A kiló nem százat jelent.

Támogatja az alapjövedelmet a magyarok 73%-a

2020. október 21.

A német szociáldemokrata Friedrich Ebert Alapítvány és a Policy Solutions felmérése szerint a magyarok több, mint 73%-a támogatja a Feltétel Nélküli Alapjövedelmet — mondta Bíró-Nagy András, politológus a  "Zöld baloldali politika lehetőségei Magyarországon" kiadvány bemutatóján. fes_gorogdinnye.jpg

Érdekes háttérképet választott Friedrich-Ebert-Stiftung és a Policy Solutions a mai bemutatójukhoz. Meghívott vendégek voltak: Kunhalmi Ágnes és Szabó Tímea, az MSZP és a Párbeszéd Magyarországért társelnökei.

"Kutatásunk célja bemutatni, hogy milyen lehetőségek állnak a zöld baloldali politika előtt hazánkban a következő években, különös tekintettel a koronavírus-járvány nyomában kialakult gazdasági és szociális válságra. Kutatási eredményeinkre alapozva nemcsak Magyarország koronavírus-válság alatti problématérképéről kaphatunk képet, hanem arról is, hogy miként értékelik a magyarok a kormányzati klímapolitikát, milyen néhány emblematikus zöld és baloldali szakpolitikai javaslat társadalmi megítélése, illetve, hogy mely ügyekben tartják hitelesebbnek a magyarok a kormányt, és melyekben az ellenzéket." 

Hogy, hogy nem a Párbeszéd van akkor kormányon?

A német szociáldemokrata Friedrich Ebert Alapítvány és a Policy Solutions felmérése szerint a magyarok több 73%-a támogatja a Feltétel Nélküli Alapjövedelmet (FNA), a Párbeszéd Magyarországért zöldbaloldali párt közpolitikai javaslatát. Sőt: a Fidesz szavazóinak 63%-a is támogatja az FNA gondolatát, "csak" 32%-uk ellenzi azt, ami a pártok szimpatizánsai között a legmagasabb elutasítás. A javaslat tehát kimondottan alkalmasnak tűnne a jobboldali választók megosztására és a Fidesz "leszalámizására".

Nem teljesen világos, hogy ebben az esetben, miért csak 70% támogatja a kirívóan rövid (három hónapos) munkanélküli segély meghosszabbítását. Hiszen az FNA technikailag egy korlátlan ideig és alanyi jogon járó munkanélküli segélyként is felfogható. Bár a különbség csak statisztikai hiba, de eszébe juttatja az embernek a hasonló célzattal megfogalmazott kérdőívek eredményeinek korlátozott érvényességét.

Lehet, hogy ebben a tanulmányban is a válaszok olykor óhatatlanul is igazodnak a kérdezőhöz és a ráutaló kérdésekhez, ez azonban nem segíti a tisztánlátást. A tisztánlátás hiánya pedig a politikai stratégia sikerét ássa alá. Amolyan nemzeti konzultáció ez egy jóval szűkebb közeg számára.

A tanulmány ettől függetlenül érdekes lehet a (baloldali) politika megújításán gondolkodók számára. Bár magától értetődő dolgokat is felfedez, mint pl. hogy a nyugdíjak értékállósága elsősorban a nyugdíjasokat és nem a fiatalokat érdekli, de megerősíti azt a régi vélelmezést is, hogy a fiatalok és a budapesti választók egyre inkább orientálódnak a zöld-baloldali poltikák iránt, — és nem akarom elkiabálni — a talán nem túl távoli jövőre nézve új többség van formálódóban a társadalomban. 

"A koronavírus-válság alatt a demokrácia minőségével és a klímaváltozással kapcsolatos aggodalmak a lista hátsó részében foglalnak helyet 10 százalék alatti említéssel. Ennél meglepőbb fejlemény, hogy a kormány éveken át folytatott intenzív, bevándorlásellenes kommunikációs kampánya sem érezteti már olyan erővel a hatását a magyarok problématérképén, mint korábban."

Viszont. A felmérés eredménye azt a tévképzetet is megerősítheti, hogy a magyar választói térkép valójában a zöldek, a Párbeszéd dominanciáját mutatja, és elenyésző mértékben képviselnek a magyarok konzervatív-jobboldali értékeket, de azt hiszem nem kell bizonygassam, hogy a választások eredményei sorra ennek a szöges ellentétét bizonyítják. Egy 50% feletti Fideszt látunk és két küszöb alatt mért zöldpártot, a Párbeszédet és az LMP-t. Az FNA-t ellenző Momentum szintén erősebbnek mutatkozik most a két zöld kispártnál — ha még követi valaki a leszakadó mezőnybeli gyakori és meglepő helycseréket.

A rövid bemutató utáni szintén rövid beszélgetésen Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke fejtette meg egyébként (irónia nélkül mondom, hogy éles szemmel) az ellentmondást:

Nem ezek a kérdések jelentik az emberek számára a pártpolitikában a vízválasztót

Ez esetben hiába értenének egyet pl. az FNA javaslatával (legalábbis távolról és elméletben) mégsem viszi rá a lélek a magyar szavazókat, hogy egy ilyen politikát megvalósítani akaró pártot támogassanak. Most a válság idején evidencia az elvárás, hogy minden lehetséges módon támogassa a kormányzat a leszakadókat, ez éppolyan evidencia, mint hogy az egészsgégügy témája a legfontosabb a választók számára évek hosszú sora óta. Most ismét megmérték.

Ez még édeskevés azt is érdemes volna tudni, hogy mi az, amit ezekben a kérdésekben az emberek tényleg hallani szeretnének és amit el is hisznek és magvalósíthatónak is látnak. Szép gondolat ugyanis is az FNA vagy egy európai színvonalú közegészségügy, de felmerül a kérdés, hogy mindezt miből lehetne kigazdálkodni, a zöld munkahelyteremtés nem tűnik jelenleg elég hihető üzenetnek, de a legfőbb baj, hogy ez el sem jut a választókhoz. Egyik párt sem házalt ugyanis valódi megoldásokkal, akkor sem, amikor szakértőik (szerénytelenül idesorolnám magam is) sorra gyártották a hasonló programvázlatokat a kérdésben.

Viszonylag sok baloldali és kevés zöld kérdés merült fel egyébként a beszélgetésben. Ami zöld volt az is inkább baloldali: Szabó Tímea kiemelte, hogy egyetért a válaszadókkal: ő is olyan zöld fordulatot szeretne, aminek az árát nem a választók fizetik meg. Nem szeretnék egy fontos kérdést elkomolytalankodni iróniával, de ez nagyban hajaz azokra a választói hiszékenységre építő politikusi ígérgetésekre, amit a viccpárt tudott szellemesen kikarikírozni az "ingyen sör és örökélet"-tel, "több mindent és kevesebb semmit". Igen, persze.

Mindennek mindig megvan az ára és félő, hogy ezt a választók jobban érzik, mint ellentmondásos válaszaikból kiolvasható. És félő, jobban is értik, mint az ellentmondást feloldani sem igyekvő baloldali politikusok.

Épp ezért még a meglehetősen absztrakt és egyértelműen támogatott klímaváltozás elleni küzdelemben is a kormányt látják kompetensebbnek. Ugyanakkor meglehetősen hátrasorolják ezt a problémák között (helyesen az idehaza nemlétező bevándorlással együtt egyébként). A klímaváltozás nem megélt, hanem "tanult" jelenség, ahogy a migráció is csak az M1 híradóban jön szembe. Ezen is megérne elgondolkodni a zöld/baloldalon...

Túl szép, hogy igaz legyen

73%, 70%... Túl szép, hogy igaz legyen. A zöld és baloldali célkitűzések, ígéretek az FNA mellett is elméletben szép támogatottságot kaptak sorra. Nem érdemes azonban azt gondolnunk, hogy eljött a progresszív kánaán. A felemásan támogatott roma felzárkóztatás még csak-csak előrelépést mutat, de a melegjogok tekintetében konzervatív túlsúly és stagnálás érzékelhető.

"Megosztott ugyanakkor a magyar társadalom a romák felzárkóztatásának kérdésében. Pontosan ugyananynyian osztják azt az álláspontot, hogy kiemelten kell támogatni roma honfitársaink boldogulását, mint akik szerint nem kell külön figyelmet fordítani a felzárkóztatásukra (48%–48%). Ez a döntetlen eredmény jelentős változás 2018-as eredményeinkhez képest, amikor még csak 36% gondolta úgy, hogy a romák felzárkóztatását kiemelten támogatni kellene, szemben 56%-kal, akik akkor úgy vélték, erre nincs szükség."

"Inkább elutasító álláspontra helyezkedik a magyar társadalom az azonos nemű emberek házasságkötésének kérdésében. A megkérdezettek 58 százaléka ragaszkodik ahhoz, hogy a házasság intézménye ne terjedjen ki az azonos nemű emberekre, míg a megkérdezettek valamivel több mint egyharmada (35%) liberalizálná a házasság intézményét. Érdekesség, hogy a négy évvel ezelőtti helyzet gyakorlatilag megegyezett a mostanival, ami azt jelzi, hogy meglehetősen stabilak e kérdésben az állampolgári vélemények. A kormánypárti szavazók körében a legmagasabb az elutasítók aránya, kétharmaduk (65%) nem terjesztené ki a házasság intézményét az azonos neműekre, ráadásul majdnem minden második fideszes (46%) határozottan elutasította a felvetést. Rajtuk kívül egyedül a Jobbik táborában került még egyértelmű többségbe az elutasító álláspont (57% vs. 32%). A leginkább nyitottnak a DK tábora tekinthető (52 százalékuk engedélyezné, 40 százalékuk nem engedélyezné a melegházasságot), míg az MSZP és a Momentum körében kiegyenlített a két tábor."

(Ez azért is érdekes, mert a DK-nak volt homofób botránya, a Momentum viszont karakteresen kiált a melegházasság mellett.)

Az egyébként a Párbeszéd által is erősen támogatott, sőt hangosan követelt kormányzati lockdown- avagy karanténpolitika miatt kialakult gazdasági válság miatt bekövetkező balra tolódás ettől függetlenül tapintható a felmérés alapján. Korábbi felmérésekhez képest az eltolódás szociális kérdésekben egyértelmű.

Ezzel ellentétben az ellenzék politikáját és pont a Párbeszéd politikáját a nagy nyilvánosság előtt nem a szociális kérdések, a megugró elszegényedés tematizálása jellemzi, hanem egyetlen szimbolikusnak és identitáspolitikainak tekinthető kérdés a színművészeti főiskola ügye, ami jószerivel kimerül abban, hogy az ellenzék nem támogatja a konzervatív Vidnyánszky Attila rektori kinevezését. Rendben, én sem, ahogy kifejtetettem, de tényleg nem ez a szabolcsiak legfőbb problémája, akik között én is a Párbeszéd társelnöke is meglátta a napvilágot.

Had' ne mondjam hanyadik problémája ez a nógrádi melósnak vagy a Dunaferr elsikkasztott béréért sztrájkoló dolgozóinak, akiknél az a Vasas-szakszervezet házalt a sztrájk alatt az SZFE-tüntetések melletti szolidaritást hangoztatva, aminek én magam is tagja vagyok.

Szuper elméletek helyett a húsvér emberekkel kéne foglalkozni

Mindent összegezve, szerintem ez a zöldpolitika vagy a zöldbaloldaliság elméleti térnyerése és gyakorlati kiszorulása paradoxonának oka. Ezen túlmenően valószínűleg a perdöntő a politikusi hitelesség. A vezetőkbe vetett bizalom kérdése téríti el a tanulmány által szinte elsöprő többségében zöldbaloldalinak bemutatott szavazót végül jobboldali irányba. Ki milyen képességet lát bele az egyes jelöltekbe. Ezt sugallja egyébként a felmérés is.

