A kiló nem százat jelent.

Támogatja az alapjövedelmet a magyarok 73%-a

2020. október 21.

A német szociáldemokrata Friedrich Ebert Alapítvány és a Policy Solutions felmérése szerint a magyarok több 73%-a támogatja a Feltétel Nélküli Alapjövedelmet — mondta Bíró-Nagy András, politológus a  "Zöld baloldali politika lehetőségei Magyarországon" kiadvány bemutatóján. fes_gorogdinnye.jpg

Érdekes háttérképet választott Friedrich-Ebert-Stiftung és a Policy Solutions a mai bemutatójukhoz. Meghívott vendégek voltak: Kunhalmi Ágnes és Szabó Tímea, az MSZP és a Párbeszéd Magyarországért társelnökei.

"Kutatásunk célja bemutatni, hogy milyen lehetőségek állnak a zöld baloldali politika előtt hazánkban a következő években, különös tekintettel a koronavírus-járvány nyomában kialakult gazdasági és szociális válságra. Kutatási eredményeinkre alapozva nemcsak Magyarország koronavírus-válság alatti problématérképéről kaphatunk képet, hanem arról is, hogy miként értékelik a magyarok a kormányzati klímapolitikát, milyen néhány emblematikus zöld és baloldali szakpolitikai javaslat társadalmi megítélése, illetve, hogy mely ügyekben tartják hitelesebbnek a magyarok a kormányt, és melyekben az ellenzéket." 

Hogy, hogy nem a Párbeszéd van akkor kormányon?

A német szociáldemokrata Friedrich Ebert Alapítvány és a Policy Solutions felmérése szerint a magyarok több 73%-a támogatja a Feltétel Nélküli Alapjövedelmet (FNA), a Párbeszéd Magyarországért zöldbaloldali párt közpolitikai javaslatát. Sőt: a Fidesz szavazóinak 63%-a is támogatja az FNA gondolatát, "csak" 32%-uk ellenzi azt, ami a pártok szimpatizánsai között a legmagasabb elutasítás. A javaslat tehát kimondottan alkalmasnak tűnne a jobboldali választók megosztására és a Fidesz "leszalámizására".

Nem teljesen világos, hogy ebben az esetben, miért csak 70% támogatja a kirívóan rövid (három hónapos) munkanélküli segély meghosszabbítását. Hiszen az FNA technikailag egy korlátlan ideig és alanyi jogon járó munkanélküli segélyként is felfogható. Bár a különbség csak statisztikai hiba, de eszébe juttatja az embernek a hasonló célzattal megfogalmazott kérdőívek eredményeinek korlátozott érvényességét.

Lehet, hogy ebben a tanulmányban is a válaszok olykor óhatatlanul is igazodnak a kérdezőhöz és a ráutaló kérdésekhez, ez azonban nem segíti a tisztánlátást. A tisztánlátás hiánya pedig a politikai stratégia sikerét ássa alá. Amolyan nemzeti konzultáció ez egy jóval szűkebb közeg számára.

A tanulmány ettől függetlenül érdekes lehet a (baloldali) politika megújításán gondolkodók számára. Bár magától értetődő dolgokat is felfedez, mint pl. hogy a nyugdíjak értékállósága elsősorban a nyugdíjasokat és nem a fiatalokat érdekli, de megerősíti azt a régi vélelmezést is, hogy a fiatalok és a budapesti választók egyre inkább orientálódnak a zöld-baloldali poltikák iránt, — és nem akarom elkiabálni — a talán nem túl távoli jövőre nézve új többség van formálódóban a társadalomban. 

"A koronavírus-válság alatt a demokrácia minőségével és a klímaváltozással kapcsolatos aggodalmak a lista hátsó részében foglalnak helyet 10 százalék alatti említéssel. Ennél meglepőbb fejlemény, hogy a kormány éveken át folytatott intenzív, bevándorlásellenes kommunikációs kampánya sem érezteti már olyan erővel a hatását a magyarok problématérképén, mint korábban."

Viszont. A felmérés eredménye azt a tévképzetet is megerősítheti, hogy a magyar választói térkép valójában a zöldek, a Párbeszéd dominanciáját mutatja, és elenyésző mértékben képviselnek a magyarok konzervatív-jobboldali értékeket, de azt hiszem nem kell bizonygassam, hogy a választások eredményei sorra ennek a szöges ellentétét bizonyítják. Egy 50% feletti Fideszt látunk és két küszöb alatt mért zöldpártot, a Párbeszédet és az LMP-t. Az FNA-t ellenző Momentum szintén erősebbnek mutatkozik most a két zöld kispártnál — ha még követi valaki a leszakadó mezőnybeli gyakori és meglepő helycseréket.

A rövid bemutató utáni szintén rövid beszélgetésen Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke fejtette meg egyébként (irónia nélkül mondom, hogy éles szemmel) az ellentmondást:

Nem ezek a kérdések jelentik az emberek számára a pártpolitikában a vízválasztót

Ez esetben hiába értenének egyet pl. az FNA javaslatával (legalábbis távolról és elméletben) mégsem viszi rá a lélek a magyar szavazókat, hogy egy ilyen politikát megvalósítani akaró pártot támogassanak. Most a válság idején evidencia az elvárás, hogy minden lehetséges módon támogassa a kormányzat a leszakadókat, ez éppolyan evidencia, mint hogy az egészsgégügy témája a legfontosabb a választók számára évek hosszú sora óta. Most ismét megmérték.

Ez még édeskevés azt is érdemes volna tudni, hogy mi az, amit ezekben a kérdésekben az emberek tényleg hallani szeretnének és amit el is hisznek és magvalósíthatónak is látnak. Szép gondolat ugyanis is az FNA vagy egy európai színvonalú közegészségügy, de felmerül a kérdés, hogy mindezt miből lehetne kigazdálkodni, a zöld munkahelyteremtés nem tűnik jelenleg elég hihető üzenetnek, de a legfőbb baj, hogy ez el sem jut a választókhoz. Egyik párt sem házalt ugyanis valódi megoldásokkal, akkor sem, amikor szakértőik (szerénytelenül idesorolnám magam is) sorra gyártották a hasonló programvázlatokat a kérdésben.

Viszonylag sok baloldali és kevés zöld kérdés merült fel egyébként a beszélgetésben. Ami zöld volt az is inkább baloldali: Szabó Tímea kiemelte, hogy egyetért a válaszadókkal: ő is olyan zöld fordulatot szeretne, aminek az árát nem a választók fizetik meg. Nem szeretnék egy fontos kérdést elkomolytalankodni iróniával, de ez nagyban hajaz azokra a választói hiszékenységre építő politikusi ígérgetésekre, amit a viccpárt tudott szellemesen kikarikírozni az "ingyen sör és örökélet"-tel, "több mindent és kevesebb semmit". Igen, persze.

Mindennek mindig megvan az ára és félő, hogy ezt a választók jobban érzik, mint ellentmondásos válaszaikból kiolvasható. És félő, jobban is értik, mint az ellentmondást feloldani sem igyekvő baloldali politikusok.

