A kiló nem százat jelent.

SZDSZ-árvák a szamárpadban: írástudók felelőssége rendszerváltásainkban

2017. május 15.

 A múlt hosszúra nyúlt
 De szerencsére vége
 Eredő ember felmegy az égbe
 Vetkőző számokban lép fel, de gyóntat is
 Nem hiheti senki, hogy hamis
 Csak a smártechnikát
 Ne a nyelvtankönyvből lesd el
 De mi mást is tehetsz még
 Ezzel az elesett testtel?

 Emlékszel? Karl Marx Stadtban ért minket a meteorológiai nyár. Fiatal agrárhallgató voltál, amikor  összefutottunk, összefutott szánkban a nyál.
 Miért kell bántani a másikat? Nem lehet mindenki jós. Amit kértél, az lett, és ízlett, ha hozzám szólsz.
 Bevallani nem is merem, oly jól ismerem. A nyomorékok évében ismertelek meg.
 A szeretet három fő fajtájával közeledtem feléd.
 Még jó, hogy megijedtél, de most már hagyd azt a hülye szabadságot, az úgysem elég.
 És inkább viselkedj rendesen, hiszen a lét sem a mienké.
 Begyulladt szerelmesek kínozzák így egymást. A hús üldözi a lelket és a lélek a húsba ás.

— Neurotic: A múlt hosszúra nyúlt (Budapesti látnok, 1987)

14602285_5a28b9d95b8becd78aa85c4bca5f7b03_wm.jpg

"A demonstráció végén Pilz Olivér, a Tanítanék Mozgalom egyik elindítója foglalta össze a mozgalom eddigi tevékenységét, és elmondta, hogy Balog Zoltán szerintük teljesen alkalmatlan az általa felügyelt területek irányítására. A kormány lecserélte ugyan a közoktatásért felelős helyettes államtitkárt, de ő csak végrehajtó volt, Balogot kellett volna, mert fejétől bűzlik a hal. Végül bemondták, hogy van egy alternatív miniszterjelöltjük Balog Zoltán helyett, és felhoztak a színpadra egy szamarat." — Balog Zoltánt egy szamárra cserélték a Kossuth téren - index.hu

Magyarország lehet sok tekintetben szegény ország, de szakértelemből történetesen mindig is teli volt a padlás: legyen szó akár a fociról, akár a politikáról — akár az oktatásügyről. Valahogy itt mindig mindenki tudta, mit kéne tenni — kivéve, ha éppen döntéshozó pozícióban volt. Akik pedig sosem voltak döntéshozó pozícióban, azok jellemzően a legjobban tudták általában — akár egy falusi kocsma homályos szegletében, vagy akár egy tetszőleges 7. D. osztály kiskorúi előtt egy átlagos földrajztanár mindentudást sugárzó fehér köpenyébe bújva. Márcsak ezért, a túltengő szakértelemmel párosuló, kiskapukra és passzív ellenállásra való ösztönös érzékünk miatt sem érthető, ugyan mi baj lehetne ebben az országban a tudományos szocializmus — illetve most épp — a tudás alapú társadalom építésével; hiszen szemmel láthatóan a magyar ember már az anyatejjel magába szívja nem csak a kritikus gondolkodás kompetenciáját — hanem úgyszólván mindenhez "is" ért

Időnként mégis kisebb gikszerek csúsznak be. Van, aki szerint elszúrtuk a rendszerváltást; van, aki szerint nem is volt rendszerváltás, de azért biztos elszúrtuk — és ezen végtelen vitákat folytatunk. Legalább a nyolcvanas évek óta tartós válságtudat és hozzá szorosan kapcsolódó reformlázban égünk — vagyis égnek aktuális vezetőink. És ezekből a rendszerváltás óta számos garnitúrát kipróbáltunk és elfogyasztottunk. Politikusok jönnek-mennek, az elszúrások viszont állandóak. Nem volt ez másként az oktatáspolitikában sem.

Minden XXI. századi társadalom kulcsfontosságúnak tartja az oktatást. Az iskola intézménye a világon mindenütt alapvető szakmai válságban van. Minden ország keresi a módját, miként tegye korszerűvé oktatási rendszerét. Több-kevesebb sikerrel. A magyar oktatásügy is loholna a divathullámok nyomában, hol sodródik, hol pedig zátonyra fut. Eközben pedig gyakran képtelen megoldani a legelemibb technikai feladatokat is: hol filléres tételeket jelentő kréta vagy nyomtatópapír nincs, de arra is volt példa, hogy újra kellett iratni egy matekérettségit — a magát legprogresszívebbnek és legszakértőbbnak beállító liberális kormányzat idején. Vegyük észre ezek a legtöbbet pellengérre állított ügyek egyáltalán nem szakmai vitákra tartozó koncepcionális kérdések. Mintha a tudástársadalmak a legszofisztikáltabb elméletek megoldása közben elfelejtenék akár a szemetet is kivinni tudni. Nem csoda, ha a szakma, mint valami megmaradt pártállami zárvány, eleve ellenállt minden újításnak, de akár visszarendeződésnek, és sokszor privilégiumainak csorbításaként élte meg azokat. Míg lassú kivéreztetését egyébként fásultan szemléli állását féltve.

22.jpg

Az SZDSZ azonosította magát az értelmiséggel. 

Míg mára az egykori komoly rendszerváltó pártból előbb a baloldali kormányok hátán felmászó törpepárttá majd magyar gárdistás plakátjaival búcsúzó párttörténeti karikatúrává vált SZDSZ is megszűnt. A minden áron privatizációban egyszerre remek megélhetést és mindenható ideológiát találó MSZP-SZDSZ sziámi ikerpár holdudvara egy rendszerváltás után bezárt vidéki gyár elhagyatott csarnokára emlékeztet ma már, ahol a törött üvegen csak a szél fúj be már, és a romok közt csak néhány szellemi homeless keresgél enerváltan. Utódszervezeteik egymással marakodnak a Szent Grálként keresett Összefogás mikéntjén, "a DK ma is azt hirdeti Gyurcsánnyal, az Együtt meg azt hirdeti Gyurcsány nélkül", a MoMa pedig Bokrossal tesz tanúbizonyságot az önreflexió tökéletes és teljes hiányáról is. A múlt kísérteteinek halálos ölelése elől pedig egyelőre az újbaloldali kritikusaik sem találják a menekvést: a választói memória ugyan nem túl erős, de amit fejébe vesz, abból hosszú ideig nem enged. Így hatalmuk és közéleti befolyásuk megcsappanása ellenére szellemiségük továbbél a magyar közéletben. Tulajdonképpen nagyjából abban a formájában, ahogy a nyolcvanas évek végén a technokrata "mindentudásból" táplálkozó "önjelölt szürkeállományosok" megteremtették azt. Az egykor az Antall-kormányt lényegében megpuccsoló és a jobboldalt évtizedes bénultságra kényszerítő Demokratikus Chartát feltámasztani vágyó próbálkozások időnként valóban megalapozott és komoly tömegtüntetésekké válnak akár az oktatási ellenreformok, akár az egészségügy, akár olyan bagatellek ellen is, mint az internetadó. Ezek sok hasznosat "adtak" nekünk azért — többek közt a magyar demokrácia életjeleit is, ami talán az egyik legfontosabb egy kormányképes ellenzék nélküli közéletben. 