A politikának az emberekről kéne szólnia. Amíg nem arról szól, csak hitegethetjük magunkat a hasonló tanulmányokkal, hátbaveregethetjük magunkat, hogy milyen okosak és jók vagyunk, és tetszeleghetünk a zöld és baloldali politikus szerepében, de amíg nem a húsvér emberek élete az első számunkra, nem vagyunk azok.

Egyébként a közönség soraiból is lehetett kérdést feltenni. ha minden kérdésre nem is jutott idő: az enyémre sem. Azt kérdeztem, hogy mi teszi hitelessé a korábban neoliberális gazdaságpolitikát folytató MSZP baloldali fordulatát. Ha időközben Kunhalmi Ágnes rám írna, akkor frissítem a posztot.

A bejegyzés trackback címe:

https://kilonem100.blog.hu/api/trackback/id/tr6916249148

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

csi szi 2020.10.21. 18:47:44

Az örök életet és az ingyen sört még többen támogatnák.

GyMasa 2020.10.21. 21:50:30

@csi szi:
Az hagyján, de nem is lógott ki különösebben az akkori ígéretcunamiból :-D

GyMasa 2020.10.21. 21:56:08

Mondjuk mindegyik FNA azon a fránya matekon bukik el...
Mertha feltétel nélküli is meg alapjövedelem is lesz, akkor csak igen kevés jut mindnekinek.
(Azért vegyük észre, hoyg a nemzetközi ötletek is, már amit a megvalósításhoz legalább matek szintjén közel vannak, azok ilyen napi 2USD alatti összegekről szólnak. Abból meg Európában senki nem szalad túl messzire. De az egészen biztos, hogy a munka nélküli alapbiztonságot nem fogja nyújtani)
Ja, és az is a baj, hogy FNA-val kampányolnak, aztán végül a megvalósulása az valami felemás IZÉ lesz csak, mint a karigeri "alapjövedelme" a 13. kerületben...

blöff 2020.10.22. 08:02:48

Egy gondolat merült fel bennem (mellesleg én is inkább pártolnám az FNA-t), de nagyon nem mindegy hogyan vezetik be, mert egy hirtelen bedobott ugrásszerű emelés azonnali inflációhoz vezethet - nézzük meg hogy milyen szerepe volt az ingatlan árak emelkedésében a csoknak, meg minden egyéb lakástámogatásnak. Ha mindenki elkezd havi pl. 100 eFt-ot megkapni, vagyis elkölthető pénzt kapnak a tömegek, akkor az beindíthat egy árnövekedést és akkor adtunk a szarnak egy pofont.

A kiló nem százat jelent. · kilonem100.blog.hu 2020.10.22. 08:11:59

@GyMasa: @blöff: bizony, ezek nagyon helyes megállapítások szerintem is.

Tök jól hangzik ez az FNA, szerintem technikailag és sőt morálisan is tisztább és egyszerűbb, átláthatóbb. Ennyiben szeretem. (A jelenlegi támogatási rendszer nem átlátható és nem is igazságos.)

De az embereket a végén az érdekli, ami a bukszájukba kerül. Márpedig az nem tud több lenni. A torta felszeletelése nem változtatja meg a torta méretét. Az pedig a gazdasági produktum. A most kiszámolható FNA, amire futná, egyszerűen éppúgy kevés lenne, mint a különböző mostani juttatások.

És igen: a piac beárazná, hogy az a zsebedben van.

Köszönöm a hozzászólásaitokat!

GyMasa 2020.10.22. 09:32:51

@A kiló nem százat jelent.:
Az a baj, hogy munka nélküli megélhetést MINDENKINEK csak valaki más kárára lehet biztosítani.
Ma az FNA-hoz legközelebb az arab olajállamok állnak.
Nekik viszont az olajvagyonuk az, amiből ezt megengedhetik maguknak.
DE!
Még ehhez is az kell, hogy ott legyen a világ többi része, aki ezt az olajat megveszi.

Ezen felül az ilyen rendszerek eddig vagy rabszolgatartásra, vagy hódításra alapozták a szükséges anyagiak megteremtését.
Tehát az eddigi rendszerek mind valami külső finanszírozásra támaszkodtak.

Ebből is látszik, hogy ez világszinten nem igazán tudna működni, mert akkor megszűnik a külső finanszírozás.
Ebből is látszik, mekkora balfékek ezek a regresszív balosok, hiszen alapvetően a gyarmatosítás ellen vannak, mégis egy olyan rendszert istenítenk, ami alapvetően egy gyarmatosító rendszerben működhet valamennyire.

GyMasa 2020.10.22. 09:45:43

Közben elkezdtem kicsit részletesebben is utánanézni ennek az egésznek...
Friedrich Ebert egy eléggé ellentmondásos alakja volt a német történelemnek...
en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Ebert

Aztán, elkezdtem olvasgatni magát a tanulmányt is.
Még nem jutottam messzire, de az olyan jellegű kijelentések, hogy a kutatás hibahatára 6%, az eléggé lentebb vitte a hitelességével kapcsolatos elvárásaimat, és megemelte a gyanűmat, hogy a reprezentatívitással kapcsolatos elvárásaim valószínűleg túl magasak voltak.

ulpius66 2020.10.22. 16:00:12

@csi szi: "Az örök életet és az ingyen sört még többen támogatnák."

Pontosabban:

ÖRÖK ÉLET + 30 ÉV!

chrisred 2020.10.22. 16:01:12

Az FNA nem egyenlő a munkanélküli segéllyel (értsd: álláskeresési járadék). Az álláskeresési járadék akkor jár, ha korábban bejelentetten dolgoztál és elvesztetted az állásodat, addig, amíg nincs új munkád. Ezek mind szükséges feltételek. Az FNA azért FNA, mert nincsenek feltételek, jár a munkában állónak, egyéni vállalkozónak, háztartásbelinek, nyugdíjasnak, csecsemőnek.

ulpius66 2020.10.22. 16:02:06

A "Szeretkezz, ne háborúzz!" kérdésre pedig 98% volt a támogató válasz!

Ezek olyan jó kérdések, és semmibe sem kerül beikszelni a "támogatom" választ......

chrisred 2020.10.22. 16:02:36

@blöff: Én csak azt a verziót pártolom, amiben az FNA az ingyen állami szolgáltatások helyett, annak értékében járna.

ulpius66 2020.10.22. 16:03:50

@chrisred:

Ja!

Szerintem MINDENKIT, DE MINDENKIT, AKI TÁMOGATJA AZ "FNA" KI KÉNE RÚGNI.... ÉS ÉLJEN MEG AZ FNA-BÓL.......

ulpius66 2020.10.22. 16:07:08

SZERINTEM, AZT A KÉRDÉST KÉNE FELTENNI:

KI TÁMOGATJA AZT, HOGY HOLNAPTÓL MINDENKINEK A JÖVEDELMÉT EMELJE AZ EU A DUPLÁJÁRA?

ENNEK A TÁMOGATOTTSÁGA 100% LENNE..........
(az EU-nak van pénze.......... NE A MUNKANÉLKÜLI LUMPENEKET PATRONÁLJA, HANEM BECSÜLJE MEG A DOLGOZÓKAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

ulpius66 2020.10.22. 16:10:14

A kérdést persze így kellett volna feltenni!

KIT TÁMOGASSON ANYAGILAG AZ EU?

1. A MUNKA NÉLKÜLI LUMPENEKET (FNA)

2. A TISZTESSÉGESEN DOLGOZÓK BÉRÉT EMELJE A DUPLÁJÁRA

ulpius66 2020.10.22. 16:13:44

Na, ez a Feltétel Nélküli Alapjövedelem kéne még az EU-ba!!!!!!!

Ekkor mennyi dologtalan migráncs akarna az EU-ba "menekülni"!!!!!!!!

Halibuli 2020.10.22. 16:24:17

A Feltétel Nélküli Alapjövedelem többszörösét kapják munka nélkül:
politikusok, papok , futballisták.
Rájuk aztán igazán nincs szükség. Paraziták!
Ha nekik jár, akkor mindenkinek.

ulpius66 2020.10.22. 16:32:30

@Halibuli: "A Feltétel Nélküli Alapjövedelem többszörösét kapják munka nélkül:
politikusok, papok , futballisták."

Gondolom itt elsősorban a gyurcsányi, a Karigeci és a Nídermüller jöhetne szóba!!!!!

IGAZAD VAN!!!!!!

MINDEN JÖVEDELMÜKET VISSZAVONNI!!!!!!!!! ÉLJENEK MEG AZ FNA-BÓL!!!!!!!!!!!!!!

lobaszopiatej 2020.10.22. 16:39:48

Elértéktelenedő forintnál, bedőlő nyugdíjrendszerrel, nyilt gazdaságú országban, más se kell mint az FNA.
Pakolna rögtön a sok tehetséges ember, pár év alatt elfelejtenék a magyar nyelvet is.

lobaszopiatej 2020.10.22. 16:44:18

Másrészt, az FNA a gazdagokat is támogatja (pl akik ingatlant örököltek - nincsenek kevesen!!), akiknek így eszük ágába nem lesz magukat képezni meg korán kelni, elég ha kiadják az örökölt ingatlanaikat / megnyitják boltjukat, és faszán megélnek a semmittevésből.
Többi dolgozó here meg fizesse a böszme adókat.

ulpius66 2020.10.22. 16:47:26

@lobaszopiatej:

Lóbaszó!

Önnek teljesen igaza van!

lobaszopiatej 2020.10.22. 17:10:01

"Támogatja az alapjövedelmet a magyarok 73%-a"

És a közgazdászok?

lobaszopiatej 2020.10.22. 17:14:12

@ulpius66: "Önnek teljesen igaza van! "

Elég ritkán értünk egyet valamiben.

Ad Dio 2020.10.22. 17:14:28

Az FNA egy jövőben szinte biztos hogy megvalósul, de jelenleg én még nem láttam olyan matekot ami kiadta volna normálisan: vagy jelképes összeg jött ki, vagy csak egy bizonyos csoportnak járna (ezt ma is adjuk, segélynek hívják). Ha normális az összeg (mondjuk mo viszonylatában mondjuk ma 100.000 forint lenne), akkor az előteremthetetlen.

Ráadásképpen érdekelne hogy miképpen oldják meg azt, hogy 1. egységes legyen (legalább) Európában, 2. ne induljon meg a világ összes szegénye azonnal errefelé, 3. a megadóztatott termelést miként vesszük rá egy egyre szabadabbá váló piacon, hogy ne menjen el olyan helyre, ahol nincs FNA, jelesül nincs extra sarc. A bónusz kérdés az, hogy mi a fenét fog az egyszeri figura kezdeni azzal a baromira sok újdonsült szabadidejével.

Jelenleg az FNA lengetése nettó felelőtlen baloldali populizmus a szememben.

Exploiter 2020.10.22. 17:23:30

Neomarxista őrület.

És mint ilyen, értelmetlen, megvalósíthatatlan és még az alapvető emberi természettel is ellenkezik.

Mint kb minden ötlet, amit a nyugati világ az elmúlt húsz évben kiizzadt magából.

Javaslom az alanyi jogon járó nőket is bevezetni.

Ad Dio 2020.10.22. 17:23:52

Első körben egy európai minimálbért kellene kiizzadni. Már az is szinte lehetetlen jelen körülmények közt, hiszen mondjuk egy nettó 800 euros minimálbér jelenleg a magyar gazdaságot konkrétan lenullázná, Németországban meg éhen halni is kevés. Azzal hogy ekkora különbség van az egyes területek közt gazdaságilag, ez számomra legalábbis megoldhatatlannak látszik... vagy legalábbis liberális piaci szabályok mentén. Mert nyilván kitalálhatunk egy cseles támogatási rendszert és belenyúlhatunk a gazdaság működésébe... de jöttünk ki ebből már valaha jól?

blöff 2020.10.22. 17:37:36

@chrisred: igen, ez fontos szempont, viszont ha nincs más szoc kedvezmény sehol, akkor az FNA az öngondoskodás előszobája, ami sztem nem baj, de kevés hagyománya van ennek térségünkben, aztán végeredményben ugyanolyan elégedetlen lesz a többség ezzel is, miután idő előtt picsájára vernek a pénznek és kiderül, hogy fizetni kell az orvosnál (akár több tízezret is, és igen, eü magán biztosítást kell kötni havi 20-ast mondjuk ami a nettó 100 FNA-ból már nem is hangzik olyan szépen).
Egy pillanat alatt olyan népszerűtlen lesz tőle az ezt bevezető politikai elit, h vasvillával kergeti el a jónép.