Épp ezért még a meglehetősen absztrakt és egyértelműen támogatott klímaváltozás elleni küzdelemben is a kormányt látják kompetensebbnek. Ugyanakkor meglehetősen hátrasorolják ezt a problémák között (helyesen az idehaza nemlétező bevándorlással együtt egyébként). A klímaváltozás nem megélt, hanem "tanult" jelenség, ahogy a migráció is csak az M1 híradóban jön szembe. Ezen is megérne elgondolkodni a zöld/baloldalon...

Túl szép, hogy igaz legyen

73%, 70%... Túl szép, hogy igaz legyen. A zöld és baloldali célkitűzések, ígéretek az FNA mellett is elméletben szép támogatottságot kaptak sorra. Nem érdemes azonban azt gondolnunk, hogy eljött a progresszív kánaán. A felemásan támogatott roma felzárkóztatás még csak-csak előrelépést mutat, de a melegjogok tekintetében konzervatív túlsúly és stagnálás érzékelhető.

"Megosztott ugyanakkor a magyar társadalom a romák felzárkóztatásának kérdésében. Pontosan ugyananynyian osztják azt az álláspontot, hogy kiemelten kell támogatni roma honfitársaink boldogulását, mint akik szerint nem kell külön figyelmet fordítani a felzárkóztatásukra (48%–48%). Ez a döntetlen eredmény jelentős változás 2018-as eredményeinkhez képest, amikor még csak 36% gondolta úgy, hogy a romák felzárkóztatását kiemelten támogatni kellene, szemben 56%-kal, akik akkor úgy vélték, erre nincs szükség."

"Inkább elutasító álláspontra helyezkedik a magyar társadalom az azonos nemű emberek házasságkötésének kérdésében. A megkérdezettek 58 százaléka ragaszkodik ahhoz, hogy a házasság intézménye ne terjedjen ki az azonos nemű emberekre, míg a megkérdezettek valamivel több mint egyharmada (35%) liberalizálná a házasság intézményét. Érdekesség, hogy a négy évvel ezelőtti helyzet gyakorlatilag megegyezett a mostanival, ami azt jelzi, hogy meglehetősen stabilak e kérdésben az állampolgári vélemények. A kormánypárti szavazók körében a legmagasabb az elutasítók aránya, kétharmaduk (65%) nem terjesztené ki a házasság intézményét az azonos neműekre, ráadásul majdnem minden második fideszes (46%) határozottan elutasította a felvetést. Rajtuk kívül egyedül a Jobbik táborában került még egyértelmű többségbe az elutasító álláspont (57% vs. 32%). A leginkább nyitottnak a DK tábora tekinthető (52 százalékuk engedélyezné, 40 százalékuk nem engedélyezné a melegházasságot), míg az MSZP és a Momentum körében kiegyenlített a két tábor."

(Ez azért is érdekes, mert a DK-nak volt homofób botránya, a Momentum viszont karakteresen kiált a melegházasság mellett.)

Az egyébként a Párbeszéd által is erősen támogatott, sőt hangosan követelt kormányzati lockdown- avagy karanténpolitika miatt kialakult gazdasági válság miatt bekövetkező balra tolódás ettől függetlenül tapintható a felmérés alapján. Korábbi felmérésekhez képest az eltolódás szociális kérdésekben egyértelmű.

Ezzel ellentétben az ellenzék politikáját és pont a Párbeszéd politikáját a nagy nyilvánosság előtt nem a szociális kérdések, a megugró elszegényedés tematizálása jellemzi, hanem egyetlen szimbolikusnak és identitáspolitikainak tekinthető kérdés a színművészeti főiskola ügye, ami jószerivel kimerül abban, hogy az ellenzék nem támogatja a konzervatív Vidnyánszky Attila rektori kinevezését. Rendben, én sem, ahogy kifejtetettem, de tényleg nem ez a szabolcsiak legfőbb problémája, akik között én is a Párbeszéd társelnöke is meglátta a napvilágot.

Had' ne mondjam hanyadik problémája ez a nógrádi melósnak vagy a Dunaferr elsikkasztott béréért sztrájkoló dolgozóinak, akiknél az a Vasas-szakszervezet házalt a sztrájk alatt az SZFE-tüntetések melletti szolidaritást hangoztatva, aminek én magam is tagja vagyok.

Szuper elméletek helyett a húsvér emberekkel kéne foglalkozni

Mindent összegezve, szerintem ez a zöldpolitika vagy a zöldbaloldaliság elméleti térnyerése és gyakorlati kiszorulása paradoxonának oka. Ezen túlmenően valószínűleg a perdöntő a politikusi hitelesség. A vezetőkbe vetett bizalom kérdése téríti el a tanulmány által szinte elsöprő többségében zöldbaloldalinak bemutatott szavazót végül jobboldali irányba. Ki milyen képességet lát bele az egyes jelöltekbe. Ezt sugallja egyébként a felmérés is.

A politikának az emberekről kéne szólnia. Amíg nem arról szól, csak hitegethetjük magunkat a hasonló tanulmányokkal, hátbaveregethetjük magunkat, hogy milyen okosak és jók vagyunk, és tetszeleghetünk a zöld és baloldali politikus szerepében, de amíg nem a húsvér emberek élete az első számunkra, nem vagyunk azok.

Egyébként a közönség soraiból is lehetett kérdést feltenni. ha minden kérdésre nem is jutott idő: az enyémre sem. Azt kérdeztem, hogy mi teszi hitelessé a korábban neoliberális gazdaságpolitikát folytató MSZP baloldali fordulatát. Ha időközben Kunhalmi Ágnes rám írna, akkor frissítem a posztot.

A bejegyzés trackback címe:

https://kilonem100.blog.hu/api/trackback/id/tr5816249148

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK 2020.10.22. 22:33:00

@Az apokalipszis lovasa:

Ekkor már nem feltétel nélküli, hisz bizonyos feltételeknek kell megfelelned, hogy megkapd,

Alick 2020.10.22. 22:45:06

A FNA aktuális lesz, ha a gépesítés magas foka miatt a kvalifikált munkára alkalmatlanoknak már reménytelen lesz a munkajövedelemből való megélhetés.

alöksz róz 2020.10.22. 22:45:58

@Hannibal_Barcas1: naponta 21,6 órát vagy ügyeletben a blog.hu-n? :D

laci_52 2020.10.22. 22:57:24

Az FNA utópia, értelmes ember nem támogatja. A munkanélküli segély idejének meghosszabbítása is hülyeség: van munka bőven, aki akar és tud is dolgozni, az megtalálja a számítását. Egyes szakterületeken már komoly munkaerőhiány van.

we dont want arabs here..So what 2020.10.22. 23:53:20

Emberek, mindenki nyugodjon le a picsába.

Magyarországon a segélyen élők és a krónikus munkakerülők és néhány agyhalott balos libsi ingyenélő köcsög politikus támogat egy ilyen ötletet.

Most akkor kérdezzük meg a vállalkozókat, a kicsiket, közepeseket, és a nagyokat is hogy mit szólnak hozzá hogy a keményen, nehezen megkeresett jövedelmükből elvont egyébként is kurva magas adókból a lusta férgeket támogassák.