bbcf99799ebbe7f5d01025f2d88754cb.jpg

Netadó elleni tüntetés. Munkát, kenyeret? Okostelefont! (Blikk.hu)

A technokrata kifejezés éppúgy ezen időszak alatt vált pejoratívvá, mint a liberális. Bár a technokraták befolyása nem feltétlenül toxikus, de egy rendszerváltó, értékrendjét levedlett és értékválságba süllyedt társadalom számára a dolgok veszélyes leegyszerűsítését képviselik. Morális, érték- vagy akár érdekelvű döntések helyett partikuláris, szakbarbár kényszermegoldásokhoz vezetnek, amelyek újabb és újabb kiigazításokba kell torkolljanak, mert a kiváltó okokkal nem foglakoznak, s csupán az eszközben látják a célt valós társadalmi igények kielégítése helyett. Így vált önértékké a sosem megteremtett államháztartási egyensúly vagy a privatizáció és a privatizáció álcája alatt végzett nemzetgazdaság-méretű lopássorozat. Éppúgy, ahogy a korrupciót meglepő őszintességgel a Fidesz legfőbb politikájaként bemutató Lánczi András. Külső szemlélőként ezért nem értjük ezeket a folyamatokat. Ezek nem rendszerhibák, hanem a rendszerváltás utáni rendszer(ek) lényege. Ráadásul Lánczi önleleplező mondatai egyszerre szerecsenmosdatják a Fideszt és a jobboldali mitológiában a Fidesz antitéziseként szerepeltetett MSZP-SZDSZ-érát. A korruptság eme kontinuitása visszaköszön számunkra már a rendszerváltás minden téren kontinuitásra törekvő kivitelezésével — az ezredforduló magyar történelme így lényegében valójában minden hektikussága ellenére cezúráktól mentesnek látszódik és egy egybefüggő esménysort tár elénk eltérő háttérben nagyon hasonló hatalomtechnikai mutatványokat felvonultatva. Ha a világháború utáni idők jelszavává a "kis ország, egy csőcseléke van" vicc mondata válhatott, a rendszerváltás után kiderült, hogy kis országnak egy elitje is lehet csak, az pedig leválthatatlan beidegződéseivel együtt. Nincs szükség összeesküvéselméleteknél leragadnunk, a folyamat lényegét az SZDSZ egyszemélyes ellenpólusa, Csurka István úgy ragadta meg a paletta széle felé tántorogva, hogy a "szakértelem bolsevista trükk" — sokszor valóban csak hivatkozási alap arra, hogy aki pozícióban van pozícióban maradhasson: szükség van rá, mert nagy valószínűséggel nincs más a feladatra. 

Téves azonban az a közkeletű, ellenben semmire sem jó narratíva, hogy Magyarországon "nem volt rendszerváltás", tovább fokozva: "csak" "gengszterváltás" ahogy a kocsmaszintű interpretáció sommásan megállapítja. Rendszerváltás attól még nyilván volt, hogy széles rétegek számára nem hogy problémáik megoldását nem eredményezte, de elmélyítette a korábban is meglévő társadalmi szakadékot szegény és gazdag, képzett és képzetlen rétegek között. Magyarországnak nem rendszerproblémája volt és van, hanem elitproblémája, ami túlmutat a mindenkori politikai eliten, amely valójában könnyedén lecserélhető, és működő demokráciához méltó módon nem csak sikeresen, de békésen és zökkenőmentesen cseréltük is többször. A rendszerváltás induló garnitúrájából lényegében egyetlen szereplő áll már csak talpon: Orbán Viktor. Mind a reformkommunisták, mind a szűkkörben hatást kifejtő egykori szamizdatértelmiség, mind legfőbb ellenlábasa a "népi-urbánus vita" népi oldala, a "nemzeti" értelmiség kiszorult lényegében. Míg a jelenlegi kormányfő mind tőlük, mind a kádári elittől eltanult mindent, amit lehetett és hatékonyan alkalmazta egy identitás- és értékvesztett, szétesett, (Tölgyessy szerint) vesztes társadalom egybentartására, s nem utolsó sorban hatalma megtartására. Identitásban hasonulva erőforrásként és pufferként használja az elégedetlenség legerősebb egyben maradt tömbjét, ami a szélsőjobboldal szavazataiban ölt testet jelenleg a baloldal helyett. Ez a tömeg értékeiben szembenáll a liberális narratívákkal, és gyanúsan tekint a csak egy leckével előttük járó liberáis értelmiségi elit által orra alá dörgölt társadalomtudományosan megalapozott progresszióra. 

A szcéna egykori kedvence, Orbán nem véletlenül fordult szembe szellemi bölcsőjével, elsősorban azért mert politikus, másodsorban azért, mert ez az értelmiség szembekerült a társadalommal, ami kitermelte magából — a kettő pedig összefügg.

Ha nem is fáklyás menet, de nagyon úgy tűnik, van egy sajátos magyar modell... S e hatékony jobboldali kormánypárti gépezettel szemben mivé változott az egykori egyeduralkodó balliberális elit? 

Nem is olyan régen a baloldali bohózat legfőbb megjelenítője a miniszterelnöki casting volt. Amikor irodákban, telefonon megvitatták egymás közt, ki vezesse bukott társuk helyett az országot. Ma már Szigetvári Viktor szíves közlése nyomán tudjuk, ez másként fest. Ma a blogokban való lejáratás elkerülése a legfőbb ajánlat: Gyurcsány pártelnök elismerte, hogy a párt kommunikációs teamje irányítja a Nyugati Fényt és az Európa Kávézót is. Még találkozót is szervezett nekem Mandula Viktorral, aki Vágó István és Gréczy Zsolt mellett írja ezen blogokat. Mandula Viktor azt ajánlotta a megbeszélésen, hogy ha az Együtt nem kritizálja Gyurcsányt, akkor a blogok is felhagynak a névtelen gyalázkodással”. — Nemlét elviselhetetlen nehézsége, MNO, 2016.11.23