Egyébként a közmunka rendszer már egy fajta FNA (volna), persze munkához (alibihez) kötött és általa irányíthatóak a tömegek, nem úgy, mintha alanyi jogon járna. Sokkal többet ne várjunk.

Egyébként egy hatalmi struktúrához jobban igazítható a feltételekhez kötött jövedelem és ez nem elhanyagolható szempont.

GyMasa 2020.10.22. 17:39:08

@Ad Dio:
Én még hozzátenném, hogy ki fog pöcegödröt takarítani, meg epret szedni a földeken?
Mert annak, hogy ugye nem lesz kötelező dolgozni, az lesz az egyenesági következménye, hogy ezeket a "nemakarom" munkákat nem fogja senki vállalni.
És, most élesen fókuszáljunk csak erre a lehetséges problémára, úgy tekintve, hogy a maradék, legalább fél tucatnyi nem fordul elő/megoldottá vált valami csoda folytán.

Exploiter 2020.10.22. 17:50:15

@Ad Dio:

Hát első körben esetleg egy központi adórendszer meg költségvetés kellene.

Csak hát a gazdag államok hülyék lennének nyomni, a szegényeknek az ideológia nem tetszik, amúgy meg semmi nem akadályozná meg, hogy egy bürokratikus rémálommá váljon.

Pedig az use vagy létrejön, vagy az eu megy a levesbe igen hamar.

nemecsekerno_007 2020.10.22. 18:06:19

Kötelező, otthoni pornósztár. Szerintem 99% támogatná :)))))

ulpius66 2020.10.22. 18:09:37

Támogatom az FNA-t!!!!!!!!

Ja, hogy akkor sokkal többet kéne adóznom???????

AKKOR NEM TÁMOGATOM!

TANULSÁGOS SVÉD PÉLDA!!!!!!!
(MINDÖSSZE ÖT PERC.....)

www.youtube.com/watch?v=_5wnsHCBoEI

dare 2020.10.22. 18:50:41

Mihez kell a feltétel nélküli alapjövedelem?
Miért kell az európai embereknek feltétel nélküli alapjövedelem?
Csak nem arra, hogy még nagyobb negatív spirálba hajszoljanak bele sokakat.
Ugyan, ezt merő jófejségből teszik csak, ez a jövő.
Nagyon szép jövő.
Kérdés már csak az, hogy kinek is?
Csak úgy kapni pénzt, hát nem buli ez. :D

ulpius66 2020.10.22. 18:53:37

@dare: A panel 8.-on lakó lumpen-prolik biztosan örülnek neki!

chrisred 2020.10.22. 19:05:11

@GyMasa: "Én még hozzátenném, hogy ki fog pöcegödröt takarítani, meg epret szedni a földeken?"

Pöcegödröt remélheten senki, mert mindenütt biztosítva lesz a szennyvízelvezetés. Az eperszedés pedig legyen a termesztők problémája, ha szüksége lesz humán munakerőre, akkor fizesse meg, hogy még FNA mellett is legyenek rá jelentkezők.

Az apokalipszis lovasa 2020.10.22. 19:09:59

@chrisred: Aha és indulna a nyávogás hogy miért 5000 kilója az epernek, orbánahibás.

Az apokalipszis lovasa 2020.10.22. 19:11:11

Figyeljétek meg, ez az FNA olyan lesz, hogy én tuti nem fogok belőle kapni. És ha legalább közepesen jó állásod van, akkor te sem.

Semper Fidelis 2020.10.22. 19:14:19

Az FNA egy fenntarhatatlan finanszírozhatatlan baromság. Nem is szólva az inflációs hatásról. Pillanatok alatt beárazná a piac, onnantól sokba kerülne, viszont csak a szakadékot mélyítené.

AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK 2020.10.22. 19:17:32

@Az apokalipszis lovasa:

Ahogy a neve is mutatja "feltétel nélküli". Tehát nem vizsgálja a rászorultságot, a jövedelmet. A támogatók egyik érve, hogy le lehetne építeni a szociális juttatások bürokráciáját.
Sztem viszont ez az elvi probléma az egésszel, hogy nem vizsgálná a rászorultságot , A gyakorlati probléma pedig az, hogy egy 10 milliós országban kb. 4-5 ezer milliárd forintnyi állami pluszkiadást jelentene évente, ha csak havi 50 ezerrel és 8 millió felnőtt személlyel számolok. Mibül?

Indriq 2020.10.22. 19:21:00

már majdnem pánikoltam, de szerencsére a fütyesz nem hagy fel a stadionépítéssel.... éjlen éjlen éljen!!!

AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK 2020.10.22. 19:25:45

@Indriq: Most mi a bajod? Gyurcsány egyenesen foci EB-t akart rendezni. Amelynek utolsó körbe jutott pályázatában bizony szerepet egy stadionépítési és stadionrekonstrukció program. Csak az ukrán oligarchák pénze mentett meg titeket ettől..:))

ulpius66 2020.10.22. 19:27:53

@Indriq: "már majdnem pánikoltam, de szerencsére a fütyesz nem hagy fel a stadionépítéssel.... éjlen éjlen éljen!!!"

Ingrid!

Ne légy ennyire ideges!

Helyesen is le tudod írni az "éljen" szót..... mondjuk háromból egyszer sikerült is!

Egyebekben meg a ballibsik 2002-2010 között még a stadionépítésekre kapott pénzt is ellopták!!!!!!

Nem is épült egy stadion sem!

GyMasa 2020.10.22. 19:28:30

@chrisred:
"Pöcegödröt remélheten senki, mert mindenütt biztosítva lesz a szennyvízelvezetés."
Jól van, leülhetsz!
Egyes!
Mert, ugye a szennyvízvezetéket az senkinek nem kell javítania?
Olyan nincs, hogy mondjuk elreped egy 600mm-es fővezeték, és kimos egy 20köbméteres lyukat az úttest alá, amit valakinek fel kell tárnia, megjavítania, és helyreállítania.

ulpius66 2020.10.22. 19:31:05

Ingrid!

Egyebekben az FNA-hoz mit szólsz?
(gondolom rá vagy szorulva, így támogatod....)

GyMasa 2020.10.22. 19:32:42

@Az apokalipszis lovasa:
Ugyan, hagyjad már!
Nem jön, hanem itt van!
tavasszal ugye volt direktíva:
"14,5% GDP csökkenés - bibibíííííííííííííííííííí, a Zorbánelbaszta!!!4!!"
Most meg:
" a Zorbántömeggyilkos, mert nem tartja otthon a Zembereket és személyesen felelős MINDEGYIK halottért!"
Ja, és "tesztelnitesztelnitesztelni".
orbánon már megint nincs sapka IS.

enrikokaruszo 2020.10.22. 19:35:54

ez a 70% valami varázslatos egyezés, a karigeri szerint is ennyien támogatják az önkormányzatoknak folyósított eu támogatásokat:)
valahol szorgosan kalapálja a billentyűzetet párszáz dk-s önkéntes, míg duruzsolnak a bitcoinbányák a mi pénzünkön

GyMasa 2020.10.22. 19:38:42

@Az apokalipszis lovasa:
"Figyeljétek meg, ez az FNA olyan lesz, hogy én tuti nem fogok belőle kapni. És ha legalább közepesen jó állásod van, akkor te sem. "
Igen, és akkor nem is FNA lesz...
Mert akkor nem "feltétel nélküli" lesz...
De ez különösebben soha nem zavarta a regresszív balosokat.
Mivel a matekkal és a gondolkozással en bloc nincsenek túl jó vizonyban, amíg lesz, aki a szájukba adja a napi mantrát, és elmondja, hogy mit kell gondolniuk, vagy kire kell szavazniuk, teljesen jól ellesznek, mint a befőtt.
Ezeknek obán nem azért veszítette el anno a "vitát", mert az ellenfele jobb volt nála, hanem azért, mert a véleményformálók megmondták, hogy"a Zorbánveszített", és ők feketeöves hívő létükre el is hitték azt.
Persze, megvédeni nem is tudják ezt a hitüket egy érdemi vitában, ezért van szükségük a nácizásra (illetve az ezzel egyenrangú, fideszbirkázásra).
A gondolatmenet a következő:
- Nem értesz velem egyet.
- Náci (fideszbirka) vagy, theát kuss legyen!
- Mivel nem szólalhatsz meg, így automatikusan én nyertem meg a vitát!
- GYŐZTEM! (igaz, újabb 2/3 lett, de az _erkölcsi győzelem_ az enyém!)

enrikokaruszo 2020.10.22. 19:39:32

@AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK: az ötlet a pénzforgatásból élőknek jelent jövedelemnövekedést, persze a hullám hamar kilapul, mert elinflálódik, de biztos ki lehet találni hamar megint valamit

GyMasa 2020.10.22. 19:41:35

@Semper Fidelis:
Az a baj, hogy a piac automatikusan túlárazná, ami már magában is garancia az anyagi csődre.
Hiszen a piac minden szereplője hajlamos a saját árait abban ahiszemben emelni, hogy a megjelenő pluszpénz CSAK az ő vadászterülete...

droid_ · http://matyiszuro.blog.hu/ 2020.10.22. 19:42:38

@Ad Dio: gyurcsanyne most jelentette be hogy lesz europai minimalber. minden orszagban mas osszegu.

GyMasa 2020.10.22. 19:43:52

@AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK:
AZ is nagy kérdés, hogy vajon mennyibe kkerül ma fenntartani az adminisztrációt a mondjuk 1 millió emberre szabott szociális rendszerre, és mennyibe kerülne a 10x annyi lakosra jutó bürokráciát fenntartani. Mert ugye senki nem hiszi azt el, hogy egy FNA adminisztrációja, a 8 millió emberre NULLA HUF-ba kerülne...

GyMasa 2020.10.22. 19:46:58

@droid_:
Miért, azt gondoltad, hogy a neoliberálisok majd segítenek felszámolni az EU-n belüli kvázi-gyarmati rendszert?

chrisred 2020.10.22. 19:55:17

@Az apokalipszis lovasa: Akkor lassan te is eljutsz addig az öszefüggésig, hogy azért nincs pénzük az embereknek, mert a magyar vállalkozók elsősorban a munkaerőköltségeken spórolnak.

chrisred 2020.10.22. 19:57:18

@GyMasa: Te is fejlődőképes vagy, szarban tapicskoló segédmunkásokkal nyitottál, és egy komment kihagyással eljutottál a karbantartó szakmunkásokig. Csak így tovább, és hamarosan sorra kerülnek azok, akik a csatornahálózatokat tervezik.

élveteg 2020.10.22. 19:58:17

Ugyan Ez csak szlogennek jó kampánytémának ami szavazatott hozhat ugyan de úgysem lesz belőle semmi Ha lenne realitása, ha megoldás lenne valamire akkor nálunk gzadagabb országokban már rég bevezették volna

GyMasa 2020.10.22. 20:11:13

@chrisred:
OK, látom továbbra sem érted.
Pont úgy viselkedsz, mint egy autista.
Szóval, képzeld el azokat a TETSZŐLEGES, rettentően gusztustalan, undorító munkákat, (vagy mondjuk azokat, ahol jó esélyed van meghalni mindenféle balesetben munka közben) amiket egyes emberek csak azért vállalnak el, hogy ne haljanak szó szerint éhen. Szerinted azokat egy FNA esetén kik csinálnák meg?
És, most megint kénytelen vagyok kihangsúlyozni azt a tényt, hogy hanyagoljuk el az FNA többi, nyilvánvaló problémáját!

