugrott erre. Az nem nagyon jutott eszébe senkinek, hogy bármiféle véleménynek teret adjon más tantárgyakkal kapcsolatban, rákérdezzen például a matematika vagy az idegen nyelv oktatására. Ez nem számít? Az egyetlen kérdés, hogy Wass Albertet be kell-e emelni a közoktatás tananyagába?
Sorra jelennek meg viszont a „Nem tanítok fasiszta írót” című vagy erre hajazó írások. Mert a gyermekeink jövője, boldogulása szempontjából az egyetlen kérdés, hogy hogyan viszonyuljanak a fasizmushoz. A jövőbeli lakáshitük kamatait nem kell tudniuk kiszámolni ….
De ha leragadunk ennél a kérdésnél: aki ilyen kijelentéseket tesz, mint a „nem tanítok fasiszta írók”, az milyen jogon érvel azzal, hogy a gyerekeket gondolkodásra kell tanítani? Szeretném néhány dologra felhívni a figyelmet: napjaink egyik ünnepelt kortárs norvég szerzője Karl Ove Knausgard, aki magyarországi sikerének is köszönhetően tavaly a könyvszemle díszvendége volt. Mivel magam is olvastam a könyvét, elmentem arra a pódiumbeszélgetésre, ahol őt kérdezték. És nemcsak itt, hanem korábban vele készült interjúkban is hallottam tőle, hogy amikor a rá hatást gyakorló írókra kérdeztek rá, Knut Hamsunt is megnevezte. Én örültem ennek, mert azt mutatja számomra, hogy a világnak vannak kevésbé hisztérikus társadalmai, mint a magyar. Magam is szeretem Knut Hamsunt, aki az 1800-as évek végén és a XX. század első részében jelentős műveket alkotott. Így – szerintem – jogosan részesült 1920-ban irodalmi Nobel-díjban is. Csakhogy Knut Hamsunról nem csak ezt tudjuk. Életrajzának része, hogy támogatója volt a náci Németországnak, amiért a háború után Norvégiában bíróság elé állították és elítélték. Ennek ellenére hivatkozik rá bátran egy jelentős kortárs író, mert MEGTANULT GONDOLKODNI -, és képes különbséget tenni egy író irodalmi munkássága, és személyiség, politikai hitvallása között. (Persze, amikor Knut Hamsunt szóba hozta a Millenáris Park termében, emlékeim szerint a hallgatóság közül senki nem állt fel és hagyta ott az előadást, tiltakozásképpen.)
Magyarországon miért nincs helye egy olyan diskurzusnak, amiből kiderül, hogy a világ nem fehér vagy fekete? Hogy lehet, hogy szinte alig akad ember, aki véleményt formálna például Schmidt Mária kijelenéséről, aki ellenzi a besúgó Oscar-díjas rendező, Szabó István állami kitüntetését? Talán, mert az ilyen állásfoglalás gondolkodást igényelne?

midnight coder 2020.02.05. 15:00:32

@MAXVAL bircaman közíró: "Példás diák voltál, biztos te olvastál fel az ünnepségeken is."

Mindig szerettem olvasni, már egészen kis gyerekként Benedek Elek-en meg Karl May-on nőttem fel, illetve J.F. Cooper könyvein. Viszont az ünnepségeken nem felolvastunk, nálunk meg is kellett tanulni a verseket, és fejből mondani. Bizony, valamikor réges-régen mikor bilincs volt a szovjet népen...

Szabványok 2020.02.05. 15:04:02

Sokallom a teljesen elavult, gyerekek számára olvashatatlan régi magyar írót. Velük nem fogja megszeretni a gyerek az olvasást? Ez olyan mint ha egy tanulóvezetővel úgy próbálnánk megszerettetni a vezetést, hogy az autópályán BMW X/-oskkal üldözik őket.

+ Érdemes lenne *mai* ifjúsági irodalmat tanítani: J.K.Rowling, Meg Cabot, stb.
+ Érdemes lenne vidámabb műveket belevenni. A nevetés nem rossz dolog! Rejtő, Woodhause, stb.
+ Érdemes lenne a scifit is irodalomnak tekinteni, Asimovot, LEM-t, Zsoldos Pétert, Andy Weirt.