Egy történelmi kudarcai folytán illiberálissá vált társadalomban, ahol a valamennyi kevés társadalomtudományos gondolkodás már implikálja a liberális hozzáállást (s ebben a sorsban e sorok írója is kénytelen osztozni), nem az autoriternek látszó rezsim a társadalom átalakításának fő akadálya. Az egykori kritikai értelmiségi lét az 1980-as években éppoly tehetetlennek és mindentudónak érezte magát, mint manapság utódai. De ahogy a színi kritikus színpadra lépése is kockázatos vállalkozás, hamar kiderül róla, hogy se játszani, se rendezni nem tud, úgy szerepelt le a most már jobbról és balról is kritizált liberális és főleg neoliberális technokrata elit, mint "szellemi betanított munkás" ahogy Puzsér Róbert mondta róluk talán némi igazsággal és legalább annyi komplexussal. Mert mégis csak jó lenne egy olyan értelmiségi elit, amelyik tudása a társadalom javára szolgál és, amelynek befolyása az intézményeken és a civil szervezeteken keresztül jelentős a hatalomra és a társadalomra. S ennek valószínű sokan szívesen lennének aktív tagjai. S ahogy a '80-as években, úgy ma is: egyértelmű politikai képviselet és leadership nélkül tengődik. S a korábbi vezetőszerep is valójában botladozás volt a kiúttalanságban, amit az erőltetett, importált reformok és ellenreformok rendszerint csak elfedtek és elfednek ma is. E réteg legerősebb része a '80-as és '90-es évek egykori, szinte mindenható médiaelitje mára éppúgy bedarálódott és függetlenségét elvesztett médiaipari közmunkásként éli meg mindannapjait, köszönhetően a politikai-gazdasági erőviszonyoknak. Utolsó mentsvárként a civilként aposztrofált mozgalmak és csoportocskák körül van még jelentősebb mozgolódás és a szokásos indokolatlan csodavárás, ami mindig kiábrándulásba torkollik. Ez a civil csodavárás vagy "civilre festés" Majtényi semmiből jött és semmibe el is tűnt államfőjelölésében csúcsosodott ki. Lásd még, milyen "jó", hogy van ennek az országnak egy Gyurcsánya: 

Gyurcsány Ferenc február 6-án egy rádióinterjúban elárulta, hogy a civilek jelölése csak taktika volt, az ellenzéki pártok már hónapok óta egyeztettek Majtényivel...

Amit nem éget porig a túlmozgásos megmaradt balliberális politikai elit, azt kevésbé nyilvánvaló módon, de a tömegek lelkesedésének kíséretében járatják le maguk a mozgalmárok, szamarakkal és átgondolatlan manifesztókkal. Egykor a sajtó kedvencei voltak, de ma már az ATV riportere is azt kérdezi a miniszter lemondását követelő, önmagába belefáradt értelmiségtől: a joggal lecserélni követelt, majd lecserélt oktatási államtitkár után nem a leghatékonyabb az őt leváltó miniszternek nekimenni, mert az alkalmasint a csakazértis ellenállás torgyáni magasságaiba emeli a magát amúgy rendkívül sokra tartó "civileket". Miközben teendő volna bőven, oktalanul támadnak sokszor széleskörben támogatott és alapvetően pozitív intézkedéseket, mint a többször pellengérre állított mindennapos testnevelés, ami legalább egy kis lépés egy egészségesebb ifjúság felé.  

A tanköteles korhatár leszállítása, a heti öt kötelező tesióra, az iskolák államosítása és központosításaa kötelező, új, állami tankönyvek bevezetésea gimnáziumok helyett a szakiskolák támogatása, az igazgatók, majd a tanárok autonómiájának felszámolása

 A Tanítanék mozgalom önmaga paródiájává vált. Rendkívül fajsúlyos ügyekkel tüntették ki magukat. Kivívták, hogy használhassuk a régi történelmi atlaszt. Máskor hibás szembeállításokkal teszik magukat nevetségessé. Miért a testneveléstől függne például az informatika oktatás, ami attól függetlenül jelen van a magyar közoktatásban természetesen, hogy súlyát ki mennyire tartja megfelelőnek... (Az infokommunikációs szektorban az ország egyébként lényegében évtizedek óta jól áll, ami talán köszönhető az oktatásnak is.)

Legtöbb követelésük pedig túl nagy falat egy olyan mozgalom számára, amely egy szamárral a színpadon igyekszik magát tulajdonképpen azonosítani, emblematikus képviselői inkább távoznak soraiból. Pukli Istvánról például még meglepetéssel olvashatták követői is, hogy inkább konzervatív módon gondolkodik politikai kérdésekben, nem hogy nem kíván mentsvára lenni az SZDSZ-árváknak, de meglehetős lesajnálással beszél a szerinte balliberális pártként a rendszerbe tagozódó fiatal Momentum Mozgalomról is. Az ügy eközben másodlagossá vált ezekben a jólindult és hasznos civil mozgalmakban. Az újdonsült pártocskák szintén igyekeznek eltávolítani magukat a lejáratódott MSZP-SZDSZ örökségtől, nem csak Pukli, de az apák-fiúk viszonylatban unokának számító Momentum is.

"A magyar gazdaság nem lesz képes a globális piacon versenyképes termékeket és szolgáltatásokat nyújtani, ha a diákok informatika helyett hetente öt tornaórával töltik az időt." — Három dolog, amit az oktatási rendszer megmutat Magyarországról, 444, 2016.12.19

 Végül tanulságok nélküli vágyálmokká fakul minden jobbító szándék. A "kockás füzetek" ihlette 444-ben megjelent "szabad vers":

Nem a szülők döntik el, hogy milyen iskolába járjon a gyerek,

nem a tanár dönti el, hogy milyen könyvből tanuljanak a diákok,

nem az igazgató dönti el, hogy ki legyen a tanár,

nem a tantestület és a szülők döntik el, hogy ki legyen az igazgató.

Valóban nem vagy nem teljesen mennek így a dolgok, de a közintézmények és a munkahelyek nem feltétlenül a bennük dolgozók kénye-kedve szerint kell működjenek. Az ingyenes központosított tankönyvellátás sokkal inkább szolgálja a leszakadó és szegény családok érdekeit, mint az, hogy egy általános iskolai tanító egy másik könyvet szimpatikusabbnak tart. Ilyenfajta önállóság általában egy szakmában sincs. A hasonló hangulatú követelések némileg hadilábon állnak a realitásokkal. Visszaköszönhetnek egyes újbalos utópiák is számunkra, amik a maguk rendszerszemlélete nélkül kerülnek átvételre ebben a szcénában — és elutasításra a laikus társadalomban. Egyfajta átgondolatlan, ad-hoc cherry-picking folyik az ellenzéki értelmiség berkeiben, minden ellen harcolnak, ami kicsit is negatívumnak beállítható — függetlenül, hogy egy szükséges és jó végcélt támogatnak vagy akár azzal is szembenállnak —, és minden átgondoltság nélkül szeretnek bele akár össze sem egyeztethető ötletelésekbe érkezzen is bárhonnan, csak a kormányzattól minél messzebbről, s értsék akár meg jól vagy félre azokat az önjelölt, "kizárólagos" szürkeállományosok.

6zlq0iqiomvt132mms.jpeg

CEU melletti tüntetés: "A tudomány nem liberális összeesküvés". (Maszol.ro.)

Míg az SZDSZ nélkül maradt SZDSZ-árvák civil mozgalmai az ideológiai csatározások utódvédharcait vívják és teszik magukat ártalmatlanná, addig vannak hitelesebb próbálkozások is. A Soros-egyetem melletti demonstrációk egyaránt értékelvűeknek és megfelelő mennyiségű civil kurázsit felmutatónak voltak mondhatók. Megfellebezhetetlenül a CEU megmaradása mellett kell érvelni, de politikai értelemben ez a mozgalom nem valószínű, hogy egy ellenzéki választási győzelem alapjául szolgálhatna, hiszen a társadalom többsége vélhetően nem érzi magáénak egy olyan egyetem létét, ahol nagy valószínűséggel nem tudná megfinanszírozni a képzést saját gyermeke számára. És elégséges az, hogy Soros nevének felemlegetése mobilizálja a kormány mellett mindazon jobboldaliakat, akik számára a magyar milliárdos neve nagyjából az ördögével cseng hasonlóan rosszul. Az üggyel kapcsolatban pedig aligha lehet elkerülni, hogy a politizálás kocsmai szintjén a zsidózásig süllyedjen egy egyébként kiváló egyetem adminisztratív ügye. De azt viszont szélesebb közönség érti, mint a civilek magasabb iskolázottságot (vagy épp csak némi angoltudást: #IStandWithCEU) feltételező transzparenseit, amik a széles magyar választói rétegek számára nem adottak. 