GyMasa 2020.10.22. 20:14:24

@chrisred:
"Te is fejlődőképes vagy, szarban tapicskoló segédmunkásokkal nyitottál,..."
Igen, amire te hoztál egy cuki kis szalmabábot, és megróbáltad elterelni a témát.
Nice try!

"...egy komment kihagyással eljutottál a karbantartó szakmunkásokig. "
Igen, egészen biztos vagyok benne, hogy legálbb phD-s végzettségű, mérnökök fognak lemászni egy szennyvízvezeték-töréshez, hogy megjavítsák!
Kezdesz berozsdásodni...

ulpius66 2020.10.22. 20:14:42

@droid_: "gyurcsanyne most jelentette be hogy lesz europai minimalber. minden orszagban mas osszegu."

Hát ez hatalmas hír!

Mért most mi van?

Minden EU országban van, csak más összegű minimálbér!

ulpius66 2020.10.22. 20:16:43

Legyen FNA!!!!!!

Ennek kb. annyi a realitása, mint annak, hogy megalakul az Európai Egybesült Állatok!

élveteg 2020.10.22. 20:22:12

Namost én a cégnél keresek most brutto 408 800 forintot ( plusz múszakpótlék ) A takarítónő a cégnél meg szerintem minimálbért keres Akkor kapok én is alapjövedelmet a fizetésemre a takarítónő is meg aki egyáltalán nem dolgozik Honna jön ez a pénz ?

Az apokalipszis lovasa 2020.10.22. 20:39:01

@AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK: "Ahogy a neve is mutatja "feltétel nélküli""

Bárhogy lesz elnevezve, úgy lesz hogy se te, se én nem kapunk belőle, figyeld meg :D

Az apokalipszis lovasa 2020.10.22. 20:39:41

@élveteg: onnan hogy leadózol 300-at, mégis honnan. A semmiből nem lesz.

ember100 2020.10.22. 20:40:17

@GyMasa:
Helló !

Akkor ugye elég lesz 10 millió magyarnak 1.3 millió influencia oltás ?
Persze mert a Gyurcsány elkúrta és március óta nem rendelt elegek !
Úgy kb. 4-5 millió oltás kellene az új pestis miatt.

GyMasa 2020.10.22. 20:42:28

@ulpius66:
Megnéztem...
Ezek a svédek nem hülyék (szerencsére) csak rettentően képmutatók...

Ad Dio 2020.10.22. 20:44:50

@droid_:

Az meg mitől "európai"?

Ad Dio 2020.10.22. 20:48:04

A jobboldali (konzi) liberális énem minden sejtje tiltakozik az FNA ellen. Egyfelől borzastóan gyengíti a teljesítmény-jövedelem egyenes leszármazási rendszerét, másfelől issssszonyat megnöveli a polgár függését az államtól. Egyik sem tetszik. Nagyon nem.

Ettől még nem tudom nem úgy látni ahogy: a jövőben valamiféle fna-szerű dolog márpedig LESZ, mivel a humán erőforrás ki fog szorulni a munka világából: a robotok győzni fognak...

Vén motoros 2020.10.22. 20:48:19

@ulpius66: "A "Szeretkezz, ne háborúzz!" kérdésre pedig 98% volt a támogató válasz!"

Én is lelkesen támogatom, de csak akkor, ha jár hozzá egy nő és egy f...sz is. (70 éves vagyok.)

GyMasa 2020.10.22. 20:56:19

@ember100:
"Helló !"
Szia!

"Akkor ugye elég lesz 10 millió magyarnak 1.3 millió influencia oltás ?"
Nem vagyok orvos, szóval nem tudom.
Egyáltalán miért kérdezed ezt tőlem?
Ez az egész poszt a FNA-ról szól.

"Persze mert a Gyurcsány elkúrta és március óta nem rendelt elegek !"
He?
Ha jól tudom most orbán a miniszterelnök.
De lehet, hogy túl sokat aludtam tegnap???
VAGY:
Úgy érted, hogy a még nem is létező covid oltásból, vagy az amúgy a coviddal szemben teljesen haszontalan influenza oltásból?

"Úgy kb. 4-5 millió oltás kellene az új pestis miatt. "
Most a COVID-ra gondolsz?
Mert eszerint a cikk szerint:
index.hu/belfold/2020/10/22/kormanyinfo_gulyas_gergely_koronavirus/
"Magyarország 6,5 millió oltóanyaghoz juthat az Astra Zeneca készülő vakcinájára vonatkozó közös uniós beszerzésből. Ez 13,5 milliárdos kötelezettségvállalást jelent a kormány számára – tette hozzá Gulyás Gergely."

Szerintem ez megválaszolja, (remélem) a nem túl egyértelmű kérdésedet a coviddel kapcsolatban.
Persze, tudom, hogy ez NEKED nem elég, hiszen orbán nem csinál semmit, és azt is MINDIG (IS) elbassza!

Öööö, te most mi a faxomról beszélsz???
De tényleg?
Komolyan!
Tényleg ez lesz most a módi?
Ennyire belegázoltam a progresszív kis lelkedbe?

kvadrillio 2020.10.22. 20:56:50

ez....AKKOR IS LESZ, HA SOK BAROM ELLENE VAN.
EZ AZ ÁLLAT MEG NEM TUD LEÁLLNI A HÜJJE STADIONÉPÍTÉSEKKEL..VÁGJA MÁÁÁ LE VALAKI A KEZEIT, AMIVEL A KÖZPÉNZT ILYEN FASZSÁGOKRA PAZAROLJA, AMIKOR SZÁZEZREK ÉHEZNEK, MUNKANÉLKÜLIEK ÉS .NINCS BEVÉTELÜK !

HÜJJJE VAGY VIKTORRR ?????!!!!!!!!!

kvadrillio 2020.10.22. 20:57:05

@kvadrillio:
Döntött a kormány, új stadion épül Pécsen
Reim Károly
Reim Károly
követés
2020.10.22. 18:19

A szerdai kormányülésen Hoppál Péter fideszes országgyűlési képviselő bejelentette, hogy új stadion építését fogja támogatni a kormány – írja a Pécsi Újság.

A politikus a lap érdeklődésére elmondta, hogy a szerdai kormányülésen két döntés született a pécsi sportfejlesztésekkel kapcsolatban. Egyrészt határoztak arról, hogy a kabinet támogatja, hogy állami forrásból új stadion épüljön a városban,

GyMasa 2020.10.22. 20:58:39

@Hannibal_Barcas1:
Oh, gender ratyi megint megjelent!
Tudod, hogy ki leszek innen is b*aszva?
Pöcs!
@kilonemszaz: ha kitetted a faxfejet, nyugodtan töröld ezt a hozzászólást!

kvadrillio 2020.10.22. 20:58:40

KORONAVÍRUS, AZ INTENZÍV OSZTÁLYOK RETTENETESEN KÜZDENEK..
.Az őszi hullámban több mint duplájára, 20 százalék fölé nőtt a koronavírusos betegek halálozási rátája a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban. A tavaszihoz képest most több a súlyos állapotú fertőzött és sokkal kevesebb beteget tudnak levenni a lélegeztetőgépről. Míg az első periódusban, 6 hónap alatt 44 pozitív közül 4 beteg halt meg, szeptember 1. és október 19. között 296 pozitív beteg közül 59 beteg hunyt el, vagyis 10 százalékról 20 százalék fölé nőtt a halálozási ráta. Egy 26 -30 ágyas Covid-belosztály életkorfájából kiderül, hogy voltak betegek a 20-30, 30-40, 40-50 éves korosztályban is. Ugyanezen részleg 10-12 százalékos halálozása, máshol is. Az osztályokon fekvő betegek mintegy 8-10 százaléka kerül intenzív kezelésre.
Míg a járvány első hat hónapjában az intenzív osztályon 25 betegből 23-at sikerült levenni a lélegeztetőgépről, 2 beteget elvesztettek, a szeptember óta eltelt 7 hetes ciklusban 65 betegből 36-ot tudtak levenni gépről, 29 beteg elhunyt, ami jelentős növekedés és közelíti a 45-50 százalékos halálozást - fogalmazott Tamás László János
A kívülről behurcol koronavírus már 4 osztályon megjelent. Előadásában kifejtette, vírust legnagyobb számban az elektív ellátásra érkező betegek hurcolhatnak be, az akut betegek szűrése ellenére, de a több helyen dolgozó egészségügyi dolgozók között is sok a tünetmentes hordozó. Több száz körül van már a kórházban a pozitív munkatársak száma, de az ellátással összefüggésben szerzett fertőzésé ebből 10 százalék alatti.
Míg tavasszal többen voltak középsúlyos, mint súlyos állapotban, most több a súlyos állapotú beteg, akik rosszabb kondícióban kerülnek kórházba, és intenzív osztályra. Az intenzív osztályok rettenetesen küzdenek - fejtegette a főigazgató. Hozzátette, hogy szemben a tavaszi hullámmal, most a pulmonológia-infektológia-covid-belosztályon is jelentős a halálozás.

KORONAVÍRUS, MINÉL TÖBB ISMERETET SZEREZNEK AZ ORVOSOK, ANNÁL TÖBB A HALOTT? !!!

DE LEGALÁBB A BALATONI TURIZMUS KIEMELKEDŐ IDÉNYT ZÁRT, HÁLA ORBÁN MOZGÓSÍTÓ EREJÉNEK !!! BASSZAMEG !

MOST PEDIG LEHET MENNI BORTÚRÁKRA MEG SÍELGETNI A HALÁLBA !!!!!

GyMasa 2020.10.22. 21:02:51

@Ad Dio:
Orwell:1984
Duplagondol

droid_ · http://matyiszuro.blog.hu/ 2020.10.22. 21:03:26

@Ad Dio: gondolom azert mert a gyurcsanyne bejelentette :)

Laciiiii55 2020.10.22. 21:05:00

Na kik is a populisták.

GyMasa 2020.10.22. 21:13:19

@GyMasa:
Mondjuk, nekem ratyika ezen nickje is repült a szűrőbe...

@Ratyika:
Három sorsot tudok neked elképzelni:
- A blog.hu bloggazdái összefognak, és rákényszerítik a blog.hu-t, hogy egyetemlegesen tiltsanak téged (legvalószínűtlenebb)
- Az értelmes blogok veszik a fáradtságot, hogy kitakarítsanak a komment szekcióból
- Valaki odamegy hozzád személyesen, és ki fog kibelezni téged
Én, az utóbbira látom a legnagyobb esélyt.

AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK 2020.10.22. 21:14:27

@GyMasa: Há' de. Minden magyar állampolgárnak havonta átutalnának mondjuk 50 rugót feltétel nélkül. Míg a rászorultsági alapon működő szociális rendszerben kérvényeket kell beadni, azokat pedig el kell bírálni.

GyMasa 2020.10.22. 21:15:05

És, azt valaki észrevette már, hogy a cikk címében NEM "feltétel nélküli alapjövedelem", hanem csak simán "alapjövedelem" szerepel?

GyMasa 2020.10.22. 21:20:47

@AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK:
Mondod ezt te.
És van bármiféle konkrét infód arról, hogy mide kerül:
- 1 millió rászorulót segélyezni
VS.
- 10 millió állampolgárt FNA-val ellátni?
Mert ugye ezeknek az "ára" kizárólag egy döntés kérdése!
Pont, mit a MÁV "nagyszerű" "költségcsökkentő" javaslata volt a professzionalitás platinaveretes csúcsát jelentő gyurcsány kormánynak, miszerint napi 2 vonatpár üzemeltetése az 5 fővonalon ugyanannyiba kerülne évente, mint bevezetni az egész országban a 15 perces, ütemes menetrendet.
(kéretik figyelembe venni, hogy itt most nem konkrét számokról van szó, hanem hozzáálásról és valakinek a hülyénak nézéséről)

Az apokalipszis lovasa 2020.10.22. 21:28:28

@Hannibal_Barcas1: Vedd már észre hogy te vagy az embertelen pszichopoata fasz, Brendel Mátyás Franciaországból.

AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK 2020.10.22. 21:33:55

@GyMasa: AZ FNA mellett lévők egyik érve, hogy a szociális bürokrácia megszüntethető lenne. Feltétel nélkül jövedelem. Vagyis nem kell apparátust alkalmazni , aki eldönti, hogy kinek mennyi jár, és hogy jár e egyáltalán . Nem kell kiértesíteni, elbírálni, figyelmeztetni stb.Csak átutalni egy bizonyos összeget rendszeresen és mindenkinek.

Az apokalipszis lovasa 2020.10.22. 21:35:32

@AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK: Csak figyeld meg az első lépés az lesz, hogy jó, de ha te adózol, akkor mit futtassuk meg a pénzt, hanem adózz annyival kevesebbet, amennyi az alapjövedelem.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2020.10.22. 21:37:21

"Szabó Tímea kiemelte, hogy egyetért a válaszadókkal: ő is olyan zöld fordulatot szeretne, aminek az árát nem a választók fizetik meg"

Akkor mégis ki fizetné meg?

kvadrillio 2020.10.22. 21:37:32

A COVID-19 áldozatainak jelentős része másodlagos bakteriális fertőzésben hal meg

A járvány miatti fokozott készültség, a kórházi védőfelszerelések használata és a kórházi fertőzésekért leginkább felelős műtétek elhalasztása miatt néhány kutató arra számít, hogy a baktériumok terjedése és antibiotikum-rezisztenciája lassul a járvány alatt, de a DoD kutatásában résztvevő Bo Shopsin szerint a jelek ennek ellenkezőjére utalnak. „Egyértelműnek tűnik, hogy a COVID a kórházakban is terjed, és ha ez így van, akkor a baktériumok rezisztenciája is nő” – mondta a fertőző betegségekkel foglalkozó Shopsin, aki szerint az sem segít az ügyön, hogy egyes kórházak rá vannak kényszerülve az eldobható védőfelszerelések újrahasználatára és a lélegeztetőgépek betegek közötti megosztására.

Több közelmúltbeli kínai tanulmány alátámasztja azt az Európában és az USA-ban csak beszámolók alapján terjedő tényt, hogy a COVID-19 súlyos eseteinek túlnyomó többségében antibiotikumokat is bevetnek az orvosok. A Lancet nevű orvosi folyóiratban március 11-én publikált, 191 vuhani fertőzött kezelését bemutató tanulmány szerint a betegek 15 százaléka (és a halálos áldozatok fele), másodlagos bakteriális fertőzésben halt meg. Ezt a trendet a történelem is igazolja: a 2009-es H1N1-influenzajárványnak tulajdonított 284 ezer halottjának közel fele, valamint az 1918-as spanyolnátha halálos áldozatainak többsége is bakteriális tüdőgyulladásban halt meg.

„Vannak útmutatások arra, hogy mikor használjunk antibiotikumot, és mikor ne, de a jelenlegi helyzetben nehéz elképzelni, hogy ezek betarthatók lennének” – mondta a Science-nek a manhattani Langone kórház pulmonológusa, Leopoldo Segal. Elmondása szerint a kórházában kezelt koronavírusos betegek java részénél antibiotikum-rezisztens fertőzés alakult ki, és szinte mindenkit az azitromicin nevű készítménnyel kezelnek, amelyből az utóbbi időben éppen ezért hiány alakult ki az Egyesült Államokban.

GyMasa 2020.10.22. 22:04:53

@AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK:
Igen, és az IS bürokráciát igényel, hogy MINDENKI meg is kapja azt a pénzt...

Wildhunt 2020.10.22. 22:07:48

@GyMasa: Pedig világos: a szippantóst átnevezed potenciális alapanyagot reallokáló műszaki managernek, és tolongani fognak az állásért.

AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK 2020.10.22. 22:33:00

@Az apokalipszis lovasa:

Ekkor már nem feltétel nélküli, hisz bizonyos feltételeknek kell megfelelned, hogy megkapd,

Alick 2020.10.22. 22:45:06

A FNA aktuális lesz, ha a gépesítés magas foka miatt a kvalifikált munkára alkalmatlanoknak már reménytelen lesz a munkajövedelemből való megélhetés.

alöksz róz 2020.10.22. 22:45:58

@Hannibal_Barcas1: naponta 21,6 órát vagy ügyeletben a blog.hu-n? :D

laci_52 2020.10.22. 22:57:24

Az FNA utópia, értelmes ember nem támogatja. A munkanélküli segély idejének meghosszabbítása is hülyeség: van munka bőven, aki akar és tud is dolgozni, az megtalálja a számítását. Egyes szakterületeken már komoly munkaerőhiány van.

we dont want arabs here..So what 2020.10.22. 23:53:20

Emberek, mindenki nyugodjon le a picsába.

Magyarországon a segélyen élők és a krónikus munkakerülők és néhány agyhalott balos libsi ingyenélő köcsög politikus támogat egy ilyen ötletet.

Most akkor kérdezzük meg a vállalkozókat, a kicsiket, közepeseket, és a nagyokat is hogy mit szólnak hozzá hogy a keményen, nehezen megkeresett jövedelmükből elvont egyébként is kurva magas adókból a lusta férgeket támogassák.

99.9% NEM lesz a válasz.
Hogy szopnátok kutyát az ilyen végtelenül ostoba és fasz ötletekkel
Kommunista gecik

GyMasa 2020.10.23. 00:20:48

@AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK:
Ja, viszont kell egy apparátus, aki minden hónapben nyilvántartja, hogy ki született/halt meg.
A kérdés csak annyi, hogy melyik apparátus igényel több embert?

GyMasa 2020.10.23. 00:22:20

@Wildhunt:
AZt értem, csak mennyi lesz érte a fizetés?
Hiszen, végeredményben nem az kérdés, hogy mi a pozíció neve, hanem, hogy mennyi a fizetés?

Exploiter 2020.10.23. 00:39:35

@hannibal_barcas2:

Teljesen nyilvánvaló, hogy egy ilyen retardált hulladék, mint te, támogatja az alapjövedelmet.

Ez már magában egy érv ellene.

Miért nem ezt spammeled, bolsevik szar?

Ménár Atya 2020.10.23. 06:50:00

@Hannibal_Barcas1:
Fitymatyi!
Viselkedjél már te ostoba ló, mert innen is kibaxnak !
Neked Brendel Matyi, teljesen elment az eszed, amikor azt hiszed hogy elérsz bármit is ezzel a gyerekes fenyegetőzéseddel azon kívül, hogy a saját DegeneráltKoalíciós elvtársaid is leszarnak.
A rebot hozzászólásod lószart nem ér, max megint egy tiltást te ostoba zakkant, nem vetted még ezt eddig észre?

Ménár Atya 2020.10.23. 06:51:59

Az alapjövedelem, egy PR fogás semmi több.
Aki ennél többet lát benne az hibbant,mint a Brendel Fitymatyi! :D

chrisred 2020.10.23. 07:05:13

@GyMasa: Nyugaton már jó pár évtizede vendégmunkások végzik.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.10.23. 07:52:02

Nyilván mindenki támogatja abban az alakban, hogy ő ne fizetessen ezért több adót, de kapjon plusz pénzt.

Az alapjövedelem persze marhaság. Akkor lenne értelme, ha a nagytőke jövedelméből származna. De akkor meg átmeneti lépésnek lenne csak jó, hiszen a végcél a nagytőke államosítása.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.10.23. 07:54:05

@GyMasa:

Ha mondjuk azt mondanánk, minden felnőtt kapjon 200 ezer Ft havi feltétel nélküli alapjövedelmet (kb. ez az az összeg, mely teljesítené a FNA célját, azaz biztosítaná az alapvető megélhetést), s minden gyerek meg a felét, az éves szinten éppen 21 billió Ft, ez kb. a magyar költségvetés teljes kiadási oldala a feltétel nélküli alapjövedelemre menne el. Azaz semmi másra nem maradna pénz.

ursus artos 2020.10.23. 08:05:36

@kvadrillio: "MOST PEDIG LEHET MENNI BORTÚRÁKRA MEG SÍELGETNI A HALÁLBA !!!!!"
Orbán pont azt mondta, hogy senki se menjen sielni...

GyMasa 2020.10.23. 08:06:48

@chrisred:
És, ennek mi köze van az FNA-hoz?
Mert, ha arra célzol, hogy nekik majd nem jár, és emiatt lesznek "versenyképesek", akkor oda lyukadunk ki, amit már a legelején is leírtam, hogy ez egy fenntarthatatlan rendszer, aminek külső támogatásra van szüksége, hogy működjön.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.10.23. 08:08:34

@Ad Dio:

Európai minimálbér. Van risszabb a magyar helyzetnél.

Jelenleg a legalacsony mininálbér az EU-ban a bolgár, kb. 310 euró bruttó. Ha mondjuk 800 euró nettó lenne, azzal a bolgár állások 80-85 %.a meg is szűnne, mert a bolgárok 80-85 %.a nettó 800 euró alatt keres.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.10.23. 08:10:58

@Hannibal_Barcas1:

Még gyorsan írd meg 200-szor, mert aztán úgyis jön a szerkesztő és törli minden kommentedet.

GyMasa 2020.10.23. 08:11:32

@MAXVAL birсaman közíró:
Engem nem kell győzködni...
Ki tudom ezt magamnak is számolni.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.10.23. 08:13:07

@GyMasa:

Csak azt akartam érzékeltetni, hogy ezt kevesen számolják ki. Mindenki azt hiszi, hogy ez egy teljesen reális kiadás lenne, pedig nem az.

ursus artos 2020.10.23. 08:15:30

Az FNA-nak akkor van egy csöpp értelme, ha vele párhuzamosan minden más fizetős: a kórház az iskola az úthasználat, minden ami most, kvázi ingyen van... (Tudom, nincs ingyen, hanem most is be van építve, ide-oda...)
Szóval, ha mindenkinek jár, a jelenlegi fizetésétől függetlenül - így Mészáros Lőrincnek is - havi kétszáz rugó, és hogy hogy nem, pont ennyibe kerül a TB, a nyugdíj a tandíj, a mentő, meg minden egyéb... Így a dolgozó, miután hónap elején megkapja az alapjövedelmét, egyből be is fizeti a különböző biztosításait, járulékait és huss, az alapjövi visszakerült az államhoz, a dolgozó teljes körűen biztosítva van, minden megy tovább, ahogyan eddig... Amennyiben a tróger ezt nem teszi meg, akkor oké, nincs TB, nyugdíj, mentő, úthasználat. Ha elpiálja az összeset, akkor a következő mentő kiérkezésekor megkapja a számlát a kórházi ellátásról és vagy befizeti, vagy a következő hóeleji utaláskor ez automatikusan levonásra kerül. Közben a gyerekének is jár persze, de abból az utalás pillanatában le is vonják az általános iskolai tandíjat, a gyerek TB-jét meg minden egyebet, ami eddig járt... A tróger gyereke biztosítva van...
Én valahogy így tudnám elképzelni...

Wildhunt 2020.10.23. 08:28:47

@GyMasa: amint látod, chrisred szerint ez nem így van.

chrisred 2020.10.23. 08:32:20

@GyMasa: Akkor ezek szerint magad se tudod, hogy milyen alapon járhat (állampolgársági vagy területi), de azért fikázod.

Wildhunt 2020.10.23. 08:32:53

@Alick: és a gép a fán terem, vagy erővel veszed el a gyártótól?

chrisred 2020.10.23. 08:34:23

@we dont want arabs here..So what: A vállalkozások helyi állampolgárságú tulajdonosai s kapnának. Akkor most a multik nevében tiltakozol?

midnight coder 2020.10.23. 08:34:29

@ursus artos: Igen is, meg nem is. Az FNA-nak nem ezeket kellene kiváltania, hanem a segílykét. Lehetne azt mondani, hogy minden polgárnak jár havi 30 ezer forint alapjövedelem, alanyi jogon. Ez pont arra elég, hogy ne haljon éhen az illető. Viszont mindenki akinek bármi jövedelme van ami nagyobb mint havi 30 ezer forint, az először 30 ezer forintot befizet.