99.9% NEM lesz a válasz.
Hogy szopnátok kutyát az ilyen végtelenül ostoba és fasz ötletekkel
Kommunista gecik

GyMasa 2020.10.23. 00:20:48

@AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK:
Ja, viszont kell egy apparátus, aki minden hónapben nyilvántartja, hogy ki született/halt meg.
A kérdés csak annyi, hogy melyik apparátus igényel több embert?

GyMasa 2020.10.23. 00:22:20

@Wildhunt:
AZt értem, csak mennyi lesz érte a fizetés?
Hiszen, végeredményben nem az kérdés, hogy mi a pozíció neve, hanem, hogy mennyi a fizetés?

Exploiter 2020.10.23. 00:39:35

@hannibal_barcas2:

Teljesen nyilvánvaló, hogy egy ilyen retardált hulladék, mint te, támogatja az alapjövedelmet.

Ez már magában egy érv ellene.

Miért nem ezt spammeled, bolsevik szar?

Ménár Atya 2020.10.23. 06:50:00

@Hannibal_Barcas1:
Fitymatyi!
Viselkedjél már te ostoba ló, mert innen is kibaxnak !
Neked Brendel Matyi, teljesen elment az eszed, amikor azt hiszed hogy elérsz bármit is ezzel a gyerekes fenyegetőzéseddel azon kívül, hogy a saját DegeneráltKoalíciós elvtársaid is leszarnak.
A rebot hozzászólásod lószart nem ér, max megint egy tiltást te ostoba zakkant, nem vetted még ezt eddig észre?

Ménár Atya 2020.10.23. 06:51:59

Az alapjövedelem, egy PR fogás semmi több.
Aki ennél többet lát benne az hibbant,mint a Brendel Fitymatyi! :D

chrisred 2020.10.23. 07:05:13

@GyMasa: Nyugaton már jó pár évtizede vendégmunkások végzik.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.10.23. 07:52:02

Nyilván mindenki támogatja abban az alakban, hogy ő ne fizetessen ezért több adót, de kapjon plusz pénzt.

Az alapjövedelem persze marhaság. Akkor lenne értelme, ha a nagytőke jövedelméből származna. De akkor meg átmeneti lépésnek lenne csak jó, hiszen a végcél a nagytőke államosítása.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.10.23. 07:54:05

@GyMasa:

Ha mondjuk azt mondanánk, minden felnőtt kapjon 200 ezer Ft havi feltétel nélküli alapjövedelmet (kb. ez az az összeg, mely teljesítené a FNA célját, azaz biztosítaná az alapvető megélhetést), s minden gyerek meg a felét, az éves szinten éppen 21 billió Ft, ez kb. a magyar költségvetés teljes kiadási oldala a feltétel nélküli alapjövedelemre menne el. Azaz semmi másra nem maradna pénz.

ursus artos 2020.10.23. 08:05:36

@kvadrillio: "MOST PEDIG LEHET MENNI BORTÚRÁKRA MEG SÍELGETNI A HALÁLBA !!!!!"
Orbán pont azt mondta, hogy senki se menjen sielni...

GyMasa 2020.10.23. 08:06:48

@chrisred:
És, ennek mi köze van az FNA-hoz?
Mert, ha arra célzol, hogy nekik majd nem jár, és emiatt lesznek "versenyképesek", akkor oda lyukadunk ki, amit már a legelején is leírtam, hogy ez egy fenntarthatatlan rendszer, aminek külső támogatásra van szüksége, hogy működjön.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.10.23. 08:08:34

@Ad Dio:

Európai minimálbér. Van risszabb a magyar helyzetnél.

Jelenleg a legalacsony mininálbér az EU-ban a bolgár, kb. 310 euró bruttó. Ha mondjuk 800 euró nettó lenne, azzal a bolgár állások 80-85 %.a meg is szűnne, mert a bolgárok 80-85 %.a nettó 800 euró alatt keres.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.10.23. 08:10:58

@Hannibal_Barcas1:

Még gyorsan írd meg 200-szor, mert aztán úgyis jön a szerkesztő és törli minden kommentedet.

GyMasa 2020.10.23. 08:11:32

@MAXVAL birсaman közíró:
Engem nem kell győzködni...
Ki tudom ezt magamnak is számolni.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2020.10.23. 08:13:07

@GyMasa:

Csak azt akartam érzékeltetni, hogy ezt kevesen számolják ki. Mindenki azt hiszi, hogy ez egy teljesen reális kiadás lenne, pedig nem az.

ursus artos 2020.10.23. 08:15:30

Az FNA-nak akkor van egy csöpp értelme, ha vele párhuzamosan minden más fizetős: a kórház az iskola az úthasználat, minden ami most, kvázi ingyen van... (Tudom, nincs ingyen, hanem most is be van építve, ide-oda...)
Szóval, ha mindenkinek jár, a jelenlegi fizetésétől függetlenül - így Mészáros Lőrincnek is - havi kétszáz rugó, és hogy hogy nem, pont ennyibe kerül a TB, a nyugdíj a tandíj, a mentő, meg minden egyéb... Így a dolgozó, miután hónap elején megkapja az alapjövedelmét, egyből be is fizeti a különböző biztosításait, járulékait és huss, az alapjövi visszakerült az államhoz, a dolgozó teljes körűen biztosítva van, minden megy tovább, ahogyan eddig... Amennyiben a tróger ezt nem teszi meg, akkor oké, nincs TB, nyugdíj, mentő, úthasználat. Ha elpiálja az összeset, akkor a következő mentő kiérkezésekor megkapja a számlát a kórházi ellátásról és vagy befizeti, vagy a következő hóeleji utaláskor ez automatikusan levonásra kerül. Közben a gyerekének is jár persze, de abból az utalás pillanatában le is vonják az általános iskolai tandíjat, a gyerek TB-jét meg minden egyebet, ami eddig járt... A tróger gyereke biztosítva van...
Én valahogy így tudnám elképzelni...

Wildhunt 2020.10.23. 08:28:47

@GyMasa: amint látod, chrisred szerint ez nem így van.

chrisred 2020.10.23. 08:32:20

@GyMasa: Akkor ezek szerint magad se tudod, hogy milyen alapon járhat (állampolgársági vagy területi), de azért fikázod.

Wildhunt 2020.10.23. 08:32:53

@Alick: és a gép a fán terem, vagy erővel veszed el a gyártótól?

chrisred 2020.10.23. 08:34:23

@we dont want arabs here..So what: A vállalkozások helyi állampolgárságú tulajdonosai s kapnának. Akkor most a multik nevében tiltakozol?

midnight coder 2020.10.23. 08:34:29

@ursus artos: Igen is, meg nem is. Az FNA-nak nem ezeket kellene kiváltania, hanem a segílykét. Lehetne azt mondani, hogy minden polgárnak jár havi 30 ezer forint alapjövedelem, alanyi jogon. Ez pont arra elég, hogy ne haljon éhen az illető. Viszont mindenki akinek bármi jövedelme van ami nagyobb mint havi 30 ezer forint, az először 30 ezer forintot befizet.