A műveltség így bár nem válik még liberális összeesküvéssé, de hozzáférés hiányában a liberális gondolkodásmód az iskolázottak kiváltságává lesz. Ami a liberálisokat elefántcsonttoronyba zárkózásra vagy épp amúgy is meglévő gőgjük fokozására fogja ösztönözni. Ami egy demokráciában vesztes választásokat és további ideológiai térvesztést von magával. Egyelőre idehaza nincs recept a társadalmi haladás előmozdítására. A társadalom saját tehetetlenségi erejénél fogva sodródik a leginkább Orbán által megértett kényszerpályán nem egy Putyin vagy Erdogan felé, de egy zártabb, magábaforduló, csúfabb magyar jövő irányába.  Mindenki más az út széléről figyeli a folyamatokat.

Magyarország továbbra is különleges hely. A király nélküli királyság országa kitermeli magából a tudás nélküli tudástársadalmat. De ebben a történetben az értelmiség is ludas nem csak az illiberális hatalom.

A balliberálisokról szóló háromrészes sorozat előző két cikke:

 

A bejegyzés trackback címe:

https://kilonem100.blog.hu/api/trackback/id/tr8612075859

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

_Epikurosz_ 2017.05.16. 11:57:25

Szóval sokan vállalnák, hogy az ő nevük egy valódi értelmiségi listán szerepeljen. Na, akkor először is vizsgázni tessék, Orosz Lászlónál. Aztán jöhet a közgáz differenciálegyenletekkel mérnököknek. Aztán játékelmélet, szociálpszichológia, egyéb pszichológia részek, szociológia. statisztika. Utána szövegtan, kommunikáció, jelentés. A jelentés jelentése, huszadszor is, kontextus elemzése, lehetőleg három nyelven.
Addig verném őket ostorral, amíg nem tudnak mindent.

Netuddki. 2017.05.16. 11:59:39

"Magyarországnak nem rendszerproblémája volt és van, hanem elitproblémája"

Nem kisfácán! Magyarországnak nagyon komoly, alapvető erkölcsi problémája van. Elsősorban az ország vezetésében.

Lehet köpködni a liberálisokat, de azt is elsősorban azért teszitek, mert aki liberális, bármit is jelentsen, egy bizonyos erkölcsi mércét is jelent, amit ti nem ugrotok meg.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.05.16. 12:34:28

@Tibi !:

Az ország fő baja, hogy túl sok van a te fajtádból, öregem...

Terézágyú 2017.05.16. 12:40:16

Miről szól ez a cikk? ja, hogy rohattlibsik... értem.

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2017.05.16. 12:41:56

@Tibi !: a cikkben is szerepel, hogy bizony a szerző maga is liberális ebben az értelemben. Biztos van értelme a moralizáló felfogásnak is. Én unom a moralizálást. Aki azt hiszi, hogy a fő gondunk, hogy a Fidesz lop, az nem nézte a szappanopera korábbi részeit és nem látott még belülről működő demokráciát. Ahol pénz van, ott sajnos lopnak. Nem jó ez és nem morális, egyetértek, de nem ezzel szerettem volna foglalkozni itt és most. Így is túl hosszú cikk. Azért köszi.

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2017.05.16. 12:45:57

@_Epikurosz_: Szerintem a mérnökökkel nem nagyon van baj. ;) A társadalomtudományos gondolkodásunkkal. De ez leegyszerűsítés. Nem hinném, hogy a fejlett országok okosabbak lennének. Csak valahogy jobban a helyén vannak a dolgok kezelve. Na és persze picit okosabbak azért általában. :)

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2017.05.16. 12:47:26

A társadalomtudományos gondolkodásunkkal _van baj_.

Netuddki. 2017.05.16. 13:47:02

@MaxVal BircaMan HJCD: "Az ország fő baja, hogy túl sok van a te fajtádból, öregem..."

Most melyik országról hadoválsz ocsmánybuleszbirkaszar? Bulgáriáról?

Netuddki. 2017.05.16. 13:48:13

@A kiló nem százat jelent: "Ahol pénz van, ott sajnos lopnak."

Nem, ott lopnak ahol megtehetik.

Alick 2017.05.16. 14:13:05

@Tibi !: A liberális erkölcsi mércéről ez a vicc jut eszembe:
"Elnézést, maga a tánc- és illemtanár?"
"Lófaszt, én csak illemtanár vagyok"
:)

morph on deer 2017.05.16. 14:29:05

@Tibi !:
"Ahol pénz van, ott sajnos lopnak."

Ahol tolvajok vannak, ott lopnak!
A lopásnál alapvető követelmény, hogy legyen tolvaj, a pénz vagy bármiilyen más értéktágy megléte nem elég, - nem indok!

has 2017.05.16. 14:32:38

Orbán azért fordult szembe a rendszerváltáskori eszméivel, mert azokkal nem tudott érvényesülni. Ő egy egyszerű megélhetési politikus, akinek mindegy milyen politikai nézettel azonosul, a lényeg, hogy hatalmon lehessen. Törpéket nem szabad komoly beosztásba engedni, mert túlkompenzált hülyék.

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2017.05.16. 15:05:47

@MaxVal BircaMan HJCD: ahogy Lánczit hivatkoztam: "....a korrupciót meglepő őszintességgel a Fidesz legfőbb politikájaként bemutató Lánczi András. Külső szemlélőként ezért nem értjük ezeket a folyamatokat. Ezek nem rendszerhibák, hanem a rendszerváltás utáni rendszer(ek) lényege. Ráadásul Lánczi önleleplező mondatai egyszerre szerecsenmosdatják a Fideszt és a jobboldali mitológiában a Fidesz antitéziseként szerepeltetett MSZP-SZDSZ-érát. A korruptság eme kontinuitása visszaköszön..."