És hogy mire lenne ez jó? Arra, hogy Pl. a hajléktalannak ne kelljen kukázni. És akkor viszont cserébe lehetne olyan törvényt is hozni, hogy aki viszont mégis ilyet csinál, azt el lehessen távolítani a civilizált emberek közeléből.

chrisred 2020.10.23. 08:37:50

@midnight coder: Nem beszélve arról, hogy a büntetést is ki lehet fizettetni vele, hiszen van állandó jövedelme.

midnight coder 2020.10.23. 08:39:59

@MAXVAL birсaman közíró: "Európai minimálbér." Pontosan így van. Aki ilyet akar, az életveszélyes hülye. Már az euró is elég meredek ötlet volt, mert eléggé leszűkítette az országok mozgásterét. Ezzel együtt a polgárok számára azért nem annyira rossz, ha Viktor bácsi és Soros bácsi és a többi hasonszőrű, sőt talponszőrű gazember nem tudja egy mozdulattal a felére csökkenteni a fizetésüket.

De az európai minimálbér kapásból hazavágná a kevésbé fejlett országokat, egy rakás cég azonnal venné az irányt Vietnam vagy Ukrajna felé.

midnight coder 2020.10.23. 08:42:17

@chrisred: Ha kifizetteted a büntetést, akkor el is vetted a jövedelmét. Ezt max. akkor lehetne, ha az alapjövedelem annyi, hogy abból tudna némi tartalékot képezni az illető, hogy akkor se haljon éhen ha megbüntetik.

chrisred 2020.10.23. 08:45:37

@midnight coder: Szerinten nem arról van szó, hogy az európai minimálbér rossz ötlet, a rossz az, hogy ilyen jövedelmi különbségek vannak az Unió egyes országai között. Ha rajtam múlt volna, nem vettem volna fel olyan országot, ahol az átlagjövedelem nem éri el az Unió átlagának kétharmadát/háromnegyedét.

chrisred 2020.10.23. 08:49:23

@midnight coder: Szerintem ilyen rendszerek kialakításánál a jogkövető polgárok szintjét kell alapul venni. Ha nem képes betartani a társadalmi együttélés szabályait, akkor azt úgy kell venni, hogy kapott esélyt a közösségtől, de elcseszte.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2020.10.23. 08:55:29

@Alick:

"A FNA aktuális lesz, ha a gépesítés magas foka miatt a kvalifikált munkára alkalmatlanoknak már reménytelen lesz a munkajövedelemből való megélhetés."

Igen, én is így gondolom, de ennek sem kell feltétlenül bekövetkeznie. Nem biztos ui., hogy mindent a lehető legnagyobb mértékben gépesíteni kell. Mert még mindig jobb egyes területeken az extenzív gazdaság sok-sok élő munkaerővel, mint dologtalan emberek tömegeit eltartani, akik nem tudnak mit kezdeni magukkal és a sok szabad idejükkel. A munkanélküliség demoralizál.

metal · http://electric.blog.hu 2020.10.23. 09:08:36

Tanult kollégám szokta idézni valakitől:
Az a baj a baloldallal, hogy mindig tudják mire költsék más pénzét!

GyMasa 2020.10.23. 09:09:22

@chrisred:
Teljesen mindegy, hogy milyen alapon jár.
NEM JÖN KI A MATEK.

GyMasa 2020.10.23. 09:15:52

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
"A munkanélküliség demoralizál. "
Csak azokat, akiknek van moráljuk.
Bizony sokan vannak, akik nem csináélnak problémát abból, hogy eltartsa őket a társadalom.

chrisred 2020.10.23. 09:16:58

@GyMasa: Pont ellenkezőleg. A részletekből derül ki, hogy kijön-e a matek, vagy sem.

chrisred 2020.10.23. 09:19:37

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Szerintem az FNA aktuális, amennyiben a célja a neoliberális doktrína által okozott dolgozói szegénység kezelése.

GyMasa 2020.10.23. 09:19:39

@chrisred:
Hiába jön ki (nem) a matek mondjuk egy országra, ha az FNA bevezetése után külső erőforrásokra lesz szükségük, hogy működhessenek.

GyMasa 2020.10.23. 09:21:18

@chrisred:
A saját példád is oda lyukadt ki, hogy csak akkor lesz majd olcsó eper, ha jönnek az Ukránok leszedni, mert nekik nem járna az FNA.

chrisred 2020.10.23. 09:23:40

@GyMasa: Vagy a termesztők lemondanak az extraprofitról, vagy hatékony munkaerőgazdálkodást folytatnak.

Reszelő Aladár 2020.10.23. 09:24:13

El kellene gondolkozni azon, hogy az importált eszmék propagálása helyett valami valóban fontosat csináljátok.
Komolyan meglep, hogy a Fidesz szavazok egy része is támogatja az ingyen pénzt? Mikor kikutattátok, hogy a legszegényebbek is rájuk szavaznak? Látnék már egy komolyan vehető becslést, hogy akkor ez miből áll össze a forrás oldala. Mert volt valaha egy olyan alapvetése a közgazdaságtanban, amely szerint az álomnak nincs pénze, csak újra elosztja a beszedett pénzeket. Tehát ha mindenen embernek növelni akarjuk a neki szánt transzfer, akkor mire jut kevesebb? Vagy esetleg adóemelés jönne? Akkor meg mi értelme? Adok egy tippet: adjátok össze a magyar államszervezet összes embereknek juttatott transzferét (segély, közmunka, adókedvezmény, családtámogatás, nyugdíjak, stb) adjátok hozzá az összes ennek adminisztrálásával foglalkozó költségét (mert ők ki lesznek rúgva), majd osszátok el az itt élők számával. Ha sikerül így 100.000,- feletti összeget kapni, akkor van értelme. Ha tippelnem kéne, akkor valahogy 50.000,- lenne a vége. Innentől ennyi lenne a nyugdíj is...
Vagyis arról szólna az egész, hogy vegyük el a nyugdíjasoktól és osszuk szét mindenki más között. Szép szociális hozzáállás ez. Ha pedig nem tetszik, akkor meg lehet vonni a szavazati jogukat is. Ez simán belefér minden jogállami keretbe.
Roma felzárkóztatás? Az, hogy valaki megtanul-e írni és olvasni, az nem származás, szociális helyzet vagy deprimáltság kérdése. A Magyar Állam mindenkinek biztosítja az iskolát, benne ingyen tankönyvet és ingyen kaját. Csak be kell járni és oda kell figyelni és tanulni. 8-16 óra között tart az iskola, ez alatt van idő tanulni, alsóban ez simán elvégezhető a fenti időintervallumban. Van pár roma celeb, akit a közösségük hitelesnek fogad el, velük kell promózni a tanulást. Amúgy a liberális szalonok figyelmébe ajánlom az építőipart, ahol ugye “mindenki elment” és nincs munkás. De van és rengeteg a cigány is köztük, vagyis dolgoznak. Persze feketén. Jelenleg Budapesten a segédmunkás órabér is 1000-2500 Ft között megy. Ez heti 6 nap munkával nettó 400-600ezer/hó. Egy heti munkabérből lehet venni egy lefingott melós autót, pár kerti szerszám pedig fillerekből megvan. Persze ez a liberális szalon okból nem látszik.
A melegházasság sosem tudtam miért balos politika. Sőt inkább. Azt hallottam, hogy házasság egy idejétmúlt valami. Bár ez lehet, hogy csak a heterókra vonatkozik. Nem heterónak lenni az biológiai értelemben egy rendellenes működés.
A migráció pedig létező probléma, legalábbis ha csóró országokban duplázódik a lakosság, a gazdag országokban meg nem születik gyerek, akkor egyszer csak szó szerint elindul majd valami vagy valaki. És sokan lesznek. Aki ezt elfogadja, az ne csodálkozzon rajta, ha egyszer csak kisebbségbe kerü. Amivel nem lenne baj addig, amíg az újonnan érkezettek tisztelnek barmi olyan értékeket, amit az őslakosok vallanak. Csakhogy a migránsok nem píszík és nem toleránsak. Viszont rasszisták, homofóbok és kirekesztők és tesz ék minden kisebbségi handabandára.
Amúgy meg kell-e a kerítés? És mióta eszemet tudom, zárom az otthonom, ha ottho vagyok, akkor is. Nem is törtek még be. Ennek ellenére nem gondolom, hogy változtatni kellene ezen szokásomon és pláne nem írnám ki a Facebookra, hogy “mivel az elmúlt 30 évben nem volt betörés nálunk, innentől nem zárom az ajtót”.

GyMasa 2020.10.23. 09:32:32

@chrisred:
Nem lesz nekik semmiféle extraprofitjuk, mert amennyivel többért adja el az epret, azt mind kifizeti munkabérként.
Tehát a kérdés az, hogy lesz-e eper, vagy nem.
Persze, lehet venni olcsó, spanyol üvegházas epret is, (amit nem mellesleg szintén rabszolga-közeli, afrikai munkaerő termel meg nekünk) csak akkor az van, hogy szépen le fog épülni a magyar gazdaság, hiszen a plusz teher miatt nem lesz majd versenyképes.
És akkor majd semmi nem lesz, nemhogy FNA.

chrisred 2020.10.23. 09:38:38

@Reszelő Aladár: Nekem a 2500 forintos órabér még heti hat nap teljes munkaidővel is nagyjából 330 ezer nettóra jön ki. És akkor látástól mikulásig dolgozott folyamatosan, és nem arról van szó, hogy mikor szól a főnök, hogy meló van, gyere.

midnight coder 2020.10.23. 09:40:00

@Reszelő Aladár: Az FNA-nak nem arról kellene szólnia, hogy az átlagpolgár ebből él - bár lehet, hogy ez az idő is el fog jönni egyszer - hanem arról, hogy senkit sem hagyunk az út szélén, lehet akármilyen hülye, szerencsétlen, nem fog éhen halni, nem kell kukáznia, nem fog megfagyni a híd alatt. Ezt ma jelenleg több ezer magyar nem kapja meg. És ez nem csak nekik szar mert kukázniuk kell, de neked is aki naponta utazol a kukásemberrel a BKV-n. És bizony, szerintem amíg ezeknek az embereknek a minimális létfeltételei nincsenek rendezve (beleértve Pl. a tisztálkodás, ruhatisztítás lehetőségét is) addig közpénzből Pl. stadiont építeni a magyarok elleni bűncselekmény.

A migrikkel szembeni fellépés is sokkal hitelesebb lenne letelepedési kötvény nélkül, illetve a muszlimok seggének a csókolgatása nélkül. Mert amúgy ezzel viszont tökéletesen egyet lehetne érteni, ha Viktor bácsi ezt valóban hitelesen csinálná.

chrisred 2020.10.23. 09:41:41

@GyMasa: Igen, így van, nem lesz extraprofit, tehát legfeljebb megélni fog belőle, nem lesz az, hogy pár év alatt annyit keres az epertermesztésből, mint amit egy tanár egész életében.

chrisred 2020.10.23. 09:45:42

@midnight coder: Szerintem meg az FNA célja az lenne, hogy az átlagos jövedelmű dolgozó ne az egyik napról a másikra éljen, legyen perspektíva előtte, hogy félrerakhat pénzt, kikerüllhet az adósságcsapdából, elérheti, hogy a gyerekei jobb körülmények között kezdhetik meg az aktív életüket, mint ő stb.

GyMasa 2020.10.23. 09:51:18

@chrisred:
Ja, tehát, ő nem jut előbbre, viszont az eper cserébe a sokszorosára drágul.
Tényleg igazán jól fog mindenki járni vele.