A magyar írók : világirodalom arány sem a XXI. századi EU és globalizációs szellemet tükrözi. ezen gyerekek egy része más országban fog élni, sőt más nemzetből választ magának élettársat.

midnight coder 2020.02.05. 15:04:29

@Elizabeth Benet: "Hogy lehet, hogy szinte alig akad ember, aki véleményt formálna például Schmidt Mária kijelenéséről, aki ellenzi a besúgó Oscar-díjas rendező, Szabó István állami kitüntetését?"

Akkor már akár azon is el lehetne filózni, hogy vajon a Nobel-díjas Kertész Imre tényleg a legnagyobb magyar író ?

midnight coder 2020.02.05. 15:10:47

@Szabványok: Bizony. És a fantasy-t is. Pl. Terry Goodkind Az igazság kardja ciklusa egy olyan sorozat, amit mindenkinek el kellene olvasnia kb. kortól függetlenül, de gyerekként mindenképpen. Nem rövid olvasmány, nem is általános alsó tagozatába való - legalábbis pár része - ugyanakkor elég sokat elmond a világról. Tanulságos lenne kb. minden roppant nagy ideológia hívének a kommunistától a liberálisig - persze nem csak az első rész, hanem az összes végig.

gyongyi70 2020.02.05. 15:12:06

@Ekrü: Nem erről beszéltem. Hanem hogy amíg volt normál óraszámú term. tud. oktatás, addig nem tagozatos gimiből istudtál ilyen irányba elmenni, akkor is, ha 9-10-ben döntöttél az irányról. A gimnáziumok többsége jelenleg is általános tantervű, a tagozatos osztályok egyelőre kisebbségben vannak.
Ha viszont most lebutítják a term. tud tárgyakat, akkor csak azoknak lesz esélye, akik eleve tagozatos gimibe iratkoznak be.

midnight coder 2020.02.05. 15:12:39

@Szabványok: Azért a magyar írók közt egy rakás olyan van, aki ha angolul ír, akkor ma a legnagyobbak között lenne.

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2020.02.05. 15:15:15

@Pety@: :) köszönöm az értő olvasást!
szerintem nem értetted meg a posztot, nem látsz mások fejébe, nem látod min dolgoznak a minisztériumokban
ennyi

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.02.05. 15:22:32

@midnight coder:

Abban az időben mindenki olvasott. Az egyetlen cigány osztálytársam is olvasott.

Én első osztály végéig meséket olvastam, 4 és féll évesen tanultam meg olvasni. Aztán első után felfedeztem a sci-fit, s azt keztdem olvasni, plusz atlaszokat nézegettem.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.02.05. 15:35:12

@midnight coder:

Ritkán nagy írók a Nobel-díjasok. Az irodalmi Nobel-díj politikai díj.

Ekrü 2020.02.05. 15:55:17

@gyongyi70:
"Nem erről beszéltem. "-Dehogy nem.Azzal kezdted,hogy kiírtották a 11-12 évfolyamról a természettudományos tárgyakat.Aztán mikor kiderült ,hogy szó sincs ilyenről akkor azzal jöttél,hogy de aki nem választja fakultációnak ,az 12-ben egyáltalán nem tanul természettudományos tárgyat.Majd ,hogy rávilágítottam arra,hogy aki nem választotta fakultációnak,az valószínű nem is akar ilyen irányba továbbtanulni,most jössz ezzel:
" Hanem hogy amíg volt normál óraszámú term. tud. oktatás, addig nem tagozatos gimiből istudtál ilyen irányba elmenni, akkor is, ha 9-10-ben döntöttél az irányról. "-Nos most is tudsz.Ugyanis fakultációt 11. évfolyamtól választhatsz.Akár természettudományosat is,ha akarsz.9-10-ben semmivel sem fogsz kevesebb természettudományi tárgyat tanulni mint eddig,tehát nem igaz,hogy lebutítják.11-től pedig választhatod fakultációnak,pont úgy ahogy eddig.