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2017.05.16. 15:09:26

@Tibi !: mindenütt lopnak és gazdagabb országokban több-ből (ez hány bé?) lehet lopni, többet is lopnak
ott is, ahol arról híresek, hogy becsületesek, sokszor valamilyen módon intézményesül is a korrupció...
"Éppúgy, ahogy a korrupciót meglepő őszintességgel a Fidesz legfőbb politikájaként bemutató Lánczi András. Külső szemlélőként ezért nem értjük ezeket a folyamatokat. Ezek nem rendszerhibák, hanem a rendszerváltás utáni rendszer(ek) lényege. Ráadásul Lánczi önleleplező mondatai egyszerre szerecsenmosdatják a Fideszt és a jobboldali mitológiában a Fidesz antitéziseként szerepeltetett MSZP-SZDSZ-érát. A korruptság eme kontinuitása visszaköszön"

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2017.05.16. 15:13:09

@has: szerintem a magasság nem tűnik ebben a kérdésben fontosnak, Orbán átlag magas, ez alapján a magyar férfiak többsége ne legyen vezető... azért én ezt nem gondolnám, de azt igen, hogy a fajta okoskodás az a fajta "mindenhez is értés", amiről a cikkben is írok.
Evidens, hogy ez hülyeség. És evidens, hogy a hülyék többségben vannak és az ilyen hülyeségekre fogékonyak. Most jönne az ezért tart itt az ország rész... de rádbízom, hogy hogyan értékeld a saját teljesítményedet. Lehet Orbánt okosan is utálni. Szerintem. :D

Amator 2017.05.16. 15:29:58

A Marx fívérek egyike mondta: " Soha nem lennék tagja egy olyan klubnak sem, amelyik elfogadna engem tagjául. " Kicsit illik ez a mentalitás a magyar elitre is. Azt is mondhatnánk, hogy így néz ki egy társadalom, közelebbről nem definiált elitfajta nélkül. Folyomány: jelenlegi miniszterelnökünk lépten nyomon zsebre dugott kézzel tűnik fel fontosabb eseményeken. Eredmény ismert mindenki előtt.

Skankhunt42 2017.05.16. 15:41:12

@Amator: a 4,1 eredményre gondolsz? index.hu/gazdasag/2017/05/16/gdp_novekedes_2017_elso_negyedev/

hol van pamut, h megmagyarázza, h csak a napsütés miatt van ez?

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2017.05.16. 15:46:07

@Skankhunt42: Vannak a GDP-nél is fontosabb dolgok szerintem. A gazdaság ugyan fontos, de sok örömre ott sem ad okot az összkép évtizedek óta. De ha akarod együttörülünk veled.

Amator 2017.05.16. 15:49:58

@Skankhunt42: Nem vagyok 1 bites gondolkodó, többször leírtam már hogy elismerem a kormányok jó intézkedéseit is, ez vonatkozik az Orbán kormányra is. Rátérve a GDP növekedésre, örülök neki, de nem tudom eldönteni, hogy ebben mekkora szerepe van a kormány gazdaságpolitikájának.

Skankhunt42 2017.05.16. 15:52:41

@Amator: semmi szerepe nincs, a csillagok állása, kedvező időjárás és a földikutyaszaporulatban történő kedvező fordulat hatása, ez egyértelmű

Skankhunt42 2017.05.16. 15:53:36

@A kiló nem százat jelent: én annak örülök csak, h a sok libsi jóslónak befuccsolt ismét a varázsgömbe

Amator 2017.05.16. 16:03:10

@A kiló nem százat jelent: Igen, én alapvetően elitizmus-párti vagyok, mert szerintem szükség van egy olyan társadalmi csoportra, akire fel lehet nézni, mi több, például szolgálhat
mások számára gondolkodásban, ízlésben, cselekvésben. No ilyen nálunk nincs. Én ezt az elmúlt rendszer rovására írom, mert ott ahol létezik a régi nemesség, - Anglia, Franciaország, Németország, Olaszország - ott nekik több szavuk és befolyásuk van, mint a politikusoknak. Főként a helyi szinteken. És ez így van jól.

has 2017.05.16. 16:09:44

@A kiló nem százat jelent: Magyarországon a férfiak átlagos magassága közel tíz centivl több, mint orbáné, tehát kicsi.
Amúgy nem a magassága az ami igazán zavar, hanem a könnyen formálható gerince, nézetei.

Amator 2017.05.16. 16:10:31

@Skankhunt42: Lehet ezt elviccelni is, de inkább arra céloztam, hogy a kormány gazdaságpolitikája eredményeként, vagy annak ellenére van ez a növekedés. Tudod normális demokráciákban a gazdasági rendőrség biztos feltenne egy pár értelmes kérdést Lőrinc barátnak, hogy hogy a csudába tudott tavaly 1.6 milliárdot kivenni osztalékként a vállalkozásaiból, amikor nyilatkozataiban 2 értelmes mondatot nem találsz. Ez a kinti befektetőket is érdekelné ám, mert akkor itt van a kánaán, özönleni fog a tőke.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.05.16. 16:12:21

@has:

Könnyen formálható gerinc = liberálisból valaki antiliberális lesz.

Ha fordítva történik, annak a ballibák tapsolnak és szellemi fejlődésnek nevezik.

qwertzu 2017.05.16. 16:39:07

Csurka nem a szakértelmet nevezte bolsevista trükknek, hanem a szakértelemre hivatkozást.

"sokszor valóban csak hivatkozási alap arra, hogy aki pozícióban van pozícióban maradhasson" Egészen pontosan ezt mondta.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.05.16. 19:02:40

@Tibi !: Szerintem olyan szavakat használsz, amelyek jelentésével nem vagy tisztában.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.05.16. 20:31:00

Az elitek (gazdasági, politikai és kulturális) magyarországi eredete a tanácsköztársaságban gyökeredzik. Akkor történt meg a régi garnitúra lecserélése (értsd: legyilkolása), s helyükbe kerültek azok felmenői, akiket ma is elitként szoktak emlegetni. Nem véletlen, hogy manapság, amikor ismét az elitek lecserélése zajlik, a tömeggyilkosok leszármazottai, a mai liberálisok vernyákolnak a leghangosabban. Istenem, még intellektuális fölényről is ábrándoznak! És a 2000-es listán 1630. CEU a gyöngyszem, a non plus ultra! A 17 akkreditálatlan képzést folytatnak évek óta. És még most sem ezen buktak meg. Nem nevetséges, hanem röhejes. Ezért nincs választása az értelmes embereknek (nem az elitnek, hanem az értelemmel bíró homo sapiens sapienseknek) 2018-ban. Siralmas!

Amator 2017.05.16. 22:42:44

@Mr Falafel: Mintha kicsit elfogult lennél a liberálisokkal szemben. Azért a vízözön nem az ő lelkükön szárad.
Mintha kifelejtetted volna a Horthy korszakot a 20. századi kontinuitási folyamatodból.
Tulajdonképpen miért haragszol te a liberálisokra ? Az SZDSZ szerencsére már régen nem regnál. Ráadásul ők állandó szereptévesztésben szenvedtek, egyszerre mutatták magukat elitnek, megmondóembernek, jósnak. Csoda hogy megbuktak ?

maroz 2017.05.17. 07:24:05

@A kiló nem százat jelent: "Na és persze picit okosabbak azért általában."

Na, látod, simán jutsz ilyen következtetésre, ha rendszertagadó vagy, és te annak tűnsz. ;)

Írod, hogy Magyarország egy különleges hely, és végig azt próbálod sugallni, hogy tényleg valamiféle egyedi lenne a sorsunk és a helyzetünk. Én elég alaposan olvasom a román véleményeket is, és ne tudd meg, de ők is ugyanúgy egyedinek, különlegesnek, kivételesnek mondják a saját helyzetüket ahogyan te a magyart. Vicces, na.