És hogy mire lenne ez jó? Arra, hogy Pl. a hajléktalannak ne kelljen kukázni. És akkor viszont cserébe lehetne olyan törvényt is hozni, hogy aki viszont mégis ilyet csinál, azt el lehessen távolítani a civilizált emberek közeléből.

chrisred 2020.10.23. 08:37:50

@midnight coder: Nem beszélve arról, hogy a büntetést is ki lehet fizettetni vele, hiszen van állandó jövedelme.

midnight coder 2020.10.23. 08:39:59

@MAXVAL birсaman közíró: "Európai minimálbér." Pontosan így van. Aki ilyet akar, az életveszélyes hülye. Már az euró is elég meredek ötlet volt, mert eléggé leszűkítette az országok mozgásterét. Ezzel együtt a polgárok számára azért nem annyira rossz, ha Viktor bácsi és Soros bácsi és a többi hasonszőrű, sőt talponszőrű gazember nem tudja egy mozdulattal a felére csökkenteni a fizetésüket.

De az európai minimálbér kapásból hazavágná a kevésbé fejlett országokat, egy rakás cég azonnal venné az irányt Vietnam vagy Ukrajna felé.

midnight coder 2020.10.23. 08:42:17

@chrisred: Ha kifizetteted a büntetést, akkor el is vetted a jövedelmét. Ezt max. akkor lehetne, ha az alapjövedelem annyi, hogy abból tudna némi tartalékot képezni az illető, hogy akkor se haljon éhen ha megbüntetik.

chrisred 2020.10.23. 08:45:37

@midnight coder: Szerinten nem arról van szó, hogy az európai minimálbér rossz ötlet, a rossz az, hogy ilyen jövedelmi különbségek vannak az Unió egyes országai között. Ha rajtam múlt volna, nem vettem volna fel olyan országot, ahol az átlagjövedelem nem éri el az Unió átlagának kétharmadát/háromnegyedét.

chrisred 2020.10.23. 08:49:23

@midnight coder: Szerintem ilyen rendszerek kialakításánál a jogkövető polgárok szintjét kell alapul venni. Ha nem képes betartani a társadalmi együttélés szabályait, akkor azt úgy kell venni, hogy kapott esélyt a közösségtől, de elcseszte.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2020.10.23. 08:55:29

@Alick:

"A FNA aktuális lesz, ha a gépesítés magas foka miatt a kvalifikált munkára alkalmatlanoknak már reménytelen lesz a munkajövedelemből való megélhetés."

Igen, én is így gondolom, de ennek sem kell feltétlenül bekövetkeznie. Nem biztos ui., hogy mindent a lehető legnagyobb mértékben gépesíteni kell. Mert még mindig jobb egyes területeken az extenzív gazdaság sok-sok élő munkaerővel, mint dologtalan emberek tömegeit eltartani, akik nem tudnak mit kezdeni magukkal és a sok szabad idejükkel. A munkanélküliség demoralizál.

metal · http://electric.blog.hu 2020.10.23. 09:08:36

Tanult kollégám szokta idézni valakitől:
Az a baj a baloldallal, hogy mindig tudják mire költsék más pénzét!

GyMasa 2020.10.23. 09:09:22

@chrisred:
Teljesen mindegy, hogy milyen alapon jár.
NEM JÖN KI A MATEK.

GyMasa 2020.10.23. 09:15:52

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
"A munkanélküliség demoralizál. "
Csak azokat, akiknek van moráljuk.
Bizony sokan vannak, akik nem csináélnak problémát abból, hogy eltartsa őket a társadalom.

chrisred 2020.10.23. 09:16:58

@GyMasa: Pont ellenkezőleg. A részletekből derül ki, hogy kijön-e a matek, vagy sem.

chrisred 2020.10.23. 09:19:37

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Szerintem az FNA aktuális, amennyiben a célja a neoliberális doktrína által okozott dolgozói szegénység kezelése.

GyMasa 2020.10.23. 09:19:39

@chrisred:
Hiába jön ki (nem) a matek mondjuk egy országra, ha az FNA bevezetése után külső erőforrásokra lesz szükségük, hogy működhessenek.

GyMasa 2020.10.23. 09:21:18

@chrisred:
A saját példád is oda lyukadt ki, hogy csak akkor lesz majd olcsó eper, ha jönnek az Ukránok leszedni, mert nekik nem járna az FNA.

chrisred 2020.10.23. 09:23:40

@GyMasa: Vagy a termesztők lemondanak az extraprofitról, vagy hatékony munkaerőgazdálkodást folytatnak.

Reszelő Aladár 2020.10.23. 09:24:13

El kellene gondolkozni azon, hogy az importált eszmék propagálása helyett valami valóban fontosat csináljátok.
Komolyan meglep, hogy a Fidesz szavazok egy része is támogatja az ingyen pénzt? Mikor kikutattátok, hogy a legszegényebbek is rájuk szavaznak? Látnék már egy komolyan vehető becslést, hogy akkor ez miből áll össze a forrás oldala. Mert volt valaha egy olyan alapvetése a közgazdaságtanban, amely szerint az álomnak nincs pénze, csak újra elosztja a beszedett pénzeket. Tehát ha mindenen embernek növelni akarjuk a neki szánt transzfer, akkor mire jut kevesebb? Vagy esetleg adóemelés jönne? Akkor meg mi értelme? Adok egy tippet: adjátok össze a magyar államszervezet összes embereknek juttatott transzferét (segély, közmunka, adókedvezmény, családtámogatás, nyugdíjak, stb) adjátok hozzá az összes ennek adminisztrálásával foglalkozó költségét (mert ők ki lesznek rúgva), majd osszátok el az itt élők számával. Ha sikerül így 100.000,- feletti összeget kapni, akkor van értelme. Ha tippelnem kéne, akkor valahogy 50.000,- lenne a vége. Innentől ennyi lenne a nyugdíj is...
Vagyis arról szólna az egész, hogy vegyük el a nyugdíjasoktól és osszuk szét mindenki más között. Szép szociális hozzáállás ez. Ha pedig nem tetszik, akkor meg lehet vonni a szavazati jogukat is. Ez simán belefér minden jogállami keretbe.
Roma felzárkóztatás? Az, hogy valaki megtanul-e írni és olvasni, az nem származás, szociális helyzet vagy deprimáltság kérdése. A Magyar Állam mindenkinek biztosítja az iskolát, benne ingyen tankönyvet és ingyen kaját. Csak be kell járni és oda kell figyelni és tanulni. 8-16 óra között tart az iskola, ez alatt van idő tanulni, alsóban ez simán elvégezhető a fenti időintervallumban. Van pár roma celeb, akit a közösségük hitelesnek fogad el, velük kell promózni a tanulást. Amúgy a liberális szalonok figyelmébe ajánlom az építőipart, ahol ugye “mindenki elment” és nincs munkás. De van és rengeteg a cigány is köztük, vagyis dolgoznak. Persze feketén. Jelenleg Budapesten a segédmunkás órabér is 1000-2500 Ft között megy. Ez heti 6 nap munkával nettó 400-600ezer/hó. Egy heti munkabérből lehet venni egy lefingott melós autót, pár kerti szerszám pedig fillerekből megvan. Persze ez a liberális szalon okból nem látszik.
A melegházasság sosem tudtam miért balos politika. Sőt inkább. Azt hallottam, hogy házasság egy idejétmúlt valami. Bár ez lehet, hogy csak a heterókra vonatkozik. Nem heterónak lenni az biológiai értelemben egy rendellenes működés.
A migráció pedig létező probléma, legalábbis ha csóró országokban duplázódik a lakosság, a gazdag országokban meg nem születik gyerek, akkor egyszer csak szó szerint elindul majd valami vagy valaki. És sokan lesznek. Aki ezt elfogadja, az ne csodálkozzon rajta, ha egyszer csak kisebbségbe kerü. Amivel nem lenne baj addig, amíg az újonnan érkezettek tisztelnek barmi olyan értékeket, amit az őslakosok vallanak. Csakhogy a migránsok nem píszík és nem toleránsak. Viszont rasszisták, homofóbok és kirekesztők és tesz ék minden kisebbségi handabandára.
Amúgy meg kell-e a kerítés? És mióta eszemet tudom, zárom az otthonom, ha ottho vagyok, akkor is. Nem is törtek még be. Ennek ellenére nem gondolom, hogy változtatni kellene ezen szokásomon és pláne nem írnám ki a Facebookra, hogy “mivel az elmúlt 30 évben nem volt betörés nálunk, innentől nem zárom az ajtót”.