Exploiter 2020.10.23. 09:58:43

@Ad Dio:

Ez egy kényelmes, kézenfekvő megoldás, persze.
A pénz inputja meg a nagyvállalat, mert ugye nála van a robot, ami dolgozik.
Most tegyük félre, hogy ehhez kell egy globális állam (ami magában egy disztópia).
De tegyük fel, hogy van.
Tehát a túlélő x nagyvállalat termel mindent, automatizáltan és mivel csak neki van bármilyen termeléshez kapcsolódó bevétele, ezért a teljes költségvetést ő adja.
És befizeti a nagy részét adóba, hogy legyen az x milliárd embernek egy semmit sem érő jövedelme, amit elkölthet arra, amit ő előállít.

A mindenható, politika feletti nagyvállalatok, az attól függő globális bürokraták és a konkrétan ezektől függő, háziállatként tartott tömegek kibaszott rémálma.

Mindenkit és azok teljes családfáját el kell pusztítani, aki ebbe az irányba próbálja tolni a társadalmat.

Ez nem alternatíva, semmihez képest sem, soha.

Nemzeti Dohányos 2020.10.23. 10:02:52

Pártnélküli, esélyesen otthonmaradó vagyok. Ha az ellenzéki összefogás FNA-val a programjában indul, akkor nem hogy életemben először leszavazok a Fideszre, hanem még kampányolok is nekik.

A baloldali-liberális fordulat 100 éve jön a fiatalok közötti trendekre alapozva, de az első fizetés megérkezése sokaknál gyökeres fordulatot hoz a politikai nézetekben. Avagy nincs itt semmi látnivaló.

Valamint a fidesz lehet, hogy konzervatív, de csak nyomokban jobboldali. Az utolsó jobboldali programmal induló párt Magyarországon a 2006-os SZDSZ (!!!) volt.

chrisred 2020.10.23. 10:07:46

@GyMasa: Igen, ezzel elsősorban a munkásai járnának jól.

GyMasa 2020.10.23. 10:13:55

@chrisred:
Nem, nem járnak jól!
Amíg nincs világkormány, addig mindig lesz külső forrás, amiből lehet olcsóbb epret (vagy tetszőlegesen bármi mást) venni.
Akkor pedig szépen tönkremegy majd a farmer, és nem lesz munkája sem a melósnak.

chrisred 2020.10.23. 10:17:11

@GyMasa: Nem hiszem, a világ lassan rádöbben, hogy ez nem járható út. Egyelőre persze sötétzöldeknek nevezik azokat, akik tiltakoznak ellene.

Ad Dio 2020.10.23. 10:17:27

@midnight coder:

"Az FNA-nak nem arról kellene szólnia, hogy az átlagpolgár ebből él - bár lehet, hogy ez az idő is el fog jönni egyszer - hanem arról, hogy senkit sem hagyunk az út szélén, lehet akármilyen hülye, szerencsétlen, nem fog éhen halni, nem kell kukáznia, nem fog megfagyni a híd alatt."

Amiről te beszélsz, azt segélynek hívjá. Az FNA pont hogy nem erről szól. Az FNA arra az időre észül, amikor messze nem lesz annyi munkalehetőség, mint ahány ember, mert a gépek átveszik egy csomó ember helyét. És ez ma nem a 18. század, amikor a mezőgazdaságból kiszorulókat felszívta az ipar. Ma nincs olyan fejlődő szektor, ahol tömegével el tudnának helyezkedni az emberek.

Az FNA erre a világra készül: mindenkinek biztosítják a megélhetését, akkor is ha nem tud dolgozni. Ez nem segély, hanem munkadíj pótló jövedelem.

Egyelőre még szerencsére nem időszerű. Arra jó csupán, hogy a vergődő baloldal időnként elővegye mint ügyeletes populista agyrémet.

midnight coder 2020.10.23. 10:23:39

@chrisred: Amiről te beszélsz, az a munkabér.

Ad Dio 2020.10.23. 10:25:23

@Exploiter:

Többször leírtam, hogy nekem nagyon idegen és borzasztó ötletnek tűnik az fna. Áadásul ma sem értelme, sem helye, sem lehetősége nincs. Jelenleg ezzel kapmányolni eszetlen, felelőtlen populizmus.

DE... sajnos a trendeket meghosszabbítva el fog jönni egy olyen kor, amikor nem lesz elég munka mindenki számára. Ott és akkor valamit kezdeni kell a helyzettel. Az fna az egyik legvalószínűbb verzió.

midnight coder 2020.10.23. 10:32:44

@Ad Dio: A segély azért nem jó erre, mert annak egy rakás feltétele van, amit Pl. egy hajléktalan nem tud teljesíteni. Az FNA alanya jogon járna, max. attól akinek jövedelme van, attól vissza is szedik.

Én amúgy ezt az egész rendszert drasztikusan átalakítanám, illetve leegyszerűsíteném. Nem lenne adó, TB, SZJA, munkáltató által fizetett és munkavállaló által fizetett dézsma. Ehelyett minden polgárnak lenne egy számlaszáma, amire minden neki szóló jövedelmet utalnak, és amiről aztán állam bácsi automatikusan szedné a dézsmát. A munkáltató pedig szépen kérhetne a rendszertől igazolást az oda utalásról, és elszámolhatná a dolgot mint bérköltséget. Erre a számlára tenne rá állam bácsi minden hó elején mondjuk 30 ezer forintot, amit aztán az első befizetésből automatikusan le is vonna.

Az apokalipszis lovasa 2020.10.23. 10:33:14

@chrisred: "Szerinten nem arról van szó, hogy az európai minimálbér rossz ötlet, a rossz az, hogy ilyen jövedelmi különbségek vannak az Unió egyes országai között."
=
"Szerintem nem az volt a rossz ötlet, hogy megpróbáltam átugrani a szakadékot, hanem az a baj, hogy a szakadék szélei nagyon messze vannak egymástól."

midnight coder 2020.10.23. 10:34:06

@Ad Dio: Abban viszont igazad van, hogy előbb-utóbb az FNA ezt a funkciót fogja majd kiváltani - de ez igazán azt fogja jelenteni, hogy állam bácsi nem 30 ezret tesz alapból a számládra, hanem 90-et. Majd egyszer...

chrisred 2020.10.23. 10:53:03

@Az apokalipszis lovasa: Nem elég egzakt. Ez pontosabb: "Nem rossz ötlet, hogy a gödröket átugráljuk, csak eleve akkora gödröket kellett volna ásnunk, amit át tudunk ugrani." És így azt is megérted, amit írtam.

GyMasa 2020.10.23. 10:58:09

@chrisred:
Lehet, hogy nem járható, de az FNA már most is egy hamvába holt ötlet...

midnight coder 2020.10.23. 11:03:49

@GyMasa: Amiatt nem hamvába holt, amit Ad Dio mond. Ma még csak a szalagmunkásnak nincs melója a gépek miatt, de 30 év múlva nem lesz a különféle sofőröknek, futároknak, az írók, újságírók, zenészek nagy részének, az orvosok nagy részének, a jogászok nagy részének, a közgazdászok nagy részének, a könyvelőknek, az informatikusoknak, a traktorosoknak és más nehézgépkezelőknek, stb.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2020.10.23. 11:12:52

Ezek a problémák, bár bagatellnek tűnhetnek a megélhetési problémákhoz képest, de igenis a hús-vér emberek életéről szólnak. A kérdés inkább az, hogy a hús-vér emberek hány százalékának az életéről. Pl. nekem van transznemű ismerősöm, aki nagyon el van kenődve a törvénymódosítás miatt, ami lehetetlenné teszi a nemváltásának hivatalos elismerését. Ő hús-vér ember, és nagyon is valós probléma, viszont az országban mindössze pár száz embert érint az ügy. A melegházasság nagyjából 100 ezer ember ügye.
Attól, hogy relatíve kevés ember problémája, még probléma, csak nem lehet vele választást nyerni.

Egyébként simán lehet, hogy az FNA kérdésében megvolt a 70%. Attól függ, hogy hogy volt megfogalmazva a kérdés. Lehet úgy feltenni, hogy meglegyen.
Ha úgy teszed fel, hogy adjon-e az állam pénzt mindenkinek, akkor arra válasz persze, hogy az, hogy igen. Ki ne szeretne pénzt kapni? De, ha hozzáteszed, hogy és ennek fedezetét megemelt adókból finanszírozzuk, úgy már valószínűbb, hogy 20% alatt lesz az igenek aránya.
Minden a megfogalmazáson múlik. Egyszer régen Orbán mondta, hogy ha megkérdezné az embereket, hogy befagyasszák-e reál értéken a nyugdíjakat, akkor az emberek 80%-a elutasítaná. Ha úgy kérdezné, hogy megőrizzék-e a reál értéküket, akkor 80%-uk támogatná.

élveteg 2020.10.23. 11:13:40

@midnight coder:

De akkor kinek lesz ? egyébként lehet hogy lesz ilyen amit ír de az csak pillanatokig tartó helyzet lehet mert hiába pótolnák a jövödelmet szinte minden munkanélkül maradt embernek az olyan világ ahol szinte senki nem dolgozik az összeomlik szétesik Olyan konfliktusok ma még nem is látható milyenek születnének ami a végén tömeges véres erőszakba torkolna

GyMasa 2020.10.23. 11:23:33

@midnight coder:

"Amiatt nem hamvába holt, amit Ad Dio mond."
Ma teljesen értelmetlen, és drága megoldás.
Nem tudom, mitől jönne majd ki később a matek.

" Ma még csak a szalagmunkásnak nincs melója a gépek miatt,""
Ez kurvára nem igaz.
A legjobb példa erre a Tesla model3-at gyártó szupergyár, ahol Elon Musk jól meg akarta mutatni, hogy majd ő emberek nélkül is tud termelni, aztán nézd, mekkora nagy pofáraesés lett a vége!

"... de 30 év múlva nem lesz a különféle sofőröknek,"
Én nem vagyok ilyen optimista az önvezető autókkal kapcsolatban. Jelenleg nem látom,
Hogy mikorra lesz majd valódi, level 5 önvezető autó elérhető.
Szerintem nem az elkövetkező 10-20 évben.

" futároknak,"
Majd meglátjuk, tényleg akkora siker lesz-e a drónos kiszállítás.

" az írók, "
Miért, tilos lesz majd írni?
Vagy szerinted az MI majd kiszorítja a humán írókat?

"újságírók,"
Na, értük pont nem fogok egy könnycseppet sem hullajtani. Az a fajta gusztustalan viselkedés, amit az újságírók nagy része művel, az gyomorforgató...

" zenészek nagy részének,"
Lásd írók.

" az orvosok nagy részének, a jogászok nagy részének, a közgazdászok nagy részének, a könyvelőknek, az informatikusoknak, a traktorosoknak és más nehézgépkezelőknek, stb. "
Nem vagy te túl pesszimista?

Exploiter 2020.10.23. 11:39:33

@Ad Dio:

Azt értem, hogy logikusan következik a trendekből, de mindent el kell követni, hogy más irányt vegyünk.

Szerintem sokan nem értik, hogy ez mennyire tenné tönkre az emberiség alapvető elveit.

Ez pont ugyanolyan torz és emberidegen gondolat, mint a kommunizmus, fasizmus volt, csak négyzetre emelve.

És ha idén tanultam valamit, az az, hogy az emberek minden értéküket képesek eldobni maguktól a kollektív hisztéria miatt, akármikor fordulhat olyan irányba a globális norma, amit el se tudnál képzelni.

Mint ahogy 2019ben se hitted volna el, ami most van, mégis valóság lett hirtelen.

New norm 2.0.

droid_ · http://matyiszuro.blog.hu/ 2020.10.23. 12:03:36

@midnight coder: sofor es futar oke, a tobbit nem tudom mire alapozod.

Ad Dio 2020.10.23. 12:19:14

@Exploiter:

Értem, egyet is érek, de pillanatnyilag csak scifi ötleteim vannak hogy hogyan másképp...

Exploiter 2020.10.23. 12:51:29

@Ad Dio:

Szerintem ez pont olyan dolog, amit nem lehet megoldani, így nem is kell.

Apró lépésekkel kell jobbá tenni, amit lehet, de a társadalommérnökségnek még sosem volt jó vége.