Valójában akkor értenéd meg jobban a helyzetet, ha tágabb perspektívából néznéd, térben és időben egyaránt. A neoliberalizmus az elmúlt kábé harminc évben ugyanezeket a lokális problémákat okozta a legtöbb hozzánk hasonló helyzetű országgal, mindegy, hogy az az ország posztszoci vagy posztkolon ország, a neolib gazdasági rendszer és az azt megtámogató ideológia úgy nagyvonalakban hasonlóan baszott ki velünk. Erre a kibaszásra pedig nincs lokális orvosság, hiszen a világ ha tetszik ha nem globalizálódott, és nem lehet bezárkózni. A lokális elitek számára nincs mozgástér, nem az okosságuk hiányzik, hanem a történelmi helyzet, amiben az okosságuk kiteljesedhetne.

Mr Falafel · http://menekulttabor.blog.hu/ 2017.05.17. 07:25:40

@Amator: A valódi liberálisokkal semmi bajom, hiszen akkor magamat kellene ostoroznom. Mert én VALÓDI liberális vagyok. Ezzel szemben a baloldali eszmeiség eleve kizárja a liberális elveknek akár csak felfogását is. Az internacionalizmus-globalizmus nem a társadalmi nyitottságból, hanem az ideológiai zártságból fakad. Aki élt a szocializmusban,az tudja, miről beszélek. Az 1949-ben létrejött diktatúrát a tanácsköztársaság figurái indították el, akik a II. VH idején szovjet útlevéllel grasszáltak Európában, mentesülve mindennemű vegzálás alól. 49-től, csakúgy, mint a TK idején, leszámoltak az akkori elittel, majd nem kiválósági, hanem pártérdek mentén töltötték fel az egyetemeket, főiskolákat. Így lettek a ti elitetek nagy géniuszai Heller Ágnes, Rajk László, Pető Iván, Bauer Tamás, Eörsi Mátyás, stb. A régi, horthysta iskolarendszerben, igazi tanítók keze alatt tehát felnőtt az a nemzedék, amelyik aztán már a párt ideológiáján kívül semmi mást nem adtak tovább az utánuk következő nemzedékeknek. Az pedig, hogy egy ideje magukat még liberálisnak is nevezik, a legviccesebb. Nem, nem az SZDSZ a baj! Az SZDSZ csak a felszín volt. Ami mélyen van, az az igazán borzalmas.

maroz 2017.05.17. 07:28:20

@Amator: A liberalizmus regnál, globálisan. És persze Magyarországon is, csak mivel itt igény lenne valami másra is ezért ezt többé-kevésbé igyekeznek elleplezni, sikeresen.

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2017.05.17. 09:31:04

@maroz: hát nem tudom, biztos van igazság abban, amit mondasz, de hogy egy nem is teljesen egzakt eszmerendszer (liberalizmus) regnáljon, az szerintem lehetetlen. Emberek uralkodnak vagy gyakorolnak befolyást. Többé-kevésbé mindannyian. Sehol sem látom a liberalizmus győzelmét a kommunista Kínában vagy a muszlim fundamentalista Szaud-Arábiában. De lehet még sorolni. Bár mindenütt érvényesülnének legalább az emberi szabadságjogok. De ez nem így van. Az is szerintem más tészta, hogy sokan sok mindent értenek liberalizmus alatt. Aki ilyen kissé összeesküéselméletre hajazó kijelentést tesz, az pl. általában egy szörnyeteget lát a liberalizmusban. Szerintem még az SZDSZ sem volt szörnyeteg, csak egy kicsit beképzelt és gőgös. Ez a gőg a magyar értelmiségnek egy bevett szokása. Nekik ez jutott. Annak idején a Pártnak, most meg megint a Pártnak meg a hatalom. Azon túl, hogy ha az értelmiség befolyásos egy országban, akkor az szükségszerűen liberális befolyást jelent, mert a műveltség általában nyitottabbá tesz. Szerintem azok is sokszor liberálisok, akik kézzel-lábbal hadakoznak ellene. Valami más ellen küzdenek. Ahogy te is. A személyes szabadság közös érték. Nem pedig egy ragály. Persze nyilván lehetnek veszélyei is, de most nem erről szólt a cikk.

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2017.05.17. 09:37:16

@has: Orbán 173 cm. A saját korosztályában ez picivel több, mint az átlag. Azóta néhány centivel nőtt, de ha ilyen butaságokon lovagolsz, akkor csak demonstrálod az ország szellemi nyomorát. Evidens, hogy nem ez számít Ha akkora lenne, mint Horn (150-160 cm), akkor sem lenne rosszabb vezető. Amúgy az tény, hogy a magas emberek könnyebben észrevétetik magukat. De azért ez az előny csak rövid távon előny. Az ember értelmes lény, úgy hívják homo sapiens sapiens. Szerinted miért?

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2017.05.17. 09:44:36

@maroz: Románia is más, Bulgária is más, Magyarország is más és minden országnak megvannak a különlegességei. Itt ugye ez irónia. Olyan különlegességről van szó, ami nem érték. Hanem hátráltató tényező. Nincs ugyanabban a cipőben a keleti blokk minden országa. Már a felszínen sincs egyezőség. A mélyben még kevésbé. Nagyon más a cseh társadalom, mint a magyar vagy a román. Ez egy nagyon hosszú beszélgetés lenne. És igen: úgy gondolom valahogy a magyar intellektus társadalmi-politikai szinten nem tud kibontakozni és ez gond. Nem vagyunk butábbak a nyugati országoknál. És merem állítani, hogy az átlagos intelligenciánk a román vagy a bolgár szint felett kell legyen, még ha ilyen leírni nem is illő. Meg nem is számít annyira. Csak valahogy kollektíve ez az intelligencia nem működik. Egymás ellen dolgozunk és elszigetelt sikereink vannak csak, nem társadalmi szintűek. A skandinávok annak ellenére, hogy nagyon maguknak valók, tök jól működő társaalmakat tudtak felépíteni, persze lehet épp azért, mert nagyon személytelenek, de eközben bíznak is egymásban. A magyar társadalom bizalmi indexe borzalmas. Szerintem itt van a kulcs. A másik a félműveltség diktatúrája, amiről lényegében a cikk is szól. Mivel senki sem áll szóba senkivel, mindenki nagyon okosnak hiszi magát és nem akar tanulni a másiktól. Így komplett hülyeségekbe szaladunk bele kollektíve. Uff. Én szóltam. :)

maroz 2017.05.17. 10:07:43

@A kiló nem százat jelent: Nyilván, nem az eszmerendszer regnál, de hát ez triviális. A hegemón viszont egy jól körülírható ideológiát használ az uralma elfogadtatására és fenntartására, és ez az ideológia a neoliberalizmus. Írod:

"Az is szerintem más tészta, hogy sokan sok mindent értenek liberalizmus alatt."

Így van, ezt én is sokszor tudom azonosítani az érdemi diskurzus akadályaként. Rólad például elég jól látom, hogy leginkább a kulturális aspektusait fogtad meg, holott az érdemiek a gazdaságiak. Valahol durván el vagy tévedve, nézd meg ezt is:

"Azon túl, hogy ha az értelmiség befolyásos egy országban, akkor az szükségszerűen liberális befolyást jelent, mert a műveltség általában nyitottabbá tesz."