GyMasa 2020.10.23. 09:32:32

@chrisred:
Nem lesz nekik semmiféle extraprofitjuk, mert amennyivel többért adja el az epret, azt mind kifizeti munkabérként.
Tehát a kérdés az, hogy lesz-e eper, vagy nem.
Persze, lehet venni olcsó, spanyol üvegházas epret is, (amit nem mellesleg szintén rabszolga-közeli, afrikai munkaerő termel meg nekünk) csak akkor az van, hogy szépen le fog épülni a magyar gazdaság, hiszen a plusz teher miatt nem lesz majd versenyképes.
És akkor majd semmi nem lesz, nemhogy FNA.

chrisred 2020.10.23. 09:38:38

@Reszelő Aladár: Nekem a 2500 forintos órabér még heti hat nap teljes munkaidővel is nagyjából 330 ezer nettóra jön ki. És akkor látástól mikulásig dolgozott folyamatosan, és nem arról van szó, hogy mikor szól a főnök, hogy meló van, gyere.

midnight coder 2020.10.23. 09:40:00

@Reszelő Aladár: Az FNA-nak nem arról kellene szólnia, hogy az átlagpolgár ebből él - bár lehet, hogy ez az idő is el fog jönni egyszer - hanem arról, hogy senkit sem hagyunk az út szélén, lehet akármilyen hülye, szerencsétlen, nem fog éhen halni, nem kell kukáznia, nem fog megfagyni a híd alatt. Ezt ma jelenleg több ezer magyar nem kapja meg. És ez nem csak nekik szar mert kukázniuk kell, de neked is aki naponta utazol a kukásemberrel a BKV-n. És bizony, szerintem amíg ezeknek az embereknek a minimális létfeltételei nincsenek rendezve (beleértve Pl. a tisztálkodás, ruhatisztítás lehetőségét is) addig közpénzből Pl. stadiont építeni a magyarok elleni bűncselekmény.

A migrikkel szembeni fellépés is sokkal hitelesebb lenne letelepedési kötvény nélkül, illetve a muszlimok seggének a csókolgatása nélkül. Mert amúgy ezzel viszont tökéletesen egyet lehetne érteni, ha Viktor bácsi ezt valóban hitelesen csinálná.

chrisred 2020.10.23. 09:41:41

@GyMasa: Igen, így van, nem lesz extraprofit, tehát legfeljebb megélni fog belőle, nem lesz az, hogy pár év alatt annyit keres az epertermesztésből, mint amit egy tanár egész életében.

chrisred 2020.10.23. 09:45:42

@midnight coder: Szerintem meg az FNA célja az lenne, hogy az átlagos jövedelmű dolgozó ne az egyik napról a másikra éljen, legyen perspektíva előtte, hogy félrerakhat pénzt, kikerüllhet az adósságcsapdából, elérheti, hogy a gyerekei jobb körülmények között kezdhetik meg az aktív életüket, mint ő stb.

GyMasa 2020.10.23. 09:51:18

@chrisred:
Ja, tehát, ő nem jut előbbre, viszont az eper cserébe a sokszorosára drágul.
Tényleg igazán jól fog mindenki járni vele.

Exploiter 2020.10.23. 09:58:43

@Ad Dio:

Ez egy kényelmes, kézenfekvő megoldás, persze.
A pénz inputja meg a nagyvállalat, mert ugye nála van a robot, ami dolgozik.
Most tegyük félre, hogy ehhez kell egy globális állam (ami magában egy disztópia).
De tegyük fel, hogy van.
Tehát a túlélő x nagyvállalat termel mindent, automatizáltan és mivel csak neki van bármilyen termeléshez kapcsolódó bevétele, ezért a teljes költségvetést ő adja.
És befizeti a nagy részét adóba, hogy legyen az x milliárd embernek egy semmit sem érő jövedelme, amit elkölthet arra, amit ő előállít.

A mindenható, politika feletti nagyvállalatok, az attól függő globális bürokraták és a konkrétan ezektől függő, háziállatként tartott tömegek kibaszott rémálma.

Mindenkit és azok teljes családfáját el kell pusztítani, aki ebbe az irányba próbálja tolni a társadalmat.

Ez nem alternatíva, semmihez képest sem, soha.

Nemzeti Dohányos 2020.10.23. 10:02:52

Pártnélküli, esélyesen otthonmaradó vagyok. Ha az ellenzéki összefogás FNA-val a programjában indul, akkor nem hogy életemben először leszavazok a Fideszre, hanem még kampányolok is nekik.

A baloldali-liberális fordulat 100 éve jön a fiatalok közötti trendekre alapozva, de az első fizetés megérkezése sokaknál gyökeres fordulatot hoz a politikai nézetekben. Avagy nincs itt semmi látnivaló.

Valamint a fidesz lehet, hogy konzervatív, de csak nyomokban jobboldali. Az utolsó jobboldali programmal induló párt Magyarországon a 2006-os SZDSZ (!!!) volt.

chrisred 2020.10.23. 10:07:46

@GyMasa: Igen, ezzel elsősorban a munkásai járnának jól.

GyMasa 2020.10.23. 10:13:55

@chrisred:
Nem, nem járnak jól!
Amíg nincs világkormány, addig mindig lesz külső forrás, amiből lehet olcsóbb epret (vagy tetszőlegesen bármi mást) venni.
Akkor pedig szépen tönkremegy majd a farmer, és nem lesz munkája sem a melósnak.

chrisred 2020.10.23. 10:17:11

@GyMasa: Nem hiszem, a világ lassan rádöbben, hogy ez nem járható út. Egyelőre persze sötétzöldeknek nevezik azokat, akik tiltakoznak ellene.

Ad Dio 2020.10.23. 10:17:27

@midnight coder:

"Az FNA-nak nem arról kellene szólnia, hogy az átlagpolgár ebből él - bár lehet, hogy ez az idő is el fog jönni egyszer - hanem arról, hogy senkit sem hagyunk az út szélén, lehet akármilyen hülye, szerencsétlen, nem fog éhen halni, nem kell kukáznia, nem fog megfagyni a híd alatt."