Szabványok 2020.02.05. 16:25:11

@midnight coder: De nem angolul írt! Biztos sok jó portugál író is van, de akit nem fordítottak le világnyelvre, az feledésbe merült. A világ már csak ilyen pazarló!
Nyilván kell magyar írókat, magyar történelmet is is oktatni, hogy a gyerek megismerje a saját népe kultúráját, múltját, de azért tudni kell, hogy ő már egy globalizált tízmilliárdos emberiségben fog élni, aminek csak 0,1%-a magyar.

élhetetlen 2020.02.05. 16:56:12

@DFK: “akkor ugye a Sorstalanságot se kell tanítani”. Úgy néz ki, nem is fogják. index.hu/belfold/2020/02/05/nemzeti_alaptanterv_iskola_magyar_irodalom_szerzok_kanon_wass_albert_nyiro_jozsef_tonke_dragt_herczeg_ferenc/. (elég csak a kiemelt szövegeket elolvasni). A másik dolog, nem mondtam, hogy nem kell Trianont tanítani, csak annyit, hogy olyan szinten nem kéne dédelgetni a régi sérelmet, hogy ma egy magyar vacsora közben nekimenjen a francia házigazdának emiatt. Azt hiszem, ezt már előbb is leírtam érthetően.

gyongyi70 2020.02.05. 17:20:58

@Ekrü: Számoljunk egy kicsit! A régi órarendben volt 3*6 óra fizika, kémia, biosz, az 3*3*2=18. Plusz 4 földrajz, összesen 22 óra. Erre lehetett pluszban felvenni fakultációt, de megsúgom, orvosira pl. egy átlagos gimiből fakt ide vagy oda külön tanárhoz is kellett járni (mivel több orvostanhallgatót ismerek, ez gyakorlati tapasztalat).
Most ezzel szemben van 16 óra, és erre lehet felvenni faktot.
Eltűnik 6 óra természettudomány.

élhetetlen 2020.02.05. 17:33:42

@A kiló nem százat jelent.: “ez annyira buta hozzáállás”. Olvasd el esetleg mégegyszer amit írtam, hátha megérted. Nem írtam azt, hogy erről nem kell tudni, csak azt, hogy nem biztos, hogy ez kell a mai gyerekeknek, hogy ezt a 100 éves sérelmet dédelgessék a lelkükben. Persze, az az okos hozzáállás, hogy utáljuk a franciákat, mert… (ja, éa többi országot is, akiknek a képviselői ott voltak), az osztrákokat a szabadságharcért, a törököket, mert itt voltak, ugyanezért az oroszokat is, az olaszokat is, mert Velence elvette tőlünk Splitet , stb.
És azért, mert nem tetszik pl., hogy a Nemzeti Galériát kidobják a várból, nem hiszem, hogy kezelésre szorulok.

Tamáspatrik 2020.02.05. 23:34:04

A szerző nagyon elvetette a sulykot, még ha vannak a cikkben jó gondolatok is.
A like-ok számából ítélve ez a fajta tiszteletlenség a menő. Szomorú.

Törpvadász 2020.02.06. 01:11:01

@MAXVAL bircaman közíró: Nem tudom, mi volt 20 éve... Azt viszont igen, mi van most. Ami szomorú.

Törpvadász 2020.02.06. 01:18:49

@Elizabeth Benet: Többen tiltakoznak, pl a történelemtanárok is, én olvastam negatív kritikát természettudományt oktatótól is.
De az, higy ugyanannyi vagy még több ismeretet kell jóval kevesebb órában leadnia a tanárnak, na az semmiben nem fog segíteni. Az meg, hogy a Kőszívű ember... pl kimarad, de az Egri csillagok nem... Olvassa már el mai fiatal aggyal ezt valaki "fentről". Bár tudom, hogy nem az értelmes, gondolkodó és olvasni szerető diák a fő cél ma már.

Wildhunt 2020.02.06. 23:24:23

@Törpvadász: Tán továbblépnénk, ha a művelt és haladó Európában nem lenne hátrányosan megkülömböztetve aki magyar egy csomó haladó és fejletten demokratikus országban. Vagyis majd akkor pampogjanak a "felejteni nem tudás" miatt, ha a jogérzékenységük kiterjed a határon túli magyarok jogfosztására is.
süti beállítások módosítása