A szavaidból az jön át, hogy te a liberalizmust valamiféle minőségnek képzeled el, a művelt ember jelzője, aki nyitott, és akkor már meg is érkeztünk. A személyes szabadságot írod, mint a megérkezés kritériumát, és valószínűleg simán elsétálsz amellett, hogy a személyes szabadságot te valójában a szabadságjogokkal azonosítod, ami nagyon, de nagyon súlyos hiba.

Szóval nem ragoznám, mert valószínűleg nem vagy kíváncsi arra, amit mondhatnék, a lényeg, hogy az írásod a liberalizmus félreértésén alapul, azon, hogy a lényegi elemeit behelyettesíted a kultúrliberalizmussal (szabadság helyett a szabadságjogok, például) és úgy érvelsz, mintha az így megkonstruált kultúrliberalizmus lenne maga a liberalizmus. Én már ezer helyen és alkalommal elmondtam ennek az érvelésnek a hibáit, nem nagyon szeretném ismételgetni magam, mert minek, de ha kedved van azért olvass utána a neoliberális ideológia tágabb perspektívákba helyezett leírásainak is, mert érdekesek.

maroz 2017.05.17. 10:13:26

@A kiló nem százat jelent: Tudsz románul? Olvasol például román sajtót? Követed a román közéletet? És a román társadalomtudomány mai gyakorlóiról van-e képed? Meg tudnál-e nevezni mondjuk három olyan kortárs román társadalomtudóst, akiről úgy véled, hogy érdemes rájuk figyelni?

Csehet, szlovákot, Zizeket, bármit. Magyart? Írtad, hogy: "A társadalomtudományos gondolkodásunkkal _van baj_." Mondanál pár szót a magyar társadalomtudományról? Van olyan, hogy "társadalomtudományos gondolkodás"? Mi az? Kihez köthető, ki az a társadalomtudósunk, aki ilyesmit leírt?

Amator 2017.05.17. 10:18:30

@Mr Falafel: Ok. Kezdek egyetérteni azzal, amit írtál. Mindig mosolygok, amikor emberek nagy vehemenciával szidják a liberális eszmét, miközben mindenki élvezi a liberalizmus által kivívott jogokat ( jó nem mindenki ), mindenki liberális egy picit, vagy nagyon, ez mutatkozik meg gondolkodásában és cselekedeteiben is. Szerintem egyedül egy angol gróf jelenthetné ki szabadon, aki már 50 éve él elvonultan a saját kastélyában, illetve annak könyvtárában, hogy ő konzervatív, és ki nem állhatja a liberális eszméket, de már ő is csak a mesékben létezik. Szerintem aki a 21. században valamilyen izmusra hivatkozik és cselekszik ( most politikusra gondolok ), az más gazemberségre is képes.

Amator 2017.05.17. 10:29:03

@maroz: Pontosítanálak egy picit. A gazdasági liberalizmus tombol globálisan. Nem gondolnám, hogy ez akkora tragédia lenne, ha egyes országok vezetői nem viselkedtek volna úgy, mint egy rossz prostituált az első munkanapján. Magyarul: kiárusították a nemzeti vagyon nagy részét. Mi sem voltunk különbek, 90 után az összes kormány érintett volt.
A mostani kormány is folytatná ezt a hagyományt, ha lyukas lenne a zsebe, de szerencséjükre már rég megszedték magukat, illetve találtak egy balekot, aki akkor is támogatja őket, ha ezerrel szidják. ( Bár már morgolódnak Brüsszelben.)

maroz 2017.05.17. 10:38:31

@Amator: Na most akkor nezzuk meg ezt kicsit kozelebbrol. Szerinted nem azzal a globalis rendszerrel van a baj, amelyik megengedi, hogy ezer milliard dollarosra kojcentralodott hatalmi aktorok kedvukre megvegyenek kis, ehenkorasz allamokat, hanem a baj a kis, ehenkorasz allamok hatalmi elitjevel, akik nem birtak Terezanyakka valni es hagytak magukat elcsabitani az ezer milliard dollaroktol. Jol ertelek?

Amator 2017.05.17. 10:55:09

@A kiló nem százat jelent: " Nem vagyunk butábbak a nyugati országoknál. És merem állítani, hogy az átlagos intelligenciánk a román vagy a bolgár szint felett kell legyen, még ha ilyen leírni nem is illő."
Ha szabad becsatlakozni a beszélgetésbe, túlzott jelentőséget tulajdonítasz az intelligenciának, illetve pont az ellenkező előjel az igaz. Műszaki ember vagyok, ezért hadd citáljak ide egy ilyen jellegű példát. Én - szerencsémre -, már a rendszerváltás kezdetétől külföldi tulajdonú ( főként német ) cégeknél dolgoztam. Megtanultam, mi az a német munkaszervezés. A lényege: a lehető legprimitívebb módon leszabályozni mindent, és egy emberre annyi feladatot szabni, amit a legkisebb hibázási lehetőséggel meg tud oldani. Most jön a lényeg: Ez működik. Hadd ne mondjam, hogy ez csapatmunkát feltételez.
Ha most ezt magyar viszonyokra aktualizálod, teli vagyunk intelligens emberekkel, entellektüellek tucatjaival, ( az erdőn átvágva egyenesen, de én tudok egy rövidebb utat ),
összefogásra képtelenül, tehát csapatmunka nélkül. Sajnos, vagy nem sajnos, nincs szükség ennyi értelmes emberre, ez már régen kiderült. Az amerikai társadalom is pont a fentebb leírtakra épül, minden szinten.

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2017.05.17. 11:07:22

@Amator: Igen, azt hiszem teljesen egyetértek veled. Hasonló a tapasztalatim a németekkel kapcsolatban és tkp. ezt mondom a kollektív intelligencia címszó alatt én is. Bizalom és kooperáció. De az erre való képesség is egy skill, egy tudás vagy kultúra, ha úgy tetszik, amit meg kell tanulni és ez az a tudás, intelligencia, aminek hiján vagyunk szerintem. Na és kicsit túlértékeljük a saját koponyánkon belül található tudást az azon kívülihez képest, ami szükségszerűen mindig több, még ha sok nálunk jóval műveletlenebb ember is körül vesz minket.

Amator 2017.05.17. 11:09:30

@maroz: Jó a kérdés. Több probléma is van a globalizmussal, de ezek közül az a legtragikusabb, amit írtam. Igen. Mielőtt végképp félreértenél, nem szeretem a globalizmust,
mert én külföldön nem a McDonalds-ben akarok enni egy burgert, hanem egy helyi étteremben, de mivel mindenki szeret olcsón vásárolni, ezért mégis csak élvezzük a globalizmus nyújtotta kényelmet. A megfelelő törvényi szabályozás hiányzik ahhoz hogy féken lehessen tartani a terjedését, és ugye korrupt politikusok és jogászok minden országban előfordulnak.