Amiről te beszélsz, azt segélynek hívjá. Az FNA pont hogy nem erről szól. Az FNA arra az időre észül, amikor messze nem lesz annyi munkalehetőség, mint ahány ember, mert a gépek átveszik egy csomó ember helyét. És ez ma nem a 18. század, amikor a mezőgazdaságból kiszorulókat felszívta az ipar. Ma nincs olyan fejlődő szektor, ahol tömegével el tudnának helyezkedni az emberek.

Az FNA erre a világra készül: mindenkinek biztosítják a megélhetését, akkor is ha nem tud dolgozni. Ez nem segély, hanem munkadíj pótló jövedelem.

Egyelőre még szerencsére nem időszerű. Arra jó csupán, hogy a vergődő baloldal időnként elővegye mint ügyeletes populista agyrémet.

midnight coder 2020.10.23. 10:23:39

@chrisred: Amiről te beszélsz, az a munkabér.

Ad Dio 2020.10.23. 10:25:23

@Exploiter:

Többször leírtam, hogy nekem nagyon idegen és borzasztó ötletnek tűnik az fna. Áadásul ma sem értelme, sem helye, sem lehetősége nincs. Jelenleg ezzel kapmányolni eszetlen, felelőtlen populizmus.

DE... sajnos a trendeket meghosszabbítva el fog jönni egy olyen kor, amikor nem lesz elég munka mindenki számára. Ott és akkor valamit kezdeni kell a helyzettel. Az fna az egyik legvalószínűbb verzió.

midnight coder 2020.10.23. 10:32:44

@Ad Dio: A segély azért nem jó erre, mert annak egy rakás feltétele van, amit Pl. egy hajléktalan nem tud teljesíteni. Az FNA alanya jogon járna, max. attól akinek jövedelme van, attól vissza is szedik.

Én amúgy ezt az egész rendszert drasztikusan átalakítanám, illetve leegyszerűsíteném. Nem lenne adó, TB, SZJA, munkáltató által fizetett és munkavállaló által fizetett dézsma. Ehelyett minden polgárnak lenne egy számlaszáma, amire minden neki szóló jövedelmet utalnak, és amiről aztán állam bácsi automatikusan szedné a dézsmát. A munkáltató pedig szépen kérhetne a rendszertől igazolást az oda utalásról, és elszámolhatná a dolgot mint bérköltséget. Erre a számlára tenne rá állam bácsi minden hó elején mondjuk 30 ezer forintot, amit aztán az első befizetésből automatikusan le is vonna.

Az apokalipszis lovasa 2020.10.23. 10:33:14

@chrisred: "Szerinten nem arról van szó, hogy az európai minimálbér rossz ötlet, a rossz az, hogy ilyen jövedelmi különbségek vannak az Unió egyes országai között."
=
"Szerintem nem az volt a rossz ötlet, hogy megpróbáltam átugrani a szakadékot, hanem az a baj, hogy a szakadék szélei nagyon messze vannak egymástól."

midnight coder 2020.10.23. 10:34:06

@Ad Dio: Abban viszont igazad van, hogy előbb-utóbb az FNA ezt a funkciót fogja majd kiváltani - de ez igazán azt fogja jelenteni, hogy állam bácsi nem 30 ezret tesz alapból a számládra, hanem 90-et. Majd egyszer...

chrisred 2020.10.23. 10:53:03

@Az apokalipszis lovasa: Nem elég egzakt. Ez pontosabb: "Nem rossz ötlet, hogy a gödröket átugráljuk, csak eleve akkora gödröket kellett volna ásnunk, amit át tudunk ugrani." És így azt is megérted, amit írtam.

GyMasa 2020.10.23. 10:58:09

@chrisred:
Lehet, hogy nem járható, de az FNA már most is egy hamvába holt ötlet...

midnight coder 2020.10.23. 11:03:49

@GyMasa: Amiatt nem hamvába holt, amit Ad Dio mond. Ma még csak a szalagmunkásnak nincs melója a gépek miatt, de 30 év múlva nem lesz a különféle sofőröknek, futároknak, az írók, újságírók, zenészek nagy részének, az orvosok nagy részének, a jogászok nagy részének, a közgazdászok nagy részének, a könyvelőknek, az informatikusoknak, a traktorosoknak és más nehézgépkezelőknek, stb.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2020.10.23. 11:12:52

Ezek a problémák, bár bagatellnek tűnhetnek a megélhetési problémákhoz képest, de igenis a hús-vér emberek életéről szólnak. A kérdés inkább az, hogy a hús-vér emberek hány százalékának az életéről. Pl. nekem van transznemű ismerősöm, aki nagyon el van kenődve a törvénymódosítás miatt, ami lehetetlenné teszi a nemváltásának hivatalos elismerését. Ő hús-vér ember, és nagyon is valós probléma, viszont az országban mindössze pár száz embert érint az ügy. A melegházasság nagyjából 100 ezer ember ügye.
Attól, hogy relatíve kevés ember problémája, még probléma, csak nem lehet vele választást nyerni.

Egyébként simán lehet, hogy az FNA kérdésében megvolt a 70%. Attól függ, hogy hogy volt megfogalmazva a kérdés. Lehet úgy feltenni, hogy meglegyen.
Ha úgy teszed fel, hogy adjon-e az állam pénzt mindenkinek, akkor arra válasz persze, hogy az, hogy igen. Ki ne szeretne pénzt kapni? De, ha hozzáteszed, hogy és ennek fedezetét megemelt adókból finanszírozzuk, úgy már valószínűbb, hogy 20% alatt lesz az igenek aránya.
Minden a megfogalmazáson múlik. Egyszer régen Orbán mondta, hogy ha megkérdezné az embereket, hogy befagyasszák-e reál értéken a nyugdíjakat, akkor az emberek 80%-a elutasítaná. Ha úgy kérdezné, hogy megőrizzék-e a reál értéküket, akkor 80%-uk támogatná.

élveteg 2020.10.23. 11:13:40

@midnight coder:

De akkor kinek lesz ? egyébként lehet hogy lesz ilyen amit ír de az csak pillanatokig tartó helyzet lehet mert hiába pótolnák a jövödelmet szinte minden munkanélkül maradt embernek az olyan világ ahol szinte senki nem dolgozik az összeomlik szétesik Olyan konfliktusok ma még nem is látható milyenek születnének ami a végén tömeges véres erőszakba torkolna

GyMasa 2020.10.23. 11:23:33

@midnight coder:

"Amiatt nem hamvába holt, amit Ad Dio mond."
Ma teljesen értelmetlen, és drága megoldás.
Nem tudom, mitől jönne majd ki később a matek.

" Ma még csak a szalagmunkásnak nincs melója a gépek miatt,""
Ez kurvára nem igaz.
A legjobb példa erre a Tesla model3-at gyártó szupergyár, ahol Elon Musk jól meg akarta mutatni, hogy majd ő emberek nélkül is tud termelni, aztán nézd, mekkora nagy pofáraesés lett a vége!