Mondottam ember, küzdj és bízva bízzál.

Az apokalipszis lovasa 2020.10.23. 12:51:56

@chrisred: Neked biztosan Captain Obvious a példaképed a South Parkból, nem? :D

De öreg, ne legyél má ilyen butuska. Ha van egy probléma, amit egy ötlettel nem lehet megoldani, akkor nem az van, hogy "az ötlet jó, csak a probléma rossz", hanem akkor ennek a problémának a megoldására ez egy nem jó ötlet. Én értem, hogy te érzelmi alapon nem akarod az fna-ra azt mondani, hogy rossz ötlet, csak így nevetségessé teszed magad ezzel, hogy "nem rossz ötlet, csak a probléma megoldására nem alkalmas".

Az apokalipszis lovasa 2020.10.23. 12:54:27

@Lord_Valdez: "Egyszer régen Orbán mondta, hogy ha megkérdezné az embereket, hogy befagyasszák-e reál értéken a nyugdíjakat, akkor az emberek 80%-a elutasítaná. Ha úgy kérdezné, hogy megőrizzék-e a reál értéküket, akkor 80%-uk támogatná. "

Hú, ez de jó :D És tényleg! :D

nemecsekerno_007 2020.10.23. 13:10:34

@Hunyadi_János_8: Kibasztak kisköcsög :)))) Fáj az újabb 2/3?

nemecsekerno_007 2020.10.23. 13:13:51

@Az apokalipszis lovasa: Jajj, ne vitatkozz vele, ő zsigerből mindig a probléma része.
Az ilyenek miatt nem lehet elintézni egy sima ízzócserét a társasházban :)))

midnight coder 2020.10.23. 13:48:02

@droid_: Arra, hogy ezeket is viszonylag könnyen ki lehet váltani. A MI-nek elég sok ága van, és ezeket kombinálni is lehet. De még eléggé az elején vagyunk a folyamatnak. Ma kb. ott tart ez a történet, mint a 3D grafika az első Voodo3D kártyák idején, amit még a sima videokártya mögé kellett kötni. Ezen a területen szerintem a következő években szép nagy aranyláz várható. Persze csak akkor, ha Trump bácsi vagy esetleg később a Biden bácsi joystickjét mozgató figurák nem dobnak atombombát a kicsi kínaiakra, azok meg vissza...

midnight coder 2020.10.23. 13:50:40

@droid_: Amiket szerintem macerásabb lesz kiváltani az azok a dolgok, amikhez térérzékelés kell - látás, tapintás, esetleg hallás kombinációja a meglévő ismeretekkel. Te simán elő tudod venni a sötét szobában is az ágy alól a papucsot. Ma ez egy robotnak nemigen menne.

lobaszopiatej 2020.10.23. 14:06:35

Gyerekek, mindig lesz új munka, legfeljebb nem szántás-vetés mint a középkorba, hanem más.

Persze, nem az a munka amit szeretnél (éneklés-dobolás-rajz-foci-olimpikonság), hanem amire épp - minél nagyobb - igény van.
Ma pl ott vannak az internetes munkák, vállalj tesztelést, semmit se kell tudnod hozzá csak kis informatikai műveltség meg szorgalom. Ha ez sincs meg, vállalj moderációt, blog írást stb.
Persze, az általánosban irodalom és történelem megrövidítésével, inkább informatikát kellene oktatni, azért hogy a modern kor követelményeire nevelje az embereket, ne a feudalizmusra.

Az apokalipszis lovasa 2020.10.23. 14:27:57

@Hasdrubal Barcas21: Szánalmas vagy matyika. Megint szétcseszel egy beszélgetést. Még szerencse hogy ellenzéki vagy, égne a pofám ha egy ekkora fasszal kellene egy oldalon állnom.

Rodney_2 2020.10.23. 14:51:07

@Hasdrubal Barcas21: Matyika, te vagy a társadalom salakja. Nálad lejjebb nincsen. Ezért még a nem teljesen degenerált ballibek is kivetnek maguk közül. Neked már csak az öngyilkosság maradt :)))

Rodney_2 2020.10.23. 14:56:19

@Hasdrubal Barcas21: "neked csak az fáj, hogy okosabb vagyok nálad, meg az összes kommentelőnél"
Hahahaha te teljesen idióta pszichopata sejthalmaz vagy.
Nálad bárki okosabb és civilizáltabb, pl nem megy oda ahol nem látják szivesen :)))
Amióta nem jut mindennap migránsfasz a seggedbe, nagyon gyorsan romlik a mentális állapotod, találj ki valamit mert baj lesz :)))

miért baj ha telefon vagyok 2020.10.23. 14:58:43

@Hasdrubal Barcas21:
És mégis, Magyarország teljes lakossága inkább választaná Orbánt mint téged!

Ménár Atya 2020.10.23. 15:30:10

@Hasdrubal Barcas21:
Brendel Fitymatyi!
Amit te csinálsz te ostoba sötét ló, az nem kommentelés amihez jogod van, hanem zaklatás.
De láthatóan megzavarta az elméd, hogy a fidesz kormányzását, ismét megerősítették a választók, amikor továbbra is bizalmat szavaztak a 2/3-os többségnek, és elutasították a náci fajtád, aki csak meglopta a szegény varrónőket :D
Nem vetted még észre, hogy ezzel nem érsz el semmit, csak ellenségeket szerzel a saját elvtársaid között is, és a végén mindenhonnan kibaxnak?!
Ha segíthetek a kínlódásododn, akkor szerintem sokkal jobban járnál egy saját bloggal, ott magaddal lehetnél egy véleményen, a saját kis világodban, és ha valamelyik idióta skizofren éned mégis mást mond akkor kitíltod, és otthon megfejelteted vele a falat, lehet hogy az még segítene is a tök fejeden :D
Ha te vagy a Degenerált Koalíció mintapéldánya, akkor a ti demokráciátok, kb Hitler ,és sztálin demokrácia szintjét veri, de azt is csak alulról........
Na ezért vagy köcsög Brendel Mátyás Fitymatyi!

Wildhunt 2020.10.23. 15:43:47

@Hasdrubal Barcas21: Bárcásmatyi! Lábhoz! Legkevesebb 42 választ írj, vagy ma este nem dughatod fel magadnak a WC kefét!

alöksz róz 2020.10.23. 15:50:00

@Hasdrubal Barcas21:
222. § (1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresen vagy tartósan háborgatja, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

alöksz róz 2020.10.23. 15:50:23

@Hasdrubal Barcas21:
226. § (1) Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazást
a) aljas indokból vagy célból,
b) nagy nyilvánosság előtt, vagy
c) jelentős érdeksérelmet okozva
követik el.

227. § (1) Aki a 226. §-ban meghatározottakon kívül mással szemben
a) a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben vagy
b) nagy nyilvánosság előtt
a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

alöksz róz 2020.10.23. 15:52:04

@Hasdrubal Barcas21:
Zaklatás
222. § (1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresen vagy tartósan háborgatja, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

alöksz róz 2020.10.23. 16:14:25

@Hasdrubal Barcas21: a börtönben le leszel tiltva az internetről :D

Ménár Atya 2020.10.23. 16:48:44

@Hasdrubal Barcas21:
Fitymatyi, te nem kommentelsz, hanem félsz!
Félsz, hogy a többségnek igaza lett megint a magadfajta kis zsebnácikkal szemben.
Ha egész nap járatod itt a komment robotot, azzal annyit értél csak el eddig, hogy a fajtád is megutált.
Én nem, én szeretem látni ahogy itt kínlódsz a vélt igazságaiddal, jó látni ahogy szép lassan teljesen leépültél a "0" alá már :D
Az a baj, hogy ostoba vagy mint a náci gazdád a hazug fletó meg a hibbant komcsi felesége.
Inkább lépj be a fideszbe, hátha a keresztény oldal felkarol, a retardált fajtád krisztus megsegíti, csak néha mondj el egy mi atyánkot lefekvés előtt, meglátod segíteni fog, jobb mint a pálesz, meg a nigger dick amit te használsz :D
Na ezért vagy ostoba köcsög Fitymatyi!

Ménár Atya 2020.10.23. 17:45:18

@Hasdrubal Barcas21:
Fitymatyi, az emberek kommentjei nem zavarnak, de te egy ostoba állat vagy csak :D
Szerintem térj vissza a hagyományos anyázáshoz, ez a robot komment semmit sem ér, max elzavarnak innen is, aztán még nagyobb letargiába esel.
Inkább örülj, hogy a 2/3 biztosítja a szólás és gyülekezés szabadságát még neked is, és nem veret agyon jelöletlen nem tudjuk kikkel......
Na ezért vagy köcsög Fitymatyi!

alöksz róz 2020.10.23. 19:16:21

matyika, készítsd fel magad lelkileg, mert a böriben nem lesz egész nap internet... anélkül meg már nap után öngyi leszel :D

GyMasa 2020.10.23. 19:49:57

@Hasdrubal Barcas21:
"Ez a blogger úgy döntött, ..."
És ez a blogger ismét csak egy kattintással eltünteti majd mindazt a sok szart, amit idefostál.

Ménár Atya 2020.10.24. 05:32:00

@Hasdrubal Barcas21:
Na Fitymatyi estére vagy megint hülyére itta magát, vagy kikapcsolták az áramot nála, vagy hatottak a nyugtatók, amiket az időközi választások után kapott , mindenesetre most eltűnt .

Szóval az alapjövedelem, agy szokásos PR fogás, mint Hornéknál az ingyen repülő, meg az mszps Horvátnál az ingyen BKV.
Persze a legegyszerűbb, egy ostoba, és vagy lusta tömeget egy "ingyen" szlogennel megvezetni, persze az apróbetűs részt azt már nem mondják, hogy abban az esetben ha............................................................................................................................................................................................................stb.
És ilyenkor kiderül hogy nem úgy, nem azoknak, és nem azt kapják, de egy választás megnyeréséhez, vagy hatalomban maradáshoz elég.
Persze később kiderül, hogy az ilyen felelőtlen ígéreteknek súlyos ára van, amit azok fizetnek akik adót fizetnek és dolgoznak.
Tehát aki ilyet tervez az inkompetens hülye populista pöcs, mint ez a kommunista burokban nevelkedett dobrev fletóné.

droid_ · http://matyiszuro.blog.hu/ 2020.10.24. 13:40:01

@midnight coder: oke, szoval mindossze szemelyes vizio. onvezeto autokon ma kb az osszes gyarto gozerovel dolgozik, level 1-2 mar regota az utakon van, kozepes autokban szeriafelszereles, level 3-4 sok helyen fejlesztes alatt, demozzak a nagykozonsegnek, ontik bele a penzt, level 5 viszont eleg necces 10-20 even belul. a tobbi teruleten level 1-2-nek megfelelo szint megjelenik itt-ott es csodajara jarnak. nem azt ketlem hogy automatizalhato (egyes teruleteken azt is), hanem hogy mostanaban az lesz.

droid_ · http://matyiszuro.blog.hu/ 2020.10.24. 13:55:04

@midnight coder: nem ertek egyet. az onvezeto autok se egy szenzorral mukodnek. tele van pakolva kameraval, radar es lidar szenzorokkal, hely, helyzet es mozgasi adatok plusz az osszes informacio ami az alkatreszekbol kinyerheto. es eppen tererzekeles kell hozza, es eleg pontos ertelmezes is, minimalisan az erzekelt objektumok szetvalasztasa egymastol, egyedi kovetese, osztalyozasa (pl. gyalog, masik jarmu, ut, utmenti akadaly stb) es mozgasuk becslese es akkor meg nem tartunk ott, hogy ha mindez nagy pontossaggal ismert akkor mit kell csinalni. de megoldhato, olyan megbizhatosaggal mint egy atlag sofor biztosan. de egy mutet vagy egy buntetoper teljesen mas, minden szempontbol. olyan meg nincs hogy majd az MI megoldja. 30 even belul nem.
süti beállítások módosítása