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2017.05.17. 11:15:07

@maroz: Szerintem ezek nem általam feltalált kategóriák és annyira nem is eredeti a gondolat, hogy itt most egy esszét írjak neked róla. A társadalomtudományos gondolkodás lassan kiveszni látszik a politikacsinálásból. Terjedőben vannak olyan nézetek, hogy az egész hülyeség. Ez nem csak magyar jelenség, hanem világszerte gond. Az emberek csalódtak a szakértőkben és nehéz is sokszor elhinni, hogy tudják, mit beszélnek. Egy mérnök esetén ez könnyebb ügy: tudjuk, hogy mit tudnak. Egy szociológusnál kevésbé evidens és könnyen hiheti bárki magáról, hogy valamit konyít azokhoz a témákhoz, amikről könyvtárakat írnak tele a velük foglalkozók. Szerintem nem kanyarodjunk el a román vagy bolgár társadalom problémáihoz, mert végtelen beszélgetés lenne. Nem kell románul tudni, hogy az ember kellő távolságból megérezze, hogy ott is volt egy sajátos fejlődési út. Sokszor úgy érzem egyébként, hogy valahogy ezek a nemzetek kevésbé terheltek a miénknél, kevésbé nyomja őket a történelem súlya, könnyebben túllendülnek bizonyos dolgokon. Ettől függetlenül nem cserélnék a tőlünk keletebbre lévő országokkal. A fejlődési pályánk viszont úgy látom távolodni látszik egy valódi tudás alapú társadalomtól. És mintha erre nem is lenne igény már. Miközben gondolom, mindenki egy fejlett országot szeretne. Ez ellentmondás szerintem. S így nem fog menni.

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2017.05.17. 11:16:11

@maroz: Zizek valóban a kedvencem ez szerintem sok helyen kiderül, de ő hozzánk képest egyértelműen nyugat. Olyan nyugat, ami érti mi zajlik a félperiférián.

Amator 2017.05.17. 11:25:53

@A kiló nem százat jelent: Ja, pontosan. Az intelligencia azt is jelenti, hogy ismerjük magunkat, ismerjük a saját korlátainkat. Ha viszont így kiterjesztjük a fogalmat, akkor még sem olyan rózsás a helyzet, mivel én a probléma felvetése után szállítom a probléma megoldását is, ( ez ugye a standard műszaki gyakorlat ), viszont a tv-ben hány olyan fotel bölcselkedővel találkozik az ember, akik valamiféle analízisre képesek még ugyan, de a megoldáshoz lövésük sincs, vagy tévesen improvizálnak valamit, ami gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Csurka István szerintem jó példa ehhez. Nagyon jó meglátásai voltak kezdettől fogva, de normális megoldást, kevés kivételtől eltekintve, nem tudott. Sajna

maroz 2017.05.17. 11:45:14

@A kiló nem százat jelent: Tehat nincs semmi konkret ismereted, valami olyan furcsasagot allitasz, hogy nem kell tudni, eleg "megerezni", es te megerzed. Ami mar eleg is neked arra, hogy egy hatarozott mozdulattal lesopord azon allitasomat az asztalrol, mely szerint a problema nem magyarspecifikus, hanem a globalis rendszerben van kodolva. Nem, mondod, ez nem igy van, es erre az eddigi erved a nemtudast helyettesito "megerzes".

Nem erzel legalabb egy csoppnyi ellentmondast a gondolkodasodban?

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2017.05.17. 12:30:02

@maroz: nem állítottam, hogy nincs ismeretem, ne csavard ki a mondat értelmét, de ez nem egy egzakt dolog, amiről beszélünk. Ha GDP adatokról vagy a munkanélküliségi rátáról lenne szó, akkor értelmesen tudnánk beszélgetni. Minden más csak érzés. Amúgy meg szerintem már nem is tudod, miről beszélgetünk, csak kötekedsz. Teljesen fölösleges belekötni abba, hogy Magyarország különleges hely. Mint írtam: minden hely különleges kicsit...

maroz 2017.05.17. 13:57:42

@A kiló nem százat jelent: Na, akkor konkretan, mert ugy szereted: ha megallapitod, hogy problema az, miszerint a "tarsadalomtudomanyos gondolkodas" kiveszni latszik a politikacsinalasbol, akkor egyreszt mondd el, hogy honnan vetted magat a fogalmat es mit jelent. En ilyent meg nem hallottam, kivancsi vagyok, hogy te honnan.

Es ugye annak is eleg szep irodalma van, amit irtam, es amit te velhetoleg tajekozatlansagbol ures kotozkodesnek velsz. Ismered valamelyest a vilagrendszer-elmeletekre alapozott, hosszabb tavokat (longue duree) atfogo leirasokat? Ismersz olyan hazai vagy barmilyen tarsadalomtudost aki ezeket az elemzesi kereteket hasznalja a diskurzusaiban?

Ezek konkretumok es szervesen kapcsolodnak mindahhoz, amit irsz. Gondolom azt tudod, hogy mindazt amiket leirtam, tehat hogy az altalad is emlitett jelensegek nem magyarspecifikus dolgok, hanem szepen beleilleszkednek a globalis mintakba nem az en okossagom, hanem az altalad is fontosnak mondott tarsadalomtudomany kortars muveloinek a megallapitasai. En csak annyit kerdeztem, hogy te, aki szamara ugye fontos a tudomanyos megkozelites ismered-e ezeket. Szerintem nem ismered, es ez nem is lenne baj, ha ezt lazan be merned vallani, de nem ugy nezel ki, mint aki erre kepes lenne. Na, ez az, ami hiteltelenne teszi a kritikadat, hiszen olyasmit elemezgetsz, amirol nincs konkret tudasod.

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2017.05.17. 15:35:17

@maroz: szerinted nem ismerem, akkor lehet újra kéne olvasnod a cikkeimet és a hozzászólásaimat — ez nettó kötekedés, semmi hozzáadott értékkel nem bírnak a kommentjeid, még csak véleményt sem fogalmazol meg, csak vizsgáztatni próbálsz...

maroz 2017.05.17. 19:40:47

@A kiló nem százat jelent: Próbálom tisztázni a keretet. Azért azt lásd be, hogy ez fontos, hiszen ha nem tiszták a keretek és a fogalmak akkor a beszélgetés sem lehet tiszta.

A cikkeid újraolvasása helyett elmondhatnád te is, hogy ismered, és már túl is léphettünk volna ezen a szarakodáson.

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2017.05.17. 21:44:59

@maroz: ez egyedül a te problémád. Jó filozofálást! Több ételme lett volna, ha hozzáteszel valamit, legalább küldesz pár linket, amire utalgatsz... én is tudnám szaporítani az irodalomjegyzéket, de ez csak egy kurva blog, nem agyoncsiszolt akadémiai székfoglaló, holnap már senki sem emlékszik rá... ez a kommentekre és a kommentekre adott válaszokra fokozottan igaz, amúgy... ;)

maroz 2017.05.18. 08:48:57

@A kiló nem százat jelent: Oke, vegso soron en mar az elejen is leirtam, hogy teged ugysem fog erdekelni amit mondok, csak nem voltam kovetkezetes, hiszen ha az lettem volna semmit se irok, mert minek. Na, mindegy, jobb keson, mint soha.

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2017.05.18. 10:21:54

@maroz: Ááá pont azt kritizálod, amit magad követsz el. :D Öregem... legalább valami okosat mondtál volna.