"... de 30 év múlva nem lesz a különféle sofőröknek,"
Én nem vagyok ilyen optimista az önvezető autókkal kapcsolatban. Jelenleg nem látom,
Hogy mikorra lesz majd valódi, level 5 önvezető autó elérhető.
Szerintem nem az elkövetkező 10-20 évben.

" futároknak,"
Majd meglátjuk, tényleg akkora siker lesz-e a drónos kiszállítás.

" az írók, "
Miért, tilos lesz majd írni?
Vagy szerinted az MI majd kiszorítja a humán írókat?

"újságírók,"
Na, értük pont nem fogok egy könnycseppet sem hullajtani. Az a fajta gusztustalan viselkedés, amit az újságírók nagy része művel, az gyomorforgató...

" zenészek nagy részének,"
Lásd írók.

" az orvosok nagy részének, a jogászok nagy részének, a közgazdászok nagy részének, a könyvelőknek, az informatikusoknak, a traktorosoknak és más nehézgépkezelőknek, stb. "
Nem vagy te túl pesszimista?

Exploiter 2020.10.23. 11:39:33

@Ad Dio:

Azt értem, hogy logikusan következik a trendekből, de mindent el kell követni, hogy más irányt vegyünk.

Szerintem sokan nem értik, hogy ez mennyire tenné tönkre az emberiség alapvető elveit.

Ez pont ugyanolyan torz és emberidegen gondolat, mint a kommunizmus, fasizmus volt, csak négyzetre emelve.

És ha idén tanultam valamit, az az, hogy az emberek minden értéküket képesek eldobni maguktól a kollektív hisztéria miatt, akármikor fordulhat olyan irányba a globális norma, amit el se tudnál képzelni.

Mint ahogy 2019ben se hitted volna el, ami most van, mégis valóság lett hirtelen.

New norm 2.0.

droid_ · http://matyiszuro.blog.hu/ 2020.10.23. 12:03:36

@midnight coder: sofor es futar oke, a tobbit nem tudom mire alapozod.

Ad Dio 2020.10.23. 12:19:14

@Exploiter:

Értem, egyet is érek, de pillanatnyilag csak scifi ötleteim vannak hogy hogyan másképp...

Exploiter 2020.10.23. 12:51:29

@Ad Dio:

Szerintem ez pont olyan dolog, amit nem lehet megoldani, így nem is kell.

Apró lépésekkel kell jobbá tenni, amit lehet, de a társadalommérnökségnek még sosem volt jó vége.

Mondottam ember, küzdj és bízva bízzál.

Az apokalipszis lovasa 2020.10.23. 12:51:56

@chrisred: Neked biztosan Captain Obvious a példaképed a South Parkból, nem? :D

De öreg, ne legyél má ilyen butuska. Ha van egy probléma, amit egy ötlettel nem lehet megoldani, akkor nem az van, hogy "az ötlet jó, csak a probléma rossz", hanem akkor ennek a problémának a megoldására ez egy nem jó ötlet. Én értem, hogy te érzelmi alapon nem akarod az fna-ra azt mondani, hogy rossz ötlet, csak így nevetségessé teszed magad ezzel, hogy "nem rossz ötlet, csak a probléma megoldására nem alkalmas".

Az apokalipszis lovasa 2020.10.23. 12:54:27

@Lord_Valdez: "Egyszer régen Orbán mondta, hogy ha megkérdezné az embereket, hogy befagyasszák-e reál értéken a nyugdíjakat, akkor az emberek 80%-a elutasítaná. Ha úgy kérdezné, hogy megőrizzék-e a reál értéküket, akkor 80%-uk támogatná. "

Hú, ez de jó :D És tényleg! :D

nemecsekerno_007 2020.10.23. 13:10:34

@Hunyadi_János_8: Kibasztak kisköcsög :)))) Fáj az újabb 2/3?

nemecsekerno_007 2020.10.23. 13:13:51

@Az apokalipszis lovasa: Jajj, ne vitatkozz vele, ő zsigerből mindig a probléma része.
Az ilyenek miatt nem lehet elintézni egy sima ízzócserét a társasházban :)))

midnight coder 2020.10.23. 13:48:02

@droid_: Arra, hogy ezeket is viszonylag könnyen ki lehet váltani. A MI-nek elég sok ága van, és ezeket kombinálni is lehet. De még eléggé az elején vagyunk a folyamatnak. Ma kb. ott tart ez a történet, mint a 3D grafika az első Voodo3D kártyák idején, amit még a sima videokártya mögé kellett kötni. Ezen a területen szerintem a következő években szép nagy aranyláz várható. Persze csak akkor, ha Trump bácsi vagy esetleg később a Biden bácsi joystickjét mozgató figurák nem dobnak atombombát a kicsi kínaiakra, azok meg vissza...

midnight coder 2020.10.23. 13:50:40

@droid_: Amiket szerintem macerásabb lesz kiváltani az azok a dolgok, amikhez térérzékelés kell - látás, tapintás, esetleg hallás kombinációja a meglévő ismeretekkel. Te simán elő tudod venni a sötét szobában is az ágy alól a papucsot. Ma ez egy robotnak nemigen menne.

lobaszopiatej 2020.10.23. 14:06:35

Gyerekek, mindig lesz új munka, legfeljebb nem szántás-vetés mint a középkorba, hanem más.

Persze, nem az a munka amit szeretnél (éneklés-dobolás-rajz-foci-olimpikonság), hanem amire épp - minél nagyobb - igény van.
Ma pl ott vannak az internetes munkák, vállalj tesztelést, semmit se kell tudnod hozzá csak kis informatikai műveltség meg szorgalom. Ha ez sincs meg, vállalj moderációt, blog írást stb.
Persze, az általánosban irodalom és történelem megrövidítésével, inkább informatikát kellene oktatni, azért hogy a modern kor követelményeire nevelje az embereket, ne a feudalizmusra.

Az apokalipszis lovasa 2020.10.23. 14:27:57

@Hasdrubal Barcas21: Szánalmas vagy matyika. Megint szétcseszel egy beszélgetést. Még szerencse hogy ellenzéki vagy, égne a pofám ha egy ekkora fasszal kellene egy oldalon állnom.

Rodney_2 2020.10.23. 14:51:07

@Hasdrubal Barcas21: Matyika, te vagy a társadalom salakja. Nálad lejjebb nincsen. Ezért még a nem teljesen degenerált ballibek is kivetnek maguk közül. Neked már csak az öngyilkosság maradt :)))

Rodney_2 2020.10.23. 14:56:19

@Hasdrubal Barcas21: "neked csak az fáj, hogy okosabb vagyok nálad, meg az összes kommentelőnél"
Hahahaha te teljesen idióta pszichopata sejthalmaz vagy.
Nálad bárki okosabb és civilizáltabb, pl nem megy oda ahol nem látják szivesen :)))
Amióta nem jut mindennap migránsfasz a seggedbe, nagyon gyorsan romlik a mentális állapotod, találj ki valamit mert baj lesz :)))

miért baj ha telefon vagyok 2020.10.23. 14:58:43

@Hasdrubal Barcas21:
És mégis, Magyarország teljes lakossága inkább választaná Orbánt mint téged!

Ménár Atya 2020.10.23. 15:30:10

@Hasdrubal Barcas21:
Brendel Fitymatyi!
Amit te csinálsz te ostoba sötét ló, az nem kommentelés amihez jogod van, hanem zaklatás.
De láthatóan megzavarta az elméd, hogy a fidesz kormányzását, ismét megerősítették a választók, amikor továbbra is bizalmat szavaztak a 2/3-os többségnek, és elutasították a náci fajtád, aki csak meglopta a szegény varrónőket :D
Nem vetted még észre, hogy ezzel nem érsz el semmit, csak ellenségeket szerzel a saját elvtársaid között is, és a végén mindenhonnan kibaxnak?!
Ha segíthetek a kínlódásododn, akkor szerintem sokkal jobban járnál egy saját bloggal, ott magaddal lehetnél egy véleményen, a saját kis világodban, és ha valamelyik idióta skizofren éned mégis mást mond akkor kitíltod, és otthon megfejelteted vele a falat, lehet hogy az még segítene is a tök fejeden :D
Ha te vagy a Degenerált Koalíció mintapéldánya, akkor a ti demokráciátok, kb Hitler ,és sztálin demokrácia szintjét veri, de azt is csak alulról........
Na ezért vagy köcsög Brendel Mátyás Fitymatyi!

Wildhunt 2020.10.23. 15:43:47

@Hasdrubal Barcas21: Bárcásmatyi! Lábhoz! Legkevesebb 42 választ írj, vagy ma este nem dughatod fel magadnak a WC kefét!

alöksz róz 2020.10.23. 15:50:00

@Hasdrubal Barcas21:
222. § (1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresen vagy tartósan háborgatja, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

alöksz róz 2020.10.23. 15:50:23

@Hasdrubal Barcas21:
226. § (1) Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazást
a) aljas indokból vagy célból,
b) nagy nyilvánosság előtt, vagy
c) jelentős érdeksérelmet okozva
követik el.

227. § (1) Aki a 226. §-ban meghatározottakon kívül mással szemben
a) a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben vagy
b) nagy nyilvánosság előtt
a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

alöksz róz 2020.10.23. 15:52:04

@Hasdrubal Barcas21:
Zaklatás
222. § (1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresen vagy tartósan háborgatja, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

alöksz róz 2020.10.23. 16:14:25

@Hasdrubal Barcas21: a börtönben le leszel tiltva az internetről :D

Ménár Atya 2020.10.23. 16:48:44

@Hasdrubal Barcas21:
Fitymatyi, te nem kommentelsz, hanem félsz!
Félsz, hogy a többségnek igaza lett megint a magadfajta kis zsebnácikkal szemben.
Ha egész nap járatod itt a komment robotot, azzal annyit értél csak el eddig, hogy a fajtád is megutált.
Én nem, én szeretem látni ahogy itt kínlódsz a vélt igazságaiddal, jó látni ahogy szép lassan teljesen leépültél a "0" alá már :D
Az a baj, hogy ostoba vagy mint a náci gazdád a hazug fletó meg a hibbant komcsi felesége.
Inkább lépj be a fideszbe, hátha a keresztény oldal felkarol, a retardált fajtád krisztus megsegíti, csak néha mondj el egy mi atyánkot lefekvés előtt, meglátod segíteni fog, jobb mint a pálesz, meg a nigger dick amit te használsz :D
Na ezért vagy ostoba köcsög Fitymatyi!

Ménár Atya 2020.10.23. 17:45:18

@Hasdrubal Barcas21:
Fitymatyi, az emberek kommentjei nem zavarnak, de te egy ostoba állat vagy csak :D
Szerintem térj vissza a hagyományos anyázáshoz, ez a robot komment semmit sem ér, max elzavarnak innen is, aztán még nagyobb letargiába esel.
Inkább örülj, hogy a 2/3 biztosítja a szólás és gyülekezés szabadságát még neked is, és nem veret agyon jelöletlen nem tudjuk kikkel......
Na ezért vagy köcsög Fitymatyi!

alöksz róz 2020.10.23. 19:16:21

matyika, készítsd fel magad lelkileg, mert a böriben nem lesz egész nap internet... anélkül meg már nap után öngyi leszel :D

GyMasa 2020.10.23. 19:49:57

@Hasdrubal Barcas21:
"Ez a blogger úgy döntött, ..."
És ez a blogger ismét csak egy kattintással eltünteti majd mindazt a sok szart, amit idefostál.

Ménár Atya 2020.10.24. 05:32:00

@Hasdrubal Barcas21:
Na Fitymatyi estére vagy megint hülyére itta magát, vagy kikapcsolták az áramot nála, vagy hatottak a nyugtatók, amiket az időközi választások után kapott , mindenesetre most eltűnt .

Szóval az alapjövedelem, agy szokásos PR fogás, mint Hornéknál az ingyen repülő, meg az mszps Horvátnál az ingyen BKV.
Persze a legegyszerűbb, egy ostoba, és vagy lusta tömeget egy "ingyen" szlogennel megvezetni, persze az apróbetűs részt azt már nem mondják, hogy abban az esetben ha............................................................................................................................................................................................................stb.
És ilyenkor kiderül hogy nem úgy, nem azoknak, és nem azt kapják, de egy választás megnyeréséhez, vagy hatalomban maradáshoz elég.
Persze később kiderül, hogy az ilyen felelőtlen ígéreteknek súlyos ára van, amit azok fizetnek akik adót fizetnek és dolgoznak.
Tehát aki ilyet tervez az inkompetens hülye populista pöcs, mint ez a kommunista burokban nevelkedett dobrev fletóné.

droid_ · http://matyiszuro.blog.hu/ 2020.10.24. 13:40:01

@midnight coder: oke, szoval mindossze szemelyes vizio. onvezeto autokon ma kb az osszes gyarto gozerovel dolgozik, level 1-2 mar regota az utakon van, kozepes autokban szeriafelszereles, level 3-4 sok helyen fejlesztes alatt, demozzak a nagykozonsegnek, ontik bele a penzt, level 5 viszont eleg necces 10-20 even belul. a tobbi teruleten level 1-2-nek megfelelo szint megjelenik itt-ott es csodajara jarnak. nem azt ketlem hogy automatizalhato (egyes teruleteken azt is), hanem hogy mostanaban az lesz.

droid_ · http://matyiszuro.blog.hu/ 2020.10.24. 13:55:04

@midnight coder: nem ertek egyet. az onvezeto autok se egy szenzorral mukodnek. tele van pakolva kameraval, radar es lidar szenzorokkal, hely, helyzet es mozgasi adatok plusz az osszes informacio ami az alkatreszekbol kinyerheto. es eppen tererzekeles kell hozza, es eleg pontos ertelmezes is, minimalisan az erzekelt objektumok szetvalasztasa egymastol, egyedi kovetese, osztalyozasa (pl. gyalog, masik jarmu, ut, utmenti akadaly stb) es mozgasuk becslese es akkor meg nem tartunk ott, hogy ha mindez nagy pontossaggal ismert akkor mit kell csinalni. de megoldhato, olyan megbizhatosaggal mint egy atlag sofor biztosan. de egy mutet vagy egy buntetoper teljesen mas, minden szempontbol. olyan meg nincs hogy majd az MI megoldja. 30 even belul nem.
süti beállítások módosítása